Koroonaviirus: oluline teave

Avaleht > Koroonaviirus: oluline teave

Tähelepanu! Uusimat teavet COVID-19 kohta antakse praegu peamiselt inglise keeles. Teised keeleversioonid lisatakse aja jooksul.

UUS – ajakohastatud 15.12.2020:

EPSO jätkab tähelepanelikult koroonaviiruse COVID-19 leviku jälgimist. Kuna olukorra arengut ei ole võimalik prognoosida, järgib EPSO kõiki asjakohaseid ettevaatusabinõusid vastavalt juhistele ja suunistele, mida ELi institutsioonid ja liikmesriikide ametiasutused annavad. Käimasolevas valikumenetluses osalevatel kandidaatidel soovitatakse vaadata regulaarselt oma EPSO kasutajakontot ja EPSO veebisaiti. Käimasolevate konkursside ajakavu muudetakse korrapäraselt vastavalt uute kuupäevade selgumisele.

Küsimusi võib meile saata tavapäraselt elektroonilise kontaktivormi kaudu.

EPSO lisab uut teavet niipea, kui see on kättesaadav.

 

Arvutipõhised testid:

EPSO jälgib tähelepanelikult Euroopas ja kogu maailmas kehtestatud erinevaid eeskirju ja juhiseid, eriti paljudes Euroopa riikides sisseseatud mitmesuguses vormis liikumispiiranguid. Eeskirjade erinevus avaldab paratamatult mõju testimiskeskuste juurdepääsetavusele: olenevalt riigist võivad mõned keskused olla avatud ja teised suletud.

EPSO on olukorda hoolikalt kaalunud ja otsustanud jätkata käimasolevate konkursside raames testide ja katsete korraldamist nendes keskustes, mis on endiselt avatud. Pidades silmas COVID-19 leviku erinevust riikides ja piirkondades ning asjaolu, et kandidaadid tulevad kogu maailmast, ei oleks praegu plaanis olevate testide ja katsete edasilükkamine kõikide kandidaatide seisukohast hea lahendus. 

Sellele vaatamata mõistab EPSO väga hästi, et kandidaatidel ei pruugi olla võimalik panna endale testimiskeskusse aega kinni või sooritada teste ja katseid ettenähtud kuupäeval, ning ta jälgib olukorda jätkuva tähelepanuga. Kui konkreetse konkursi testide ja katsete sooritamise periood on lõppenud, vaatab EPSO kandidaadi osalemisandmed läbi ja tagab, et kandidaadid, kellel ei olnud võimalik teha teste või katseid oma eelistatud testimiskeskuses, saavad seda teha oma eelistatud kohas kohe, kui testimiskeskused on taas avatud.

Võite olla kindel, et meie töövõtja järgib kõiki praeguses keerulises olukorras nõutavaid ohutus- ja sanitaarmeetmeid. Kõik suunised ja juhised Prometricu testimiskeskuste ohutusmenetluste kohta leiab siit. Praegu suletud testimiskeskuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt. Kui teie testimiskeskust ei ole suletud keskuste nimekirjas, tähendab see seda, et testid ja katsed toimuvad plaanipäraselt.

Enne aja kinnipanemist tuleb hoolikalt tutvuda järgmise teabega ja enne testimiskeskusse reisimist tuleb juhised uuesti läbi lugeda.

Suuniste kohaselt tuleb kandidaadil kaasa võtta mask ja kanda seda kogu testimiskeskuses viibimise aja jooksul. Lubatud on nii meditsiinilised kui ka riidest maskid. Ühesuunalise/väljahingamisventiiliga maskid on testimiskeskuses keelatud, sest need ei filtreeri viirusosakesi piisavalt.

Kandidaate, kes tulevad testimiskeskusesse ilma maskita või kes ei järgi ohutus- ja sanitaarnõuded, testidel ja katsetel osalema ei lubata ja neil ei ole võimalik uut aega kinni panna.

Kandidaadid peaksid meeles pidama, et olenevalt asjaoludest võidakse testimiskeskustes rakendada lisaabinõusid, näiteks võib testimiskeskuse personal mõõta kontaktivaba digitaalse termomeetriga kandidaadi kehatemperatuuri.

Lisateavet testimiskeskustes kehtivate meetmete kohta võivad kandidaadid saada ka otse Prometricult riigisisesel tasuta telefoninumbril või telefoninumbril +31 320 239 575.

Kõikide kõnealuste konkursside arvutipõhiste valikvastustega testide etapi lõpus hindab EPSO nende kandidaatide olukorda, kellel ei olnud testimiskeskuse sulgemise või muude meetmete tõttu võimalik teste sooritama sõita ja/või neil osaleda. Kuni selle ajani ei ole kandidaatidel vaja EPSOga individuaalselt ühendust võtta ega muid samme astuda.

 

EPSO/AST-SC/10/20 ja EPSO/AST-SC/381/20 konkurss:

Üksikasjalik teave 2021. aasta uute testide ja katsete kohta avaldatakse EPSO veebisaidil ja nende kandidaatide kasutajakontodel, kes ei ole saanud testimiskeskuse sulgemise või muude meetmete tõttu teste sooritama sõita või neil osaleda.

Arvutipõhiste testide tulemused lisatakse kõikide kandidaatide EPSO kasutajakontodele pärast seda, kui kõik kandidaadid on testid sooritanud.

EPSO kaalub ka võimalust võtta tulevikus kasutusele kaugjälgitavad arvutipõhised testid. Täiendavad üksikasjad uue testide korraldamise süsteemi ning asjaomaste konkursside ja testide ajakava kohta avaldatakse EPSO veebisaidil.

Kandidaadid saavad põhjaliku ja täieliku teabe aegsasti enne testi kuupäeva.

 

Hindamiskeskuse testid ja katsed

Märtsis 2020 puhkenud COVID-19 pandeemia tõttu pidi EPSO peatama kõik Brüsselis ja Luxembourgis asuvate hindamiskeskuste tegevuse. Selle asemel otsustas ta korraldada hindamiskeskuse testid ja katsed kaugvormis.

Mis on kaugtestid ja -katsed?

Kaugtestid ja -katsed tähendavad seda, et kandidaadid sooritavad need näiteks kodus või töö juures ega pea minema EPSO ruumidesse kohale. Sellised testid ja katsed toimuvad videokonverentsi teel. Kõikidest tehnilistest üksikasjadest teatatakse ette, sealhulgas pakutakse võimalust katsetada ühendust enne testi või katse tegeliku toimumise päeva.

EPSO on avaldanud konkursiteadete addendum’id kõikidel asjaomaste konkursside veebilehtedel.

EPSO/AST-SC/08/19 ja EPSO/AST-SC/09/19 konkurss:

Enamik EPSO/AST-SC/08/19 konkursil osalevaid kandidaate sooritasid arvutipõhised valikvastustega testid novembris 2020 üle kogu maailma asuvates Prometricu testimiskeskustes. Nende kandidaatidega, kes ei ole saanud pandeemia tõttu teste teha, võtab EPSO töövõtja Prometric ühendust 2021. aasta jaanuaris. Muudes hindamiskeskustes ei hakata teste ja katseid korraldama enne 2021. aasta jaanuari.

EPSO/AST-SC/09/19 konkursi hindamiskeskuse testid ja katsed peaksid praeguse kava kohaselt algama 2021. aasta jaanuaris. e-dokumentide halduse katsed ja arvutipõhised valikvastustega testid korraldatakse jaanuaris 2021 Prometricu testimiskeskustes. Kutsed on saadetud kandidaatide EPSO kasutajakontodele.

EPSO/AD/372/19 konkurss:

Rühmatöö katse jäetakse ära ja asendatakse kaugvormis toimuva olukorra lahendamist käsitleva intervjuuga, mis sobib veebikeskkonda paremini.

EPSO/AD/372/19 konkursi hindamiskeskuse teste ja katseid ei hakata korraldama enne 2021. aasta jaanuari.

EPSO/AD/373/19 ja EPSO/AD/365–370/19 konkurss:

Rühmatöö katse on asendatud kaugvormis toimuva olukorra lahendamist käsitleva intervjuuga, mis sobib veebikeskkonda paremini.

EPSO/AD/365-70/19 konkursil osalevad kandidaadid sooritasid arvutipõhised valikvastustega testid novembris 2020 üle kogu maailma asuvates Prometricu testimiskeskustes. Nende kandidaatidega, kes ei ole saanud pandeemia tõttu teste teha, võtab EPSO töövõtja Prometric ühendust 2021. aasta jaanuaris.

EPSO/AD/373/19 ja EPSO/AD/365-70/19 konkursi hindamiskeskuse testid ja katsed ei toimu enne 2021. aasta jaanuari.

EPSO/AD/374/19 konkurss:

Kaughindamiskeskuse testid ja katsed on käimas.

Kandidaadid peaksid oma EPSO kasutajakontot vahepeal regulaarselt vaatama.

 

Lepinguliste töötajate valikumenetlus CAST/P (CAST Permanent):

Kui teid on kutsutud testile või katsele, kuid teil ei ole olnud võimalik selleks aega kinni panna ja/või sellel osaleda COVID-19 pandeemiaga seotud põhjustel, siis saadetakse teile uus kutse järgmiseks testimisperioodiks, välja arvatud juhul, kui te võtate EPSOga ühendust ja teatate selgelt, et te ei soovi uut kutset saada. EPSO saadab uue kutse üksnes nendele kandidaatidele, kes on asjaomase kandideerimisavalduse vastu uuesti huvi üles näidanud. Kui see on tehtud, ei pea te EPSOga isiklikult ühendust võtma ega midagi muud tegema. Kutse saadetakse EPSO kasutajakonto kaudu.

Kutse hilisemal kuupäeval toimuvatele testidele ja katsetele on meede, mida EPSO rakendab selleks, et leevendada COVID-19 pandeemia mõju kandidaatidele ja et tagada võrdsed võimalused, niivõrd kui see on praegustes tingimustes võimalik.

Palun arvestage, et valiku- või värbamismenetlus, milles te olete eelvalikusse arvatud, ei pruugi olla peatatud. Kui hoolimata sellest, et olete edukalt läbinud testid ja katsed, millele teid selle meetme tulemusena kutsuti, ei võeta teiega ühendust, ei saa EPSOt ega värbavaid talitusi selle eest vastutavaks pidada.

Järgmiste testide ja katsete esialgsed kuupäevad avaldatakse valikumenetluse CAST/P eri profiilide veebilehtedel.

 

Uued konkursid ja valikumenetlused:

EPSO ajakohastab uute konkursside esialgset ajakava korrapäraselt oma veebisaidil. Loodame võtta varsti tööle pädevaid ja pühendunud uusi kolleege, kellega koos kujundada Euroopat praegusel keerulisel ajal.

 

Hoidke ennast ning oma peret ja sõpru.