Koronavirusas. Svarbi informacija

Pradžia > Koronavirusas. Svarbi informacija

Kol nebus pranešta kitaip, naujausia su COVID-19 susijusi informacija visų pirma bus pateikiama anglų kalba. Palaipsniui bus pridedamos versijos kitomis kalbomis.

NAUJIENOS – atnaujinta 2020 12 15.

EPSO toliau atidžiai stebi COVID-19 pandemijos raidą. Kadangi padėtis nenuspėjama, EPSO toliau taiko visas tinkamas atsargumo priemones, vadovaudamasi ES ir nacionalinės valdžios institucijų paskelbtais nurodymais ir gairėmis. Jei dalyvaujate vykstančiose atrankos procedūrose, reguliariai tikrinkite EPSO aplanką ir EPSO interneto svetainę. Šiuo metu įvairių vykstančių konkursų puslapiuose paskelbtos datos yra peržiūrimos ir reguliariai tikslinamos, atsižvelgiant į atnaujinamus planus.

Taip pat galite mums siųsti klausimus įprastine tvarka, naudodamiesi internetine kontaktine forma.

EPSO būtinai pateiks daugiau informacijos, kai tik jos turės.

 

Kompiuteriniai testai

EPSO atidžiai stebi įvairias taisykles ir gaires, nustatytas įvairiose Europos ir pasaulio šalyse, daugeliui Europos šalių paskelbus įvairių formų karantiną. Tai neišvengiamai turi įtakos testų laikymo centrų darbui, kuomet, priklausomai nuo šalies, vieni centrai gali toliau veikti, o kiti – ne.

EPSO kruopščiai apsvarstė šią padėtį ir nusprendė toliau rengti vykstančių konkursų testus tuose centruose, kurie liko atidaryti. Atsižvelgiant į COVID-19 pobūdį ir skirtingo masto protrūkius atskirose šalyse ir regionuose, jau suplanuotų testų atidėjimas nebūtų visiems kandidatams naudingas sprendimas, nes mūsų kandidatų yra visame pasaulyje. 

Vis dėlto EPSO puikiai žino, kad kandidatams gali nepavykti rezervuoti kelionės, atvykti į testų laikymo centrą ar laikyti testo numatytą testų dieną, todėl toliau labai atidžiai stebės padėtį. Pasibaigus konkretaus konkurso testų laikymo laikotarpiui, EPSO dar peržiūrės kandidatų dalyvavimą ir užtikrins, kad tie kandidatai, kurie neturėjo galimybės laikyti testo pageidaujamame testų laikymo centre, galėtų tai padaryti pasirinktoje vietoje, kai tik testų laikymo centrai vėl pradės veikti.

Būkite tikri, kad EPSO rangovas laikosi visų saugos ir sanitarijos priemonių, būtinų esant tokiai sudėtingai padėčiai. Visas „Prometric“ testų laikymo centruose taikomų saugumo procedūrų gaires ir instrukcijas rasite čia. Šiuo metu neveikiančių testų laikymo centrų sąrašas reguliariai atnaujinamas. Jei jūsų testų laikymo centro nėra uždarytų centrų sąraše, vadinasi testai vyks taip, kaip numatyta.

Prašome prieš registruojantis testui atidžiai perskaityti informaciją ir prieš vykstant laikyti testo dar kartą patikrinti nurodymus.

Kaip nurodyta gairėse, kandidatai turi į testų laikymo centrą atsinešti kaukę ir ją dėvėti visą laiką. Galima dėvėti tiek medicininę kaukę, tiek medžiaginę veido apsaugos priemonę. Testų laikymo centre draudžiama naudoti kaukes su iškvėpimo / vienakrypčiais vožtuvais, nes šios kaukės nepakankamai filtruoja virusų daleles.

Jeigu kandidatai atvyks į testų laikymo centrą be kaukės ar nesilaikys saugos ir sanitarijos priemonių, jiems nebus leista laikyti testo ir perkelti jo datos.

Atkreipiame kandidatų dėmesį į tai, kad priklausomai nuo aplinkybių testų laikymo centruose gali būti taikoma papildomų priemonių, pvz., kandidatų gali būti paprašyta leisti, kad testų laikymo centro darbuotojai pamatuotų jų temperatūrą bekontakčiu elektroniniu termometru.

Daugiau informacijos apie testų laikymo centruose taikomas priemones kandidatai gali klausti tiesiai „Prometric“, paskambinę atitinkamu nemokamu nacionaliniu numeriu arba numeriu +31 320 239 575.

Pasibaigus kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų etapui EPSO įvertins kandidatų, kurie neturėjo galimybės atvykti į testus ir (arba) juose dalyvauti dėl testų laikymo centrų uždarymo ar kitų priemonių, padėtį. Iki tol kandidatams nereikia individualiai kreiptis į EPSO ar imtis kokių nors kitų veiksmų.

 

Konkursai EPSO/AST-SC/10/20 ir EPSO/AD/381/20

Išsami informacija apie naują testavimo laikotarpį 2021 m. bus paskelbta EPSO interneto svetainėje ir kandidatų, kurie negalėjo atvykti ar laikyti testo dėl testų laikymo centrų uždarymo ar kitų priemonių, aplankuose.

Kai visi kandidatai jau bus laikę savo testus, kompiuterinių testų rezultatai bus paskelbti visų kandidatų EPSO aplankuose.

EPSO taip pat svarsto galimybę ateityje įdiegti nuotoliniu būdu rengiamus kompiuterinius testus. Išsamesnė informacija apie tokią naują testų rengimo sistemą, susijusius konkursus ir numatomas testų datas atitinkamu metu bus paskelbta EPSO interneto svetainėje.

Tokiuose konkursuose dalyvausiantys kandidatai iš anksto prieš testų datą gaus visapusišką ir išsamią informaciją.

 

Vertinimo centro testai

2020 m. kovo mėn. prasidėjus COVID-19 protrūkiui EPSO turėjo sustabdyti visą vertinimo centro veiklą Briuselyje ir Liuksemburge. EPSO nusprendė vertinimo centro testus rengti internetu (nuotoliniu formatu).

Kaip vyksta nuotoliniai testai?

Nuotolinius testus kandidatai laiko namuose, biure ir pan., ir jiems nebūtina atvykti į EPSO patalpas. Testai vyksta naudojant vaizdo konferencijos priemonę. Visa techninė informacija pateikiama iš anksto, taip pat suteikiama galimybė iš anksto išmėginti ryšį.

EPSO jau paskelbė skelbimų apie konkursą priedus visų susijusių konkursų puslapiuose.

Konkursai EPSO/AST-SC/08/19 ir EPSO/AST-SC/09/19

Dauguma konkurse EPSO/AST-SC/08/19 dalyvaujančių kandidatų 2020 m. lapkričio mėn. laikė kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus „Prometric“ testų laikymo centruose visame pasaulyje. Su kandidatais, kurie dėl pandemijos dar negalėjo laikyti testų, EPSO rangovas „Prometric“ susisieks 2021 m. sausio mėn. Kiti testai vertinimo centruose prasidės ne anksčiau kaip 2021 m. sausio mėn.

Konkurso EPSO/AST-SC/09/19 testus vertinimo centre šiuo metu numatoma pradėti 2021 m. sausio mėn. E. korespondencijos tvarkymo ir kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai 2021 m. sausio mėn. bus surengti „Prometric“ testų laikymo centruose. Kvietimai neseniai paskelbti kandidatų EPSO aplankuose.

Konkursas EPSO/AD/372/19

Grupinė užduotis buvo atšaukta ir pakeista nuotoliniu situaciniu įgūdžių vertinimo pokalbiu (SĮVP), geriau pritaikytu internetu rengiamų testų formatui.

Konkurso EPSO/AD/372/19 testai vertinimo centre vėl bus rengiami ne anksčiau kaip 2021 m. sausio mėn.

Konkursai EPSO/AD/373/19 ir EPSO/AD/365-370/19

Grupinė užduotis buvo pakeista nuotoliniu situaciniu įgūdžių vertinimo pokalbiu (SĮVP), geriau pritaikytu internetu rengiamų testų formatui.

Konkurso EPSO/AD/365-70/19 dalyviai 2020 m. lapkričio mėn. laikė kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus „Prometric“ testų laikymo centruose visame pasaulyje. Su kandidatais, kurie dėl pandemijos dar negalėjo laikyti testų, EPSO rangovas „Prometric“ susisieks 2021 m. sausio mėn.

Konkursų EPSO/AD/373/19 ir EPSO/AD/365-70/19 vertinimo centro testų etapas prasidės ne anksčiau kaip 2021 m. sausio mėn.

Konkursas EPSO/AD/374/19

Veikia nuotolinio vertinimo centras.

Kandidatai turėtų reguliariai tikrinti, ar jų EPSO aplanke nėra paskelbta naujos informacijos.

 

Atrankos procedūra CAST/P (CAST nuolatinė atranka)

Jei gavote tokį kvietimą laikyti testą, bet negalėjote jam užsiregistruoti ir (arba) jo laikyti dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, būsite pakartotinai pakviesti laikyti testų kitu testavimo laikotarpiu, nebent susisieksite su EPSO ir aiškiai nurodysite, kad nepageidaujate pakartotinio kvietimo. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad EPSO dar kartą kvies tik tuos kandidatus, kurie savo paraiškoje patvirtins, kad vis dar domisi atitinkamu konkursu. Jei užtikrinote, kad tai dar kartą nurodėte, jums nereikia atskirai susisiekti su EPSO ar imtis kokių nors kitų veiksmų. Kvietimas bus atsiųstas į jūsų EPSO paskyrą.

Pakartotinis kvietimas į būsimus testus – tai priemonė, kurią EPSO taiko, kad sumažintų COVID-19 pandemijos poveikį kandidatams (ir užtikrintų kuo labiau vienodas galimybes dabartinėmis aplinkybėmis).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad atrankos ir (arba) įdarbinimo į pareigas, į kurias buvote iš anksto atrinktas, procedūra galėjo būti nesustabdyta. EPSO ir įdarbinančios tarnybos negali būti laikomos atsakingomis, jei su jumis nesusiekta nepaisant to, kad testai, į kuriuos jūs buvote pakviesti taikant šią priemonę, buvo sėkmingai atlikti.

Orientacinės kitų testavimo laikotarpių datos paskelbtos įvairių CAST/P konkursų aprašymų interneto puslapiuose.

 

Nauji konkursai ir atrankos procedūros

EPSO svetainėje nuolat atnaujinami orientaciniai naujų konkursų planai. Šiais sudėtingais laikais ypač tikimės, kad galėsime atrinkti patikimus ir profesionalius būsimus bendradarbius ir su jais kartu formuosime šiuolaikinę Europą.

 

Ir toliau rūpinkitės šeimos, draugų ir savo asmenine gerove.