Коронавирус — важна информация

Начало > Коронавирус — важна информация

Моля, имайте предвид, че до следващо известие най-новата информация относно COVID-19 ще бъде актуализирана предимно на английски език. Текстовете на останалите езици ще бъдат добавяни постепенно.

НОВО – актуализация от 15.4.2021 г.:

 

EPSO продължава внимателно да следи развитието на пандемията от COVID-19 и да взема всички подходящи предпазни мерки в съответствие с инструкциите и насоките, предоставени от институциите на ЕС и националните органи. Ако участвате в текущите процедури за подбор, моля, проверявайте редовно своя EPSO профил и уебсайта на EPSO. Графиците на различните текущи конкурси редовно се преразглеждат и изменят в съответствие с новите планирани дати.

Можете също така да ни изпращате вашите въпроси чрез онлайн формуляра за контакти.

Уверяваме ви, че EPSO ще добавя нова информация веднага щом е налична.

 

Общи мерки, приложими за тестовете на компютър в центровете на Prometric

EPSO следи внимателно различните правила и насоки, установени в отделните държави в Европа и по света, тъй като много държави са въвели различни степени на локдаун. Това неизбежно оказва въздействие върху наличието на центрове за провеждане на тестове, като в зависимост от държавата, в която се намират, някои центрове са отворени, а други са затворени.

EPSO внимателно разгледа ситуацията и реши да продължи да провежда тестове в рамките на текущите процедури за подбор в центровете, които остават отворени. Предвид различията в пиковете на пандемията в отделните държави/региони, които засягат кандидатите по света, отлагането на планираните тестове не би било решение от полза за всички кандидати. EPSO се съгласи да се създадат допълнителни центрове за тестове в световен мащаб, за да могат повече кандидати да се явят на тестовете на мястото, където пребивават, или в близост до него. Освен това EPSO удължи периодите за провеждане на тестовете, за да се даде възможност на кандидатите да пътуват и да се явят на тестовете.

За съжаление, поради текущата ситуация EPSO трябваше да отложи началото на провеждането на тестовете на компютър за наскоро публикуваните процедури за подбор. Ориентировъчните дати ще бъдат публикувани възможно най-скоро на съответните уебстраници на тези процедури за подбор, но не се очаква провеждането на тестовете да започне преди май 2021 г.

Като осъзнава евентуалното разочарование на кандидатите, EPSO желае да подчертае, че се полагат всички усилия за провеждането на възможно най-много тестове, и се надява, че кандидатите разбират, че здравето и безопасността им са приоритет по всяко време.

Моля, имайте предвид, че изпълнителят на EPSO спазва всички мерки за безопасност и санитарните мерки, необходими в тази трудна ситуация. Всички насоки и указания относно процедурите за безопасност в центровете за тестове на Prometric са достъпни тук. Списъкът на центровете за тестове, които са затворени понастоящем, редовно се актуализира. Ако вашият център за провеждане на тестове не е посочен в списъка на затворените центрове, това означава, че тестовете ще се проведат съгласно предвиденото.

Моля, прочетете внимателно информацията, преди да запазите дата за явяване на тест, както и преди да отпътувате, за да се явите на теста.

Както е посочено в инструкциите, кандидатите трябва да си донесат маска и да я използват през цялото време, докато са в центъра за тестове. Маски с клапи за издишане/еднопосочно преминаване на въздушната струя са забранени в центъра за изпитване поради липсата на филтриране на вирусни частици при тези маски. На кандидатите, които пристигнат в центъра за тестове без маска или които не спазват мерките за безопасност и санитарните мерки, няма да бъде позволено да се явят на теста, нито да пренасрочат теста за по-късна дата.

Кандидатите трябва да имат предвид, че според обстоятелствата е възможно да бъдат прилагани допълнителни мерки в центровете за тестове — например персоналът в центъра за тестове може да поиска да измери температурата на кандидатите с помощта на електронен безконтактен термометър.

За повече информация относно мерките в центровете за провеждане на тестове, кандидатите могат също така да се свържат пряко с Prometric, като използват съответния национален безплатен номер или номер +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_bg

 

Специфични мерки за тестовете на компютър в рамките на текущите конкурси и процедури за подбор на срочно наети служители (не се прилагат за безсрочната процедура CAST)

EPSO е наясно, че някои кандидати може да не са в състояние да запазят дата, да пътуват до център за провеждане на тестове или да се явят на тестовете на определената дата. Службата ще продължи да следи ситуацията отблизо и ще се стреми да гарантира, че кандидатите, които не са били в състояние да се явят на тест, ще могат да го направят веднага щом ситуацията го позволи.

Ако поради причини, свързани с продължаващата криза в областта на общественото здраве, кандидатите са възпрепятствани да резервират или да се явят на тест, те трябва да представят кратко обяснение и съответен удостоверителен документ (например препратка към официално актуално решение на национален/регионален орган). Всички подобни документи трябва да бъдат представени своевременно чрез формуляра за контакт на EPSO, а именно от момента, в който възникне такъв проблем. Решенията във връзка със съответните искания ще се вземат за всеки отделен случай след анализ на удостоверителните документи. Допълнителна информация можете да намерите и в поканата във вашия EPSO профил.

 

Специфични мерки за кандидатите по безсрочната процедура за подбор CAST:

Ако сте получили покана да се явите на тест, но не сте могли да запазите дата и/или положите теста по причини, свързани с COVID-19, моля, имайте предвид, че ще получите отново покана да се явите на тестовете през следващия период на тяхното провеждане, при условие че заявите повторно своя интерес в рамките на съответната кандидатура. След като заявите отново своя интерес, не е необходимо да се свързвате с EPSO лично, нито да предприемете други действия. Поканата ще бъде изпратена чрез вашия EPSO профил.

Моля, имайте предвид, че дадена процедура за подбор/наемане на работа, за която сте преминали предварителния подбор, може да не е била прекратена. EPSO и службите за набиране на персонал не носят отговорност, ако не бъдете потърсен/а, въпреки че сте издържали успешно тестовете, за които сте получили покана в резултат на горепосочената мярка.

Автоматичната повторна покана за бъдещ тест е жест на солидарност, който EPSO въведе през март 2020 г., в отговор на несигурността, породена от внезапното възникване на здравната криза. EPSO реши от май 2021 г. да прекрати тази практика. Това означава, че кандидатите, които не могат да се явят на тестовете през април 2021 г., ще получат последната автоматична повторна покана за явяване на тестовете през май 2021 г., при условие че надлежно са подновили интереса си в рамките на съответната кандидатура. Кандидатите, които не могат да се явят на тестовете през май 2021 г., вече няма да бъдат автоматично канени за следващия период на тестовете.

Ориентировъчните дати за следващите периоди за провеждане на тестове са публикувани на уебстраниците за различните профили по процедурата CAST/P.

 

Тестове в център за оценяване:

В началото на пандемията от COVID-19 през март 2020 г. EPSO трябваше да преустанови всички свои дейности в центровете за оценяване в Брюксел и в Люксембург, след което службата реши да организира тестовете от центъра за оценяване в онлайн (дистанционен) формат.

При дистанционния тест кандидатите полагат теста от своя дом, офис и т.н. и не е необходимо да пътуват до център на EPSO. Този вид тест се провежда чрез инструмент за конферентна връзка. Всички технически подробности се предоставят предварително, включително възможността за изпробване на връзката преди деня за провеждане на тестовете.

 

Нови конкурси и процедури за подбор:

EPSO актуализира редовно на своя уебсайт ориентировъчния график за новите конкурси. Сега повече от всякога с нетърпение очакваме да изберем ангажирани и всеотдайни бъдещи колеги, с които заедно да градим Европа в тези трудни времена.

 

Продължавайте да се грижите за себе си и за вашето семейство и приятели.