Coronavirus – vigtig information

Forside > Coronavirus – vigtig information

Bemærk, at de seneste oplysninger om covid-19 indtil videre primært vil blive opdateret på engelsk. De øvrige sprogudgaver vil blive tilføjet gradvist.

SENESTE NYT – opdateret den 12.7.2021:

 

EPSO fortsætter med at overvåge covid-19-situationen og træffe forholdsregler i overensstemmelse med de instrukser og retningslinjer, som de nationale myndigheder og EU-institutionerne udsteder. Samtidig bedes ansøgere fra igangværende udvælgelsesprøver tjekke deres EPSO-konto og EPSO's website regelmæssigt. Tidsfristerne på siderne for de forskellige igangværende udvælgelsesprøver gennemgås og ændres regelmæssigt i overensstemmelse med de nye planlagte datoer.

Du kan også sende os dine spørgsmål via onlinekontaktformularen.

EPSO tilføjer yderligere oplysninger, efterhånden som de bliver tilgængelige.

 

Generelle forholdsregler vedrørende:

  • computerbaserede prøver i akkrediterede testcentre
  • fjernovervågede prøver [1]

Selv om restriktionerne i mange EU-lande efterhånden lempes, er dette endnu ikke tilfældet alle vegne.

I starten af juli 2021 indførte EPSO fjernovervågede computerbaserede prøver til visse udvælgelsesprøver. Denne type test bruges for første gang til multiple choice-prøver. Med fjernovervågede prøver kan EPSO komme hurtigere videre med afviklingen af udvælgelsesprøverne. Fjernovervågning af test via vores kontrahent Prometrics ProProctor-applikation gør det muligt for ansøgerne at aflægge prøverne hvor som helst og sikrer samtidig, at der ikke kan snydes med besvarelserne. Det giver både større fleksibilitet og omkostningseffektivitet, og er desuden særlig relevant under den nuværende pandemi, hvor det at tage prøver i testcentre kan være vanskeligt på grund af folkesundhedsmæssige tiltag som rejserestriktioner og nedlukninger i flere lande, som også medfører lukning af testcentre.

Nærmere informationer om den nye prøveform, hvilke udvælgelsesprøver der er omfattet og prøveplanen offentliggøres på EPSO's website, når de er klar.

Med kombinationen af fjernovervågede test og prøver i testcentre har EPSO påbegyndt de computerbaserede test for de nyligt offentliggjorte udvælgelsesprøver, så alle ansøgere får mulighed for at tage testene på den måde, de foretrækker. De vejledende datoer bliver offentliggjort på websiderne for de pågældende udvælgelsesprøver

Vi informerer på siderne for hver af prøverne om, hvorvidt fjernovervågning er mulig for de enkelte test, og vi offentliggør i din EPSO-konto fuldstændig information om dine prøver i god inden testdatoen.

Hvis der er mulighed for fjerntestning, men du fravælger den, kan du i stedet booke en testtid i en af EPSO's testcentre hvor som helst i verden. På grund af pandemien er det dit eget ansvar at tjekke, om der er rejserestriktioner eller andre begrænsninger, eller om det er sandsynligt, at sådanne vil blive indført, for det testcenter, du vælger.

Hvad angår de ansøgere, der vælger at tage deres prøve i et af testcentrene, vil vi fortsat nøje overholde de forskellige regler og retningslinjer, som gælder i de enkelte lande i Europa og i resten af verden, bl.a. de mange forskellige nedlukningsbestemmelser. Dette har uundgåeligt konsekvenser for testcentrenes tilgængelighed – centrene vil være åbne i nogle lande og lukkede i andre.

Listen over testcentre, som i øjeblikket er lukket, opdateres løbende. Hvis dit testcenter ikke figurerer på listen over lukkede centre, finder din prøve sted som planlagt. Vi gør opmærksom på, at EPSO's samarbejdspartner overholder alle de sikkerheds- og sundhedsmæssige regler, som gælder i denne vanskelige situation. Du kan læse alle retningslinjer og instrukser vedrørende sikkerhedsprocedurerne i testcentrene her.

Det er vigtigt, at du læser oplysningerne grundigt igennem, inden du booker en test, og at du tjekker instruktionerne igen, inden du tager af sted til testen.

[1] En "fjernovervåger" er en tilsynsførende, dvs. en person, der overvåger prøvedeltagerne i løbet af prøven. Når prøvedeltagerne tager en fjernovervåget test, bliver de konstant overvåget af "fjernovervågere" ved hjælp af forskellige værktøjer. Prøvedeltagerne kan henvende sig til fjernovervågeren, hvis de har spørgsmål, eller hvis der opstår en nødsituation.

 

Sundhedsforanstaltninger

Som det fremgår af retningslinjerne, skal du medbringe et mundbind og have det på under hele dit ophold i testcentret. Mundbind med udåndings-/énvejsventil må ikke bruges i testcentret, da de ikke filtrerer viruspartikler. Ansøgere, som ankommer til testcentret uden mundbind, eller som ikke overholder de sikkerheds- og sundhedsmæssige regler, vil ikke få lov til at tage prøven og vil ikke have ret til at ombooke.

Du skal være opmærksom på, at der afhængigt af omstændighederne kan blive iværksat yderligere foranstaltninger i testcentrene. F.eks. kan du blive bedt om få målt din temperatur med et elektronisk kontaktfrit termometer af personalet i testcentret.

Hvis du vil vide mere om de gældende foranstaltninger i testcentrene, kan du også kontakte Prometric direkte på det gratis nummer i dit land eller på +31 320 239 575.

 

Specifikke forholdsregler for ansøgere til CAST Permanent udvælgelsesproceduren:

Hvis du er blevet indkaldt til en prøve, men ikke har kunnet booke/deltage i prøven, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk bliver indkaldt igen i den næste testperiode. Hvis du i den pågældende ansøgning angiver, at du fortsat er interesseret, kan du af de ansættende tjenestegrene blive forhåndsudvalgt og genindkaldt til prøver vedrørende den samme eller en anden jobprofil.

De vejledende datoer for de næste prøveperioder er offentliggjort på siderne for de forskellige CAST/P-profiler.

 

Assessmentcenterprøver:

Fra begyndelsen af covid-19-udbruddet i marts 2020 måtte EPSO suspendere alle sine assessmentcenteraktiviteter i Bruxelles og Luxembourg, og EPSO besluttede at arrangere assessmentcenterprøverne online (fjerntestning) i stedet for.

Fjerntestning betyder, at ansøgerne tager prøverne derhjemme, på kontoret osv., og ikke behøver at rejse til et EPSO-prøvecenter. Fjerntests foregår ved hjælp af videokonference. Du får alle tekniske detaljer på forhånd og bliver bl.a. informeret om muligheden for at teste forbindelsen inden prøvedatoen.

 

Nye udvælgelsesprøver og udvælgelsesprocedurer:

Den vejledende plan for nye udvælgelsesprøver indtil årets udgang er nu blevet opdateret. 

Vi ser nu mere end nogensinde frem til at udvælge engagerede kolleger, der skal være med til at sætte præg på EU i disse udfordrende tider.

 

 

Du skal fortsat passe på dit eget, din families og dine venners helbred.