Κορονοϊός - Σημαντικές πληροφορίες

Αρχική σελίδα > Κορονοϊός - Σημαντικές πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι, μέχρι νεωτέρας, οι πληροφορίες σχετικά με την πανδημία COVID-19 θα επικαιροποιούνται αρχικά στα αγγλικά. Οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις θα προστίθενται σταδιακά.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – επικαιροποιήθηκε στις 01/10/2020:

Η EPSO συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19. Δεδομένου ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη, η EPSO εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις που παρέχουν τα όργανα της ΕΕ και οι εθνικές αρχές. Από την πλευρά σας, εάν πρόκειται να συμμετάσχετε σε εν εξελίξει διαδικασία επιλογής θα πρέπει να συμβουλεύστε τακτικά τον λογαριασμό σας EPSO καθώς και τον ιστότοπο της EPSO. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου επικοινωνίας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η EPSO θα προσθέτει περισσότερες πληροφορίες μόλις υπάρχουν διαθέσιμες.

 

Δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή:

Η διεξαγωγή δοκιμασιών της EPSO μέσω υπολογιστή για διάφορες διαδικασίες επιλογής συνεχίζεται, σε συνεργασία με τον εξωτερικό της συνεργάτη Prometric. Λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα μέτρα που ισχύουν στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες αλλά παράλληλα και οι διαφορετικές ημερομηνίες επανεκκίνησης, καθώς και τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και υγιεινής.

Μπορείτε να δείτε όλες τις οδηγίες και τις υποδείξεις σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας στα εξεταστικά κέντρα της Prometric εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες προτού κλείσετε ραντεβού, και να τις ελέγξετε και πάλι προτού ταξιδέψετε για να λάβετε μέρος στη δοκιμασία.
Όπως αναφέρεται στις οδηγίες, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα και να την φορούν καθ’ όλη την παραμονή τους στο εξεταστικό κέντρο. Γίνεται δεκτή τόσο η χρήση ιατρικής μάσκας όσο και η κάλυψη του προσώπου με κάποιο ύφασμα. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο χωρίς μάσκα δεν θα επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία και δεν θα μπορέσουν να κλείσουν νέα ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί να εφαρμοστούν επιπλέον μέτρα στα εξεταστικά κέντρα - για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους η μέτρηση της θερμοκρασίας τους με ηλεκτρονικό ανέπαφο θερμόμετρο από το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου.

 

Δοκιμασίες κέντρου αξιολόγησης στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο:

Με το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 τον Μάρτιο, η EPSO αναγκάστηκε να αναστείλει όλες τις δοκιμασίες κέντρου αξιολόγησης στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Υπό τις παρούσες συνθήκες, φαίνεται ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα μπορέσουν να διοργανωθούν δοκιμασίες με φυσική παρουσία υποψηφίων στους χώρους της EPSO και, ως εκ τούτου, η EPSO εξετάζει τη διοργάνωση των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης σε επιγραμμική μορφή (εξ αποστάσεως).

Τι είναι οι δοκιμασίες εξ αποστάσεως;

Εξ αποστάσεως δοκιμασίες σημαίνει ότι οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε αυτές από το σπίτι, το γραφείο τους κ.λπ. και δεν χρειάζεται να μεταβούν σε χώρο της EPSO. Οι δοκιμασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω λογισμικού διαδικτυακών διασκέψεων/μηνυμάτων. Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες παρέχονται εκ των προτέρων, όπως παρέχεται και δυνατότητα δοκιμής της σύνδεσης πριν από την πραγματική ημέρα του κέντρου αξιολόγησης.

Προβλέπεται η έναρξη ή/και η επανέναρξη των κέντρων αξιολόγησης εξ αποστάσεως πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Η EPSO θα ενημερώσει τους υποψηφίους για όλες τις λεπτομέρειες, την υλικοτεχνική υποστήριξη και τις τεχνικές απαιτήσεις τουλάχιστον 3 εβδομάδες νωρίτερα μέσω του ατομικού τους λογαριασμού EPSO.

Διαγωνισμοί EPSO/AD/373/19 και EPSO/AD/365-370/19:

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες διοργανώθηκαν επιτυχώς στις αρχές Σεπτεμβρίου στα εξεταστικά κέντρα Prometric και η EPSO θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους υποψηφίους για τη συνεργασία τους.

Οι δοκιμασίες εξεταστικού κέντρου που είχαν αρχικά σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο, θα γίνουν τώρα εξ αποστάσεως. Η ομαδική εξέταση θα ακυρωθεί και θα αντικατασταθεί από εξ αποστάσεως συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI), η οποία είναι καταλληλότερη για την επιγραμμική μορφή δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού EPSO/AD/365-70/19 θα πρέπει επίσης να λάβουν μέρος στη δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή στα εξεταστικά κέντρα Prometric σε όλο τον κόσμο. (Οι δοκιμασίες αυτές είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στο κέντρο αξιολόγησης).

Διαγωνισμοί EPSO/AD/372/19 και EPSO/AD/374/19:

Οι υποψήφιοι που δεν μπόρεσαν να παραστούν στο κέντρο αξιολόγησης στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο πριν από τις 6 Μαρτίου 2020, θα λάβουν μέρος τώρα στις δοκιμασίες εξ αποστάσεως. Η ομαδική εξέταση θα αντικατασταθεί από συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI).

Όλες οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο που πραγματοποιήθηκαν από υποψηφίους πριν από τις 6 Μαρτίου 2020 εξακολουθούν να ισχύουν και οι βαθμολογίες διατηρούνται. Ωστόσο, η ομαδική εξέταση θα ακυρωθεί και θα αντικατασταθεί από εξ αποστάσεως συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI), η οποία είναι καταλληλότερη για την επιγραμμική μορφή δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι που αξιολογήθηκαν κατά την ομαδική εξέταση πριν από τις 6 Μαρτίου 2020 θα κληθούν από την EPSO για να συμμετάσχουν σε μία SCBI.

Ημέρα του κέντρου αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στο κέντρο αξιολόγησης στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο πριν από τις 6 Μαρτίου 2020 θα λάβουν πρόσκληση για μία εξ αποστάσεως συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI) τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Οι υποψήφιοι που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στο κέντρο αξιολόγησης στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο πριν από τις 6 Μαρτίου 2020, θα λάβουν νέα πρόσκληση για δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης εξ αποστάσεως (συμπεριλαμβανομένης της SCBI) τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη λάβει πρόσκληση για κέντρο αξιολόγησης στις Βρυξέλλες παρακαλούνται να την αγνοήσουν. Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού EPSO/AD/365374/19 θα πρέπει επίσης να λάβουν μέρος στη δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή στα εξεταστικά κέντρα Prometric σε όλο τον κόσμο. (Οι δοκιμασίες αυτές είχαν αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στο κέντρο αξιολόγησης).

Λεπτομερείς πληροφορίες και περαιτέρω οδηγίες θα δημοσιευθούν προσεχώς στον ιστότοπο της EPSO και στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Οι ιστοσελίδες με το χρονοδιάγραμμα των διάφορων διαγωνισμών σε εξέλιξη εξετάζονται και διορθώνονται συστηματικά με βάση τις νέες προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Από την πλευρά σας, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον λογαριασμό σας EPSO για τυχόν επικαιροποιήσεις.

 

Διαδικασία επιλογής CAST/P (CAST Permanent):

Η EPSO γνωρίζει ότι ορισμένοι υποψήφιοι που είχαν προσκληθεί να λάβουν μέρος σε δοκιμασίες τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν μπόρεσαν ενδεχομένως να κλείσουν θέση και/ή να παρουσιαστούν στη δοκιμασία λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Αν εμπίπτετε κι εσείς σ΄ αυτή την κατηγορία υποψηφίων, έχετε ήδη λάβει πρόσκληση, μέσω του λογαριασμού σας EPSO, για τις δοκιμασίες του Οκτωβρίου.

Αν έχετε προσκληθεί σε δοκιμασία τον Οκτώβριο, αλλά δεν μπορείτε να κλείσετε θέση/να παρουσιαστείτε στη δοκιμασία για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, σημειώστε ότι θα προσκληθείτε εκ νέου για τις δοκιμασίες του Νοεμβρίου, εκτός εάν επικοινωνήσετε με την EPSO και δηλώσετε σαφώς ότι δεν επιθυμείτε να προσκληθείτε εκ νέου. Έχετε υπόψη σας ότι η EPSO θα προσκαλέσει εκ νέου μόνο τους υποψηφίους που θα ανανεώσουν το ενδιαφέρον τους για το αντίστοιχο προφίλ μέχρι τα μεσάνυχτα της 21ης Οκτωβρίου 2929. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε ανανεώσει το ενδιαφέρον σας, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε προσωπικά με την EPSO ή να προβείτε σε κάποια άλλη ενέργεια. Στα τέλη Οκτωβρίου θα λάβετε πρόσκληση μέσω του ατομικού σας λογαριασμού EPSO.

Η εκ νέου πρόσκληση συμμετοχής σε μελλοντική δοκιμασία είναι ένα μέτρο που έχει λάβει η EPSO με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 για τους υποψηφίους, και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, στο μέτρο του δυνατού στην παρούσα συγκυρία.

Οι ενδεικτικές ημερομηνίες για τις επόμενες περιόδους δοκιμασιών έχουν ήδη δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες των διάφορων προφίλ CAST/P.

 

Νέοι διαγωνισμοί και διαδικασίες επιλογής:

Η EPSO επικαιροποιεί τακτικά τον ενδεικτικό προγραμματισμό της για νέους διαγωνισμούς στον ιστότοπό της. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, επιθυμούμε να επιλέξουμε ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους μελλοντικούς συναδέλφους για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί την Ευρώπη σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς.

 

Συνεχίστε να προσέχετε την υγεία σας, για το καλό το δικό σας και όλων των αγαπημένων σας προσώπων.