Koroonaviirus: oluline teave

Avaleht > Koroonaviirus: oluline teave

Tähelepanu! Uusimat teavet COVID-19 kohta antakse praegu peamiselt inglise keeles. Teised keeleversioonid lisatakse aja jooksul.

UUS – ajakohastatud 12.7.2021:

 

EPSO jälgib jätkuvalt tähelepanelikult COVID-19 levikut ning järgib kõiki asjakohaseid ettevaatusabinõusid vastavalt juhistele ja suunistele, mida liikmesriikide ametiasutused ja ELi institutsioonid annavad. Käimasolevas valikumenetluses osalevatel kandidaatidel soovitatakse vaadata regulaarselt oma EPSO kasutajakontot ja EPSO veebisaiti. Käimasolevate konkursside ajakavu muudetakse korrapäraselt vastavalt uute kuupäevade selgumisele.

Küsimusi võib meile saata tavapäraselt elektroonilise kontaktivormi kaudu.

Võite olla kindel selles, et EPSO lisab uut teavet niipea, kui see on kättesaadav.

 

Üldised meetmed, mida rakendatakse

  • akrediteeritud testimiskeskustes toimuvatel arvutipõhistel testidel
  • kaugjälgitavatel testidel [1]

Ehkki paljudes ELi liikmesriikides vähendatakse järk-järgult COVID-19ga seotud piiranguid, ei ole olukord kõikjal ühesugune.

2021. aasta juuli alguses võttis EPSO teatavate konkursside puhul kasutusele kaugjälgitavad arvutipõhised testid, alustades valikvastustega testidest. Tänu testide kaugjälgimisele saab EPSO konkursside korraldamisega kiiremini edasi liikuda. Kaugjälgimine meie töövõtja Prometricu rakenduse ProProctor kaudu võimaldab kandidaatidel sooritada teste ükskõik millisest kohast, säilitades testide usaldusväärsuse. Kaugjälgimine võimaldab seega suuremat paindlikkust ja kulutasuvust ning on eriti asjakohane praeguses üleilmses olukorras, kus testimiskeskustesse minekuga võivad kaasneda märkimisväärsed probleemid rahvatervise meetmete tõttu, nagu eri riikide reisi- ja liikumispiirangud, mis hõlmavad ka testimiskeskuste sulgemist.

Üksikasjad uue testide korraldamise süsteemi ning asjaomaste konkursside ja testide ajakava kohta avaldatakse EPSO veebisaidil esimesel võimalusel.

Testimiskeskustes tavapäraselt sooritatavatele testidele lisanduvate kaugjälgimisega testide kasutuselevõtmisega alustas EPSO arvutipõhiste testide korraldamist hiljuti avaldatud valikumenetluste jaoks, võimaldades kõigil kandidaatidel teha teste, valides oma eelistatud testimisvõimaluse. Esialgsed kuupäevad avaldatakse nende valikumenetluste veebilehtedel. 

Teavitame teid meie veebisaidil asuval konkursiga seotud veebilehel, kui see võimalus on teie testi puhul olemas, ning EPSO kasutajakonto kaudu saate põhjaliku ja täieliku teabe aegsasti enne testimiskuupäeva.

Kui seda võimalust pakutakse, kuid te ei vali kaugjälgimist, on teil võimalus broneerida test ühes EPSO testimiskeskuses kogu maailmas. Teie ülesanne on kontrollida, kas valitud testimiskeskuse riigis kohaldatakse või võidakse kohaldada reisimis- või muid piiranguid, pidades silmas praegust pandeemiat.

Kandidaatide puhul, kes valisid testi sooritamiseks ühe testimiskeskuse, järgime jätkuvalt hoolikalt erinevaid eeskirju ja suuniseid, mis on kehtestatud nii Euroopa kui ka maailma riikides, sest paljud riigid on kehtestanud erinevad liikumispiirangud. Eeskirjade erinevus avaldab paratamatult mõju testimiskeskuste juurdepääsetavusele: olenevalt riigist võivad mõned keskused olla avatud ja teised suletud.

Praegu suletud testimiskeskuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt. Kui teie testimiskeskust ei ole suletud keskuste nimekirjas, tähendab see seda, et testid ja katsed toimuvad plaanipäraselt. Meie töövõtja järgib kõiki praeguses keerulises olukorras nõutavaid ohutus- ja sanitaarmeetmeid. Kõik suunised ja juhised testimiskeskuste ohutusmenetluste kohta leiab siit.

Enne aja kinnipanemist tuleb hoolikalt tutvuda järgmise teabega ja enne testimiskeskusse reisimist tuleb juhised uuesti läbi lugeda.

[1] Nn kaugjälgija on isik, kes jälgib kandidaate testi ajal. Kaugjälgitaval testil jälgitakse kandidaate pidevalt reaalajas mitmesuguste jälgimisvahendite abil. Kandidaat võib küsimuste või probleemide korral võtta kaugjälgijaga ühendust.

 

Sanitaarmeetmed

Suuniste kohaselt tuleb kandidaadil kaasa võtta mask ja kanda seda kogu testimiskeskuses viibimise aja jooksul. Ühesuunalise/väljahingamisventiiliga maskid on testimiskeskuses keelatud, sest need ei filtreeri viirusosakesi piisavalt. Kandidaate, kes tulevad testimiskeskusesse ilma maskita või kes ei järgi ohutus- ja sanitaarnõuded, testidel ja katsetel osalema ei lubata ja neil ei ole võimalik uut aega kinni panna.

Kandidaadid peaksid meeles pidama, et olenevalt asjaoludest võidakse testimiskeskustes rakendada lisaabinõusid, näiteks võib testimiskeskuse personal mõõta kontaktivaba digitaalse termomeetriga kandidaadi kehatemperatuuri.

Lisateavet testimiskeskustes kehtivate meetmete kohta võivad kandidaadid saada ka otse Prometricult riigisisesel tasuta telefoninumbril või telefoninumbril +31 320 239 575.https://https://epso.europa.eu/help/faq/2015_et

 

Erimeetmed valikumenetluses CAST Permanent osalevatele kandidaatidele:

Kui teid on kutsutud testile, kuid te ei saanud testiks aega broneerida ja/või testi sooritada, ei saadeta teile järgmisel testimisperioodil automaatselt uut kutset. Kui näitate uuesti üles huvi asjaomase kandideerimisavalduse vastu, võivad värbamistalitused teid sama või muu profiili jaoks välja valida ja uue kutse saata.

Järgmiste testide ja katsete esialgsed kuupäevad avaldatakse valikumenetluse CAST/P eri profiilide veebilehtedel.

 

Hindamiskeskuse testid ja katsed

Märtsis 2020 puhkenud COVID-19 pandeemia tõttu pidi EPSO peatama Brüsselis ja Luxembourgis asuvate hindamiskeskuste tegevuse. Selle asemel otsustas ta korraldada hindamiskeskuse testid ja katsed kaugvormis.

Kaugtestid ja -katsed tähendavad seda, et kandidaadid sooritavad need kodus, kontoris vms kohas ega pea minema EPSOsse kohale. Sellised testid ja katsed toimuvad videokonverentsi teel. Kõikidest tehnilistest üksikasjadest teatatakse ette, sealhulgas pakutakse võimalust katsetada ühendust enne testi või katse tegeliku toimumise päeva.

 

Uued konkursid ja valikumenetlused

Uute konkursside esialgne kava on nüüd kuni aasta lõpuni ajakohastatud. 

Loodame võtta varsti tööle pädevaid ja pühendunud uusi kolleege, kellega koos kujundada Euroopat praegusel keerulisel ajal.

 

 

Hoidke ennast ning oma peret ja sõpru.