Koronavirus – Důležité informace

Úvod > Koronavirus – Důležité informace

Upozornění: Aktuální informace o covidu-19 budou až do odvolání uváděny v první řadě anglicky. Ostatní jazykové verze se budou doplňovat postupně.

NOVÉ – aktualizováno 23. 9. 2021:

Úřad EPSO i nadále pečlivě monitoruje vývoj koronavirové pandemie a v souladu s instrukcemi a pokyny vnitrostátních orgánů a orgánů EU uplatňuje veškerá odpovídající opatření, včetně preventivních. Pokud se účastníte probíhajícího výběrového řízení, doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali svůj účet EPSO a navštěvovali stránky EPSO. Stránky s harmonogramy jednotlivých probíhajících výběrových řízení se pravidelně aktualizují podle nově stanovených termínů.

Můžete nám rovněž obvyklým způsobem zaslat své otázky prostřednictvím tohoto online formuláře.

Úřad EPSO zveřejní další informace, jakmile budou k dispozici.

Obecná opatření vztahující se na:

  • testy na počítači v akreditovaných zkušebních centrech
  • dálkově řízené zkoušky [1]

I když v mnoha členských státech EU dochází k postupnému rozvolňování omezení souvisejících s onemocněním COVID-19, není tomu tak dosud všude.

Na začátku července 2021 zavedl úřad EPSO pro určitá výběrová řízení počítačové testy na dálku. Dálkové testování umožňuje úřadu EPSO výběrová řízení urychlit. Dálkový dozor prostřednictvím aplikace ProProctor společnosti Prometric umožňuje uchazečům absolvovat testy odkudkoli na dálku při zachování jejich integrity. Systém nabízí jednak větší flexibilitu, je nákladově efektivní a nabízí řešení za současné situace, kterou komplikuje pandemie. Fyzická přítomnost v testovacích centrech totiž nemusí být vždy možná, a to v důsledku zdravotních opatření, jako jsou cestovní omezení či omezení volného pohybu osob v několika zemích současně, což může mít za následek uzavření testovacích center.

Podrobné informace o tomto novém systému absolvování testů, příslušných výběrových řízeních a plánování testů jsou zveřejněny na internetových stránkách úřadu EPSO.

Díky zavedení testů s dálkovým dozorem v kombinaci s testováním v testovacích centrech může nyní EPSO zahájit testy na počítači pro nedávno zveřejněná výběrová řízení. Uchazeči tak budou moci absolvovat testy metodou, kterou si sami zvolí. Orientační data jsou zveřejněna na příslušných internetových stránkách těchto výběrových řízení

Na stránce věnované organizačním pokynům týkajícím se výběrového řízení uchazeče informujeme, zda je tato možnost k dispozici i u vašeho testu. Veškeré informacemi najdete také v dostatečném na vašem účtu EPSO.

Pokud test s dálkovým dozorem absolvovat nechcete, můžete si zarezervovat klasický test v jednom z testovacích center úřadu EPSO po celém světě. S ohledem na současnou pandemickou situaci je vaší povinností si ověřit, zda se v místě konání testu uplatňují nebo pravděpodobně uplatní nějaká cestovní či jiná omezení.

Pokud jde o naše testovací centra, budeme i nadále pečlivě dodržovat jednotlivá pravidla a pokyny evropských i ostatních zemí, neboť některé z nich uplatňují rozdílné formy omezení volného pohybu osob. Tato opatření mají nevyhnutelně dopad na dostupnost testovacích center, nicméně některá střediska (v závislosti na konkrétní zemi) zůstávají otevřena.

Seznam testovacích center, která jsou v současné době uzavřena, je pravidelně aktualizován. Není-li vaše testovací centrum v seznamu uzavřených středisek uvedeno, znamená to, že testy se budou konat podle plánu. Chtěli bychom vás ujistit, že náš dodavatel dodržuje veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, která jsou v této obtížné situaci vyžadována. Všechny pokyny a instrukce ohledně bezpečnostních postupů v testovacích centrech najdete zde.

Před tím, než si zarezervujete termín testu, vám doporučujeme si pečlivě pročíst tyto pokyny. Také je lepší si těsně před tím, než se na test vydáte, znovu projít jejich aktuální znění.

1] „Proktorem“ se rozumí osoba vykonávající dozor nad uchazeči během testu. Při distančním testu budou uchazeči nepřetržitě pod dohledem proktora, kteří mají k dispozici různé monitorovací nástroje. Uchazeči se mohou na proktory obracet s dotazy nebo v naléhavých případech.

Testy v hodnotícím centru:

Na začátku pandemie COVID-19 v březnu 2020 musel úřad EPSO pozastavit veškerou činnost hodnotícího centra v Bruselu a Lucemburku. Místo toho se rozhodl uspořádat tyto testy v online formátu (na dálku).

Uchazeči se v tomto případě podrobí testům doma, v kanceláři apod. a nemusí cestovat do prostor úřadu EPSO. Vše probíhá formou videokonference. Všechny technické podrobnosti dostanou uchazeči předem, včetně možnosti vyzkoušet si připojení před vlastním dnem zkoušky.

Nová výběrová řízení:

Pravidelně aktualizován je orientační harmonogram  nových výběrových řízení do konce tohoto roku. 

Již nyní se těšíme, že při nich vybereme naše budoucí kolegy, kteří se s elánem a zaujetím budou podílet na dalším utváření Evropy i v této náročné době.

Pečujte prosím nadále o fyzické i psychické zdraví své, vaší rodiny a vašich přátel.