Koroonaviirus: oluline teave

Avaleht > Koroonaviirus: oluline teave

Tähelepanu! Uusimat teavet COVID-19 kohta antakse praegu peamiselt inglise keeles. Teised keeleversioonid lisatakse aja jooksul.

UUS – ajakohastatud 30.04.2020:

EPSO jälgib pidevalt koroonaviiruse COVID-19 levikut. Võtame tarvitusele kõik asjakohased ettevaatusabinõud vastavalt juhistele ja suunistele, mida liikmesriikide ametiasutused meile annavad. Käimasolevates valikumenetlustes osalevatel kandidaatidel soovitatakse vaadata regulaarselt oma EPSO kontot ja EPSO veebisaiti. Küsimusi võib meile saata tavapäraselt elektroonilise kontaktivormi kaudu.

Arvutipõhised testid:

EPSO teeb koos lepingulise partneri Prometricuga ettevalmistusi, et alustada teatavate valikumenetluste puhul taas arvutipõhiste testide tegemist. Seejuures võetakse arvesse eri liikmesriikides ja kolmandates riikides kehtestatud norme ja taasavamise graafikuid ning tagatakse, et testidel järgitakse suhtlemisdistantsi hoidmise nõuet ja hügieenimeetmeid. Uuendame asjaomaste valikumenetluste veebilehti kohe, kui saame testide ajakava kohta täpsemat teavet.https://epso.europa.eu/job-opportunities/upcoming_et

Brüsseli ja Luxembourgi hindamiskeskused:

EPSO on peatanud Brüsselis ja Luxembourgis asuvate hindamiskeskuste tegevuse. Konkursside EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 ja EPSO/AST-SC/08/19 puhul on hindamiskeskuste tegevus peatatud alates 2020. aasta 9. märtsist kuni septembrini. Palume kutse saanud kandidaatidel EPSO hoonesse MITTE tulla. Kandidaadid, kes on juba testidele kutsutud, saavad üksikasjalikumat teavet oma EPSO kasutajakontolt. Uut teavet antakse kohe, kui olukord selgineb.

Lepinguliste töötajate valikumenetlus CAST/P (CAST Permanent):

Koroonaviiruse põhjustatud kriis on valikumenetluse CAST Permanent testide korraldamist märkimisväärselt häirinud. Seepärast rakendab EPSO kõigi kandidaatide puhul, kes olid kutsutud testidele 10.–16. märtsil, kuid ei saanud nendeks aega kinni panna või nendel osaleda, erimeetmeid. Kandidaatidele, keda see puudutab, on saadetud üksikasjalikum teave e-posti aadressil, mille nad on märkinud oma EPSO kasutajakontol. EPSOga ei ole vaja eraldi ühendust võtta ega muud moodi reageerida.

Valikumenetluse CAST/P testid, mis pidid algselt toimuma aprillis ja mais, on edasi lükatud kuni olukorra normaliseerumiseni.

Uued konkursid ja valikumenetlused:

Teeme kõik endast oleneva, et pidada kinni uute konkursside esialgsest ajakavast ja leida võimalikult kiiresti pädevaid ja pühendunud uusi kolleege, kellega koos kujundada Euroopat praegusel keerulisel ajal. Tulevaste konkursside kohta anname uut teavet mai teises pooles.

Hoidke ennast ning oma peret ja sõpru.