Κορονοϊός - Σημαντικές πληροφορίες

Αρχική σελίδα > Κορονοϊός - Σημαντικές πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι, μέχρι νεωτέρας, οι πληροφορίες σχετικά με την πανδημία COVID-19 θα επικαιροποιούνται αρχικά στα αγγλικά. Οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις θα προστίθενται σταδιακά.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – επικαιροποιήθηκε στις 15/12/2020:

Η EPSO συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19. Δεδομένου ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη, η EPSO εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις που παρέχουν τα όργανα της ΕΕ και οι εθνικές αρχές. Αν είστε υποψήφιος που συμμετέχει σε εν εξελίξει διαδικασία επιλογής θα πρέπει να συμβουλεύστε τακτικά τον λογαριασμό σας EPSO καθώς και τον ιστότοπο της EPSO. Οι ιστοσελίδες με το χρονοδιάγραμμα των διάφορων διαγωνισμών σε εξέλιξη αναθεωρούνται και διορθώνονται συστηματικά με βάση τις νέες προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας μέσω του επιγραμμικού δελτίου επικοινωνίας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η EPSO θα προσθέτει περισσότερες πληροφορίες μόλις υπάρχουν διαθέσιμες.

 

Δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή:

Η EPSO παρακολουθεί προσεκτικά τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, ιδίως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εισαγάγει διάφορες μορφές απαγορευτικών μέτρων. Αναπόφευκτα, το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των εξεταστικών κέντρων, καθώς, ανάλογα με τη χώρα, ορισμένα κέντρα μπορεί να παραμένουν ανοικτά ενώ άλλα να έχουν κλείσει.

Η EPSO εξέτασε προσεκτικά την κατάσταση και, για τους εν εξελίξει διαγωνισμούς, αποφάσισε να συνεχίσει τις εξετάσεις σε όσα κέντρα παραμένουν ανοικτά. Λόγω της φύσης της πανδημίας COVID-19 και της διαφορετικής επιδημιολογικής εικόνας ανά χώρα/περιφέρεια, η αναβολή των δοκιμασιών που έχουν ήδη προγραμματιστεί δεν θα ήταν ικανοποιητική λύση για όλους τους υποψηφίους δεδομένου ότι έχουμε υποψηφίους σε κάθε γωνιά του κόσμου. 

Ωστόσο, η EPSO γνωρίζει πολύ καλά ότι οι υποψήφιοι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να κάνουν κράτηση, να μεταβούν στο εξεταστικό κέντρο ή να λάβουν μέρος στη δοκιμασία τη συγκεκριμένη ημερομηνία της δοκιμασίας και, ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση. Μόλις κλείνει το παράθυρο των δοκιμασιών για έναν συγκεκριμένο διαγωνισμό, η EPSO θα επανεξετάζει τη συμμετοχή των υποψηφίων και θα διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι που δεν κατάφεραν να λάβουν μέρος στη δοκιμασία στο εξεταστικό κέντρο της προτίμησής τους θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στο εξεταστικό κέντρο της προτίμησής τους, μόλις τα εξεταστικά κέντρα ανοίξουν εκ νέου.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι ο εξωτερικός συνεργάτης της EPSO συμμορφώνεται με όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που απαιτούνται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Μπορείτε να βρείτε όλες τις οδηγίες και τις υποδείξεις σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας στα εξεταστικά κέντρα της Prometric εδώ. Ο κατάλογος των εξεταστικών κέντρων που παραμένουν κλειστά επικαιροποιείται τακτικά. Εάν το εξεταστικό σας κέντρο δεν αναφέρεται στον κατάλογο των κλειστών κέντρων, αυτό σημαίνει ότι οι δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν όπως προβλέπεται.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες προτού κλείσετε ραντεβού και να ελέγξετε και πάλι τις οδηγίες προτού ταξιδέψετε για να λάβετε μέρος στη δοκιμασία.

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα και να την φορούν κατά την παραμονή τους στο εξεταστικό κέντρο. Γίνεται δεκτή τόσο η χρήση ιατρικής μάσκας όσο και η κάλυψη του προσώπου με κάποιο ύφασμα. Οι μάσκες με βαλβίδα εκπνοής/μονής κατεύθυνσης απαγορεύονται στο εξεταστικό κέντρο, δεδομένου ότι δεν έχουν την ικανότητα να φιλτράρουν τα ιικά σωματίδια.

Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο χωρίς μάσκα, ή που δεν τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, δεν θα επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία και δεν θα μπορέσουν να κλείσουν νέα ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να εφαρμοστούν επιπλέον μέτρα στα εξεταστικά κέντρα - για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους η μέτρηση της θερμοκρασίας τους με ηλεκτρονικό ανέπαφο θερμόμετρο από το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στα εξεταστικά κέντρα, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν επίσης με την Prometric απευθείας καλώντας τον αντίστοιχο εθνικό δωρεάν αριθμό ή τον αριθμό +31 320 239 575.

Στο τέλος του σταδίου των δοκιμασιών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή για όλους τους εν λόγω διαγωνισμούς, η EPSO θα αξιολογεί την κατάσταση των υποψηφίων που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν ή/και να συμμετάσχουν στη δοκιμασία εξ αιτίας του κλεισίματος του εξεταστικού κέντρου ή άλλων μέτρων. Μέχρι τότε, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται ούτε να επικοινωνήσουν με την EPSO, ούτε να κάνουν κάτι άλλο.

 

Διαγωνισμοί EPSO/AST-SC/10/20 και EPSO/AD/381/20:

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη νέα περίοδο δοκιμασιών το 2021 θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της EPSO και στους λογαριασμούς όσων υποψηφίων δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν ή να παραστούν στις δοκιμασίες είτε επειδή τα εξεταστικό κέντρο ήταν κλειστό είτε λόγω άλλων μέτρων.

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή θα δημοσιευτούν στους λογαριασμούς EPSO όλων των υποψηφίων αφότου οι υποψήφιοι ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες.

Η EPSO εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να καθιερώσει στο μέλλον δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή, επιτηρούμενες εξ αποστάσεως. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το νέο σύστημα διεξαγωγής δοκιμασιών, τους διαγωνισμούς που θα αφορά και τον σχεδιασμό των δοκιμασιών θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της EPSO σε εύθετο χρόνο.

Σε όλους τους υποψηφίους για τους οποίους θα ισχύσουν τυχόν αλλαγές θα σταλούν πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες πολύ πριν από την ημερομηνία των δοκιμασιών.

 

Δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης:

Με το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 τον Μάρτιο του 2020, η EPSO αναγκάστηκε να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες των κέντρων αξιολόγησης στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και αποφάσισε να διοργανώσει εξ αποστάσεως (επιγραμμικά) τις εν λόγω δοκιμασίες.

Τι είναι οι δοκιμασίες εξ αποστάσεως;

Εξ αποστάσεως δοκιμασίες σημαίνει ότι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε αυτές από το σπίτι, το γραφείο τους κ.λπ. και δεν χρειάζεται να μεταβούν σε χώρο της EPSO. Τέτοιες δοκιμασίες πραγματοποιούνται μέσω εργαλείου βιντεοδιάσκεψης. Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες παρέχονται εκ των προτέρων, όπως παρέχεται και δυνατότητα δοκιμής της σύνδεσης πριν από την πραγματική ημέρα του κέντρου αξιολόγησης.

Η EPSO έχει τώρα δημοσιεύσει προσθήκες στις προκηρύξεις διαγωνισμού σε όλες τις σχετικές σελίδες διαγωνισμών.

Διαγωνισμοί EPSO/AST-SC/08/19 και EPSO/AST-SC/09/19:

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού EPSO/AST-SC/08/19 έλαβαν μέρος στις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή τον Νοέμβριο του 2020 στα εξεταστικά κέντρα Prometric σε όλο τον κόσμο. Όσοι υποψήφιοι δεν μπόρεσαν μέχρι τώρα να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες λόγω της πανδημίας, θα ειδοποιηθούν από την Prometric, τον εξωτερικό συνεργάτη της EPSO, τον Ιανουάριο του 2021. Οι υπόλοιπες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης δεν θα ξεκινήσουν πριν από τον Ιανουάριο του 2021.

Οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης για τον διαγωνισμό EPSO/AST-SC/09/19 σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή να πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2021. Οι δοκιμασίες e-tray καθώς και οι δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή θα διοργανωθούν τον Ιανουάριο του 2021 στα εξεταστικά κέντρα της Prometric. Οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Διαγωνισμός EPSO/AD/372/19:

Η ομαδική εξέταση ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από εξ αποστάσεως συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI), η οποία είναι καταλληλότερη για την επιγραμμική μορφή δοκιμασιών.

Οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης για τον διαγωνισμό EPSO/AD/372/19 δεν θα ξεκινήσουν πάλι πριν από τον Ιανουάριο του 2021.

Διαγωνισμοί EPSO/AD/373/19 και EPSO/AD/365-370/19:

Η ομαδική εξέταση αντικαταστάθηκε από εξ αποστάσεως συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI), η οποία είναι καταλληλότερη για την επιγραμμική μορφή δοκιμασιών.

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού EPSO/AD/365-70/19 έλαβαν μέρος στη δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή στα εξεταστικά κέντρα Prometric σε όλο τον κόσμο τον Νοέμβριο του 2020. Όσοι υποψήφιοι δεν μπόρεσαν μέχρι τώρα να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες λόγω της πανδημίας, θα ειδοποιηθούν από την Prometric, τον εξωτερικό συνεργάτη της EPSO, τον Ιανουάριο του 2021.

Οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης για τους διαγωνισμούς EPSO/AD/373/19 και EPSO/AD/365-70/19 δεν θα ξεκινήσουν πριν από τον Ιανουάριο του 2021.

Διαγωνισμός EPSO/AD/374/19:

Οι εξ αποστάσεως δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εν τω μεταξύ, οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγχουν τακτικά τον λογαριασμό τους EPSO για τυχόν επικαιροποιήσεις.

 

Διαδικασία επιλογής CAST/P (CAST Permanent):

Αν προσκληθήκατε σε δοκιμασία, αλλά δεν μπορέσατε να κλείσετε θέση/να λάβετε μέρος στη δοκιμασία για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, σημειώστε ότι θα προσκληθείτε εκ νέου για τις δοκιμασίες κατά την επόμενη περίοδο δοκιμασιών εκτός εάν επικοινωνήσετε με την EPSO και δηλώσετε σαφώς ότι δεν επιθυμείτε να προσκληθείτε εκ νέου. Έχετε επίσης υπόψη σας ότι η EPSO θα προσκαλέσει εκ νέου μόνο τους υποψηφίους που ανανεώνουν το ενδιαφέρον τους στην αντίστοιχη αίτηση. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον σας, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε προσωπικά με την EPSO ή να προβείτε σε κάποια άλλη ενέργεια. Θα λάβετε πρόσκληση μέσω του ατομικού σας λογαριασμού EPSO.

Η εκ νέου πρόσκληση συμμετοχής σε μελλοντική δοκιμασία είναι ένα μέτρο που έλαβε η EPSO με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 για τους υποψηφίους, [καθώς και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, στο μέτρο του δυνατού, στην παρούσα συγκυρία.]

Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία επιλογής/πρόσληψης για μια θέση για την οποία έχετε προεπιλεγεί ενδέχεται να μην έχει ανασταλεί. Η EPSO και οι υπηρεσίες προσλήψεων δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες εάν δεν υπάρξει επικοινωνία μαζί σας παρά την επιτυχία σας στις δοκιμασίες για τις οποίες είχατε προσκληθεί, ως αποτέλεσμα αυτού του μέτρου.

Οι ενδεικτικές ημερομηνίες για τις επόμενες περιόδους δοκιμασιών δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των διάφορων προφίλ CAST/P.

 

Νέοι διαγωνισμοί και διαδικασίες επιλογής:

Η EPSO επικαιροποιεί τον ενδεικτικό προγραμματισμό της για νέους διαγωνισμούς τακτικά στον ιστότοπό της. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, επιθυμούμε να επιλέξουμε ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους μελλοντικούς συναδέλφους για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την Ευρώπη σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς.

 

Συνεχίστε να προσέχετε την υγεία σας, για το καλό το δικό σας και όλων των αγαπημένων σας προσώπων.