Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Etusivu > Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Huom. Tuoreimmat koronavirusta (covid-19) koskevat tiedot päivitetään toistaiseksi ensisijaisesti englanniksi. Muut kieliversiot lisätään sivustolle mahdollisimman pian.

UUTTA – päivitetty 30.4.2020:

EPSO seuraa tarkasti koronavirusepidemian (covid-19) kehitystä. Se ryhtyy kaikkiin tarvittaviin varotoimiin kansallisten viranomaisten sille antamien ohjeiden mukaisesti. Meneillään oleviin valintamenettelyihin osallistuvia hakijoita kehotetaan käymään EPSO-tilillään ja EPSO-sivustolla säännöllisesti siltä varalta, että menettelyyn tulee muutoksia. EPSOon voi myös ottaa suoraan yhteyttä tavalliseen tapaan verkkolomakkeella.

Tietokoneella tehtävät kokeet:

EPSO valmistelee eri valintamenettelyjen tietokoneella tehtävien kokeiden uudelleen aloittamista yhdessä sopimuskumppaninsa Prometricin kanssa. Valmistelutyössä otetaan huomioon eri maiden sääntöjen ja aikataulujen eroavuudet niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin ja varmistetaan, että kokeissa voidaan noudattaa tarvittavia turvavälejä ja hygieniavaatimuksia. Päivitämme eri valintamenettelyjä koskevia sivuja heti, kun saamme tarkempaa tietoa kokeiden järjestelyistä.

Arviointikeskusvaiheen kokeet Brysselissä ja Luxemburgissa:

EPSO on päättänyt keskeyttää kaiken toiminnan Brysselissä ja Luxemburgissa sijaitsevissa arviointikeskuksissaan. Arviointikeskusten toiminnan keskeytys alkoi kilpailujen EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 ja EPSO/AST-SC/08/19 osalta 9.3.2020 ja kestää syyskuuhun 2020. Pyydämme ystävällisesti, että kokeisiin jo kutsutut hakijat EIVÄT tulisi EPSOn tiloihin. Kokeisiin kutsutuille hakijoille on toimitettu lisätietoa asiasta EPSO-tilien kautta. Tiedotamme lisää heti, kun tilanne selkeytyy.

Valintamenettely CAST/P (jatkuva CAST-menettely):

Koska koronaviruskriisi on merkittävästi haitannut jatkuvan CAST-valintamenettelyn kokeiden järjestämistä, EPSO toteuttaa erityisjärjestelyitä kaikkien niiden hakijoiden osalta, jotka oli kutsuttu kokeisiin maaliskuussa (10.–16.3.) mutta jotka eivät voineet varata koeaikaa tai suorittaa koetta. Jos tämä koskee sinua, sinulle on lähetetty EPSO-tililläsi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viesti, jossa on lisätietoja asiasta. Sinun ei tarvitse ottaa EPSOon yhteyttä henkilökohtaisesti eikä ryhtyä mihinkään muihin toimenpiteisiin.

CAST/P-valintamenettelyn koejaksojen oli määrä olla huhti-toukokuussa, mutta niitä lykätään siihen saakka, kunnes normaali toiminta voi jatkua.

Uudet kilpailut ja valintamenettelyt:

Vakaa tavoitteemme on, että uudet kilpailut voitaisiin järjestää alustavien suunnitelmien mukaan, jotta pääsisimme pian rekrytoimaan taitavia ja sitoutuneita uusia kollegoita rakentamaan Eurooppaa yhdessä näinä haastavina aikoina. Annamme lisätietoa tulevista kilpailuista toukokuun jälkipuoliskolla.

Kiitos kärsivällisyydestäsi! Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi.