Operatori de conferință

Acasă > Operatori de conferință
Picture showing a conference room

Aveți experiență în operarea echipamentelor audiovizuale? Puteți reacționa rapid când se schimbă circumstanțele și aveți spirit de inițiativă? Comunicați bine cu colegii și rezolvați cu ușurință problemele care apar? Comisia Europeană va recruta în curând operatori de conferință (grupa de funcții secretari/personal administrativ). 

Operatorii de conferință asigură buna operare a echipamentelor tehnice de sunet și imagine în săli multimedia/audiovizuale sau de conferință și oferă asistență tehnică de bază pentru echipamentele audiovizuale și informatice. De exemplu, înregistrează dezbaterile în format digital, verifică zilnic echipamentele audiovizuale pentru sălile de conferință și selectează imagini de la conferințe și evenimente înregistrate cu mai multe camere. Avem nevoie de operatori care pot lucra frecvent sub presiune, singuri sau în echipă.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a lucra cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Pentru mai multe despre politica noastră privind egalitatea de șanse și despre cum puteți solicita ajustări speciale pentru susținerea testelor de selecție, accesați pagina dedicată.

Nu ratați această oportunitate! Perioada de înscriere începe pe 7 noiembrie!

 

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți cel puțin 2 limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie engleza sau franceza.

Trebuie: a) să fi absolvit studii post-secundare de cel puțin un an, urmate de cel puțin patru ani de experiență profesională legată direct de natura atribuțiilor; sau b) să fi absolvit o formă de învățământ secundar care oferă acces la învățământul superior, urmată de cel puțin șase ani de experiență profesională direct legată de natura atribuțiilor. Sunteți eligibil și dacă ați absolvit un curs de formare profesională de cel puțin un an și ați dobândit apoi cel puțin șase ani de experiență profesională, ambele direct legate de natura atribuțiilor. 

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați Anunțul de concurs care va fi publicat pe 7 noiembrie 2019.

 

Prezentarea procedurii de selecție: 

Înscrierea

Testele pe calculator (CBT)

Evaluarea talentului/Talent screener

Centrul de evaluare

Lista de rezervă