Коронавирус — важна информация

Начало > Коронавирус — важна информация

Моля, имайте предвид, че до следващо известие най-новата информация относно COVID-19 ще бъде актуализирана предимно на английски език. Текстовете на останалите езици ще бъдат добавяни постепенно.

НОВО – актуализация от 15.12.2020 г.:

EPSO продължава да следи внимателно развитието на пандемията от COVID-19. Поради непредвидимостта на ситуацията EPSO все още взема всички подходящи предпазни мерки в съответствие с инструкциите и насоките, предоставени от институциите на ЕС и националните органи. Ако участвате в текущите процедури за подбор, моля, проверявайте редовно своя EPSO профил и уебсайта на EPSO. Графиците на различните текущи конкурси редовно се преразглеждат и изменят в съответствие с новите планирани дати.

Можете също така да ни изпращате вашите въпроси, както обикновено, чрез онлайн формуляра за контакти.

Уверяваме ви, че EPSO ще добавя нова информация веднага щом е налична.

 

Тестове на компютър:

EPSO следи внимателно различните правила и насоки, установени в различните страни в Европа и по света, особено предвид въвеждането на различни степени на локдаун в много европейски държави. Това неизбежно оказва въздействие върху наличието на центрове за провеждане на тестове, като в зависимост от държавата, в която се намират, някои центрове са отворени, а други са затворени.

EPSO внимателно разгледа ситуацията и реши да продължи да провежда тестове в рамките на текущите конкурси в центровете, които остават отворени. Предвид естеството на COVID-19 и различните „пикове“ по държави/региони — отлагането на вече планираните тестове не би било решение от полза за всички кандидати, като се има предвид, че нашата база от кандидати има световно измерение. 

Въпреки това EPSO е наясно, че кандидатите може да не са в състояние да резервират дата, да пътуват до център за провеждане на тестове или да се явят на тестовете на определената дата, поради което ще продължи да следи ситуацията много отблизо. След като съответният срок за полагане на тестовете за даден конкурс изтече, EPSO ще направи преглед на участието на кандидатите и ще се увери, че кандидатите, които не са били в състояние да положат теста в предпочитания от тях център, ще могат да направят това на предпочитаното от тях място веднага след повторното отваряне на центровете за провеждане на тестове.

Уверяваме ви, че изпълнителят на EPSO спазва всички мерки за безопасност и санитарните мерки, необходими в тази трудна ситуация. Всички насоки и указания относно процедурите за безопасност в центровете за тестове на Prometric са достъпни тук. Списъкът на центровете за тестове, които са затворени понастоящем, редовно се актуализира. Ако вашият център за провеждане на тестове не е посочен в списъка на затворените центрове, това означава, че тестовете ще се проведат съгласно предвиденото.

Моля, прочетете внимателно информацията, преди да запазите дата за явяване на тест, както и преди да отпътувате, за да се явите на теста.

Както е посочено в инструкциите, кандидатите трябва да си донесат маска и да я използват през цялото време, докато са в центъра за тестове. Допускат се както медицински маски, така и приспособления за покриване на лицето от плат. Маски с клапи за издишане/еднопосочно преминаване на въздушната струя са забранени в центъра за изпитване поради липсата на филтриране на вирусни частици при тези маски.

На кандидатите, които пристигнат в центъра за тестове без маска или които не спазват мерките за безопасност и санитарните мерки, няма да бъде позволено да се явят на теста, нито да пренасрочат теста за по-късна дата.

Кандидатите трябва да имат предвид, че според обстоятелствата е възможно да бъдат прилагани допълнителни мерки в центровете за тестове — например персоналът в центъра за тестове може да поиска да измери температурата на кандидатите с помощта на електронен безконтактен термометър.

За повече информация относно мерките в центровете за провеждане на тестове, кандидатите могат също така да се свържат пряко с Prometric, като използват съответния национален безплатен номер или номер +31 320 239 575.

В края на периода за провеждане на тестовете на компютър с въпроси с избор между няколко отговора за всички съответни конкурси EPSO ще оцени положението на кандидатите, които са били възпрепятствани да пътуват и/или да се явят на тестовете поради затваряне на център за провеждане на тестове или други мерки. Дотогава кандидатите няма нужда да се свързват индивидуално с EPSO или да предприемат други действия.

 

Конкурси EPSO/AST-SC/10/20 и EPSO/AD/381/20:

Подробна информация за новия период за провеждане на тестове през 2021 г. ще бъде публикувана на уебсайта на EPSO и в профилите на кандидатите, които не са могли да пътуват или да се явят на тест поради затваряне на център за провеждане на тестове или други мерки.

Резултатите от тестовете на компютър ще бъдат публикувани в EPSO профилите, след като всички кандидати са се явили на тестовете.

EPSO също така работи върху възможността за контролирано дистанционно провеждане на тестовете на компютър в бъдеще. Допълнителни подробности относно тази нова система за провеждане на тестовете, конкурсите, за които се отнася, и планирането на тестовете ще бъдат публикувани своевременно на уебсайта на EPSO.

Засегнатите кандидати ще получат подробна и пълна информация достатъчно време преди датата на теста.

 

Тестове в център за оценяване:

В началото на пандемията от COVID-19 през март 2020 г. EPSO трябваше да преустанови всички свои дейности в центровете за оценяване в Брюксел и в Люксембург, след което службата реши да организира тестовете от центъра за оценяване в онлайн (дистанционен) формат.

Какво представлява дистанционният тест?

При дистанционния тест кандидатите полагат теста от своя дом, офис и т.н. и не е необходимо да пътуват до център на EPSO. Този вид тест се провежда чрез инструмент за конферентна връзка. Всички технически подробности се предоставят предварително, включително възможността за изпробване на връзката преди деня за провеждане на тестовете.

EPSO вече публикува добавки към известията за конкурсите на всички съответни страници с информация за конкурсите.

Конкурси EPSO/AST-SC/08/19 и EPSO/AST-SC/09/19:

Повечето кандидати в конкурса EPSO/AST-SC/08/19 се явиха през ноември 2020 г. на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в центровете на Prometric по света. През януари 2021 г. изпълнителят на EPSO Prometric ще се свърже с кандидатите, които все още не са могли да се явят на тестовете поради пандемията. Останалите тестове в рамките на центъра за оценяване няма да започнат преди януари 2021 г.

Тестовете в рамките на центъра за оценяване за конкурса EPSO/AST-SC/09/19 е предвидено да започнат през януари 2021 г. Тестовете „организация на текущата работа“ (e-tray) и тестовете с въпроси с избор между няколко отговора ще бъдат организирани през януари 2021 г. в центровете за тестове на Prometric. Поканите бяха публикувани неотдавна в EPSO профилите на кандидатите.

Конкурс EPSO/AD/372/19:

Упражнението в група е отменено и заменено с дистанционно ситуационно интервю относно компетенциите, което е по-подходящо за онлайн провеждане.

Тестовете в рамките на центъра за оценяване за конкурса EPSO/AD/372/19 няма да бъдат подновени преди януари 2021 г.

Конкурси EPSO/AD/373/19 и EPSO/AD/365—370/19:

Упражнението в група е заменено с дистанционно ситуационно интервю относно компетенциите, което е по-подходящо за онлайн провеждане.

Кандидатите в конкурси EPSO/AD/365-70/19 се явиха през ноември 2020 г. на тестовете с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в центровете на Prometric по света. През януари 2021 г. изпълнителят на EPSO Prometric ще се свърже с кандидатите, които все още не са могли да се явят на тестовете поради пандемията.

Тестовете в рамките на центъра за оценяване за конкурсите EPSO/AD/373/19 и EPSO/AD/365-70/19 няма да започнат преди януари 2021 г.

Конкурс EPSO/AD/374/19:

Дистанционното провеждане на тестовете от центъра оценяване е в ход.

Междувременно кандидатите трябва редовно да проверяват своите EPSO профили за актуална информация.

 

Процедура за подбор CAST/P (CAST Permanent):

Ако сте получили покана да се явите на тест, но не сте могли да запазите дата и/или положите теста по причини, свързани с COVID-19, моля, имайте предвид, че ще получите отново покана да се явите на тестовете през следващия период на тяхното провеждане, освен ако не се свържете с EPSO и изрично заявите, че не желаете да получавате повторна покана. Моля, също имайте предвид, че EPSO ще покани повторно само кандидатите, които потвърдят своя интерес към съответната кандидатура. След като се уверите, че вашият интерес е потвърден, не е необходимо да се свързвате с EPSO лично, нито да предприемете други действия. Поканата ще бъде изпратена чрез вашия EPSO профил.

Повторната покана за бъдещо явяване на тестове е мярка, която EPSO предприема, за да смекчи последиците от пандемията от COVID-19 за кандидатите и да гарантира равни възможности, доколкото това е възможно при сегашните обстоятелства.

Моля, имайте предвид, че дадена процедура за подбор/наемане на работа, за която сте преминали предварителния подбор, може да не е била прекратена. EPSO и службите за набиране на персонал не носят отговорност, ако не бъдете потърсен/а, въпреки че сте издържали успешно тестовете, за които сте получили покана в резултат на горепосочената мярка.

Ориентировъчните дати за следващите периоди за провеждане на тестове са публикувани на уебстраниците за различните профили по процедурата CAST/P.

 

Нови конкурси и процедури за подбор:

EPSO актуализира редовно на своя уебсайт ориентировъчния график за новите конкурси. Сега повече от всякога с нетърпение очакваме да изберем ангажирани и всеотдайни бъдещи колеги, с които заедно да градим Европа в тези трудни времена.

 

Продължавайте да се грижите за себе си и за вашето семейство и приятели.