Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Etusivu > Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Huom: Koronavirustilanteeseen liittyvät tiedot päivitetään toistaiseksi ensisijaisesti englanniksi. Muut kieliversiot lisätään sivustolle mahdollisimman pian.

UUTTA – päivitetty 1.10.2020:

EPSO seuraa tarkkaan koronaviruspandemian kehitystä. Koska tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa, EPSO noudattaa edelleen kaikkia tarvittavia varotoimia EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osallistut johonkin meneillään olevaan valintamenettelyyn, käy EPSO-tililläsi ja EPSO-sivustolla säännöllisesti siltä varalta, että menettelyyn tulee muutoksia. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä EPSOon tavalliseen tapaan verkkolomakkeella.

EPSO päivittää tietoja heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

 

Tietokoneella tehtävät kokeet:

EPSO järjestää eri valintamenettelyjen tietokoneella tehtäviä kokeita yhdessä sopimuskumppaninsa Prometricin kanssa. Kokeiden toteuttamisessa otetaan huomioon eri maiden sääntöjen ja aikataulujen eroavuudet niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin ja varmistetaan, että kokeissa voidaan noudattaa tarvittavia turvavälejä ja hygieniavaatimuksia.

Tutustu Prometricin testikeskuksissa noudatettavia turvajärjestelyjä koskeviin ohjeisiin ja sääntöihin. On tärkeää, että luet ne huolella läpi ennen kuin varaat koeajan ja tarkistat ne uudestaan ennen kuin lähdet kokeisiin.
Kuten ohjeissa sanotaan, hakijoiden on tuotava mukanaan kasvosuojus ja käytettävä sitä koko testikeskuksessa oleskelun ajan. Suojus voi olla joko nk. kirurginen maski tai kankainen kasvosuojus. Jos hakija saapuu testikeskukseen ilman kasvosuojusta, hän ei saa osallistua kokeeseen eikä hän voi varata uutta aikaa.

Olosuhteiden mukaan voidaan testikeskuksissa edellyttää myös lisätoimia – esimerkiksi että hakijoiden ruumiinlämpö mitataan elektronisesti ilman ihokosketusta.

 

Arviointikeskusvaiheen kokeet Brysselissä ja Luxemburgissa:

Kun koronavirusepidemia laajeni maaliskuussa, EPSO keskeytti kaiken toiminnan Brysselissä ja Luxemburgissa sijaitsevissa arviointikeskusvaiheen testikeskuksissaan. Tällä hetkellä näyttää edelleenkin siltä, että kokeita ei ole mahdollista lähitulevaisuudessa järjestää niin, että hakijat ovat fyysisesti läsnä EPSOn tiloissa. Tämän vuoksi EPSO tarkastelee mahdollisuutta järjestää arviointikeskusvaiheen kokeet sen sijaan verkossa etäyhteydellä.

Mitä kokeiden järjestäminen verkossa etäyhteydellä tarkoittaa?

Kokeiden järjestäminen verkossa etäyhteydellä tarkoittaa sitä, että hakija suorittaa kokeen esimerkiksi kotona tai toimistossa eikä hänen tarvitse tulla EPSO:n toimipisteeseen. Testaus tapahtuu verkkokokousalustan tai pikaviestiohjelman välityksellä. Teknisistä järjestelyistä tiedotetaan hyvissä ajoin, ja hakijoilla on mahdollisuus testata yhteyttä ennen koepäivää.

Arviointikeskusvaiheen kokeet on tarkoitus aloittaa ja/tai käynnistää uudelleen etäyhteydellä järjestettävinä ennen tämän vuoden loppua. EPSO tiedottaa hakijoille kaikista järjestelyistä, logistiikasta ja teknisistä vaatimuksista vähintään 3 viikkoa ennen koetta EPSO-tilin kautta.

Kilpailut EPSO/AD/373/19 ja EPSO/AD/365-370/19:

Case-tehtäväkokeet järjestettiin suunnitelmien mukaisesti syyskuun alussa Prometricin testikeskuksissa. EPSO kiittää kaikkia hakijoita yhteistyöstä.

Alun perin Brysselissä tai Luxemburgissa järjestettäviksi suunnitellut arviointikeskusvaiheen kokeet järjestetään nyt etäyhteydellä. Ryhmätyöharjoitus perutaan ja korvataan verkossa suoritettavalla tilanneosaamista kartoittavalla haastattelulla, joka soveltuu paremmin etäyhteydellä tehtäväksi. Kilpailun EPSO/AD/365-70/19 hakijoiden on myös suoritettava tietokoneella tehtävä monivalintakoe jossakin Prometricin testikeskuksessa. (Nämä kokeet oli alun perin tarkoitus suorittaa arviointikeskusvaiheen testikeskuksissa.)

Kilpailut EPSO/AD/372/19 ja EPSO/AD/374/19:

Hakijat, jotka eivät voineet osallistua arviointikeskusvaiheen kokeisiin Brysselissä tai Luxemburgissa ennen 6.3.2020, suorittavat nyt kokeensa verkossa etäyhteydellä. Ryhmäharjoitus korvataan tilanneosaamista kartoittavalla haastattelulla.

Kaikki arviointikeskusvaiheen kokeet, jotka hakijat ovat suorittaneet Brysselissä tai Luxemburgissa ennen 6.3.2020, otetaan huomioon, ja pisteet säilyvät ennallaan. Ryhmätyöharjoitus kuitenkin perutaan ja korvataan verkossa suoritettavalla tilanneosaamista kartoittavalla haastattelulla, joka soveltuu paremmin etäyhteydellä tehtäväksi. EPSO ottaa yhteyttä hakijoihin, jotka on arvioitu ryhmätyöharjoituksen yhteydessä ennen 6.3.2020, ja pyytää heitä osallistumaan tilanneosaamista kartoittavaan haastatteluun.

Arviointikeskusvaiheen koepäivä

Hakijat, jotka ovat osallistuneet arviointikeskusvaiheen kokeisiin Brysselissä tai Luxemburgissa ennen 6.3.2020, saavat kutsun etäyhteydellä tehtävään tilanneosaamista kartoittavaan haastatteluun kolme viikkoa ennen koepäivää.

Hakijat, jotka eivät ole voineet osallistua arviointikeskusvaiheen kokeisiin Brysselissä tai Luxemburgissa ennen 6.3.2020, saavat uuden kutsun etäyhteydellä suoritettaviin arviointikeskusvaiheen kokeisiin (ml. tilanneosaamista kartoittavaan haastatteluun) kolme viikkoa ennen koepäivää. Hakijoita, jotka ovat jo saaneet kutsun arviointikeskusvaiheen kokeisiin Brysseliin, pyydetään jättämään kutsu huomiotta. Kilpailun EPSO/AD/374/19 hakijoiden on myös suoritettava tietokoneella tehtävä monivalintakoe jossakin Prometricin testikeskuksessa. (Nämä kokeet oli alun perin tarkoitus suorittaa arviointikeskusvaiheen testikeskuksissa.)

EPSOn verkkosivuilla ja hakijoiden EPSO-tileillä julkaistaan lähiaikoina ohjeita ja lisätietoa asiasta.

Meneillään olevien kilpailujen aikatauluja tarkistetaan ja sivustoja päivitetään uusien aikataulujen varmistuttua.

Seuraa EPSO-tiliäsi säännöllisesti.

 

Valintamenettely CAST/P (jatkuva CAST-menettely):

EPSO on tietoinen siitä, että jotkut syyskuussa 2020 järjestettäviin kokeisiin kutsutuista hakijoista eivät välttämättä ole pystyneet varaamaan koeaikaa ja/tai osallistumaan kokeeseen, koska koronaviruspandemiasta johtuvia rajoituksia on edelleen voimassa. Jos kuulut näihin hakijoihin, olet jo saanut EPSO-tilisi kautta kutsun kokeisiin lokakuussa.

Jos sinut on kutsuttu lokakuussa järjestettävään kokeeseen, mutta et pysty varaamaan koeaikaa ja/tai osallistumaan kokeeseen koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi, saat uuden kutsun marraskuussa järjestettävään kokeeseen, jollet ota yhteyttä EPSOon ja ilmoita selvästi erikseen, ettet halua uutta kutsua. Huom. EPSO kutsuu kokeeseen uudelleen vain ne hakijat, jotka ilmaisevat edelleen olevansa kiinnostuneita kyseisestä tehtäväprofiilista 21.10.2020 mennessä. Varmista, että uudistat mielenkiintosi. Tämän jälkeen sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä EPSOon henkilökohtaisesti eikä ryhtyä mihinkään muihin toimiin. Sinulle lähetetään kutsu EPSO-tilisi kautta lokakuun lopussa.

Antamalla näin hakijoille mahdollisuuden osallistua tulevaan kokeeseen myöhemmin EPSO pyrkii lieventämään koronaviruskriisin vaikutusta hakijoihin ja varmistamaan kaikille tässä tilanteessa yhtäläiset mahdollisuudet.

Seuraavien koejaksojen ohjeelliset päivämäärät on jo julkaistu eri CAST/P-profiilien verkkosivuilla.

 

Uudet kilpailut ja valintamenettelyt:

EPSO päivittää uusien kilpailujen alustavia aikatauluja säännöllisesti verkkosivustolleen. Toivomme pääsevämme pian taas rekrytoimaan taitavia ja sitoutuneita uusia kollegoita rakentamaan Eurooppaa yhdessä näinä haastavina aikoina.

 

Kiitos kärsivällisyydestäsi! Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi.