Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Etusivu > Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Huom. Koronavirusta (covid-19) koskevat tiedot päivitetään toistaiseksi ensisijaisesti englanniksi. Muut kieliversiot lisätään sivustolle mahdollisimman pian.

UUTTA – päivitetty 15.12.2020:

EPSO seuraa tarkkaan koronaviruspandemian kehittymistä. Koska tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa, EPSO noudattaa edelleen kaikkia tarvittavia varotoimia EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osallistut johonkin meneillään olevaan valintamenettelyyn, käy EPSO-tililläsi ja EPSO-sivustolla säännöllisesti siltä varalta, että menettelyyn tulee muutoksia. Meneillään olevien kilpailujen aikatauluja tarkistetaan ja sivustoja päivitetään säännöllisesti uusien aikataulujen varmistuttua.

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä EPSOon tavalliseen tapaan verkkolomakkeella.

EPSO päivittää tietoja heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

 

Tietokoneella tehtävät kokeet:

EPSO ottaa huomioon eri maiden sääntöjen ja ohjeiden eroavuudet niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin, erityisesti monissa EU-maissa käyttöön otetut erilaiset rajoitukset ja sulkutoimet. Ne vaikuttavat väistämättä EPSOn testikeskuksiin, sillä joissakin maissa keskuksia on saatettu joutua sulkemaan.

Arvioituaan tilannetta EPSO on päättänyt jatkaa meneillään olevien kilpailujen kokeita niissä keskuksissa, jotka ovat edelleen avoinna. Jo suunniteltujen kokeiden lykkääminen ei olisi kaikkien hakijoiden kannalta hyvä ratkaisu, kun otetaan huomioon koronavirustaudin esiintyvyyden maa- ja aluekohtaiset erot ja se, että EPSOn kilpailuihin on hakijoita ympäri maailman. 

EPSO on kuitenkin hyvin tietoinen siitä, että hakijat eivät välttämättä voi varata koeaikaa, matkustaa testikeskukseen tai osallistua kokeeseen tiettynä koepäivänä, joten se seuraa tilannetta edelleen erittäin tiiviisti. Kun tietyn kilpailun koejakso on päättynyt, EPSO tarkistaa hakijoiden osallistumistilanteen ja varmistaa, että hakijat, jotka eivät ole voineet suorittaa kokeitaan valitsemassaan testikeskuksessa, voivat tehdä sen valitsemassaan paikassa heti, kun testikeskukset avataan uudelleen.

Vakuutamme, että EPSOn sopimuskumppani noudattaa kaikkia tilanteen edellyttämiä turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä. Tutustu Prometricin testikeskuksissa noudatettavia turvajärjestelyjä koskeviin ohjeisiin ja sääntöihin. Tällä hetkellä suljettuina olevien testikeskusten luetteloa päivitetään jatkuvasti. Jos valitsemasi testikeskus ei ole suljettujen testikeskusten luettelossa, kokeet toteutetaan suunnitellusti.

Lue tiedot huolella läpi ennen kuin varaat koeajan ja tarkista ohjeet uudestaan ennen kuin lähdet kokeisiin.

Kuten ohjeissa sanotaan, hakijoiden on tuotava mukanaan kasvosuojus ja käytettävä sitä koko testikeskuksessa oleskelun ajan. Suojus voi olla joko nk. kirurginen maski tai kankainen kasvosuojus. Kasvosuojukset, joissa on uloshengitys- tai yksisuuntainen venttiili, on kielletty testikeskuksessa, koska ne eivät suodata viruspartikkeleita.

Jos hakija saapuu testikeskukseen ilman kasvosuojusta tai ei muuten noudata turvallisuus- ja hygieniaohjeita, hän ei saa osallistua kokeeseen eikä hän voi varata uutta aikaa.

Olosuhteiden mukaan voidaan testikeskuksissa edellyttää myös lisätoimia – esimerkiksi että hakijoiden ruumiinlämpö mitataan elektronisesti ilman ihokosketusta.

Hakijat voivat halutessaan ottaa suoraan yhteyttä Prometriciin ja kysyä lisätietoja testikeskusten järjestelyistä (ks. luettelo eri maiden maksuttomista puhelinnumeroista tai soita numeroon +31320239575).

Kun tietokoneella tehtävien monivalintakokeiden koejakso on päättynyt kaikkien kyseessä olevien kilpailujen osalta, EPSO arvioi niiden hakijoiden tilannetta, jotka olivat estyneet matkustamasta ja/tai suorittamasta koetta testikeskuksen sulkemisen tai muiden rajoitustoimien vuoksi. Sinun ei toistaiseksi tarvitse ottaa EPSOon yhteyttä henkilökohtaisesti eikä ryhtyä mihinkään muihin toimenpiteisiin.

 

Kilpailut EPSO/AST-SC/10/20 ja EPSO/AD/381/20:

Yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2021 uudesta koejaksosta julkaistaan EPSOn verkkosivuilla ja niiden hakijoiden EPSO-tileillä, jotka eivät ole päässeet kokeisiin testikeskuksen sulkemisen tai muiden toimenpiteiden vuoksi.

Tietokoneella tehtävien kokeiden tulokset kirjataan kaikkien hakijoiden EPSO-tileille sen jälkeen, kun kaikki hakijat ovat suorittaneet kokeensa.

EPSO pohtii myös mahdollisuutta ottaa tulevaisuudessa käyttöön tietokoneella tehtäviä kokeita, joita valvotaan etänä. Lisätietoja tällaisesta uudesta koejärjestelmästä, sen mukaisesti toteutettavista kilpailuista ja kokeiden suunnittelusta julkaistaan EPSOn verkkosivuilla hyvissä ajoin.

Tällaisiin kokeisiin osallistuvat hakijat saavat kattavat ja täydelliset tiedot hyvissä ajoin ennen koepäivää.

 

Arviointikeskusvaiheen kokeet:

Kun koronavirusepidemia puhkesi maaliskuussa 2020, EPSO joutui keskeyttämään kaiken arviointikeskustoiminnan toimitiloissaan Brysselissä ja Luxemburgissa. Arviointikeskusvaiheen kokeet päätettiin sen sijaan järjestää etäyhteydellä verkossa.

Mitä kokeiden järjestäminen verkossa etäyhteydellä tarkoittaa?

Kokeiden järjestäminen verkossa etäyhteydellä tarkoittaa sitä, että hakija suorittaa kokeen esimerkiksi kotona tai toimistossa eikä hänen tarvitse tulla EPSO:n toimipisteeseen. Testaus tapahtuu videopuhelun välityksellä. Teknisistä järjestelyistä tiedotetaan hyvissä ajoin, ja hakijoilla on mahdollisuus testata yhteyttä ennen koepäivää.

EPSO on nyt julkaissut kaikki kilpailuilmoituksiin tehdyt lisäykset kaikkien asiaankuuluvien kilpailujen sivustoilla.

Kilpailut EPSO/AST-SC/08/19 ja EPSO/AST-SC/09/19:

Useimmat kilpailun EPSO/AST-SC/08/19 osallistujat suorittivat tietokoneella tehtävät monivalintakokeet marraskuun 2020 aikana Prometricin testikeskuksissa eri puolilla maailmaa. EPSOn sopimuskumppani Prometric ottaa tammikuussa 2021 yhteyttä niihin hakijoihin, jotka eivät päässeet marraskuussa osallistumaan kokeisiin pandemian vuoksi. Muita arviointikeskusvaiheen kokeita ei aloiteta ennen tammikuuta 2021.

Kilpailun EPSO/AST-SC/09/19 arviointikeskusvaiheen kokeiden suunnitellaan alkavan tammikuussa 2021. Postikoritehtävät ja tietokoneella tehtävät monivalintakokeet järjestetään Prometricin testikeskuksissa tammikuussa 2021. Koekutsut on julkaistu äskettäin hakijoiden EPSO-tileillä.

Kilpailu EPSO/AD/372/19:

Ryhmätyöharjoitus on peruttu, ja se korvataan verkossa suoritettavalla tilanneosaamista kartoittavalla haastattelulla, joka soveltuu paremmin etäyhteydellä tehtäväksi.

Kilpailun EPSO/AD/372/19 arviointikeskusvaiheen kokeita ei aloiteta uudelleen ennen tammikuuta 2021.

Kilpailut EPSO/AD/373/19 ja EPSO/AD/365-370/19:

Ryhmätyöharjoitus korvataan verkossa suoritettavalla tilanneosaamista kartoittavalla haastattelulla, joka soveltuu paremmin etäyhteydellä tehtäväksi.

Kilpailujen EPSO/AD/365-70/19 osallistujat suorittivat tietokoneella tehtävät monivalintakokeet marraskuun 2020 aikana Prometricin testikeskuksissa. EPSOn sopimuskumppani Prometric ottaa tammikuussa 2021 yhteyttä niihin hakijoihin, jotka eivät päässeet marraskuussa osallistumaan kokeisiin pandemian vuoksi.

Kilpailujen EPSO/AD/373/19 ja EPSO/AD/365-70/19 arviointikeskusvaiheen kokeita ei aloiteta ennen tammikuuta 2021.

Kilpailu EPSO/AD/374/19:

Arviointikeskusvaiheen etäyhteydellä tehtävät kokeet ovat käynnissä.

Hakijoiden tulisi seurata EPSO-tilejään säännöllisesti.

 

Valintamenettely CAST/P (jatkuva CAST-menettely):

Jos sinut on kutsuttu kokeeseen, mutta et ole pystynyt varaamaan koeaikaa ja/tai osallistumaan kokeeseen koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi, saat uuden kutsun seuraavalla koejaksolla järjestettävään kokeeseen, jollet ota yhteyttä EPSOon ja ilmoita selvästi erikseen, ettet halua uutta kutsua. Huom. EPSO kutsuu kokeeseen uudelleen vain ne hakijat, jotka ilmaisevat edelleen olevansa kiinnostuneita kyseisestä tehtäväprofiilista. Varmista, että olet uudistanut mielenkiintosi. Tämän jälkeen sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä EPSOon henkilökohtaisesti eikä ryhtyä mihinkään muihin toimiin. Saat kutsun EPSO-tilisi kautta.

Antamalla näin hakijoille mahdollisuuden osallistua tulevaan kokeeseen myöhemmin EPSO pyrkii lieventämään koronaviruskriisin vaikutusta hakijoihin [ja varmistamaan kaikille tässä tilanteessa yhtäläiset mahdollisuudet].

Huomaa, että valinta-/palvelukseenottomenettelyä, johon sinut oli esivalittu, ei välttämättä ole keskeytetty. EPSOa tai palvelukseen ottavia yksiköitä ei voida pitää vastuussa siitä, jos sinuun ei oteta yhteyttä huolimatta siitä, että olet läpäissyt kokeet, joihin sinut oli kutsuttu osana tätä menettelyä.

Seuraavien koejaksojen ohjeelliset päivämäärät julkaistaan eri CAST/P-profiilien verkkosivuilla.

 

Uudet kilpailut ja valintamenettelyt:

EPSO päivittää uusien kilpailujen alustavia aikatauluja säännöllisesti verkkosivustolleen. Toivomme pääsevämme pian taas rekrytoimaan taitavia ja sitoutuneita uusia kollegoita rakentamaan Eurooppaa yhdessä näinä haastavina aikoina.

 

Kiitos kärsivällisyydestäsi! Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi.