Konferensoperatörer

Förstasida > Konferensoperatörer
Picture showing a conference room

Har du stor vana av att sköta audiovisuell utrustning? Kan du snabbt anpassa dig till nya förhållanden och ta initiativ? Är du bra på att lösa problem och kommunicera med dina arbetskamrater? EU-kommissionen söker konferensoperatörer (tjänstegrupp sekreterare/kontorspersonal). 

Som konferensoperatörer sköter du ljud- och bildutrustningen i multimedia/audiovisuella anläggningar eller konferensanläggningar. Du ansvarar också för den tekniska supporten av audiovisuell utrustning och datorer. Du kan också få spela in debatter i digitalt format, göra en daglig kontroll av den audiovisuella utrustningen i konferenslokalerna och välja vilka bilder som ska visas från möten och evenemang. Jobbet är ofta stressigt för både dig och ditt team.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 7 november.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och kunna minst två officiella EU-språk, varav det ena måste vara engelska eller franska.

Du måste också ha en eftergymnasial utbildning på minst ett år, följt av minst fyra års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna eller en avslutad gymnasieutbildning som ger behörighet till eftergymnasial utbildning, följt av minst sex års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna. Du kan också söka om du har minst en ettårig yrkesutbildning följt av minst sex års yrkeserfarenhet som båda har direkt koppling till arbetsuppgifterna. 

I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om kraven (meddelandet publiceras den 7 november 2019).

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista