Koroonaviirus: oluline teave

Avaleht > Koroonaviirus: oluline teave

Tähelepanu! Uusimat teavet COVID-19 kohta antakse praegu peamiselt inglise keeles. Teised keeleversioonid lisatakse aja jooksul.

UUS – ajakohastatud 23.9.2021:

EPSO jälgib jätkuvalt tähelepanelikult COVID-19 levikut ning järgib kõiki asjakohaseid ettevaatusabinõusid vastavalt liikmesriikide ametiasutuste ja ELi institutsioonide juhistele ja suunistele. Käimasolevas valikumenetluses osalevatel kandidaatidel soovitatakse vaadata regulaarselt oma EPSO kasutajakontot ja EPSO veebisaiti. Käimasolevate konkursside ajakavu muudetakse korrapäraselt vastavalt uute kuupäevade selgumisele.

Küsimusi võib meile saata tavapäraselt elektroonilise kontaktivormi kaudu.

Võite olla kindel selles, et EPSO lisab uut teavet niipea, kui see on kättesaadav.

Üldised meetmed, mida rakendatakse

  • akrediteeritud testimiskeskustes toimuvatel arvutipõhistel testidel
  • kaugjälgitavatel testidel [1]

Ehkki paljudes ELi liikmesriikides vähendatakse järk-järgult COVID-19ga seotud piiranguid, ei ole olukord kõikjal ühesugune.

2021. aasta juuli alguses võttis EPSO teatavate konkursside puhul kasutusele kaugjälgitavad arvutipõhised testid. Tänu testide kaugjälgimisele saab EPSO konkursside korraldamisega kiiremini edasi liikuda. Kaugjälgimine EPSO töövõtja Prometricu rakenduse ProProctor kaudu võimaldab kandidaatidel sooritada teste ükskõik millisest kohast, ilma et see ohustaks testide usaldusväärsust. Kaugjälgimine võimaldab seega suuremat paindlikkust ja kulutasuvust ning on eriti asjakohane praeguses üleilmses olukorras, kus testimiskeskustesse minekuga võivad kaasneda märkimisväärsed probleemid rahvatervise meetmete tõttu, nagu eri riikide reisi- ja liikumispiirangud, mis hõlmavad ka testimiskeskuste sulgemist.

Üksikasjad uue testide korraldamise süsteemi, asjaomaste konkursside ning testide ajakava kohta avaldatakse EPSO veebisaidil.

Testimiskeskustes tavapäraselt sooritatavatele testidele lisanduvate kaugjälgimisega testide kasutuselevõtmisega alustas EPSO arvutipõhiste testide korraldamist hiljuti avaldatud valikumenetluste jaoks, võimaldades kõigil kandidaatidel teha teste, valides oma eelistatud testimisvõimaluse. Esialgsed kuupäevad avaldatakse nende valikumenetluste veebilehtedel. 

Teavitame teid meie veebisaidil asuval konkursiga seotud veebilehel, kui see võimalus on teie testi puhul olemas. EPSO kasutajakonto kaudu saate põhjaliku ja täieliku teabe aegsasti enne testi kuupäeva.

Kui seda võimalust pakutakse, kuid te ei vali kaugjälgimist, on teil võimalus broneerida test ühes EPSO testimiskeskuses kogu maailmas. Teie ülesanne on kontrollida, kas valitud testimiskeskuses kohaldatakse või võidakse kohaldada reisimis- või muid piiranguid, pidades silmas praegust pandeemiat.

Kandidaatide puhul, kes valisid testi sooritamiseks ühe testimiskeskuse, järgime jätkuvalt hoolikalt erinevaid eeskirju ja suuniseid, mis on kehtestatud nii Euroopa kui ka maailma riikides, sest mõned riigid on kehtestanud erinevas vormis liikumispiiranguid. Eeskirjade erinevus avaldab paratamatult mõju testimiskeskuste juurdepääsetavusele: olenevalt riigist võivad mõned keskused olla avatud ja teised suletud.

Praegu suletud testimiskeskuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt. Kui teie testimiskeskust ei ole suletud keskuste nimekirjas, tähendab see seda, et testid ja katsed toimuvad plaanipäraselt. Meie töövõtja järgib kõiki praeguses keerulises olukorras nõutavaid ohutus- ja sanitaarmeetmeid. Kõik suunised ja juhised testimiskeskuste ohutusmenetluste kohta leiab siit.

Enne aja kinnipanemist tuleb hoolikalt tutvuda järgmise teabega ja enne testimiskeskusse reisimist tuleb juhised uuesti läbi lugeda.

[1] Kaugjälgitaval testil jälgivad järelevaatajad kandidaate pidevalt ja reaalajas mitmesuguste jälgimisvahendite abil. Kandidaat võib küsimuste või probleemide korral võtta järelevaatajaga ühendust.

Hindamiskeskuse testid ja katsed

Märtsis 2020 puhkenud COVID-19 pandeemia tõttu pidi EPSO peatama Brüsselis ja Luxembourgis asuvate hindamiskeskuste tegevuse. Selle asemel otsustas ta korraldada hindamiskeskuse testid ja katsed kaugvormis.

Kaugtestid ja -katsed tähendavad seda, et kandidaadid sooritavad need kodus, kontoris vms kohas ega pea minema EPSOsse kohale. Sellised testid ja katsed toimuvad videokonverentsi teel. Kõikidest tehnilistest üksikasjadest teatatakse ette, sealhulgas pakutakse võimalust katsetada ühendust enne testi või katse tegeliku toimumise päeva.

Uued konkursid ja valikumenetlused

Uute konkursside esialgset kava ajakohastatakse korrapäraselt. 

Loodame võtta varsti tööle pädevaid ja pühendunud uusi kolleege, kellega koos kujundada Euroopat praegusel keerulisel ajal.

Hoidke ennast ning oma peret ja sõpru.