Koronavirus – Důležité informace

Úvod > Koronavirus – Důležité informace

Upozornění: Aktuální informace o COVID-19 budou až do odvolání uváděny v první řadě anglicky. Ostatní jazykové verze se budou doplňovat postupně.

NOVÉ – aktualizováno 30.4.2020:

Úřad EPSO nepřetržitě sleduje vývoj koronavirové nákazy COVID-19. V souladu s instrukcemi a pokyny, které nám poskytují vnitrostátní orgány, přijímáme veškerá odpovídající opatření, včetně preventivních. Uchazečům probíhajících výběrových řízení doporučujeme, aby mezitím pravidelně kontrolovali svůj účet EPSO a navštěvovali stránky našeho úřadu. Můžete nám rovněž obvyklým způsobem zasílat své otázky prostřednictvím kontaktního formuláře online.

Testy na počítači:

Úřad EPSO pracuje společně s naším smluvním partnerem zajišťujícím provádění počítačových testů (společnost Prometric) na obnově provozu těchto testů pro různá výběrová řízení. Je při tom nutné brát v úvahu, že v jednotlivých členských státech a třetích zemích platí různá pravidla, různá hygienická opatření a zásady sociálního odstupu a že rozdíly jsou i v jejich postupném uvolňování a harmonogramech návratu k běžným podmínkám. Jakmile budeme mít podrobné informace o tom, jak bude možné testy naplánovat, aktualizujeme příslušné stránky výběrových řízení.

Testy v hodnotících centrech v Bruselu a Lucemburku:

Úřad EPSO pozastavil veškerou činnost hodnotícího centra v Bruselu a Lucemburku. Činnost hodnotících center (výběrová řízení EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 a EPSO/AST-SC/08/19) je pozastavena od 9. března 2020 do září 2020. Žádáme uchazeče, kteří již obdrželi pozvánku, aby NECHODILI do prostor úřadu EPSO. Uchazečům, kteří již byli na testy pozváni, jsme další podrobnosti doplnili na jejich účet EPSO. Jakmile bude situace jasnější, podáme další informace.

Výběrové řízení CAST/P (CAST Permanent):

Vzhledem k tomu, že pořádání testů výběrového řízení CAST Permanent bylo kvůli koronavirové krizi značně narušeno, přijímá úřad EPSO zvláštní opatření pro všechny uchazeče, kteří byli pozváni na testy v březnu (10. až 16. března), ale nemohli si na test zarezervovat termín, popř. jej nemohli absolvovat. Pokud se vás tato situace týká, již jsme vám odeslali zprávu s dalšími informacemi na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve svém účtu EPSO. Není třeba, abyste se na úřad EPSO osobně obraceli nebo podnikali jiné kroky.

Realizace testovacích období pro výběrové řízení CAST/P, která byla původně naplánována na duben a květen, se nyní odkládá na dobu, kdy úřad obnoví běžnou činnost.

Nová výběrová řízení:

Usilovně pracujeme na tom, abychom se v uskutečňování nových výběrových řízení co nejvíce přiblížili k našemu orientačnímu harmonogramu, a těšíme se, že při nich vybereme budoucí kolegy, kteří se s elánem a zaujetím budou podílet na dalším utváření Evropy i v této náročné době. Aktualizované informace o nadcházejících výběrových řízeních máme v plánu uvést v druhé polovině května.

Pečujte prosím nadále o fyzické i psychické zdraví své, vaší rodiny a vašich přátel.