Oibreoirí Comhdhála

Etusivu > Oibreoirí Comhdhála
Picture showing a conference room

An bhfuil taithí agat ar threalamh closamhairc a oibriú? An bhfuil tú in ann rudaí a dhéanamh ar do chonlán féin, agus freagairt thapa a thabhairt ar chúinsí a athraíonn go tapa? An bhfuil an cumas ionat cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le do chomhghleacaithe, agus an bhfuil scileanna maithe agat i dtaca le fadhbanna a réiteach? Tá an Coimisiún Eorpach ag féachaint le hoibreoirí comhdhála a earcú (grúpa feidhme rúnaithe / cléirigh). 

Is faoi oibreoirí comhdhála a bhíonn sé trealamh teicniúil fuaimeanna agus íomhánna a oibriú i suiteálacha comhdhála nó ilmheán/closamhairc, agus tacaíocht theicniúil ar an gcéad leibhéal a chur ar fáil i dtaobh trealamh closamhairc agus ríomhaireachta. Ar na dualgais tá díospóireachtaí a thaifeadadh i bhformáid dhigiteach, seiceáil laethúil a dhéanamh ar threalamh closamhairc do shuiteálacha na seomraí comhdhála agus íomhánna a roghnú ó chumraíocht ilcheamaraí ó chruinnithe agus ó imeachtaí. Ba cheart d’oibreoirí a bheith in ann obair faoi bhrú, ina n-aonar nó mar bhall d’fhoireann.

Don té atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna chun tuilleadh foghlama a fháil, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – is ar an 7 Samhain a osclóidh an tréimhse chlárúcháin!

 

An bhfuil mianach ionat cur isteach air seo?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith agat, an Béarla nó an Fhraincis ar cheann acu.

Ina theannta sin, chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit oideachas iar-mheánscoile a bheith agat a mhair bliain amháin ar a laghad, agus 4 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin a bhaineann go díreach le dualgais an phoist, nó oideachas meánscoile lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre i réimse a bhaineann go díreach le dualgais an phoist. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh freisin má tá oiliúint ghairmiúil a mhair bliain amháin ar a laghad agat agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin, agus baint dhíreach ag an oiliúint agus ag an taithí araon le dualgais an phoist. 

Tá eolas mionsonraithe ar na coinníollacha incháilitheachta le fáil san fhógra comórtais a fhoilseofar an 7 Samhain 2019.

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal