Konferenčni operaterji in operaterke

Domača stran > Konferenčni operaterji in operaterke
Picture showing a conference room

Ali imate izkušnje z upravljanjem avdiovizualne opreme? Ste se sposobni hitro odzivati na spreminjajoče se okoliščine in prevzemati pobude? Učinkovito komunicirate s svojimi kolegi in imate dobre sposobnosti za reševanje težav? Evropska komisija želi zaposliti konferenčne operaterje in operaterke (funkcionalna skupina tajniki/referenti). 

Konferenčni operaterji in operaterke skrbijo za delovanje tehnične opreme za zvočno in slikovno obdelavo v multimedijskih/avdiovizualnih ali konferenčnih napravah ter za zagotavljanje tehnične podpore na prvi stopnji za avdiovizualno in računalniško opremo. Naloge vključujejo snemanje razprav v digitalni obliki, vsakodnevno preverjanje avdiovizualne opreme za konferenčne dvorane in izbor posnetkov iz konfiguracije z več kamerami s sej in prireditev. Kandidati morajo biti sposobni pogosto delati pod pritiskom, tako samostojno kot v ekipi.

Institucije in agencije EU kot delodajalci ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave začnemo sprejemati s 7. novembrom!

 

Pogoji za prijavo

Biti morate državljan/ka EU in znati najmanj dva uradna jezika EU, eden od njih mora biti angleščina ali francoščina.

Poleg tega je potrebno vsaj eno leto posrednješolskega izobraževanja, ki mu sledi vsaj 4 leta delovnih izkušenj, neposredno povezanih z nalogami ali srednješolsko izobraževanje, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj, neposredno povezanih s predvidenimi nalogami. Prijavite se lahko tudi, če imate vsaj eno leto poklicnega usposabljanja, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj, neposredno povezanih s predvidenimi nalogami. 

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja dne 7. novembra 2019.

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam