Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Etusivu > Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Huom: Koronavirustilanteeseen liittyvät tiedot päivitetään toistaiseksi ensisijaisesti englanniksi. Muut kieliversiot lisätään sivustolle mahdollisimman pian.

UUTTA – päivitetty 24.7.2020:

EPSO seuraa tarkasti koronaviruspandemian (covid-19) kehitystä. Tämänhetkisen tilanteen valossa EPSO aikoo järjestää kokeita syyskuusta alkaen.

Koska tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa, EPSO luonnollisesti noudattaa edelleen kaikkia tarvittavia varotoimia EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osallistut johonkin meneillään olevaan valintamenettelyyn, käy EPSO-tililläsi ja EPSO-sivustolla säännöllisesti siltä varalta, että menettelyyn tulee muutoksia. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä EPSOon tavalliseen tapaan verkkolomakkeella.

Tietokoneella tehtävät kokeet:

EPSO on jo käynnistänyt eri valintamenettelyjen tietokoneella tehtävien kokeiden uudelleen aloittamisen yhdessä sopimuskumppaninsa Prometricin kanssa. Työssä otetaan huomioon eri maiden sääntöjen ja aikataulujen eroavuudet niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin ja varmistetaan, että kokeissa voidaan noudattaa tarvittavia turvavälejä ja hygieniavaatimuksia.

Tutustu Prometricin testikeskuksissa noudatettavia turvajärjestelyjä koskeviin ohjeisiin ja sääntöihin. On tärkeää, että luet ne huolella ennen kuin varaat koeajan.
Kuten ohjeissa sanotaan, sinun on tuotava mukanasi kasvosuojus ja käytettävä sitä koko ajan, kun olet testikeskuksessa. Suojus voi olla joko nk. kirurginen maski tai kankainen kasvosuojus. Jos hakija saapuu testikeskukseen ilman kasvosuojusta, hän ei saa osallistua kokeeseen eikä hän voi varata uutta aikaa.

Olosuhteiden mukaan voidaan testikeskuksissa edellyttää myös lisätoimia – esimerkiksi että hakijoiden ruumiinlämpö mitataan elektronisesti ilman ihokosketusta.

EPSOn sivustoa on päivitetty nykytilanteen mukaisesti. Uutta tietoa lisätään heti, kun sitä on saatavilla. 

Arviointikeskusvaiheen kokeet Brysselissä ja Luxemburgissa:

Kun koronavirusepidemia laajeni maaliskuussa, EPSO keskeytti kaiken toiminnan Brysselissä ja Luxemburgissa sijaitsevissa arviointikeskusvaiheen testikeskuksissaan. Arviointikeskusvaiheen kokeet aiotaan käynnistää uudestaan kilpailujen EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 ja EPSO/AD/374/19 osalta syyskuun 2020 loppupuolella. Meneillään olevien kilpailujen aikatauluja tarkistetaan parhaillaan, ja niitä muutetaan, kun uudet aikataulut selviävät.

Hakijoita varten on laadittu varotoimia koskevat ohjeet. Turvaetäisyyksistä hakijoiden välillä huolehditaan, ja heidän käyttöönsä tarjotaan käsihuuhdetta ja kasvosuojuksia. Brysselin testikeskusta koskevia ohjeita päivitetään tilanteen mukaan. Tutustu ohjeisiin ja lue ne erityisen tarkkaan ennen kuin tulet arviointikeskusvaiheen kokeeseen. Myös Luxemburgin testikeskuksille laaditaan vastaavat ohjeet, joista tiedotetaan myöhemmin.

EPSO on jo lähettänyt kutsut niille kilpailuun EPSO/AD/374/19 osallistuville hakijoille, jotka eivät ole vielä suorittaneet arviointikeskusvaiheen kokeitaan. Jos olet hakijana jossakin muussa kilpailussa, sinulle lähetetään kutsu ja tieto päivämäärästä 3 viikkoa ennen kokeen ajankohtaa, jotta ehdit hoitaa matkajärjestelyt.

Seuraa EPSO-tiliäsi säännöllisesti lähikuukausien aikana.

Jos olet jo osallistunut arviointikeskusvaiheen kokeisiin, et saa uutta kutsua.

Valintamenettely CAST/P (jatkuva CAST-menettely):

Koronaviruskriisi on haitannut jatkuvan CAST-valintamenettelyn kokeiden järjestämistä merkittävästi. EPSO on tietoinen siitä, että jotkut kesä-heinäkuussa 2020 kokeisiin kutsutuista hakijoista eivät välttämättä ole pystyneet varaamaan koeaikaa ja/tai osallistumaan kokeeseen, koska rajoituksia on edelleen voimassa.

Jos kuulut näihin hakijoihin, sinut kutsutaan tulevaan kokeeseen myöhemmin. Sinun ei tarvitse ottaa EPSOon yhteyttä henkilökohtaisesti eikä ryhtyä mihinkään muihin toimenpiteisiin. Saat asiasta sähköpostivahvistuksen EPSO-tililläsi ilmoitettuun osoitteeseen elokuun loppuun mennessä.

Antamalla näin hakijoille mahdollisuuden osallistua tulevaan kokeeseen myöhemmin EPSO pyrkii lieventämään kriisin vaikutusta hakijoihin ja varmistamaan kaikille tässä tilanteessa yhtäläiset mahdollisuudet.

Seuraavien koejaksojen uudet ohjeelliset päivämäärät on jo julkaistu eri CAST/P-profiilien verkkosivuilla.

Uudet kilpailut ja valintamenettelyt:

EPSO on nyt päivittänyt alustavaa suunnitelmaa uusien kilpailujen järjestämisestä ja julkaissut suunnitelman sivustollaan. Tutustu siihen. Toivomme pääsevämme pian rekrytoimaan taitavia ja sitoutuneita uusia kollegoita rakentamaan Eurooppaa yhdessä näinä haastavina aikoina.

Kiitos kärsivällisyydestäsi! Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi.