Коронавирус — важна информация

Начало > Коронавирус — важна информация

Моля, имайте предвид, че до следващо известие най-новата информация относно COVID-19 ще бъде актуализирана предимно на английски език. Текстовете на останалите езици ще бъдат добавяни постепенно.

НОВО – актуализация от 24.7.2020 г.:

EPSO следи постоянно развитието на пандемията от COVID-19. При сегашното състояние на нещата EPSO организира тестове, които ще се провеждат от септември нататък.

Разбира се, поради непредвидимостта на ситуацията EPSO все още взема всички предпазни и подходящи мерки в съответствие с инструкциите и насоките, предоставени от институциите на ЕС и националните органи. Междувременно, ако участвате в текущите процедури за подбор, моля, проверявайте редовно своя EPSO профил и уебсайта на EPSO. Можете също така да ни изпращате вашите въпроси, както обикновено, чрез онлайн формуляра за контакти.

Тестове на компютър:

EPSO вече започна да възобновява провеждането на тестовете на компютър за различни процедури за подбор, в сътрудничество със своя подизпълнител Prometric. В работата се отчитат различните действащи правила в държавите членки и в трети държави, както и различията по отношение на социалното дистанциране, мерките за хигиена и сроковете за отмяна на ограниченията.

Всички насоки и указания относно процедурите за безопасност в центровете за тестове на Prometric са достъпни тук. Много важно е да ги прочетете внимателно, преди да запазите дата за явяване на тест.
Както е посочено в инструкциите, трябва да донесете маска и да я използвате през цялото време, докато сте в центъра за тестове. Допускат се както медицински маски, така и приспособления за покриване на лицето от плат. Ако дойдете в центъра за тестове без маска, няма да ви бъде позволено да се явите на теста, нито да пренасрочите теста за по-късна дата.

Моля, имайте предвид, че могат да бъдат прилагани допълнителни мерки в центровете за тестове — например персоналът в центъра за тестове може да поиска да ви измери температурата с помощта на електронен безконтактен термометър.

Уебсайтът на EPSO е съответно актуализиран. Повече информация ще бъде добавяна веднага щом е налична. 

Тестове в центровете за оценяване в Брюксел и Люксембург:

В началото на пандемията от COVID-19 през март EPSO преустанови временно всички свои дейности в центровете за оценяване в Брюксел и Люксембург. Понастоящем е планирано тестовете в центровете за оценяване в рамките на конкурси EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 и EPSO/AD/374/19 да бъдат подновени след средата на септември. Графиците на различните текущи конкурси се преразглеждат и се изменят своевременно в съответствие с новите планирани дати.

Вече са установени мерки за безопасност и са изготвени инструкции за кандидатите. Ще се гарантира спазването на социална дистанция и ще бъдат осигурени дезинфектанти за ръце и маски за лице. Подробна информация за мерките е достъпна на нашия уебсайт и се актуализира при необходимост. Трябва да проверявате редовно информацията на уебсайта и задължително преди да дойдете в центъра за оценяване. Подобни мерки за безопасност ще бъдат приети и за центровете за оценяване в Люксембург и ще бъдат оповестени своевременно.

EPSO вече изпрати поканите на кандидатите от конкурса EPSO/AD/374/19, които все още не са явили на тестовете в център за оценяване. Ако сте кандидат в рамките на друг конкурс, ще получите покана за нова дата 3 седмици предварително, за да имате достатъчно време да организирате пътуването си.

Дотогава, моля, проверявайте редовно през летните месеци своя EPSO профил за актуализирана информация.

Ако вече сте преминали тест в нашия център за оценяване, няма да бъдете поканен да го направите отново.

Процедура за подбор CAST/P (CAST Permanent):

Провеждането на тестове в рамките на безсрочната процедура за подбор CAST беше значително възпрепятствано от кризата с коронавируса. EPSO е наясно, че някои от кандидатите, поканени да се явят на тестове през юни — юли 2020 г., може да не са били в състояние да резервират и/или да се явят на тестовете поради продължаващите последици от пандемията от COVID-19.

Ако вашият случай е такъв, моля, имайте предвид, че ще получите покана за бъдещ период на провеждане на тестове. Няма нужда да се свързвате лично с EPSO или да предприемате каквито и да било действия. До края на август ще получите потвърждение на електронния адрес, посочен във вашия EPSO профил.

Повторната покана за бъдещо явяване на тестове е мярка, която EPSO предприема, за да смекчи последиците от пандемията от COVID-19 за кандидатите и да гарантира равни възможности, доколкото това е възможно при сегашните обстоятелства.

Новите ориентировъчни дати за следващите периоди за провеждане на тестове вече са публикувани на уебстраниците за различните профили по процедурата CAST/P.

Нови конкурси и процедури за подбор:

Вече актуализирахме нашия ориентировъчен график за нови конкурси на нашия уебсайт и ви приканваме да го разгледате. Сега повече от всякога с нетърпение очакваме да изберем ангажирани и всеотдайни бъдещи колеги, с които заедно да градим Европа в тези трудни времена.

Продължавайте да се грижите за себе си и за вашето семейство и приятели.