Koronavirus – Důležité informace

Úvod > Koronavirus – Důležité informace

Upozornění: Aktuální informace o COVID-19 budou až do odvolání uváděny v první řadě anglicky. Ostatní jazykové verze se budou doplňovat postupně.

NOVÉ – aktualizováno 24.7.2020:

Úřad EPSO nepřetržitě sleduje vývoj koronavirové krize (COVID-19. Situace v tuto chvíli EPSO umožňuje od září 2020 opět pořádat testy.

Zůstává však nadále nepředvídatelná a úřad samozřejmě i nadále postupuje v souladu s instrukcemi a pokyny, které poskytují orgány EU a vnitrostátní orgány, a uplatňuje veškerá odpovídající opatření, včetně preventivních. Pokud se účastníte probíhajícího výběrového řízení, doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali svůj účet EPSO a navštěvovali stránky EPSO. Můžete nám rovněž obvyklým způsobem zasílat své otázky prostřednictvím kontaktního formuláře online.

Testy na počítači:

Úřad EPSO již ve spolupráci se smluvním partnerem (společností Prometric) začal obnovovat provoz počítačových testů pro různá výběrová řízení. Je při tom nutné brát v úvahu, že v jednotlivých členských státech EU i třetích zemích platí různá pravidla, různá hygienická opatření a zásady omezení fyzického kontaktu a že rozdíly existují i v jejich postupném uvolňování a harmonogramech návratu k běžným podmínkám.

Všechny pokyny a instrukce ohledně bezpečnostních postupů v testovacích centrech Prometric jsou uvedeny zde. Před tím, než si zarezervujete termín testu, si pokyny a instrukce pečlivě pročtěte.
Jak je v pokynech uvedeno, účastník testu má povinnost si přinést roušku, kterou musí mít v testovacím centru po celou dobu na sobě. Akceptují se lékařské roušky i jiné textilní typy. Pokud se dostavíte do testovacího centra bez jakékoli roušky, nebudete moci test absolvovat a nebudete mít ani nárok na přeložení termínu.

Mějte prosím na paměti, že za daných okolností mohou být v testovacích centrech zavedena dodatečná opatření – například vám pracovníci testovacího centra mohou elektronickým bezkontaktním teploměrem změřit teplotu.

Internetové stránky úřadu EPSO byly odpovídajícím způsobem aktualizovány. Další informace budou doplněny, jakmile budou k dispozici. 

Testy v hodnotících centrech v Bruselu a Lucemburku:

Z důvodu březnového propuknutí pandemie COVID-19 bylo EPSO nuceno pozastavit veškerou činnost hodnotícího centra v Bruselu a Lucemburku. Plánuje se, že hodnotící centra obnoví pro výběrová řízení EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 činnost asi v druhé polovině září 2020. Harmonogramy na stránkách jednotlivých probíhajících výběrových řízení jsou revidovány a včas pozměněny podle nových termínů.

Pro uchazeče byla stanovena bezpečnostní opatření a pokyny. Dodržení omezení fyzického kontaktu bude zajištěno. Uchazečům budou poskytnuty prostředky pro dezinfekci rukou a roušky. Podrobná opatření jsou uvedena na našich internetových stránkách a jsou podle potřeby aktualizována. Než se dostavíte do hodnotícího centra, měli byste si je rozhodně přečíst. Podobná bezpečnostní opatření budou přijata v hodnotících centrech v Lucemburku a včas vám budou sdělena.

EPSO již zaslalo pozvánku těm uchazečům ve výběrovém řízení EPSO/AD/374/19, kteří dosud testy v hodnotícím centru neabsolvovali. Jste-li uchazečem v jiném výběrovém řízení, obdržíte pozvánku s novým datem 3 týdny předem, abyste měli dostatek času na naplánování cesty.

I v letních měsících si prosím pravidelně kontrolujte svůj účet EPSO, budeme vám na něj pravidelně zasílat aktualizované informace.

Pokud jste již hodnotící centrum absolvovali, pozvánku neobdržíte.

Výběrové řízení CAST/P (CAST Permanent):

Pořádání testů pro výběrová řízení CAST Permanent bylo kvůli koronaviru značně narušeno. Úřad EPSO si je vědom toho, že někteří z uchazečů, kteří byli pozváni na test v červnu či červenci 2020, si v důsledku probíhající pandemie COVID-19 nemohli zarezervovat termín na test, popř. test absolvovat.

Pokud se to týká i vás, vezměte prosím na vědomí, že budete pozváni na jiný test v budoucnu. Není třeba, abyste se na úřad EPSO osobně obraceli nebo podnikali jiné kroky. Do konce srpna 2020 obdržíte na adresu uvedenou ve vašem účtu EPSO e-mail s potvrzením.

Vypsáním nových termínů testování úřad EPSO zmírňuje dopad pandemie COVID-19 na uchazeče a zajišťuje tak rovné příležitost v rozsahu, který současná situace umožňuje.

Nové orientační termíny na následující testovací období již byly zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých profilů CAST/P.

Nová výběrová řízení:

Na našich internetových stránkách jsme již aktualizovali orientační harmonogram nových výběrových řízení, takže prosíme, abyste se s ním seznámili. Nyní se již těšíme, že při nich vybereme nové budoucí kolegy, kteří se s elánem a zaujetím budou podílet na dalším utváření Evropy i v této náročné době.

Pečujte prosím nadále o fyzické i psychické zdraví své, vaší rodiny a vašich přátel.