Konferenční operátori

Domovská stránka > Konferenční operátori
Picture showing a conference room

Máte skúsenosti s obsluhou audiovizuálnych zariadení? Dokážete rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti a prevziať iniciatívu? Máte schopnosť efektívne komunikovať s kolegami a úspešne riešiť problémy? Európska komisia chce prijať zamestnancov na pozícii konferenčného operátora (vo funkčnej skupine sekretárov/administratívnych pracovníkov). 

Konferenční operátori sú zodpovední za obsluhu technického zvukového a obrazového vybavenia v multimediálnych/audiovizuálnych alebo konferenčných inštaláciách, ako aj za poskytovanie technickej podpory prvej úrovne pri audiovizuálnych a počítačových zariadeniach. Medzi ich úlohy patrí zaznamenávanie rozpráv v digitálnom formáte, vykonávanie dennej kontroly audiovizuálnych zariadení konferenčných miestností a výber záberov z viackamerovej konfigurácie počas zasadnutí a podujatí. Operátori by mali byť schopní pracovať často pod tlakom, a to samostatne alebo v tíme.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje vo vzťahu k všetkým uchádzačom uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

Nenechajte si túto jedinečnú kariérnu príležitosť ujsť – lehota na podanie prihlášky začína plynúť 7. novembra!

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a ovládať aspoň dva úradné jazyky EÚ, pričom jeden z nich musí byť angličtina alebo francúzština.

Ďalej potrebujete postsekundárne vzdelanie v trvaní aspoň jedného roka, po ktorom nasledovala aspoň štvorročná odborná prax priamo súvisiaca s náplňou práce, alebo sekundárne vzdelanie, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a po ktorom nasledovala aspoň šesťročná odborná prax priamo súvisiaca s náplňou práce. Prihlásiť sa môžete aj vtedy, ak ste absolvovali aspoň jednoročnú odbornú prípravu, po ktorej nasledovala aspoň šesťročná odborná prax, pričom obe priamo súviseli s náplňou práce. 

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní zo 7. novembra 2019.

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Počítačové testovanie

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam