Koronavirus – važne informacije

Početna stranica > Koronavirus – važne informacije

Obavještavamo vas da će se najnovije informacije o pandemiji bolesti COVID-19 do daljnjega ažurirati prvenstveno na engleskom jeziku, a ostale jezične verzije dodavat će se postupno.

NOVO – ažurirano 15.12.2020.:

EPSO kontinuirano pomno prati razvoj pandemije bolesti COVID-19. Zbog nepredvidljivosti situacije pridržavamo se svih odgovarajućih mjera opreza u skladu s uputama i smjernicama institucija EU-a i nacionalnih tijela. Kandidatima koji sudjeluju u postupcima odabira koji su u tijeku savjetujemo da redovito provjeravaju svoj EPSO račun i EPSO-ov portal. Rokovi za natječaje koji su u tijeku sustavno se revidiraju i mijenjaju u skladu s novim planiranim datumima.

Možete nam slati pitanja i uobičajenim obrascem za kontakt.

Čim bude više informacija, EPSO će ih objaviti.

 

Računalni testovi:

EPSO pozorno prati različita pravila i smjernice utvrđene u Europi i svijetu, posebno brojne oblike ograničenja kretanja u mnogim europskim zemljama. Oni neizbježno utječu na dostupnost ispitnih centara jer, ovisno o državi, neki centri mogu biti otvoreni, a drugi ne.

EPSO je pažljivo razmotrio tu situaciju te je za tekuće natječaje odlučio nastaviti testirati u onim centrima koji su i dalje otvoreni. S obzirom na prirodu bolesti COVID-19 i različite situacije po zemljama/regijama, odgađanje trenutačno planiranih testova ne bi bilo rješenje korisno svim kandidatima jer naši su kandidati iz svih dijelova svijeta. 

Ipak, EPSO dobro zna da kandidati možda neće moći rezervirati termin, doputovati u ispitni centar ili polagati testove na dan testiranja te će stoga nastaviti pomno pratiti situaciju. Kad završi razdoblje testiranja u određenom natječaju, EPSO će preispitati sudjelovanje kandidata i pobrinuti se da oni kandidati koji nisu mogli polagati test u ispitnom centru po svojem izboru, budu u mogućnosti polagati ga čim se ispitni centri opet otvore.

Ugovorni suradnici EPSO-a poštuju sve sigurnosne i sanitarne mjere nužne u ovoj teškoj situaciji. Sve smjernice i upute o sigurnosnim postupcima u Prometricovim ispitnim centrima dostupne su ovdje. Popis ispitnih centara koji su trenutačno zatvoreni redovito se ažurira. Ako vaš ispitni centar nije naveden na popisu zatvorenih centara, to znači da će se testovi održati kako je predviđeno.

Dobro pročitajte ove informacije prije rezerviranja termina i ponovno prije dolaska na testiranje.

Kao što piše u smjernicama, kandidati moraju donijeti i cijelo vrijeme u ispitnom centru nositi masku. Prihvatljive su i medicinske i platnene maske. Maske s ispusnim/jednosmjernim ventilom zabranjene su u ispitnom centru jer ne osiguravaju dovoljnu filtraciju virusnih čestica.

Ako u ispitni centar dođu bez maske ili se ne pridržavaju zdravstvenih i higijenskih mjera, neće smjeti pristupiti testiranju niti će dobiti pravo na promjenu termina.

S obzirom na okolnosti, upozoravamo kandidate da se u ispitnim centrima mogu provesti i dodatne mjere, npr. možda će im osoblje ispitnog centra izmjeriti temperaturu elektroničkim beskontaktnim toplomjerom.

Dodatne informacije o mjerama u ispitnim centrima kandidati mogu dobiti izravno od Prometrica pozivom na lokalni besplatni broj ili na broj +31 320 239 575.

Kad u svim natječajima završe računalni testovi s višestrukim izborom odgovora, EPSO će ocijeniti položaj kandidata koji zbog zatvaranja ispitnih centara ili drugih mjera nisu mogli putovati i/ili sudjelovati na testovima. Dotada ne morate osobno stupiti u kontakt s EPSO-om niti što drugo poduzeti.

 

Natječaji EPSO/AST-SC/10/20 i EPSO/AD/381/20:

Detaljne informacije o novom razdoblju testiranja u 2021. objavit će se na EPSO-ovu portalu i u EPSO računima onih kandidata koji nisu mogli doputovati ili pristupiti testovima zbog zatvaranja ispitnih centara ili drugih mjera.

Rezultati računalnih testova unijet će se u EPSO račune svih kandidata nakon što svi kandidati polože testove.

EPSO radi i na mogućnosti uvođenja računalnih testova na daljinu. Dodatne pojedinosti o takvom novom načinu testiranja, natječajima na koje se to odnosi i planiranju testiranja pravodobno će se objaviti na EPSO-ovu portalu.

Kandidati na koje se to odnosi primit će sveobuhvatne i potpune informacije dovoljno rano prije datuma testiranja.

 

Testiranje u centru za procjenu:

Na početku izbijanja bolesti COVID-19 u ožujku 2020. EPSO je morao obustaviti sve svoje aktivnosti u centru za procjenu u Bruxellesu i Luxembourgu te je odlučio umjesto toga organizirati testiranje u centru za procjenu kandidata na daljinu.

Što je testiranje na daljinu?

Testiranje na daljinu znači da kandidati polažu testove kod kuće, u uredu i sl. bez obveze dolaska u prostorije EPSO-a. Takvo testiranje odvija se putem videokonferencije. Sve tehničke pojedinosti dostavljaju se unaprijed, a moguća je i provjera veze prije stvarnog dana testiranja.

EPSO je objavio dopune obavijestima o natječaju na za to predviđenim stranicama o natječajima.

Natječaji EPSO/AST-SC/08/19 i EPSO/AST-SC/09/19:

Većina kandidata iz natječaja EPSO/AST-SC/08/19 pristupila je računalnim testovima s višestrukim izborom odgovora u Prometricovim ispitnim centrima diljem svijeta u studenome 2020. U siječnju 2021. EPSO-ov izvođač Prometric stupit će u kontakt s onim kandidatima koji dosad nisu mogli pristupiti testovima zbog pandemije 2021. Ostalo testiranje u centru za procjenu neće započeti prije siječnja 2021.

Trenutačno se planira da će testiranje u natječaju EPSO/AST-SC/09/19 započeti u siječnju 2021. Test simulacije e-sandučića i računalni testovi s višestrukim izborom odgovora organizirat će se u siječnju 2021. u Prometricovim ispitnim centrima. Pozivnice na testiranje nedavno su objavljene u EPSO računima kandidata.

Natječaj EPSO/AD/372/19:

Vježba „rad u skupini” bit će otkazana i zamijenjena virtualnim intervjuom za provjeru situacijske kompetencije jer on bolje odgovara internetskom formatu.

Testiranje u centru za procjenu u natječaju EPSO/AST-SC/372/19 neće se nastaviti prije siječnja 2021.

Natječaji EPSO/AD/373/19 i EPSO/AD/365-370/19:

Vježba „rad u skupini” zamijenjena je virtualnim intervjuom za provjeru situacijske kompetencije jer on bolje odgovara internetskom formatu.

Kandidati iz natječajâ od EPSO/AD/365/19 do EPSO/AD/370/19 pristupili su računalnim testovima s višestrukim izborom odgovora u Prometricovim ispitnim centrima diljem svijeta u studenome 2020. U siječnju 2021. EPSO-ov izvođač Prometric stupit će u kontakt s onim kandidatima koji dosad nisu mogli pristupiti testovima zbog pandemije 2021.

Testiranje u centru za procjenu u natječajima EPSO/AD/373/19 i EPSO/AD/365-70/19 neće započeti prije siječnja 2021.

Natječaj EPSO/AD/374/19:

U tijeku je testiranje u centru za procjenu na daljinu.

U međuvremenu kandidate pozivamo da redovito provjeravaju svoj EPSO račun.

 

Postupak odabira CAST/P (stalni postupak odabira CAST):

Kandidati koji su pozvani na testiranje, ali zbog pandemije bolesti COVID-19 nisu mogli rezervirati termin i/ili pristupiti testu, bit će ponovno pozvani na testiranje u idućem razdoblju testiranja ako ne stupe u kontakt s EPSO-om i jasno izjave da ne žele novi poziv. Još napominjemo da EPSO ponovno poziva samo one kandidate koji obnove iskaz interesa za relevantnu prijavu. Kandidati koji obnove iskaz interesa ne moraju pojedinačno stupati u kontakt s EPSO-om niti išta drugo poduzimati. Dobit će pozivnicu u svoj EPSO račun.

Ponovni poziv na buduće testiranje mjera je kojom EPSO nastoji kandidatima ublažiti posljedice pandemije bolesti COVID-19 [i u trenutačnim okolnostima svima zajamčiti jednake mogućnosti].

Podsjećamo kandidate da postupak odabira/zapošljavanja za radno mjesto za koje su predodabrani možda nije obustavljen. Bude li kandidat na temelju navedene/spomenute mjere pozvan na testove i na njima bude uspješan, a nitko ga ne pozove, ne mogu se za to smatrati odgovornima EPSO i službe koje zapošljavaju novo osoblje.

Okvirni datumi idućih razdoblja testiranja objavljeni su na stranicama pojedinačnih profila CAST/P.

 

Novi natječaji i postupci odabira:

EPSO redovito ažurira okvirni plan novih natječaja na svojem portalu. Više nego ikad prije, jedva čekamo da odaberemo vrijedne i predane buduće kolege s kojima ćemo u ova teška vremena oblikovati Europu.

 

Čuvajte i dalje svoje zdravlje i zdravlje svoje obitelji i prijatelja.