Koroonaviirus: oluline teave

Avaleht > Koroonaviirus: oluline teave

Tähelepanu! Uusimat teavet COVID-19 kohta antakse praegu peamiselt inglise keeles. Teised keeleversioonid lisatakse aja jooksul.

UUS – ajakohastatud 24.07.2020:

EPSO jälgib pidevalt koroonaviiruse COVID-19 levikut. Praegust olukorda arvestades korraldab EPSO teste, mis toimuvad alates septembrist.

Kuna olukorra arengut ei ole võimalik prognoosida, järgib EPSO loomulikult kõiki asjakohaseid ettevaatusabinõusid vastavalt juhistele ja suunistele, mida ELi institutsioonid ja liikmesriikide ametiasutused annavad. Käimasolevas valikumenetluses osalevatel kandidaatidel soovitatakse vaadata regulaarselt oma EPSO kontot ja EPSO veebisaiti. Küsimusi võib meile saata tavapäraselt elektroonilise kontaktivormi kaudu.

Arvutipõhised testid:

EPSO on koos lepingulise partneri Prometricuga juba alustanud teatavate valikumenetluste puhul taas arvutipõhiste testide tegemist. Seejuures võetakse arvesse eri liikmesriikides ja kolmandates riikides kehtestatud norme ja taasavamise graafikuid ning tagatakse, et testidel järgitakse suhtlemisdistantsi hoidmise nõuet ja hügieenimeetmeid.

Kõik suunised ja juhised Prometricu testimiskeskuste ohutusmenetluste kohta leiab siit. Need tuleb tingimata enne aja kinnipanemist hoolikalt läbi lugeda.
Suuniste kohaselt tuleb kandidaadil kaasa võtta mask ja kanda seda kogu testimiskeskuses viibimise aja jooksul. Lubatud on nii meditsiinilised kui ka riidest maskid. Ilma maskita kandidaate testi sooritama ei lubata ja neil ei ole võimalik uut aega kinni panna.

Vastavalt asjaoludele võidakse testimiskeskustes rakendada täiendavaid abinõusid, näiteks võib testimiskeskuse personal mõõta kontaktivaba digitaalse termomeetriga kandidaadi temperatuuri.

EPSO veebisaiti on vastavalt ajakohastatud. Uut teavet lisatakse niipea, kui see on kättesaadav. 

Brüsseli ja Luxembourgi hindamiskeskused:

Märtsis puhkenud COVID-19 pandeemia tõttu peatas EPSO Brüsselis ja Luxembourgis asuvate hindamiskeskuste tegevuse. Konkursside EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 ja EPSO/AD/374/19 puhul kavatsetakse hindamiskeskused pärast septembri keskpaika jälle avada. Käimasolevate konkursside ajakavu muudetakse kohe, kui uued kuupäevad on selgunud.

Nüüdseks on kehtestatud ohutusmeetmed ja juhised kandidaatidele. Tagatakse suhtlemisdistantsi hoidmise nõude järgimine ning käte desinfitseerijate ja maskide olemasolu. Üksikasjalikud meetmed on kättesaadavad meie veebisaidil ja neid ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Palun kontrollige neid regulaarselt ja kindlasti enne hindamiskeskusesse saabumist. Samalaadsed ohutusmeetmed võetakse vastu ka Luksemburgi hindamiskeskustele ja neist teatatakse õigeaegselt.

EPSO on juba saatnud kutsed konkursi EPSO/AD/374/19 kandidaatidele, kes ei ole veel läbinud hindamiskeskuse teste. Teiste konkursside kandidaatidele saadetakse uue kuupäevaga kutse kolm nädalat enne testi, et neil oleks piisavalt aega reisikorraldusi teha.

Kandidaatidel palutakse suvekuudel kontrollida oma EPSO kasutajakontot regulaarselt.

Neid kandidaate, kes on juba hindamiskeskuse testid sooritanud, tagasi ei kutsuta.

Lepinguliste töötajate valikumenetlus CAST/P (CAST Permanent):

Koroonaviiruse põhjustatud kriis häiris märkimisväärselt valikumenetluse CAST Permanent testide korraldamist. EPSO on teadlik sellest, et mõnedel juunis või juulis 2020 testidele kutsutavatel kandidaatidel ei pruugi olla võimalik COVID-19 pandeemia jätkuva mõju tõttu testideks aega kinni panna või nendel osaleda.

Need kandidaadid kutsutakse testidele hilisemal kuupäeval. EPSOga ei ole vaja eraldi ühendust võtta ega muud moodi reageerida. Kandidaatidele saadetakse hiljemalt augusti lõpus e-posti teel EPSO kasutajakontol märgitud aadressile vastav kinnitus.

Kutse hilisemal kuupäeval toimuvatele testidele on meede, mida EPSO on võtnud selleks, et leevendada COVID-19 pandeemia mõju kandidaatidele ja et tagada võrdsed võimalused, niivõrd kui see on praegustes tingimustes võimalik.

Järgmiste testide esialgsed kuupäevad on juba avaldatud valikumenetluse CAST/P eri profiilide veebilehtedel.

Uued konkursid ja valikumenetlused:

Palun tutvuge EPSO veebisaidil uute konkursside esialgse ajakavaga, mida on hiljuti uuendatud. Loodame võtta varsti tööle pädevaid ja pühendunud uusi kolleege, kellega koos kujundada Euroopat praegusel keerulisel ajal.

Hoidke ennast ning oma peret ja sõpru.