Κορονοϊός - Σημαντικές πληροφορίες

Αρχική σελίδα > Κορονοϊός - Σημαντικές πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι, μέχρι νεωτέρας, οι πληροφορίες σχετικά με την πανδημία COVID-19 θα επικαιροποιούνται αρχικά στα αγγλικά. Οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις θα προστίθενται σταδιακά.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – επικαιροποιήθηκε στις 15/04/2021:

 

H EPSO εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις που παρέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι εθνικές αρχές. Αν είστε υποψήφιος που συμμετέχει σε εν εξελίξει διαδικασία επιλογής θα πρέπει να συμβουλεύστε τακτικά τον λογαριασμό σας EPSO καθώς και τον ιστότοπο της EPSO. Οι ιστοσελίδες με το χρονοδιάγραμμα των διάφορων διαγωνισμών σε εξέλιξη αναθεωρούνται και διορθώνονται συστηματικά ώστε να συμφωνούν με τις νέες προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ερωτήσεις μέσω του επιγραμμικού δελτίου επικοινωνίας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η EPSO θα προσθέτει περισσότερες πληροφορίες μόλις υπάρχουν διαθέσιμες.

 

Γενικά μέτρα για τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή στα εξεταστικά κέντρα της Prometric

Η EPSO παρακολουθεί προσεκτικά τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν σε διάφορες χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, δεδομένου ότι οι εκάστοτε χώρες εφαρμόζουν άλλες μορφές απαγορευτικών μέτρων. Αναπόφευκτα, το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των εξεταστικών κέντρων, καθώς, ανάλογα με τη χώρα, ορισμένα κέντρα μπορεί να παραμένουν ανοικτά ενώ άλλα να έχουν κλείσει.

Η EPSO εξέτασε προσεκτικά την κατάσταση και αποφάσισε να συνεχίσει τις δοκιμασίες που αφορούν διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη, στα κέντρα που παραμένουν ανοικτά. Δεδομένης της διαφορετικής επιδημιολογικής εικόνας ανά χώρα/περιφέρεια, η οποία επηρεάζει τους υποψηφίους σε όλον τον κόσμο, η αναβολή των ήδη προγραμματισμένων δοκιμασιών δεν θα ήταν ικανοποιητική λύση για όλους τους υποψηφίους. Γι αυτό, η EPSO συμφώνησε να ανοίξουν συμπληρωματικά εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο ώστε να μπορέσουν περισσότεροι υποψήφιοι να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες στον τόπο κατοικίας τους, ή κοντά σε αυτόν. Επίσης, η EPSO παρέτεινε τις περιόδους των δοκιμασιών ώστε να μπορούν οι υποψήφιοι να ταξιδέψουν και να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες.

Ωστόσο, λόγω της κατάστασης, η EPSO είναι δυστυχώς υποχρεωμένη να καθυστερήσει την έναρξη των δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή για τις πλέον πρόσφατα δημοσιευθείσες διαδικασίες επιλογής. Οι ενδεικτικές ημερομηνίες θα δημοσιευτούν το συντομότερο δυνατόν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των εκάστοτε διαδικασιών επιλογής, αλλά η EPSO δεν αναμένει την έναρξη των δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή πριν από τον Μάιο του 2021.

Αναγνωρίζοντας την απογοήτευση που πιθανώς θα νοιώθουν οι υποψήφιοι, η EPSO επιθυμεί να τονίσει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να γίνει εφικτή η διεξαγωγή όσο το δυνατόν περισσότερων δοκιμασιών, και ελπίζει ότι οι υποψήφιοι κατανοούν ότι δίνεται προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλειά τους.

Σας επισημαίνουμε ότι ο εξωτερικός συνεργάτης της EPSO συμμορφώνεται με όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που απαιτούνται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Μπορείτε να βρείτε όλες τις οδηγίες και τις υποδείξεις σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας στα εξεταστικά κέντρα της Prometric εδώ. Ο κατάλογος των εξεταστικών κέντρων που παραμένουν κλειστά επικαιροποιείται τακτικά. Εάν το εξεταστικό σας κέντρο δεν αναφέρεται στον κατάλογο των κλειστών κέντρων, αυτό σημαίνει ότι οι δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν όπως προβλέπεται.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες προτού κλείσετε ραντεβού και να ελέγξετε και πάλι τις οδηγίες προτού ταξιδέψετε για να λάβετε μέρος στη δοκιμασία.

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα και να την φορούν συνεχώς κατά την παραμονή τους στο εξεταστικό κέντρο. Οι μάσκες με βαλβίδα εκπνοής/μονής κατεύθυνσης απαγορεύονται στο εξεταστικό κέντρο, δεδομένου ότι δεν έχουν την ικανότητα να φιλτράρουν τα ιικά σωματίδια. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο χωρίς μάσκα, ή που δεν τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, δεν θα επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία και δεν θα μπορέσουν να κλείσουν νέα ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να εφαρμοστούν επιπλέον μέτρα στα εξεταστικά κέντρα - για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους η μέτρηση της θερμοκρασίας τους με ηλεκτρονικό ανέπαφο θερμόμετρο από το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στα εξεταστικά κέντρα, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν επίσης με την Prometric απευθείας καλώντας τον αντίστοιχο εθνικό δωρεάν αριθμό ή τον αριθμό +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_el

 

Ειδικά μέτρα για τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή στο πλαίσιο εν εξελίξει διαγωνισμών και διαδικασιών επιλογής έκτακτων υπαλλήλων (δεν ισχύουν για τη μόνιμη διαδικασία CAST)

Η EPSO γνωρίζει ότι ορισμένοι υποψήφιοι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να κάνουν κράτηση, να μεταβούν στο εξεταστικό κέντρο ή να λάβουν μέρος στη δοκιμασία τη συγκεκριμένη προβλεφθείσα ημερομηνία. Η EPSO θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι που δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχουν στη δοκιμασία θα μπορέσουν να το πράξουν το συντομότερο, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Αν, για λόγους που σχετίζονται με την τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να κάνουν κράτηση ή να λάβουν μέρος στη δοκιμασία, οφείλουν να παρουσιάσουν συνοπτική αιτιολογία και σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο (π.χ., παραπομπή σε επίσημη επικαιροποιημένη απόφαση εθνικής/περιφερειακής αρχής). Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν αμέσως μέσω του δελτίου επικοινωνίας με την EPSO, δηλαδή, μόλις προκύψει τέτοιο θέμα. Όλες οι περιπτώσεις θα εξεταστούν μεμονωμένα και θα ληφθεί απάντηση με βάση τα δικαιολογητικά έγγραφα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε επίσης στην επιστολή πρόσκλησης στον λογαριασμό EPSO.

 

Ειδικά μέτρα για τους υποψηφίους της μόνιμης διαδικασίας CAST:

Αν προσκληθήκατε σε δοκιμασία, αλλά δεν μπορέσατε να κλείσετε θέση και/ή να λάβετε μέρος στη δοκιμασία για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, σημειώστε ότι θα προσκληθείτε εκ νέου κατά την επόμενη περίοδο δοκιμασιών εφόσον ανανεώσετε το ενδιαφέρον σας στην σχετική αίτηση. Αφού ανανεώσετε το ενδιαφέρον σας, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε προσωπικά με την EPSO ή να προβείτε σε κάποια άλλη ενέργεια. Θα λάβετε πρόσκληση μέσω του ατομικού σας λογαριασμού EPSO.

Έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία επιλογής/πρόσληψης για μια θέση για την οποία έχετε προεπιλεγεί ενδέχεται να μην έχει ανασταλεί. Η EPSO και οι υπηρεσίες προσλήψεων δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες εάν δεν υπάρξει επικοινωνία μαζί σας παρά την επιτυχία σας στις δοκιμασίες για τις οποίες είχατε προσκληθεί, ως αποτέλεσμα αυτού του μέτρου.

Η αυτόματη εκ νέου πρόσκληση σε μια μελλοντική περίοδο δοκιμασίας ήταν μία χειρονομία αλληλεγγύης που εφάρμοζε η EPSO από τον Μάρτιο του 2020 προκειμένου να ελαφρύνει την αβεβαιότητα που είχε δημιουργήσει στους υποψηφίους η ξαφνική υγειονομική κρίση. Ωστόσο, η EPSO αποφάσισε να μην εφαρμόζει πλέον αυτή την πρακτική από τον Μάιο του 2021. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που δεν μπορέσουν να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες τον Απρίλιο του 2021 θα είναι οι τελευταίοι που θα λάβουν αυτομάτως νέα πρόσκληση για τις δοκιμασίες του Μαΐου 2021, υπό τον όρο ότι έχουν ανανεώσει δεόντως το ενδιαφέρον τους στη σχετική αίτηση. Οι υποψήφιοι που δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες τους τον Μάιο του 2021 δεν θα προσκληθούν πλέον αυτομάτως για μία προσεχή περίοδο δοκιμασιών.

Οι ενδεικτικές ημερομηνίες για τις επόμενες περιόδους δοκιμασιών δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των διάφορων προφίλ CAST/P.

 

Δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης:

Με το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 τον Μάρτιο του 2020, η EPSO αναγκάστηκε να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες των κέντρων αξιολόγησης στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο και αποφάσισε να διοργανώσει εξ αποστάσεως (επιγραμμικά) τις εν λόγω δοκιμασίες.

Εξ αποστάσεως δοκιμασίες σημαίνει ότι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε αυτές από το σπίτι, το γραφείο τους κ.λπ. και δεν χρειάζεται να μεταβούν σε χώρο της EPSO. Τέτοιες δοκιμασίες πραγματοποιούνται μέσω εργαλείου βιντεοδιάσκεψης. Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες παρέχονται εκ των προτέρων, όπως παρέχεται και δυνατότητα δοκιμής της σύνδεσης πριν από την πραγματική ημέρα του κέντρου αξιολόγησης.

 

Νέοι διαγωνισμοί και διαδικασίες επιλογής:

Η EPSO επικαιροποιεί τακτικά τον ενδεικτικό προγραμματισμό της για νέους διαγωνισμούς στον ιστότοπό της. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, επιθυμούμε να επιλέξουμε ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους μελλοντικούς συναδέλφους για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την Ευρώπη σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς.

 

Συνεχίστε να προσέχετε την υγεία σας, για το καλό το δικό σας και όλων των αγαπημένων σας προσώπων.