Koronavirus – Důležité informace

Úvod > Koronavirus – Důležité informace

Upozornění: Aktuální informace o COVID-19 budou až do odvolání uváděny v první řadě anglicky. Ostatní jazykové verze se budou doplňovat postupně.

NOVÉ – aktualizováno 1.10.2020:

Úřad EPSO bedlivě sleduje vývoj pandemie COVID-19. Vzhledem k nepředvídatelnosti situace úřad samozřejmě i nadále postupuje v souladu s instrukcemi a pokyny, které poskytují orgány EU a vnitrostátní orgány, a uplatňuje veškerá odpovídající opatření, včetně preventivních. Pokud se účastníte probíhajícího výběrového řízení, doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali svůj účet EPSO a navštěvovali stránky EPSO. Můžete nám rovněž obvyklým způsobem zaslat své otázky prostřednictvím kontaktního formuláře online.

Úřad EPSO poskytne další informace, jakmile budou k dispozici.

 

Testy na počítači:

Počítačové testy pro různá výběrová řízení probíhají ve spolupráci se smluvním partnerem (společností Prometric). Je při tom nutné brát v úvahu, že v jednotlivých členských státech EU i třetích zemích platí různá pravidla, různá hygienická opatření a zásady omezení fyzického kontaktu a že rozdíly existují i v jejich postupném uvolňování a harmonogramech návratu k běžným podmínkám.

Všechny pokyny a instrukce ohledně bezpečnostních postupů v testovacích centrech Prometric jsou uvedeny zde. Před tím, než si zarezervujete termín testu, je nezbytné si pokyny pečlivě pročíst. Jejich aktuální znění je nutné si znovu projít těsně před tím, než se na test vydáte.
Jak je uvedeno v pokynech, uchazeči si musí přinést roušku a mít ji na sobě po celou dobu, kdy se nachází v testovacím centru. Akceptují se lékařské roušky i jiné textilní typy. Uchazeči, kteří se dostaví do testovacího centra bez jakékoli roušky, nebudou moci zkoušku absolvovat a nebudou mít ani nárok na přeložení termínu testu.

Uchazeči by měli mít na paměti, že za daných okolností mohou být v testovacích centrech zavedena dodatečná opatření – například pracovníci testovacího centra mohou elektronickým bezkontaktním teploměrem měřit uchazečům teplotu.

 

Testy v hodnotících centrech v Bruselu a Lucemburku:

Z důvodu březnového propuknutí pandemie COVID-19 bylo EPSO nuceno pozastavit veškerou činnost hodnotícího centra v Bruselu a Lucemburku. Na základě současné situace se zdá, že v blízké budoucnosti nebude stále možné pořádat testy za fyzické přítomnosti uchazečů v hodnotícím centru. Úřad EPSO proto zvažuje možnost konání těchto testů v online formátu (na dálku).

Jak probíhají testy na dálku?

Uchazeči se v tomto případě podrobí testům doma, v kanceláři apod. a nemusí cestovat do prostor úřadu EPSO. Vše probíhá formou videokonference a výměny krátkých zpráv (tzv. messaging). Všechny technické podrobnosti dostanou uchazeči předem, včetně možnosti vyzkoušet si připojení před vlastním dnem zkoušky.

Se zahájením těchto dálkových hodnotících center se počítá do konce tohoto roku. Úřad EPSO bude uchazeče o všech podrobnostech, logistických opatřeních a technických požadavcích informovat nejméně 3 týdny předem, a to prostřednictvím jejich účtu EPSO.

Výběrová řízení EPSO/AD/373/19 a EPSO/AD/365-370/19:

Začátkem září úspěšně proběhly případové studie v testovacích centrech Prometric. Úřad EPSO by rád poděkoval všem uchazečům za spolupráci.

Testy v hodnotícím centru, které se původně měly konat v Bruselu nebo Lucemburku, proběhnou nyní na dálku. Skupinová úloha bude zrušena a nahrazena situačním pohovorem na základě kompetencí, který lépe vyhovuje online formátu testů. Uchazeči ve výběrových řízeních EPSO/AD/365-70/19 budou muset rovněž v testovacích centrech Prometric po celém světě absolvovat testy na počítači s předem danými možnostmi odpovědi. (Tyto testy se měly původně konat v hodnotícím centru.)

Výběrová řízení EPSO/AD/372/19 a EPSO/AD/374/19:

Uchazeči, kteří se do 6. března 2020 nemohli dostavit do hodnotícího centra v Bruselu nebo Lucemburku, budou nyní dělat zkoušky na dálku. Skupinová úloha bude nahrazena situačním pohovorem na základě kompetencí.

Všechny testy uskutečněné v hodnotícím centru v Bruselu nebo Lucemburku, které uchazeči absolvovali před 6. březnem 2020, jsou platné a stejně tak platí počet získaných bodů. Skupinová úloha však bude zrušena a nahrazena situačním pohovorem na základě kompetencí, který lépe vyhovuje online formátu testů. Úřad EPSO bude kontaktovat uchazeče, kteří vykonali skupinovou úlohu před 6. březnem 2020, a požádá je, aby se místo toho zúčastnili situačního pohovoru na základě kompetencí.

V hodnotícím centru

Uchazeči, kteří byli v hodnotícím centru v Bruselu nebo Lucemburku před 6. březnem 2020, obdrží tři týdny předem pozvánku na dálkový situační pohovor na základě kompetencí.

Uchazeči, kteří se před 6. březnem 2020 nemohli do hodnotícího centra v Bruselu nebo Lucemburku dostavit, obdrží tři týdny předem novou pozvánku do „dálkového“ hodnotícího centra (včetně situačního pohovoru na základě kompetencí). Žádáme uchazeče, kteří již pozvánku do hodnotícího centra v Bruselu obdrželi, aby ji ignorovali. Uchazeči ve výběrovém řízení EPSO/AD/374/19 budou muset rovněž v testovacích centrech Prometric po celém světě absolvovat testy na počítači s předem danými možnostmi odpovědi. (Tyto testy se měly původně konat v hodnotícím centru.)

Podrobné informace a další pokyny budou brzy zveřejněny na internetových stránkách úřadu EPSO a na účtech EPSO jednotlivých uchazečů.

Harmonogramy na stránkách jednotlivých probíhajících výběrových řízení jsou pravidelně revidovány a včas pozměněny podle nových termínů.

Kontrolujte si prosím pravidelně svůj účet EPSO, budeme vám na něj pravidelně zasílat aktualizované informace.

 

Výběrové řízení CAST/P (CAST Permanent):

Úřad EPSO si je vědom toho, že někteří z uchazečů, kteří byli pozváni na testy v září 2020, si v důsledku probíhající pandemie COVID-19 nemohli zarezervovat termín na test, popř. test absolvovat. Pokud jste jedním z těchto uchazečů, obdrželi jste již prostřednictvím svého účtu EPSO pozvánku k testům v říjnu.

Pokud jste byli pozváni na test v říjnu, ale nemohli jste kvůli pandemii COVID-19 zarezervovat termín na test, popř. test absolvovat, budete k testům znovu pozváni v listopadu, ledaže byste kontaktovali úřad EPSO a sdělili jim, že si již nepřejete dostávat další pozvánky. Úřad EPSO znovu pozve pouze ty uchazeče, kteří do půlnoci 21. října 2020 opět projeví svůj zájem. Jakmile zájem projevíte, nemusíte již úřad EPSO kontaktovat zvlášť ani podniknout žádné další kroky. Koncem října obdržíte prostřednictvím svého účtu EPSO pozvánku.

Opětovným pozváním ke zkoušce úřad EPSO zmírňuje dopad pandemie COVID-19 na uchazeče a zajišťuje tak rovné příležitost v rozsahu, který současná situace umožňuje.

Nové orientační termíny na následující testovací období již byly zveřejněny na internetových stránkách jednotlivých profilů CAST/P.

 

Nová výběrová řízení:

Úřad EPSO na svých internetových stránkách pravidelně aktualizuje orientační plán nových výběrových řízení. Již nyní se těšíme, že při nich vybereme naše budoucí kolegy, kteří se s elánem a zaujetím budou podílet na dalším utváření Evropy i v této náročné době.

 

Pečujte prosím nadále o fyzické i psychické zdraví své, vaší rodiny a vašich přátel.