Coronavirus – vigtig information

Forside > Coronavirus – vigtig information

Bemærk venligst, at de seneste oplysninger om covid-19 indtil videre primært vil blive opdateret på engelsk. De øvrige sprogudgaver vil blive tilføjet gradvist.

SENESTE NYT – opdateret den 15. december 2020:

EPSO overvåger fortsat nøje udviklingen af covid-19. Fordi situationen er uforudsigelig, fortsætter EPSO med at træffe de relevante forholdsregler i overensstemmelse med de instrukser og retningslinjer, som EU-institutionerne og de nationale myndigheder giver. Samtidig bedes ansøgere fra igangværende udvælgelsesprøver tjekke deres EPSO-konto og EPSO's website regelmæssigt. Tidsfristerne på siderne for de forskellige igangværende udvælgelsesprøver gennemgås og ændres regelmæssigt i overensstemmelse med de nye planlagte datoer.

Du kan også som altid sende os dine spørgsmål via onlinekontaktformularen.

Du kan være sikker på, at EPSO vil tilføje yderligere oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige.

 

Computerbaserede prøver:

EPSO følger nøje de regler og retningslinjer, som gælder i de forskellige lande i Europa og i resten af verden, særligt nu hvor mange europæiske lande har indført forskellige former for nedlukningstiltag. Dette har uundgåeligt konsekvenser for testcentrenes tilgængelighed, idet centrene vil være åbne i nogle lande og lukkede i andre.

EPSO har omhyggeligt overvejet situationen og har, hvad angår igangværende udvælgelsesprøver, besluttet fortsat at afholde prøver i de testcentre, som er åbne. Som covid-19 udvikler sig, med forskelle i stigningen i smitten lande og regioner imellem, ville en udsættelse af de allerede planlagte prøver ikke være en løsning, der kom alle ansøgere til gode, fordi de kommer fra hele verden. 

EPSO er ikke desto mindre klar over, at ansøgere kan være forhindrede i at bestille en rejse, rejse til et testcenter og aflægge prøve på den planlagte prøvedato, og EPSO vil derfor fortsat overvåge situationen meget nøje. Når testvinduet for en bestemt udvælgelsesprøve er lukket, vil EPSO gennemgå ansøgernes deltagelse og sikre, at de ansøgere, som ikke havde mulighed for at tage prøven i deres foretrukne testcenter, får mulighed for at gøre det, så snart testcentrene åbner igen.

Vi kan forsikre dig om, at EPSO's samarbejdspartner overholder alle de sikkerheds- og sundhedsmæssige regler, som gælder i denne vanskelige situation. Du kan læse alle retningslinjer og instrukser vedrørende sikkerhedsprocedurerne i Prometric-testcentrene her. Listen over testcentre, som i øjeblikket er lukket, opdateres løbende. Hvis dit testcenter ikke figurerer på listen over lukkede centre, finder din prøve sted som planlagt.

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne grundigt igennem, inden du booker en test, og at du tjekker instruktionerne igen, inden du tager af sted til testen.

Som det fremgår af retningslinjerne, skal du medbringe et mundbind og have det på under hele dit ophold i testcentret. Både medicinske mundbind og mundbind af stof er tilladte. Mundbind med udåndings-/énvejsventil må ikke bruges i testcentret, da de ikke filtrerer viruspartikler.

Ansøgere, som ankommer til testcentret uden mundbind, eller som ikke overholder de sikkerheds- og sundhedsmæssige regler, vil ikke få lov til at tage prøven og vil ikke have ret til at ombooke.

Du bør være opmærksom på, at der afhængigt af omstændighederne kan blive iværksat yderligere foranstaltninger i testcentrene. F.eks. kan du blive bedt om få målt din temperatur med et elektronisk kontaktfrit termometer af personalet i testcentret.

Hvis du vil vide mere om de gældende foranstaltninger i testcentrene, kan du også kontakte Prometric direkte på det gratis nummer i dit land eller på +31 320 239 575.

Når de computerbaserede multiple choice-prøver i samtlige udvælgelsesprøver er afsluttet, vil EPSO vurdere situationen for de ansøgere, som ikke har kunnet rejse og/eller tage deres prøver pga. lukning af testcentre eller andre foranstaltninger. I mellemtiden behøver du ikke selv kontakte EPSO eller foretage dig noget.

 

Udvælgelsesprøverne EPSO/AST-SC/10/20 og EPSO/AD/381/20:

Nærmere oplysninger om den nye prøveperiode i 2021 bliver offentliggjort på EPSO’s hjemmeside og under kontoen for de ansøgere, som ikke har kunnet rejse og/eller tage deres prøver pga. lukning af testcentre eller andre foranstaltninger.

Resultaterne af de computerbaserede prøver lægges ud på alle ansøgernes EPSO-konto, når alle ansøgere har taget deres prøver.

EPSO arbejder endvidere på at kunne tilbyde fjernovervågede, computerbaserede prøver i fremtiden. Yderligere oplysninger om den nye prøveform, omfattede udvælgelsesprøver og prøveplan offentliggøres på EPSO's hjemmeside, når relevante oplysninger foreligger.

De berørte ansøgere modtager omfattende og fyldestgørende oplysninger i god tid forud for prøvedatoen.

 

Assessmentcenterprøver:

Fra begyndelsen af covid-19-udbruddet i marts 2020 måtte EPSO suspendere alle sine assessmentcenteraktiviteter i Bruxelles og Luxembourg, og EPSO besluttede at arrangere assessmentcenterprøverne online (fjerntestning) i stedet for.

Hvad er fjerntestning?

Fjerntestning betyder, at ansøgerne tager prøverne derhjemme, på kontoret osv., og ikke behøver at rejse til et EPSO-prøvecenter. Fjerntests foregår ved hjælp af videokonference. Du får alle tekniske detaljer på forhånd og bliver bl.a. informeret om muligheden for at teste forbindelsen inden prøvedatoen.

EPSO har offentliggjort et tillæg til meddelelsen om udvælgelsesprøven på siderne for alle relevante udvælgelsesprøver.

Udvælgelsesprøverne EPSO/AST-SC/08/19 og EPSO/AST-SC/09/19:

De fleste ansøgere, som deltager i udvælgelsesprøven EPSO/AST-SC/08/19, gennemførte de computerbaserede multiple choice-prøver i et af Prometrics testcentre rundt om i verden i november 2020. De ansøgere, som endnu ikke har kunnet tage prøverne på grund af pandemien, vil blive kontaktet af EPSO's underleverandør Prometric i januar 2021. De øvrige assessmentcenterprøver begynder ikke før i januar 2021.

Assessmentcenterprøverne i forbindelse med udvælgelsesprøven EPSO/AST-SC/09/19 er aktuelt planlagt til at begynde i januar 2021. De computerbaserede multiple choice-prøver samt e-tray-prøver afholdes i januar 2021 i Prometrics testcentre. Indkaldelserne er for nylig blevet lagt ud på ansøgernes EPSO-konto.

Udvælgelsesprøven EPSO/AD/372/19:

Gruppeøvelsen er blevet aflyst og erstattet af et situationsbaseret interview om generelle kompetencer via fjerntestning, idet denne testtype egner sig bedre til at foregå online.

Assessmentcenterprøven i forbindelse med udvælgelsesprøven EPSO/AD/372/19 startes tidligst op igen i januar 2021.

Udvælgelsesprøverne EPSO/AD/373/19 og EPSO/AD/365-370/19:

Gruppeøvelsen er blevet erstattet af et situationsbaseret interview om generelle kompetencer via fjerntestning, idet denne testtype egner sig bedre til at foregå online.

De ansøgere, som deltager i udvælgelsesprøverne EPSO/AD/365-70/19, har gennemført de computerbaserede multiple choice-prøver i et af Prometrics testcentre rundt om i verden i november 2020. De ansøgere, som endnu ikke har kunnet tage prøverne på grund af pandemien, vil blive kontaktet af EPSO's underleverandør Prometric i januar 2021.

Assessmentcenterprøverne i forbindelse med udvælgelsesprøverne EPSO/AD/373/19 og EPSO/AD/365-70/19 starter tidligst i januar 2021.

Udvælgelsesprøven EPSO/AD/374/19:

Assessmentcenterprøver via fjerntestning afholdes løbende.

I mellemtiden skal ansøgerne regelmæssigt tjekke, om der er kommet opdaterede oplysninger på deres EPSO-konto.

 

Udvælgelsesproceduren CAST/P (CAST Permanent):

Hvis du er blevet indkaldt til en prøve, men af covid-19-relaterede årsager ikke kunne booke/deltage i prøven, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt til prøverne igen i den næste prøveperiode, med mindre du kontakter EPSO og tydeligt angiver, at du ikke ønsker at blive indkaldt igen. Bemærk venligst, at EPSO kun genindkalder de ansøgere, der bekræfter deres interesse i den pågældende ansøgning. Når du har sikret dig, at din interesse er blevet bekræftet, behøver du ikke kontakte EPSO individuelt eller foretage dig yderligere. Du modtager en indkaldelse via din EPSO-konto.

EPSO genindkalder til senere prøver for at afbøde konsekvenserne af covid-19-pandemien for ansøgerne [og for at sikre lige muligheder for alle i det omfang, det er muligt i den nuværende situation].

Vær opmærksom på, at udvælgelses-/ansættelsesproceduren i forbindelse med en stilling, som du er blevet forhåndsudvalgt til, ikke nødvendigvis er blevet suspenderet. EPSO og den ansættende tjenestegren kan ikke drages til ansvar, hvis du ikke kontaktes, selv om du har bestået de prøver, som du blev indkaldt til som følge af denne foranstaltning.

De vejledende datoer for de næste prøveperioder er offentliggjort på siderne for de forskellige CAST/P-profiler.

 

Nye udvælgelsesprøver og udvælgelsesprocedurer:

EPSO opdaterer jævnligt sin vejledende tidsplan for nye udvælgelsesprøver på sit websted. Vi ser nu mere end nogensinde frem til at udvælge engagerede kolleger, der skal være med til at sætte præg på EU i disse udfordrende tider.

 

Du skal fortsat passe på dit eget, din families og dine venners helbred.