Coronavirus – vigtig information

Forside > Coronavirus – vigtig information

Bemærk venligst, at de seneste oplysninger om covid-19 indtil videre primært vil blive opdateret på engelsk. De øvrige sprogudgaver vil blive tilføjet gradvist.

SENESTE NYT – opdateret den 19.3.2021:

EPSO fortsætter med at overvåge covid-19-situationen og træffe de relevante forholdsregler i overensstemmelse med de instrukser og retningslinjer, som EU-institutionerne og de nationale myndigheder giver. Samtidig bedes ansøgere fra igangværende udvælgelsesprøver tjekke deres EPSO-konto og EPSO's website regelmæssigt. Tidsfristerne på siderne for de forskellige igangværende udvælgelsesprøver gennemgås og ændres regelmæssigt i overensstemmelse med de nye planlagte datoer.

Du kan også som altid sende os dine spørgsmål via onlinekontaktformularen.

Du kan være sikker på, at EPSO vil tilføje yderligere oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige.

 

Generelle forholdsregler for computerbaserede prøver i Prometrics testcentre

EPSO følger nøje de regler og retningslinjer, som gælder i de forskellige lande i Europa og i resten af verden, særligt nu hvor mange lande har indført forskellige former for nedlukningstiltag. Dette har uundgåeligt konsekvenser for testcentrenes tilgængelighed, idet centrene vil være åbne i nogle lande og lukkede i andre.

EPSO har omhyggeligt overvejet situationen og har, hvad angår igangværende udvælgelsesprøver, besluttet fortsat at afholde prøver i de testcentre, som er åbne. Som covid-19 udvikler sig, med forskelle i stigningen i smitten lande og regioner imellem, ville en udsættelse af de allerede planlagte prøver ikke være en løsning, der kom alle ansøgere til gode, fordi de kommer fra hele verden. 

Vi gør opmærksom på, at EPSO's samarbejdspartner overholder alle de sikkerheds- og sundhedsmæssige regler, som gælder i denne vanskelige situation. Du kan læse alle retningslinjer og instrukser vedrørende sikkerhedsprocedurerne i Prometric-testcentrene her. Listen over testcentre, som i øjeblikket er lukket, opdateres løbende. Hvis dit testcenter ikke figurerer på listen over lukkede centre, finder din prøve sted som planlagt.

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne grundigt igennem, inden du booker en test, og at du tjekker instruktionerne igen, inden du tager af sted til testen.

Som det fremgår af retningslinjerne, skal du medbringe et mundbind og have det på under hele dit ophold i testcentret. Mundbind med udåndings-/énvejsventil må ikke bruges i testcentret, da de ikke filtrerer viruspartikler. Ansøgere, som ankommer til testcentret uden mundbind, eller som ikke overholder de sikkerheds- og sundhedsmæssige regler, vil ikke få lov til at tage prøven og vil ikke have ret til at ombooke.

Du bør være opmærksom på, at der afhængigt af omstændighederne kan blive iværksat yderligere foranstaltninger i testcentrene. F.eks. kan du blive bedt om få målt din temperatur med et elektronisk kontaktfrit termometer af personalet i testcentret.

Hvis du vil vide mere om de gældende foranstaltninger i testcentrene, kan du også kontakte Prometric direkte på det gratis nummer i dit land eller på +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_da

 

Specifikke forholdsregler for computerbaserede prøver i forbindelse med de igangværende udvælgelsesprøver og udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte (gælder ikke for CAST Permanent-proceduren)

EPSO er klar over, at nogle ansøgere måske ikke kan booke test, rejse til testcentret eller aflægge deres prøve på den givne testdato. EPSO vil fortsat nøje overvåge situationen og bestræbe sig på at sikre, at de ansøgere, der i er i stand til at aflægge deres prøve, vil kunne gøre dette, så snart situationen tillader det.

Hvis nogen ansøgere på grund af den aktuelle folkesundhedskrise er forhindret i at booke eller deltage i prøverne, skal de indsende en kort forklaring og relevant dokumentation for dette – f.eks. henvisning til en opdateret, officiel beslutning fra en national eller regional myndighed. Dokumentationen skal indsendes via EPSO-kontaktformularen med det samme, dvs. så snart problemet opstår. Alle anmodninger vil blive afgjort fra sag til sag efter gennemgang af dokumentationen. Du kan læse mere i invitationsbrevet i din EPSO-konto.

 

Specifikke forholdsregler for ansøgere til CAST Permanent udvælgelsesproceduren:

Hvis du er blevet indkaldt til en prøve, men af covid-19-relaterede årsager ikke kunne booke/deltage i prøven, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt til prøverne igen i den næste prøveperiode, hvis du i den relevante ansøgning har angivet, at du fortsat er interesseret. Når du har angivet din fortsatte interesse, behøver du ikke kontakte EPSO individuelt eller foretage dig yderligere. Du modtager en indkaldelse via din EPSO-konto.

Vær opmærksom på, at udvælgelses-/ansættelsesproceduren i forbindelse med en stilling, som du er blevet forhåndsudvalgt til, ikke nødvendigvis er blevet suspenderet. EPSO og den ansættende tjenestegren kan ikke drages til ansvar, hvis du ikke kontaktes, selv om du har bestået de prøver, som du blev indkaldt til som følge af denne foranstaltning.

Den automatiske genindkaldelse til en fremtidig test, blev sendt af EPSO for at vise solidaritet med ansøgerne. Det skete fra og med marts 2020 for at mindske den usikkerhed, som den pludseligt opståede sundhedskrise medførte. EPSO har nu besluttet at stoppe med genindkaldelserne fra maj 2021. Det betyder, at ansøgere, der ikke kan aflægge deres prøver i april 2021, vil modtage den seneste automatiske genindkaldelse til prøverne i maj 2021, hvis de har angivet deres fortsatte interesse i ansøgningen. Ansøgere, der ikke kan aflægge deres prøve i maj 2021, bliver ikke automatisk genindkaldt til test i den efterfølgende prøveperiode.

De vejledende datoer for de næste prøveperioder er offentliggjort på siderne for de forskellige CAST/P-profiler.

 

Assessmentcenterprøver:

Fra begyndelsen af covid-19-udbruddet i marts 2020 måtte EPSO suspendere alle sine assessmentcenteraktiviteter i Bruxelles og Luxembourg, og EPSO besluttede at arrangere assessmentcenterprøverne online (fjerntestning) i stedet for.

Fjerntestning betyder, at ansøgerne tager prøverne derhjemme, på kontoret osv., og ikke behøver at rejse til et EPSO-prøvecenter. Fjerntests foregår ved hjælp af videokonference. Du får alle tekniske detaljer på forhånd og bliver bl.a. informeret om muligheden for at teste forbindelsen inden prøvedatoen.

 

Nye udvælgelsesprøver og udvælgelsesprocedurer:

EPSO opdaterer jævnligt sin vejledende tidsplan for nye udvælgelsesprøver på sit websted. Vi ser nu mere end nogensinde frem til at udvælge engagerede kolleger, der skal være med til at sætte præg på EU i disse udfordrende tider.

 

Du skal fortsat passe på dit eget, din families og dine venners helbred.