Coronavirus – Vigtige oplysninger

Forside > Coronavirus – Vigtige oplysninger

Bemærk venligst, at de seneste oplysninger om COVID-19 indtil videre overvejende vil blive ajourført på engelsk. De øvrige sprogudgaver vil blive tilføjet gradvist.

SENESTE NYT – opdateret den 24.7.2020:

EPSO overvåger hele tiden udviklingen af covid-19. Som situationen er nu, afholder EPSO udvælgelsesprøver, som vil finde sted fra og med september.

Fordi situationen er uforudsigelig, fortsætter EPSO naturligvis med at træffe de forholdsregler, der er hensigtsmæssige og nødvendige, i overensstemmelse med de instrukser og retningslinjer, som EU-institutionerne og de nationale myndigheder giver. Samtidig bedes ansøgere fra igangværende udvælgelsesprøver tjekke deres EPSO-konto og EPSO's website regelmæssigt. Du kan også som altid sende os dine spørgsmål via onlinekontaktformularen.

Computerbaserede prøver:

EPSO er allerede begyndt at genoptage de computerbaserede test i forbindelse med forskellige udvælgelsesprøver i samarbejde med kontrahenten, Prometric. Her tager vi hensyn både til de forskellige regler, der gælder i medlemslandene og i tredjelandene, og de forskellige genåbningstidspunker, kravet om at holde afstand og de nødvendige hygiejneforanstaltninger.

Du kan læse alle retningslinjer og instrukser vedrørende sikkerhedsprocedurerne i Prometric-testcentrene her. Det er vigtigt, at du læser dem nøje igennem, inden du booker en test.
Som det fremgår af retningslinjerne, skal du medbringe et mundbind og have det på under hele dit ophold i testcentret. Både medicinske mundbind og mundbind af stof er tilladte. Hvis du kommer til testcentret uden mundbind, vil du ikke få lov til at tage din prøve, og du vil ikke have ret til at ombooke.

Vær opmærksom på, at der i denne periode kan blive iværksat yderligere foranstaltninger i testcentrene. F.eks. kan du blive bedt om få din temperatur målt med et elektronisk kontaktfrit termometer af personalet i testcentret.

Dette kan du også se på EPSO's website. Der vil blive tilføjet yderligere oplysninger, efterhånden som de foreligger. 

Assessmentcenterprøver i Bruxelles og Luxembourg:

Fra begyndelsen af covid-19-udbruddet i marts måtte EPSO suspendere alle sine assessmentcenteraktiviteter i Bruxelles og Luxembourg. Assessmentcenterprøver i forbindelse med udvælgelsesprøverne EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 og EPSO/AD/374/19 skal efter planen nu finde sted efter midten af september. Tidsfristerne på siderne for de forskellige igangværende udvælgelsesprøver er ved at blive gennemgået og vil blive ændret, når de nye planlagte datoer ligger fast.

Der er nu fastlagt sikkerhedsforanstaltninger og instrukser til ansøgerne. Der vil blive sørget for, at alle holder afstand til hinanden, og der vil blive stillet hånddesinfektion og mundbind til rådighed. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne findes på vores websted og opdateres efter behov. Du bør tjekke disse oplysninger regelmæssigt, og i hvert fald inden du kommer til assessmentcentret. Tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med assessmentcentre i Luxembourg vil blive vedtaget og meddelt rettidigt.

EPSO har allerede sendt indkaldelserne til de ansøgere til udvælgelsesprøven EPSO/AD/374/19, som endnu ikke har gennemført deres assessmentcenterprøver. Hvis du er ansøger til en anden udvælgelsesprøve, vil du modtage en indkaldelse til en ny prøvedato 3 uger i forvejen for at give dig tilstrækkelig tid til at organisere din rejse.

I mellemtiden bedes du i løbet af sommermånederne regelmæssigt tjekke, om der er opslået opdaterede oplysninger på din EPSO-konto.

Hvis du allerede har taget assessmentcenterprøverne, vil du ikke blive indkaldt igen.

Udvælgelsesprocedure CAST/P (CAST Permanent):

Udvælgelsesproceduren for CAST Permanent blev stærkt forstyrret af coronaviruskrisen. EPSO er opmærksom på, at nogle af de ansøgere, der indkaldes til prøver i juni og juli 2020, muligvis ikke har været i stand til at booke og/eller tage prøven på grund restriktionerne i forbindelse med coronaviruspandemien.

Hvis du er blandt disse ansøgere, vil du blive indkaldt til en prøve på et senere tidspunkt. Du behøver ikke selv kontakte EPSO eller foretage dig noget. I slutningen af august modtager du en e-mailbekræftelse på den adresse, du har angivet i din EPSO-konto.

EPSO genindkalder til senere prøver for at afbøde konsekvenserne af coronaviruspandemien for ansøgerne og for at sikre lige muligheder for alle i det omfang, det er muligt i den nuværende situation.

De nye vejledende datoer for de næste prøveperioder er allerede offentliggjort på siderne for de forskellige CAST/P-profiler.

Nye udvælgelsesprøver og udvælgelsesprocedurer:

Vi har nu opdateret vores vejledende tider for nye udvælgelsesprøver på vores website, som vi beder dig om at besøge. Vi ser nu mere end nogensinde frem til at udvælge engagerede kolleger, der skal være med til at sætte præg på EU i disse udfordrende tider.

Det, du skal gøre her og nu, er at passe på dit eget, din families og dine venners helbred.