Coronavirus – Vigtige oplysninger

Forside > Coronavirus – Vigtige oplysninger

Bemærk venligst, at de seneste oplysninger om COVID-19 indtil videre overvejende vil blive ajourført på engelsk. De øvrige sprogudgaver vil blive tilføjet gradvist.

SENESTE NYT – opdateret den 1.10.2020:

EPSO overvåger fortsat nøje udviklingen af covid-19. Fordi situationen er uforudsigelig, fortsætter EPSO med at træffe de relevante forholdsregler i overensstemmelse med de instrukser og retningslinjer, som EU-institutionerne og de nationale myndigheder giver. Samtidig bedes ansøgere fra igangværende udvælgelsesprøver tjekke deres EPSO-konto og EPSO's website regelmæssigt. Du kan også som altid sende os dine spørgsmål via onlinekontaktformularen.

Du kan være sikker på, at EPSO vil tilføje yderligere oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige.

 

Computerbaserede prøver:

EPSO's computerbaserede test i forbindelse med forskellige udvælgelsesprøver er i gang i samarbejde med kontrahenten, Prometric. Her tager vi hensyn både til de forskellige regler, der gælder i medlemslandene og i tredjelandene, og de forskellige genåbningstidspunker, kravet om at holde afstand og de nødvendige hygiejneforanstaltninger.

Du kan læse alle retningslinjer og instrukser vedrørende sikkerhedsprocedurerne i Prometric-testcentrene her. Det er vigtigt, at du læser dem nøje igennem, inden du booker en test, og at du tjekker dem igen, inden du tager af sted til testen.
Som det fremgår af retningslinjerne, skal ansøgerne medbringe et mundbind og have det på under hele deres ophold i testcentret. Både medicinske mundbind og mundbind af stof er tilladte. Ansøgere, som ankommer til testcentret uden mundbind, vil ikke få lov til at tage prøven, og vil ikke have ret til at ombooke.

Ansøgerne bør være opmærksomme på, at der i denne periode kan blive iværksat yderligere foranstaltninger i testcentrene. F.eks. kan de blive bedt om få målt deres temperatur med et elektronisk kontaktfrit termometer af personalet i testcentret.

 

Assessmentcenterprøver i Bruxelles og Luxembourg:

Fra begyndelsen af covid-19-udbruddet i marts måtte EPSO suspendere alle sine assessmentcenteraktiviteter i Bruxelles og Luxembourg. De nuværende omstændigheder peger stadig i retning af, at det ikke vil være muligt at arrangere de prøver, der kræver, at ansøgerne er fysisk til stede i EPSO's lokaler, i den nærmeste fremtid, og EPSO undersøger derfor mulighederne for at arrangere assessmentcenterprøverne i et onlineformat (fjerntestning) i stedet for.

Hvad er fjerntestning?

Fjerntestning betyder, at ansøgerne tager prøverne derhjemme, på kontoret osv., og ikke behøver at rejse til et EPSO-prøvecenter. Denne form for testning finder sted online via videokonference- eller messaging software. Alle tekniske detaljer oplyses på forhånd, herunder muligheden for at teste forbindelsen inden prøvedatoen.

Det forventes, at afholdelsen af assessmentcentre via fjerntestning vil blive indledt og/eller genoptaget inden årets udgang. EPSO vil oplyse ansøgerne om alle detaljer, logistik og tekniske krav mindst tre uger i forvejen via deres EPSO-konto.

Udvælgelsesprøverne EPSO/AD/373/19 og EPSO/AD/365-370/19:

Casestudierne blev arrangeret på vellykket vis i begyndelsen af september i Prometrics testcentre, og EPSO vil gerne takke alle ansøgerne for deres medvirken.

De assessmentcenterprøver, som oprindeligt var planlagt til at finde sted i Bruxelles eller Luxembourg, vil nu blive gennemført via fjerntestning. Gruppeøvelsen aflyses og erstattes af et situationsbaseret interview om generelle kompetencer via fjerntestning, idet denne testtype egner sig bedre til et online testformat. De ansøgere, som deltager i udvælgelsesprøverne EPSO/AD/365-70/19, vil også skulle gennemføre multiple choice-prøverne på computer i Prometrics testcentre rundt om i verden. (Disse prøver skulle oprindelig have fundet sted i forbindelse med det fysiske assessmentcenter).

Udvælgelsesprøverne EPSO/AD/372/19 og EPSO/AD/374/19:

De ansøgere, som ikke havde mulighed for at deltage i assessmentcentret i Bruxelles eller Luxembourg inden den 6. marts 2020, vil nu gennemføre prøverne via fjerntestning. Gruppeøvelsen erstattes af et situationsbaseret interview om generelle kompetencer.

Alle assessmentcenterprøver i Bruxelles eller Luxembourg, som ansøgerne har gennemført inden den 6. marts 2020, er gældende og pointtildelingen opretholdes. Gruppeøvelsen aflyses dog og erstattes af et situationsbaseret interview om generelle kompetencer via fjerntestning, idet denne testtype egner sig bedre til et online testformat. Ansøgere, som gennemførte gruppeøvelsen inden den 6. marts 2020, vil blive kontaktet af EPSO med henblik på at deltage i et situationsbaseret interview om generelle kompetencer i stedet.

Assessmentcenterdagen

De ansøgere, som deltog i et assessmentcenter i Bruxelles eller Luxembourg inden den 6. marts 2020 vil tre uger inden prøvedatoen modtage en indkaldelse med henblik på at gennemføre det situationsbaserede interview om generelle kompetencer via fjerntestning.

De ansøgere, som ikke havde mulighed for at deltage i et assessmentcenter i Bruxelles eller Luxembourg inden den 6. marts 2020, vil tre uger inden prøvedatoen modtage en ny indkaldelse med henblik på at gennemføre assessmentcenterprøverne (inklusive det situationsbaserede interview om generelle kompetencer) via fjerntestning. Ansøgere, som allerede har modtaget en indkaldelse til et assessmentcenter i Bruxelles, bedes se bort fra den. De ansøgere, som deltager i udvælgelsesprøve EPSO/AD/374/19, vil også skulle gennemføre multiple choice-prøverne på computer i Prometrics testcentre rundt om i verden. (Disse prøver skulle oprindelig have fundet sted i forbindelse med det fysiske assessmentcenter).

Detaljerede oplysninger og supplerende anvisninger vil blive offentliggjort snarest på EPSO's websted og ansøgernes EPSO-konti.

Tidsfristerne på siderne for de forskellige igangværende udvælgelsesprøver er blevet gennemgået og ændret i overensstemmelse med de nye planlagte datoer.

I mellemtiden bedes du regelmæssigt tjekke, om der er opslået opdaterede oplysninger på din EPSO-konto.

 

Udvælgelsesprocedure CAST/P (CAST Permanent):

EPSO er opmærksom på, at nogle af de ansøgere, der indkaldes til prøver i september 2020, muligvis ikke har været i stand til at booke og/eller tage prøven på grund restriktionerne i forbindelse med coronaviruspandemien. Hvis du er en af disse ansøgere, har du allerede via din EPSO-konto modtaget en indkaldelse til prøver i oktober.

Hvis du er blevet indkaldt til en prøve i oktober, men af covid-19-relaterede årsager ikke kan booke/deltage i prøven, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt til prøverne igen i november, med mindre du kontakter EPSO og tydeligt angiver, at du ikke ønsker at blive indkaldt igen. Bemærk venligst, at EPSO kun vil genindkalde de ansøgere, der bekræfter deres interesse i den relevante profil inden midnat den 21. oktober 2020. Når du har sikret dig, at din interesse er blevet bekræftet, behøver du ikke kontakte EPSO individuelt eller foretage dig yderligere. Ved udgangen af oktober modtager du en indkaldelse via din EPSO-konto.

EPSO genindkalder til senere prøver for at afbøde konsekvenserne af covid-19-pandemien for ansøgerne og for at sikre lige muligheder for alle i det omfang, det er muligt i den nuværende situation.

De vejledende datoer for de næste prøveperioder er allerede offentliggjort på siderne for de forskellige CAST/P-profiler.

 

Nye udvælgelsesprøver og udvælgelsesprocedurer:

EPSO opdaterer jævnligt sin vejledende tidsplan for nye udvælgelsesprøver på sit websted. Vi ser nu mere end nogensinde frem til at udvælge engagerede kolleger, der skal være med til at sætte præg på EU i disse udfordrende tider.

 

Det, du skal gøre her og nu, er at passe på dit eget, din families og dine venners helbred.