Vigtig information om coronavirus

Forside > Vigtig information om coronavirus

Bemærk venligst, at den seneste information om covid-19 indtil videre overvejende vil blive opdateret på engelsk. De øvrige sprogudgaver vil blive tilføjet gradvist.

SENESTE NYT – opdateret 30/4/2020:

EPSO overvåger hele tiden udviklingen af covid-19. Vi træffer de forholdsregler, der er hensigtsmæssige og nødvendige, i overensstemmelse med de instrukser og retningslinjer, som de nationale myndigheder giver os. Samtidig råder vi ansøgere fra igangværende udvælgelsesprøver til at tjekke deres EPSO-konto og EPSO's website regelmæssigt. Du kan også som altid sende os dine spørgsmål via onlinekontaktformularen.

Computerbaserede prøver:

EPSO arbejder på at genoptage de computerbaserede tests i forbindelse med forskellige udvælgelsesprøver sammen med kontrahenten, Prometric. Her tager vi hensyn både til de forskellige regler, der gælder i medlemslandene og i tredjelandene, og de forskellige genåbningstidspunker, kravet om at holde afstand og de nødvendige hygiejneforanstaltninger. Så snart vi har al information om planlægningen af prøverne, opdaterer vi siderne for de pågældende udvælgelsesprøver.

Assessmentcenterprøver i Bruxelles og Luxembourg:

EPSO har stillet alle sine assessmentcenterprøver i bero i både Bruxelles og Luxembourg. Assessmentcenterprøver i forbindelse med udvælgelsesprøverne EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 og EPSO/AST-SC/08/19 suspenderes i perioden 9. marts til september 2020. Vi beder de ansøgere, som allerede har fået en invitation, om IKKE at komme til EPSO's lokaler. Vi har tilføjet yderligere information på EPSO-kontoen for de ansøgere, der allerede var indbudt til disse prøver. Vi vil informere dig om det videre forløb, så snart der er større klarhed om den nuværende situation.

Udvælgelsesprocedure CAST/P (CAST Permanent):

Da tilrettelæggelsen af prøver for udvælgelsesproceduren CAST Permanent er blevet væsentligt forstyrret af coronakrisen, træffer EPSO særlige foranstaltninger for alle ansøgere, der blev indkaldt til prøverne i marts (10.-16. marts), men som hverken kunne tilmelde sig eller tage prøven. Hvis dette også gælder dig, har du allerede modtaget en besked med yderligere oplysninger fra EPSO på den e-mailadresse, som du har angivet i din EPSO-konto. Du behøver ikke selv kontakte EPSO eller træffe andre foranstaltninger.

De testperioder for den CAST/P-udvælgelsesprocedure, der oprindeligt var planlagt til at finde sted i april og maj, udsættes, indtil de normale aktiviteter kan genoptages.

Nye udvælgelsesprøver og udvælgelsesprocedurer:

Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde os til den vejledende plan for nye udvælgelsesprøver, og vi ser frem til at udvælge dygtige og engagerede kommende kolleger, der skal være med til at forme Europa i disse udfordrende tider. Vi planlægger at opdatere informationen om kommende udvælgelsesprøver i anden halvdel af maj.

Det, du skal gøre her og nu, er at passe på dit eget, din families og dine venners helbred.