Koronavirus – važne informacije

Početna stranica > Koronavirus – važne informacije

Obavještavamo vas da će se najnovije informacije o pandemiji bolesti COVID-19 do daljnjega ažurirati prvenstveno na engleskom jeziku, a ostale jezične verzije dodavat će se postupno.

NOVO – ažurirano 1. 10. 2020.:

EPSO i dalje pomno prati razvoj pandemije bolesti COVID-19. Zbog nepredvidljivosti situacije i dalje se pridržavamo svih odgovarajućih mjera opreza u skladu s uputama i smjernicama institucija EU-a i nacionalnih tijela. U međuvremenu kandidatima koji sudjeluju u postupcima odabira koji su u tijeku savjetujemo da redovito provjeravaju svoj EPSO račun i EPSO-ov portal. Možete nam i slati pitanja uobičajenim obrascem za kontakt.

Bez brige, čim bude više informacija, EPSO će ih objaviti.

 

Računalni testovi:

U tijeku su računalni testovi za razne postupke odabira koje EPSO provodi u suradnji sa svojim izvođačem Prometricom. Pri organizaciji testiranja uzimaju se u obzir različita pravila koja su na snazi u državama članicama i trećim zemljama te različita vremena ponovnog otvaranja, mjere ograničavanja socijalnih kontakata i higijenske mjere.

Sve smjernice i upute o sigurnosnim postupcima u centrima za ispitivanje Prometric dostupne su ovdje. Dobro ih pročitajte prije rezerviranja termina i ponovno prije putovanja na testiranje.
Kao što piše u tim smjernicama, kandidati moraju donijeti i cijelo vrijeme u ispitnom centru nositi masku. Prihvatljive su i medicinske i platnene maske. Dođu li u ispitni centar bez maske, neće smjeti pristupiti testiranju niti će dobiti pravo na promjenu termina.

S obzirom na okolnosti, upozoravamo kandidate da se u ispitnim centrima mogu provesti i dodatne mjere, npr. možda će im osoblje ispitnog centra izmjeriti temperaturu elektroničkim beskontaktnim toplomjerom.

 

Testovi u centru za procjenu u Bruxellesu i Luxembourgu:

U ožujku, na početku pandemije bolesti COVID-19, EPSO je morao obustaviti sve aktivnosti centra za procjenu u Bruxellesu i Luxembourgu. Čini se kako se testovi ni u bliskoj budućnosti neće moći organizirati uz fizičku prisutnost kandidata u prostorima EPSO-a te stoga EPSO razmatra mogućnost organiziranja internetskog testiranja centra za procjenu (na daljinu).

Što je testiranje na daljinu?

Testiranje na daljinu znači da kandidati polažu testove kod kuće, u uredu itd. i ne moraju putovati do lokacije EPSO-a. Takvo testiranje provodi se putem softvera za internetske konferencije / prijenos poruka. Sve tehničke pojedinosti dostavljaju se unaprijed, a moguća je i provjera veze prije stvarnog dana testiranja.

Predviđeno je da centri za procjenu na daljinu počnu i/ili nastave s radom još ove godine. Kandidati će na svoj EPSO račun najmanje tri tjedna unaprijed dobiti od EPSO-a obavijest o svim pojedinostima, logistici i tehničkim zahtjevima.

Natječaji EPSO/AD/373/19 i EPSO/AD/365-370/19:

Početkom rujna u Prometricovim ispitnim centrima uspješno su organizirane studije slučaja, a EPSO želi zahvaliti svim kandidatima na suradnji.

Testiranje centra za procjenu, koje je prvo bilo planirano za Bruxelles ili Luxembourg, održat će se na daljinu. Testiranje rada u skupini bit će otkazano i zamijenjeno intervjuom za provjeru situacijskih kompetencija na daljinu jer njemu bolje odgovara format internetskog testiranja. Kandidati iz natječajâ EPSO/AD/365–70/19 morat će polagati i računalne testove s višestrukim izborom odgovora u Prometricovim ispitnim centrima diljem svijeta. (Prije je bilo planirano da se to testiranje održi u prostorijama centra za procjenu).

Natječaji EPSO/AD/372/19 i EPSO/AD/374/19:

Kandidati koji prije 6. ožujka 2020. nisu mogli pristupiti testiranju centra za procjenu u Bruxellesu ili Luxembourgu sada će te testove polagati na daljinu. Testiranje rada u skupini zamijenit će intervju za provjeru situacijskih kompetencija (SCBI).

I dalje vrijede svi bodovi s testova centra za procjenu u Bruxellesu ili Luxembourgu kojima su kandidati pristupili prije 6. ožujka 2020. Ali bit će otkazano testiranje rada u skupini i zamijenit će ga intervju za provjeru situacijskih kompetencija na daljinu (SCBI) jer njemu bolje odgovara format internetskog testiranja. EPSO će stupiti u kontakt s kandidatima čiji je rad u skupini ocijenjen prije 6. ožujka 2020. i pozvat će ih da sudjeluju u SCBI-ju.

Testiranje centra za procjenu

Kandidati koji su prije 6. ožujka 2020. pristupili testiranju centra za procjenu u Bruxellesu ili Luxembourgu dobit će tri tjedna unaprijed poziv za intervju za provjeru situacijskih kompetencija na daljinu (SCBI).

Kandidati koji prije 6. ožujka 2020. nisu mogli pristupiti testiranju centra za procjenu u Bruxellesu ili Luxembourgu dobit će tri tjedna unaprijed novi poziv na testiranje centra za procjenu na daljinu (među ostalim i za SCBI). Kandidate koji su već primili poziv na testiranje centra za procjenu u Bruxellesu obavještavamo da taj poziv treba zanemariti. Kandidati iz natječaja EPSO/AD/374/19 morat će polagati i računalne testove s višestrukim izborom odgovora u Prometricovim ispitnim centrima diljem svijeta. (Prije je bilo planirano da se to testiranje održi u prostorijama centra za procjenu).

Detaljne informacije i daljnje upute bit će uskoro objavljene na EPSO-ovoj internetskoj stranici i u EPSO računima kandidata.

Rokovi za razne natječaje koji su u tijeku sustavno se revidiraju i mijenjaju u skladu s novim planiranim datumima.

U međuvremenu redovito provjeravajte svoj EPSO račun.

 

Postupak odabira CAST/P (stalni postupak odabira CAST):

EPSO zna da zbog pandemije bolesti COVID-19 neki kandidati koji su pozvani na testiranje u rujnu 2020. možda nisu mogli rezervirati termin i/ili pristupiti testu. Ti kandidati već su na svoj EPSO račun primili poziv na testiranje u listopadu.

Kandidati koji su pozvani na testiranje u listopadu, ali zbog pandemije bolesti COVID-19 ne mogu rezervirati termin i/ili pristupiti testu bit će ponovno pozvani na testiranje u studenome, ako ne stupe u kontakt s EPSO-om i jasno izjave da ne žele novi poziv. Napominjemo da EPSO ponovno poziva samo one kandidate koji do ponoći 21. listopada 2020. obnove iskaz interesa za relevantni profil. Kandidati koji obnove iskaz interesa ne moraju pojedinačno stupati su kontakt s EPSO-om niti išta drugo poduzimati. Krajem listopada dobit će pozivnicu putem svojeg EPSO računa.

Ponovnim pozivanjem na buduće testiranje EPSO nastoji kandidatima ublažiti posljedice pandemije bolesti COVID-19 i u trenutnim okolnostima zajamčiti svima jednake mogućnosti.

Okvirni datumi idućeg ispitnog razdoblja već su objavljeni na internetskim stranicama raznih CAST/P profila.

 

Novi natječaji i postupci odabira:

Na svojim internetskim stranicama EPSO redovito ažurira okvirni plan novih natječaja. Više nego ikad prije, jedva čekamo da odaberemo vrijedne i predane buduće kolege s kojima ćemo u ova teška vremena oblikovati Europu.

 

Čuvajte i dalje svoje zdravlje i zdravlje svoje obitelji i prijatelja.