Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Etusivu > Koronavirus – tärkeää tietoa hakijoille

Huom. Covid-19-tilannetta koskevat tiedot päivitetään toistaiseksi ensisijaisesti englanniksi. Muut kieliversiot lisätään sivustolle mahdollisimman pian.

UUTTA – päivitetty 8.6.2021:

 

EPSO seuraa edelleen hyvin tarkkaan koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osallistut johonkin meneillään olevaan valintamenettelyyn, käy EPSO-tililläsi ja EPSO-sivustolla säännöllisesti siltä varalta, että menettelyyn tulee muutoksia. Meneillään olevien kilpailujen aikatauluja tarkistetaan ja sivustoja päivitetään säännöllisesti uusien aikataulujen mukaisesti.

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä EPSOon verkkolomakkeella.

EPSO päivittää tietoja heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

 

Yleisohjeet Prometricin testikeskuksissa tietokoneella tehtäviä kokeita varten

Vaikka rajoituksia kevennetään asteittain monissa EU-maissa, ei tilanne kuitenkaan ole sama kaikkialla EU:ssa tai sen ulkopuolella.

EPSO ottaa heinäkuussa 2021 käyttöön etävalvonnan tietyissä tietokoneella tehtävissä koeosioissa, alkuun monivalintakokeissa. Etävalvonta lisää joustoa ja kustannustehokkuutta ja soveltuu erityisen hyvin tämänhetkiseen tilanteeseen, sillä hakijoilla voi joissakin maissa olla vaikeuksia päästä testikeskuksiin esimerkiksi matkustusrajoitusten tai sulkutoimien vuoksi. Testikeskukset on saatettu myös sulkea.

EPSOn sopimuskumppanilla Prometricillä käytössä olevan ProProctor-sovelluksen avulla toteutettavan etävalvonnan ansiosta hakijat voivat suorittaa kokeen esimerkiksi kotonaan ilman, että koetilanteen luotettavuus vaarantuu.

Lisätietoja tästä uudesta koejärjestelmästä, sen mukaisesti toteutettavista kilpailuista ja kokeiden suunnittelusta julkaistaan EPSOn verkkosivuilla lähiaikoina.

Etävalvottujen ja testikeskuksissa tehtävien kokeiden yhdistelmän ansiosta EPSO voi nyt aloittaa tietokoneella tehtävät kokeet hiljattain julkaistujen valintamenettelyjen osalta. Kukin hakija voi valita itselleen parhaiten soveltuvan suoritustavan. Ohjeelliset päivämäärät julkaistaan lähiaikoina valintamenettelyjen verkkosivuilla

Kunkin kilpailun verkkosivulla tiedotetaan, jos tämä vaihtoehto on käytettävissä kokeissa. Hakijoille toimitetaan asiasta kaikki tarvittavat tiedot EPSO-tilin kautta hyvissä ajoin ennen koetta.

Jos tätä etävalvottua koetta tarjotaan suoritusvaihtoehdoksi, mutta et halua valita sitä, voit varata koeajan jostakin EPSOn hyväksymästä testikeskuksesta. Niitä on eri puolilla maailmaa. On omalla vastuullasi tarkistaa, kohdistuuko valitsemaasi testikeskukseen matkustus- tai muita rajoituksia nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa pandemiatilanteen kehittyessä.

Niiden hakijoiden osalta, jotka ovat valinneet kokeen suorittamisen jossakin testikeskuksessa, EPSO seuraa tiiviisti eri maiden sääntöjä ja ohjeita niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin, koska monissa maissa on otettu käyttöön erilaisia rajoituksia ja sulkutoimia. Ne vaikuttavat väistämättä EPSOn testikeskuksiin, sillä joissakin maissa keskuksia on saatettu joutua sulkemaan.

Tällä hetkellä suljettuina olevien testikeskusten luetteloa päivitetään jatkuvasti. Jos valitsemasi testikeskus ei ole suljettujen testikeskusten luettelossa, kokeet toteutetaan suunnitellusti. EPSOn sopimuskumppani noudattaa kaikkia tilanteen edellyttämiä turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä. Tutustu Prometricin testikeskuksissa noudatettavia turvajärjestelyjä koskeviin ohjeisiin ja sääntöihin.

Lue tiedot huolella läpi ennen kuin varaat koeajan ja tarkista ohjeet uudestaan ennen kuin lähdet kokeisiin.

Kuten ohjeissa sanotaan, hakijoiden on tuotava mukanaan kasvosuojus ja käytettävä sitä koko testikeskuksessa oleskelun ajan. Kasvosuojukset, joissa on uloshengitys- tai yksisuuntainen venttiili, on kielletty testikeskuksessa, koska ne eivät suodata viruspartikkeleita. Jos hakija saapuu testikeskukseen ilman kasvosuojusta tai ei muuten noudata turvallisuus- ja hygieniaohjeita, hän ei saa osallistua kokeeseen eikä hän voi varata uutta aikaa.

Testikeskuksissa voidaan olosuhteiden mukaan edellyttää myös lisätoimia – esimerkiksi että hakijoiden ruumiinlämpö mitataan elektronisesti ilman ihokosketusta.

Hakijat voivat halutessaan ottaa suoraan yhteyttä Prometriciin ja kysyä lisätietoja testikeskusten järjestelyistä (ks. luettelo eri maiden maksuttomista puhelinnumeroista tai soita numeroon +31320239575).https://https://epso.europa.eu/help/faq/2015_fi

 

Erityisohjeet meneillään olevia kilpailuja ja väliaikaisten toimihenkilöiden valintamenettelyjä varten (ei sovelleta pysyvään CAST-menettelyyn)

EPSO on tietoinen siitä, että jotkut kilpailujen EPSO/AD/381/20 (Eurooppaoikeuden alan hallintovirkamiehet) ja EPSO/AST-SC/10/20 (sihteerit) eivät vieläkään ole voineet matkustaa testikeskukseen tai osallistua kokeeseen ilmoitettuna koepäivänä. EPSO on ottanut yhteyttä näihin hakijoihin. Se seuraa tilannetta edelleen tiiviisti ja pyrkii varmistamaan, että he voivat suorittaa kokeen heti, kun tilanne sen sallii.

 

Erityisohjeet pysyvää CAST-valintamenettelyä varten

Jos sinut on kutsuttu kokeeseen, mutta et ole pystynyt varaamaan koeaikaa ja/tai osallistumaan kokeeseen, saat uuden kutsun seuraavalla koejaksolla järjestettävään kokeeseen. Jos ilmaiset olevasi edelleen kiinnostunut valitsemalla lomakkeessa toiminnon ”Uudista mielenkiinto”, palvelukseen ottava yksikkö voi esivalinnan jälkeen lähettää sinulle uuden kutsun saman tai jonkin muun profiilin kokeeseen.

Seuraavien koejaksojen ohjeelliset päivämäärät julkaistaan eri CAST/P-profiilien verkkosivuilla.

 

Arviointikeskusvaiheen kokeet:

Kun koronavirusepidemia puhkesi maaliskuussa 2020, EPSO joutui keskeyttämään kaiken arviointikeskustoiminnan toimitiloissaan Brysselissä ja Luxemburgissa. Arviointikeskusvaiheen kokeet päätettiin sen sijaan järjestää etäyhteydellä verkossa.

Kokeiden järjestäminen verkossa etäyhteydellä tarkoittaa sitä, että hakija suorittaa kokeen esimerkiksi kotona tai toimistossa eikä hänen tarvitse tulla EPSO:n toimipisteeseen. Testaus tapahtuu videopuhelun välityksellä. Teknisistä järjestelyistä tiedotetaan hyvissä ajoin, ja hakijoilla on mahdollisuus testata yhteyttä ennen koepäivää.

 

Uudet kilpailut ja valintamenettelyt:

Uusien kilpailujen alustavat aikataulut julkaistaan kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Toivomme pääsevämme pian taas rekrytoimaan taitavia ja sitoutuneita uusia kollegoita rakentamaan Eurooppaa yhdessä näinä haastavina aikoina.

 

Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi!