Pracownicy obsługi konferencji

Strona główna > Pracownicy obsługi konferencji
Picture showing a conference room

Masz doświadczenie w obsłudze sprzętu audiowizualnego? Umiesz szybko reagować na zmieniające się okoliczności i przejmować inicjatywę? Potrafisz dobrze porozumiewać się ze współpracownikami i sprawnie rozwiązywać problemy? Komisja Europejska planuje zatrudnić pracowników obsługi konferencji (grupa funkcyjna: pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi). 

Pracownicy obsługi konferencji odpowiadają za obsługę techniczną urządzeń do nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu w instalacjach multimedialnych/audiowizualnych lub konferencyjnych, a także za bezpośrednie wsparcie techniczne w zakresie sprzętu audiowizualnego i komputerowego. Obowiązki obejmują rejestrowanie debat w formacie cyfrowym, codzienną kontrolę sprzętu audiowizualnego przeznaczonego dla sal konferencyjnych, a także wielokamerową edycję obrazów ze spotkań i innych wydarzeń. Osoby zatrudnione na tym stanowisku muszą być w stanie często pracować pod presją, zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 7 listopada!

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i znać co najmniej dwa języki urzędowe UE, z których jednym musi być język angielski lub francuski.

Kandydaci muszą mieć także co najmniej roczne wykształcenie pomaturalne oraz zdobyte po uzyskaniu tego wykształcenia co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe, bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków, albo wykształcenie średnie dające dostęp do kształcenia pomaturalnego oraz zdobyte po uzyskaniu tego wykształcenia co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków. Jeśli nie masz powyższych kwalifikacji, możesz się zgłosić, jeśli odbyłeś/-aś co najmniej roczne szkolenie zawodowe oraz masz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte po ukończeniu szkolenia. Zarówno szkolenie, jak i doświadczenie zawodowe muszą być bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków. 

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie opublikowanym 7 listopada 2019 r.

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

CTesty komputerowe

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa