Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Etusivu > Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Huom. Koronavirusta (covid-19) koskevat tiedot päivitetään toistaiseksi ensisijaisesti englanniksi. Muut kieliversiot lisätään sivustolle mahdollisimman pian.

UUTTA – päivitetty 19.3.2021:

EPSO seuraa edelleen hyvin tarkkaan koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osallistut johonkin meneillään olevaan valintamenettelyyn, käy EPSO-tililläsi ja EPSO-sivustolla säännöllisesti siltä varalta, että menettelyyn tulee muutoksia. Meneillään olevien kilpailujen aikatauluja tarkistetaan ja sivustoja päivitetään säännöllisesti uusien aikataulujen varmistuttua.

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä EPSOon tavalliseen tapaan verkkolomakkeella.

EPSO päivittää tietoja heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

 

Yleisohjeet Prometricin testikeskuksissa tietokoneella tehtäviä kokeita varten

EPSO ottaa huomioon eri maiden sääntöjen ja ohjeiden eroavuudet niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin, erityisesti monissa maissa käyttöön otetut erilaiset rajoitukset ja sulkutoimet. Ne vaikuttavat väistämättä EPSOn testikeskuksiin, sillä joissakin maissa keskuksia on saatettu joutua sulkemaan.

Arvioituaan tilannetta EPSO on päättänyt jatkaa meneillään olevien valintamenettelyjen kokeita niissä keskuksissa, jotka ovat edelleen avoinna. Jo suunniteltujen kokeiden lykkääminen ei olisi kaikkien hakijoiden kannalta hyvä ratkaisu, kun otetaan huomioon koronavirustaudin esiintyvyyden maa- ja aluekohtaiset erot ja se, että EPSOn kilpailuihin on hakijoita ympäri maailman. 

EPSOn sopimuskumppani noudattaa kaikkia tilanteen edellyttämiä turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä. Tutustu Prometricin testikeskuksissa noudatettavia turvajärjestelyjä koskeviin ohjeisiin ja sääntöihin. Tällä hetkellä suljettuina olevien testikeskusten luetteloa päivitetään jatkuvasti. Jos valitsemasi testikeskus ei ole suljettujen testikeskusten luettelossa, kokeet toteutetaan suunnitellusti.

Lue tiedot huolella läpi ennen kuin varaat koeajan ja tarkista ohjeet uudestaan ennen kuin lähdet kokeisiin.

Kuten ohjeissa sanotaan, hakijoiden on tuotava mukanaan kasvosuojus ja käytettävä sitä koko testikeskuksessa oleskelun ajan. Kasvosuojukset, joissa on uloshengitys- tai yksisuuntainen venttiili, on kielletty testikeskuksessa, koska ne eivät suodata viruspartikkeleita. Jos hakija saapuu testikeskukseen ilman kasvosuojusta tai ei muuten noudata turvallisuus- ja hygieniaohjeita, hän ei saa osallistua kokeeseen eikä hän voi varata uutta aikaa.

Olosuhteiden mukaan voidaan testikeskuksissa edellyttää myös lisätoimia – esimerkiksi että hakijoiden ruumiinlämpö mitataan elektronisesti ilman ihokosketusta.

Hakijat voivat halutessaan ottaa suoraan yhteyttä Prometriciin ja kysyä lisätietoja testikeskusten järjestelyistä (ks. luettelo eri maiden maksuttomista puhelinnumeroista tai soita numeroon +31320239575).https://epso.europa.eu/help/faq/2015_fi

 

Erityisohjeet meneillään olevia kilpailuja ja väliaikaisten toimihenkilöiden valintamenettelyjä varten (ei sovelleta pysyvään CAST-menettelyyn)

EPSO on tietoinen siitä, että jotkut hakijat eivät välttämättä voi varata koeaikaa, matkustaa testikeskukseen tai osallistua kokeeseen tiettynä koepäivänä. EPSO seuraa tilannetta edelleen tiiviisti, ja pyrkii varmistamaan, että hakijat, jotka eivät ole voineet suorittaa koettaan, voivat tehdä sen valitsemassaan paikassa heti, kun tilanne sallii.

Jos hakija ei voi meneillään olevaan koronaviruskriisin vuoksi varata koeaikaa tai osallistua kokeeseen, hänen on toimitettava tilanteestaan lyhyt selvitys ja todistusasiakirja (esimerkiksi viittaus voimassaolevaan kansallisen tai alueellisen viranomaisen päätökseen). Kaikki tällaiset asiakirjat on toimitettava EPSOn yhteydenottolomakkeen kautta heti, kun ongelmia ilmenee. EPSO tekee päätöksen mahdollisista järjestelyistä tapauskohtaisesti analysoituaan sille toimitetut asiakirjat. Lisätietoja on myös EPSO-tilillä olevassa kutsukirjeessä.

 

Erityisohjeet pysyvää CAST-valintamenettelyä varten

Jos sinut on kutsuttu kokeeseen, mutta et ole pystynyt varaamaan koeaikaa ja/tai osallistumaan kokeeseen koronavirustilanteen vuoksi, saat uuden kutsun seuraavalla koejaksolla järjestettävään kokeeseen, jos ilmaiset olevasi edelleen kiinnostunut ja valitset lomakkeessa toiminnon ”Uudista mielenkiinto”. Kun olet uudistanut mielenkiintosi, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä EPSOon henkilökohtaisesti eikä ryhtyä mihinkään muihin toimiin. Saat kutsun EPSO-tilisi kautta.

Huomaa, että valinta-/palvelukseenottomenettelyä, johon sinut oli esivalittu, ei välttämättä ole keskeytetty. EPSOa tai palvelukseen ottavia yksiköitä ei voida pitää vastuussa siitä, jos sinuun ei oteta yhteyttä huolimatta siitä, että olet läpäissyt kokeet, joihin sinut oli kutsuttu osana tätä menettelyä.

Maaliskuusta 2020 alkaen EPSO on solidaarisuuden osoituksena lähettänyt automaattisesti kutsun myöhempään kokeeseen ja siten pyrkinyt lieventämään kriisin vaikutusta hakijoihin. EPSO on nyt päättänyt lopettaa automaattisten kutsujen lähettämisen toukokuusta 2021 alkaen. Näin ollen hakijoille, jotka eivät voi osallistua kokeeseensa huhtikuussa 2021, lähetetään viimeinen automaattinen kutsu osallistua toukokuussa 2021 järjestettävään kokeeseen, mikäli he ovat hakemuksessaan asianmukaisesti uudistaneet mielenkiinnon. Hakijoita, jotka eivät voi osallistua kokeeseensa toukokuussa 2021, ei siis enää automaattisesti kutsuta seuraavaan koejaksoon.

Seuraavien koejaksojen ohjeelliset päivämäärät julkaistaan eri CAST/P-profiilien verkkosivuilla.

 

Arviointikeskusvaiheen kokeet:

Kun koronavirusepidemia puhkesi maaliskuussa 2020, EPSO joutui keskeyttämään kaiken arviointikeskustoiminnan toimitiloissaan Brysselissä ja Luxemburgissa. Arviointikeskusvaiheen kokeet päätettiin sen sijaan järjestää etäyhteydellä verkossa.

Kokeiden järjestäminen verkossa etäyhteydellä tarkoittaa sitä, että hakija suorittaa kokeen esimerkiksi kotona tai toimistossa eikä hänen tarvitse tulla EPSO:n toimipisteeseen. Testaus tapahtuu videopuhelun välityksellä. Teknisistä järjestelyistä tiedotetaan hyvissä ajoin, ja hakijoilla on mahdollisuus testata yhteyttä ennen koepäivää.

 

Uudet kilpailut ja valintamenettelyt:

EPSO päivittää uusien kilpailujen alustavia aikatauluja säännöllisesti verkkosivustolleen. Toivomme pääsevämme pian taas rekrytoimaan taitavia ja sitoutuneita uusia kollegoita rakentamaan Eurooppaa yhdessä näinä haastavina aikoina.

 

Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi!