Konferenču tehniķi

Sākumlapa > Konferenču tehniķi
Picture showing a conference room

Vai jums ir pieredze audiovizuālo iekārtu ekspluatācijā? Vai spējat ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem un uzņemties iniciatīvu? Vai jūs efektīvi sazināties ar kolēģiem un jums ir labas problēmu risināšanas prasmes? Eiropas Komisija vēlas pieņemt darbā konferenču tehniķus (sekretāru/lietvežu funkciju grupā). 

Konferenču tehniķi ir atbildīgi par tehnisko skaņas un attēlu iekārtu darbības nodrošināšanu multimediju/audiovizuālām vai konferenču vajadzībām, kā arī par pirmā līmeņa tehniskā atbalsta sniegšanu saistībā ar audiovizuālām iekārtām un datoriekārtām. Pienākumi ietver arī debašu ierakstīšanu digitālā formātā, konferenču telpu audiovizuālā aprīkojuma ikdienas pārbaudes un attēlu atlasi no sanāksmju un pasākumu daudzkameru konfigurācijas. Tehniķiem jāspēj bieži strādāt spriedzes apstākļos gan patstāvīgi, gan komandā.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Nepalaidiet garām šo lielisko karjeras iespēju — pieteikumu iesniegšanas periods sākas 7. novembrī!

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim un jāzina vismaz divas ES oficiālās valodas, no kurām vienai ir jābūt angļu vai franču valodai.

Jums ir vajadzīga arī vismaz vienu gadu ilga pēcvidusskolas izglītība, pēc kuras iegūta vismaz četrus gadus ilga darba pieredze, kas tieši saistīta ar pienākumiem, vai vidusskolas izglītība, kura dod tiesības uzsākt pēcvidusskolas izglītību un pēc kuras iegūta vismaz sešus gadus ilga darba pieredze ar darba pienākumiem tieši saistītā jomā. Varat pieteikties arī tad, ja jums ir vismaz vienu gadu ilga profesionālā apmācība, pēc kuras iegūta vismaz sešus gadus ilga darba pieredze; gan profesionālajai apmācībai gan darba pieredzei ir jābūt tieši saistītai ar veicamajiem pienākumiem. 

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kas publicēts 2019. gada 7. novembrī.

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Datorizētie testi

Talantu vērtētājs/Talent screener

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts