Коронавирус — важна информация

Начало > Коронавирус — важна информация

Моля, имайте предвид, че до следващо известие най-новата информация относно COVID-19 ще бъде актуализирана предимно на английски език. Текстовете на останалите езици ще бъдат добавяни постепенно.

НОВО – актуализация от 23.9.2021 г.:

EPSO продължава внимателно да следи развитието на пандемията от COVID-19 и да взема всички подходящи предпазни мерки в съответствие с инструкциите и насоките, предоставени от националните органи и институциите на ЕС. Ако участвате в текущите процедури за подбор, моля, проверявайте редовно своя EPSO профил и уебсайта на EPSO. Графиците на различните текущи конкурси редовно се изменят в съответствие с новите планирани дати.

Можете също така да ни изпращате вашите въпроси чрез онлайн формуляра за контакти.

Уверяваме ви, че EPSO ще добавя нова информация веднага щом е налична.

Общи мерки, приложими за:

  • тестове на компютър в акредитирани центровете за провеждане на тестове
  • дистанционно провеждани тестове с квестор [1]

Въпреки че в много държави от ЕС, ограниченията, свързани с COVID-19, постепенно отпадат, това все още не е така навсякъде.

В началото на юли 2021 г. EPSO въведе дистанционно провеждане на тестовете на компютър за определени конкурси. Дистанционното провеждане на тестове позволява на EPSO да напредва по-бързо с организацията на конкурсите. Дистанционното провеждане на тестовете чрез приложението ProProctor на нашия изпълнител Prometric дава възможност на кандидатите да се явят на тестовете независимо от това къде се намират, като същевременно се запазва интегритетът на тестовете. По този начин се осигурява по-голяма гъвкавост и разходна ефективност и същевременно този подход е особено подходящ в настоящия глобален контекст, когато присъствието в центровете за провеждане на тестове може да е затруднено поради мерки в областта на общественото здраве, като например ограниченията за пътуване и локдауна в много държави, водещи до затваряне на центровете.

Подробности относно новата система за провеждане на тестовете, конкурсите, за които ще се използва, и планирането на тестовете се публикуват на уебсайта на EPSO.

Благодарение на въведеното дистанционно провеждане на тестовете в съчетание с класическите тестове в изпитните центрове, EPSO започна да провежда тестовете на компютър за наскоро публикуваните процедури за подбор, като дава възможност на кандидатите да се явят на тестовете по предпочитания от тях начин. Ориентировъчните дати са публикувани на уебстраниците на съответните процедури за подбор

На посветената на съответния конкурс страница на нашия уебсайт ви информираме дали тази възможност се предлага за тестовете, които трябва да положите, и публикуваме подробна и пълна информация във вашия EPSO профил достатъчно дълго преди датата на провеждане на тестовете.

Ако има възможност за дистанционно провеждане на тестовете, но не желаете да я използвате, можете да запазите час в един от центровете за провеждане на тестове на EPSO в целия свят. Ваша отговорност е да проверите дали се прилагат или е вероятно да се прилагат ограничения за пътуване или други ограничения в избрания център за тестове предвид настоящата пандемия.

За кандидатите, които са избрали да се явят на тестовете в един от центровете за провеждане на тестове, продължаваме внимателно да следваме различните правила и насоки, установени в държавите в Европа и по света, тъй като някои държави са въвели различни ограничителни мерки. Това неизбежно оказва въздействие върху наличието на центрове за провеждане на тестове, като в зависимост от държавата, в която се намират, някои центрове са отворени, а други са затворени.

Списъкът на центровете за тестове, които са затворени понастоящем, редовно се актуализира. Ако вашият център за провеждане на тестове не е посочен в списъка на затворените центрове, това означава, че тестовете ще се проведат съгласно предвиденото. Моля, имайте предвид, че изпълнителят на EPSO спазва всички мерки за безопасност и санитарните мерки, необходими в тази трудна ситуация. Вижте всички насоки и указания относно процедурите за безопасност в центровете за тестове.

Моля, прочетете внимателно информацията, преди да запазите дата за явяване на тест, както и преди да отпътувате, за да се явите на теста.

[1] „Квестор“ е лице, което наблюдава кандидатите по време на изпит. Когато се явяват на дистанционно провеждани тестове, кандидатите ще бъдат непрекъснато наблюдавани от квестори чрез различни инструменти за наблюдение. Кандидатите могат да се свържат с квестора, ако имат въпроси или в случай на извънредна ситуация.

Тестове в център за оценяване:

В началото на пандемията от COVID-19 през март 2020 г. EPSO трябваше да преустанови всички свои дейности в центровете за оценяване в Брюксел и в Люксембург, след което службата реши да организира тестовете от центъра за оценяване в онлайн (дистанционен) формат.

При дистанционния тест кандидатите полагат теста от своя дом, офис и т.н. и не е необходимо да пътуват до център на EPSO. Този вид тест се провежда чрез инструмент за конферентна връзка. Всички технически подробности се предоставят предварително, включително възможността за изпробване на връзката преди деня за провеждане на тестовете.

Нови конкурси и процедури за подбор:

Ориентировъчното планиране на нови конкурси до края на тази година редовно се актуализира. 

Сега повече от всякога с нетърпение очакваме да изберем ангажирани и всеотдайни бъдещи колеги, с които заедно да градим Европа в тези трудни времена.

Продължавайте да се грижите за себе си и за вашето семейство и приятели.