Koronavirus – važne informacije

Početna stranica > Koronavirus – važne informacije

Najnovije informacije povezane s pandemijom bolesti COVID-19 do daljnjega će se ažurirati prvenstveno na engleskom jeziku, a ostale jezične verzije dodavat će se postupno.

NOVO – ažurirano 12. srpnja 2021.:

 

EPSO i dalje pozorno prati razvoj pandemije bolesti COVID-19 i pridržava se svih odgovarajućih mjera opreza u skladu s uputama i smjernicama nacionalnih tijela i institucija EU-a. Kandidatima koji sudjeluju u postupcima odabira koji su u tijeku savjetujemo da redovito provjeravaju svoj EPSO račun i EPSO-ov portal. Rokovi na stranicama natječaja koji su u tijeku sustavno se ažuriraju u skladu s novim rasporedom.

Možete nam slati pitanja i obrascem za kontakt.

Čim bude više informacija, EPSO će ih objaviti.

 

Opće mjere koje se primjenjuju na:

  • računalne testove u ovlaštenim ispitnim centrima
  • testove na daljinu [1].

Iako se u mnogim državama članicama ograničenja povezana s bolešću COVID-19 postupno ublažavaju, to još nije slučaj svugdje.

Početkom srpnja 2021. EPSO je za određene natječaje uveo računalne testove na daljinu. Testovi s višestrukim izborom odgovora prvi put se provode na daljinu.
/ Prvi put se na daljinu provode testovi s višestrukim izborom odgovora Zahvaljujući testiranju na daljinu EPSO može brže provoditi natječaje. Testiranje na daljinu putem Prometricove aplikacije ProProctor kandidatima omogućuje polaganje testova s bilo koje lokacije ne ugrožavajući integritet testova. Takvo je testiranje fleksibilnije i isplativije od uobičajenog, no posebno je važno zbog toga što je u kontekstu trenutačne globalne situacije postizanje fizičke prisutnosti u ispitnim centrima otežano zbog javnozdravstvenih mjera, kao što su ograničenja putovanja i kretanja u više zemalja, zbog čega su i ispitni centri zatvoreni.

Pojedinosti o novom sustavu testiranja, natječajima koji su njime obuhvaćeni i datumima testiranja objavljuju se na EPSO-ovu portalu čim postanu dostupne.

Zahvaljujući uvođenju testiranja na daljinu u kombinaciji s klasičnim testiranjem u ispitnim centrima EPSO je sada započeo provoditi računalne testove za nedavno objavljene postupke odabira. Kandidati mogu odabrati željeni način testiranja. Okvirni datumi objavljeni su na stranicama postupaka odabira. 

Informacije o dostupnosti te opcije za pojedino testiranje objavljuju se na relevantnim stranicama natječaja na EPSO-ovu portalu, a sveobuhvatne i potpune informacije dostavljaju se kandidatima pravovremeno prije testiranja putem njihova EPSO računa.

Ako kandidat ne odabere ponuđenu opciju testiranja na daljinu, moći će rezervirati termin za testiranje u jednom od EPSO-ovih ispitnih centara. S obzirom na trenutačnu pandemiju, kandidati su dužni provjeriti primjenjuju li se na odabrani ispitni centar ograničenja putovanja ili druga ograničenja.

Na testiranja u ispitnom centru i dalje se strogo primjenjuju pravila i smjernice utvrđene u europskim i svjetskim zemljama, s obzirom na ograničenje kretanja i druge aspekte. To neizbježno utječe na dostupnost ispitnih centara jer, ovisno o državi, neki centri mogu biti otvoreni, a drugi ne.

Popis ispitnih centara koji su trenutačno zatvoreni redovito se ažurira. Ako vaš ispitni centar nije naveden na popisu zatvorenih centara, to znači da će se testovi održati kako je predviđeno. EPSO-ovi vanjski izvođači poštuju sve sigurnosne i sanitarne mjere nužne u ovoj teškoj situaciji. Sve smjernice i upute o sigurnosnim postupcima u ispitnim centrima dostupne su ovdje.

Dobro pročitajte ove informacije prije rezerviranja termina i ponovno prije dolaska na testiranje.

[1] Engl. „remotely proctored tests” (prema engl. „proctor”, što znači nadzornik, odnosno osoba koja nadgleda kandidate tijekom testiranja). Alatima za praćenje na daljinu nadzornici kontinuirano nadgledaju kandidate pri testiranju. Kandidati se mogu obratiti nadzorniku ako imaju pitanja ili u hitnim slučajevima.

 

Sanitarne mjere

Kao što piše u smjernicama, kandidati moraju donijeti i cijelo vrijeme u ispitnom centru nositi masku. Maske s ispusnim/jednosmjernim ventilom zabranjene su jer ne osiguravaju dovoljnu filtraciju virusnih čestica. Kandidati koji u ispitni centar dođu bez maske ili se ne budu pridržavali zdravstvenih i higijenskih mjera neće smjeti pristupiti testiranju niti će imati pravo na promjenu termina.

S obzirom na okolnosti, upozoravamo kandidate da se u ispitnim centrima mogu provoditi i dodatne mjere, npr. možda će im osoblje ispitnog centra izmjeriti temperaturu elektroničkim beskontaktnim toplomjerom.

Dodatne informacije o mjerama u ispitnim centrima kandidati mogu dobiti izravno od Prometrica pozivom na lokalni besplatni broj ili na broj +31 320 239 575.

 

Stalni postupak odabira CAST

Kandidati koji su pozvani na testiranje, ali nisu mogli rezervirati termin i/ili pristupiti testiranju neće biti automatski ponovno pozvani u sljedećem razdoblju testiranja. Ako obnove svoj interes za odgovarajuću prijavu, službe koje zapošljavaju novo osoblje moći će ih odabrati i ponovno pozvati na testiranje za isti ili drugi profil.

Okvirni datumi idućih razdoblja testiranja objavljeni su na stranicama pojedinačnih profila CAST/P.

 

Testiranje u centru za procjenu

Na početku pandemije bolesti COVID-19 u ožujku 2020. EPSO je morao obustaviti sve svoje aktivnosti u centru za procjenu u Bruxellesu i Luxembourgu te je odlučio umjesto toga organizirati testiranje u centru za procjenu kandidata na daljinu.

Testiranje na daljinu znači da kandidati polažu testove kod kuće, u uredu itd. i ne moraju putovati do lokacije EPSO-a. Testiranje se odvija putem videokonferencije. Sve tehničke pojedinosti dostavljaju se unaprijed, a moguća je i provjera veze prije stvarnog dana testiranja.

 

Novi natječaji i postupci odabira

Ažuriran je okvirni plan novih natječaja u ovoj godini. 

Više nego ikad prije, jedva čekamo da odaberemo vrijedne i predane buduće kolege s kojima ćemo u ova teška vremena oblikovati Europu.

 

 

Čuvajte svoje zdravlje i zdravlje svoje obitelji i prijatelja.