Koroonaviirus: oluline teave

Avaleht > Koroonaviirus: oluline teave

Tähelepanu! Uusimat teavet COVID-19 kohta antakse praegu peamiselt inglise keeles. Teised keeleversioonid lisatakse aja jooksul.

UUS – ajakohastatud 1.10.2020:

EPSO jätkab tähelepanelikult koroonaviiruse COVID-19 leviku jälgimist. Kuna olukorra arengut ei ole võimalik prognoosida, järgib EPSO kõiki asjakohaseid ettevaatusabinõusid vastavalt juhistele ja suunistele, mida ELi institutsioonid ja liikmesriikide ametiasutused annavad. Käimasolevas valikumenetluses osalevatel kandidaatidel soovitatakse vaadata regulaarselt oma EPSO kasutajakontot ja EPSO veebisaiti. Küsimusi võib meile saata tavapäraselt elektroonilise kontaktivormi kaudu.

EPSO lisab uut teavet niipea, kui see on kättesaadav.

 

Arvutipõhised testid:

EPSO jätkab koos lepingulise partneri Prometricuga teatavate valikumenetluste puhul arvutipõhiste testide korraldamist. Seejuures võetakse arvesse eri liikmesriikides ja kolmandates riikides kehtestatud norme ja taasavamise graafikuid ning tagatakse, et testidel järgitakse suhtlemisdistantsi hoidmise nõuet ja hügieenimeetmeid.

Kõik suunised ja juhised Prometricu testimiskeskuste ohutusmenetluste kohta leiab siit. Nendega tuleb tingimata enne aja kinnipanemist põhjalikult tutvuda ja enne testidele minekut need uuesti läbi lugeda.
Suuniste kohaselt tuleb kandidaadil kaasa võtta mask ja kanda seda kogu testimiskeskuses viibimise aja jooksul. Lubatud on nii meditsiinilised kui ka riidest maskid. Ilma maskita kandidaate testi sooritama ei lubata ja neil ei ole võimalik uut aega kinni panna.

Kandidaadid peavad meeles pidama, et vastavalt asjaoludele võidakse testimiskeskustes rakendada täiendavaid abinõusid, näiteks võib testimiskeskuse personal mõõta kontaktivaba digitaalse termomeetriga kandidaadi kehatemperatuuri.

 

Brüsseli ja Luxembourgi hindamiskeskused:

Märtsis puhkenud COVID-19 pandeemia tõttu peatas EPSO Brüsselis ja Luxembourgis asuvate hindamiskeskuste tegevuse. Praegustes tingimustes ei ole lähitulevikus endiselt võimalik teste ja katseid korraldada nii, et kandidaadid oleksid füüsiliselt EPSO ruumides kohal. Seetõttu kaalub EPSO selle asemel hindamiskeskuse testide ja katsete korraldamist veebipõhises (kaug)vormis.

Mis on kaugtestid ja -katsed?

Kaugtestid ja -katsed tähendavad seda, et kandidaadid sooritavad need kodus, kontoris vms kohas ega pea minema EPSOsse kohale. Sellised testid ja katsed toimuvad veebikonverentside ja sõnumitarkvara vahendusel. Eelnevalt esitatakse kõik tehnilised üksikasjad, sealhulgas pakutakse võimalust katsetada ühendust enne tegelikku testimispäeva.

Kaughindamiskeskused alustavad ja/või jätkavad kava kohaselt tööd enne käesoleva aasta lõppu. EPSO teavitab kandidaate nende EPSO kasutajakonto kaudu kõikidest üksikasjadest ning logistilistest ja tehnilistest nõuetest vähemalt kolm nädalat ette.

Konkursid EPSO/AD/373/19 ja EPSO/AD/365–370/19:

Juhtumiuuringud korraldati edukalt septembri alguses Prometricu testimiskeskustes ja EPSO soovib kõiki kandidaate koostöö eest tänada.

Hindamiskeskuse testid ja katsed, mis algselt olid kavandatud Brüsselisse või Luxembourgi, toimuvad nüüd kaugvormis. Rühmatöö jäetakse ära ja asendatakse kaugvormis toimuvaolukorra lahendamist käsitleva intervjuuga, mis sobib veebipõhisesse konteksti paremini. Konkurssidel EPSO/AD/365–70/19 osalevad kandidaadid peavad üle kogu maailma asuvates Prometricu testimiskeskustes sooritama ka arvutipõhised valikvastustega testid. (Need testid pidid algselt toimuma füüsiliselt hindamiskeskuses).

Konkursid EPSO/AD/372/19 ja EPSO/AD/374/19:

Kandidaadid, kes ei saanud Brüsselis või Luxembourgis asuvasse hindamiskeskusesse enne 6. märtsi 2020 tulla, sooritavad nüüd oma testid ja katsed kaugvormis. Rühmatöö asendatakse olukorra lahendamist käsitleva intervjuuga.

Kõik kandidaatide poolt enne 6. märtsi 2020 Brüsselis või Luxembourgis sooritatud hindamiskeskuse testid ja katsed lähevad arvesse ning nende tulemused jäävad kehtima. Rühmatöö jäetakse siiski ära ja asendatakse kaugvormis toimuva olukorra lahendamist käsitleva intervjuuga, mis sobib veebipõhisesse konteksti paremini. Nende kandidaatidega, kelle rühmatööd hinnati enne 6. märtsi 2020, võtab EPSO ühendust, et pakkuda neile võimalust osaleda olukorra lahendamist käsitleval intervjuul.

Hindamiskeskuse päev

Need kandidaadid, kes käisid Brüsselis või Luxembourgis asuvas hindamiskeskuses enne 6. märtsi 2020, saavad kutse kaugvormis toimuvale olukorra lahendamist käsitlevale intervjuule kolm nädalat ette.

Kandidaadid, kes ei saanud Brüsselis või Luxembourgis asuvasse hindamiskeskusesse enne 6. märtsi 2020 tulla, saavad uue kutse kaughindamiskeskuse testidele ja katsetele (sealhulgas olukorra lahendamist käsitlevale intervjuule) kolm nädalat ette. Kandidaatidel, kes on juba saanud kutse hindamiskeskusesse Brüsselis, palutakse seda eirata. Konkursi EPSO/AD/374/19 kandidaadid peavad üle kogu maailma asuvates Prometricu testimiskeskustes sooritama ka arvutipõhised valikvastustega testid. (Need testid pidid algselt toimuma füüsiliselt hindamiskeskuses).

Üksikasjalik teave ja täiendavad juhised avaldatakse peagi EPSO veebisaidil ja kandidaatide EPSO kasutajakontol.

Käimasolevate konkursside ajakavu muudetakse kohe, kui uued kuupäevad on pärast süstemaatilist muudatuste tegemist selgunud.

Kandidaatidel palutakse oma EPSO kasutajakontot regulaarselt vaadata.

 

Lepinguliste töötajate valikumenetlus CAST/P (CAST Permanent):

EPSO on teadlik sellest, et mõnel septembris 2020 testidele ja katsetele kutsutud kandidaadil ei pruukinud olla võimalik COVID-19 pandeemia jätkuva mõju tõttu nendeks aega kinni panna või nendel osaleda. Kui olete üks nendest kandidaatidest, siis olete juba oma EPSO kasutajakonto kaudu oktoobris toimuvatele testidele ja katsetele kutsutud.

Kui teid kutsuti oktoobris toimuvatele testidele ja katsetele, kuid te ei saa COVID-19ga seotud põhjustel nendeks aega kinni panna ja/või nendel osaleda, siis pange palun tähele, et teile saadetakse uus kutse novembris toimuvatele testidele ja katsetele, kui te ei võta EPSOga ühendust ega ütle selgelt, et te ei soovi uut kutset saada. Palun pange tähele, et EPSO saadab uue kutse üksnes nendele kandidaatidele, kes on 21. oktoobri 2020. aasta keskööks asjaomase profiili vastu uuesti huvi üles näidanud. Kui see on tehtud, ei pea te EPSOga isiklikult ühendust võtma ega midagi muud tegema. Oktoobri lõpus saate EPSO kasutajakonto kaudu kutse.

Kutse hilisemal kuupäeval toimuvatele testidele ja katsetele on meede, mida EPSO rakendab selleks, et leevendada COVID-19 pandeemia mõju kandidaatidele ja et tagada võrdsed võimalused, niivõrd kui see on praegustes tingimustes võimalik.

Järgmiste testide ja katsete esialgsed kuupäevad on juba avaldatud valikumenetluse CAST/P eri profiilide veebilehtedel.

 

Uued konkursid ja valikumenetlused:

EPSO ajakohastab uute konkursside esialgset kava korrapäraselt oma veebisaidil. Loodame võtta varsti tööle pädevaid ja pühendunud uusi kolleege, kellega koos kujundada Euroopat praegusel keerulisel ajal.

 

Hoidke ennast ning oma peret ja sõpru.