Koronavirusas. Svarbi informacija

Pradžia > Koronavirusas. Svarbi informacija

Kol nebus pranešta kitaip, naujausia su COVID-19 susijusi informacija visų pirma bus pateikiama anglų kalba. Palaipsniui bus pridedamos versijos kitomis kalbomis.

NAUJIENOS – atnaujinta 2020 04 15.

 

EPSO toliau atidžiai stebi COVID-19 pandemijos eigą ir toliau taiko visas tinkamas atsargumo priemones, vadovaudamasi ES ir nacionalinių valdžios institucijų paskelbtais nurodymais ir gairėmis. Jei dalyvaujate vykstančiose atrankos procedūrose, reguliariai tikrinkite EPSO aplanką ir EPSO interneto svetainę. Šiuo metu įvairių vykstančių konkursų puslapiuose paskelbtos datos yra peržiūrimos ir reguliariai tikslinamos, atsižvelgiant į naujus planus.

Visus klausimus taip pat galite mums siųsti naudodamiesi internetine kontaktine forma.

Užtikriname, kad EPSO pateiks daugiau informacijos, kai tik jos bus.

 

Bendros priemonės, taikomos per kompiuterinius testus „Prometric“ testų laikymo centruose

EPSO atidžiai stebi įvairias taisykles ir gaires, nustatytas Europos ir pasaulio šalyse, daugeliui šalių paskelbus įvairių formų karantiną. Tai neišvengiamai turi įtakos testų laikymo centrų darbui, kuomet, priklausomai nuo šalies, vieni centrai gali toliau veikti, o kiti – ne.

EPSO kruopščiai apsvarstė šią padėtį ir nusprendė toliau rengti vykstančių atrankos procedūrų testus tebeveikiančiuose centruose. Atsižvelgiant į skirtingo masto sergamumo šuolių įvairiose šalyse ir regionuose poveikį kandidatams visame pasaulyje, numatytų testų atidėjimas nebūtų buvęs visiems kandidatams naudingas sprendimas. Dėl to EPSO sutiko įsteigti daugiau testų laikymo centrų visame pasaulyje, kad daugiau kandidatų galėtų laikyti testus savo gyvenamojoje vietoje arba arčiau jos. EPSO taip pat pratęsė testavimo laikotarpių laiką, kad kandidatai galėtų atvykti ir laikyti testus.

Deja, dėl esamos padėties EPSO vis dėlto buvo priversta atidėti neseniai paskelbtų atrankos procedūrų kompiuterinių testų pradžią. Orientacinės datos bus kaip įmanoma greičiau paskelbtos atitinkamuose šių atrankos procedūrų interneto puslapiuose, tačiau EPSO nemano, kad kompiuteriniai testai galės būti pradėti anksčiau nei 2021 m. gegužės mėn.

Suvokdama, kad tokia padėtis gali nuvilti kandidatus, EPSO vis dėlto norėtų pabrėžti, jog dedamos visos pastangos siekiant surengti kuo daugiau testų, ir tikisi, kad kandidatai supras, jog visada pirmiausia rūpinamasi jų sveikata ir sauga.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad EPSO rangovas laikosi visų saugos ir sanitarijos priemonių, būtinų esant tokiai sudėtingai padėčiai. Visas „Prometric“ testų laikymo centruose taikomų saugumo procedūrų gaires ir instrukcijas rasite čia. Šiuo metu neveikiančių testų laikymo centrų sąrašas reguliariai atnaujinamas. Jei jūsų testų laikymo centro nėra uždarytų centrų sąraše, vadinasi testai vyks taip, kaip numatyta.

Prašome prieš registruojantis testui atidžiai perskaityti informaciją ir prieš vykstant laikyti testo dar kartą patikrinti nurodymus.

Kaip nurodyta gairėse, kandidatai į testų laikymo centrą turi atsinešti kaukę ir ją dėvėti visą laiką. Testų laikymo centre draudžiama naudoti kaukes su iškvėpimo / vienakrypčiais vožtuvais, nes šios kaukės nepakankamai filtruoja virusų daleles. Jeigu kandidatai atvyks į testų laikymo centrą be kaukės ar nesilaikys saugos ir sanitarijos priemonių, jiems nebus leista laikyti testo ir perkelti jo datos.

Atkreipiame kandidatų dėmesį į tai, kad priklausomai nuo aplinkybių testų laikymo centruose gali būti taikoma papildomų priemonių, pvz., kandidatų gali būti paprašyta leisti, kad testų laikymo centro darbuotojai pamatuotų jų temperatūrą bekontakčiu elektroniniu termometru.

Daugiau informacijos apie testų laikymo centruose taikomas priemones kandidatai gali klausti tiesiai „Prometric“, paskambinę atitinkamu nemokamu nacionaliniu numeriu arba numeriu +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_lt

 

Specialios priemonės per vykstančių konkursų ir laikinųjų tarnautojų atrankos kompiuterinius testus (netaikoma CAST nuolatinės atrankos procedūrai)

EPSO žino, kad kai kurie kandidatai gali neturėti galimybės užsisakyti kelionės bilietų atvykti į testų laikymo centrą arba laikyti testo numatytą testų dieną. EPSO toliau atidžiai stebės padėtį ir stengsis užtikrinti, kad tie kandidatai, kurie neturėjo galimybės laikyti testo, galėtų tai padaryti, kai tik leis aplinkybės.

Jei dėl su užsitęsusia visuomenės sveikatos krize susijusių priežasčių kandidatai negali rezervuoti arba laikyti testų, jie turi pateikti trumpą paaiškinimą ir atitinkamą patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdžiui, nuorodą į oficialų galiojantį nacionalinės arba regioninės valdžios institucijos sprendimą). Visi šie dokumentai turi būti nedelsiant pateikti naudojantis EPSO kontaktine forma (t. y. tuoj pat, kai tik iškyla tokio pobūdžio problema). Dėl visų prašymų bus sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, išnagrinėjus patvirtinamuosius dokumentus. Daugiau informacijos taip pat pateikiama į EPSO aplanką atsiųstame kvietime.

 

Specialios priemonės CAST nuolatinės atrankos procedūros dalyviams

Jei gavote tokį kvietimą laikyti testą, bet negalėjote jam užsiregistruoti ir (arba) jo laikyti dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, būsite vėl į jį pakviesti per kitą testavimo laikotarpį, jeigu atitinkamoje paraiškoje atnaujinsite informaciją apie savo susidomėjimą šia atranka. Jei tai dar kartą nurodėte, jums nereikia atskirai susisiekti su EPSO ar imtis kokių nors kitų veiksmų. Kvietimas bus atsiųstas į jūsų EPSO paskyrą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad atrankos ir (arba) įdarbinimo į pareigas, į kurias buvote iš anksto atrinktas, procedūra galėjo būti nesustabdyta. EPSO ir įdarbinančios tarnybos negali būti laikomos atsakingomis, jei su jumis nesusiekta nepaisant to, kad testai, į kuriuos jūs buvote pakviesti taikant šią priemonę, buvo sėkmingai atlikti.

Automatinis pakartotinis kvietimas į būsimą testą buvo solidarumo veiksmas, kurio EPSO ėmėsi 2020 m. kovo mėn., kad sumažintų netikrumą, susidariusį dėl staiga prasidėjusios sveikatos krizės. Tačiau EPSO nusprendė nuo 2021 m. gegužės mėn. atsisakyti šios tvarkos. Tai reiškia, kad kandidatai, kurie negalės laikyti testų 2021 m. balandžio mėn., gaus paskutinį automatinį pakartotinį kvietimą į testus 2021 m. gegužės mėn., jei atitinkamoje paraiškoje tinkamai atnaujins informaciją apie savo susidomėjimą. Kandidatai, kurie negalės laikyti testų 2021 m. gegužės mėn., nebebus automatiškai dar kartą pakviesti laikyti testų per tolesnį testavimo laikotarpį.

Orientacinės kitų testavimo laikotarpių datos paskelbtos įvairių CAST/P konkursų aprašymų interneto puslapiuose.

 

Vertinimo centro testai

2020 m. kovo mėn. prasidėjus COVID-19 protrūkiui EPSO turėjo sustabdyti visą vertinimo centro veiklą Briuselyje ir Liuksemburge ir nusprendė vertinimo centro testus rengti internetu (nuotoliniu formatu).

Nuotolinius testus kandidatai laiko namuose, biure ir pan., ir jiems nebūtina atvykti į EPSO patalpas. Testai vyksta naudojant vaizdo konferencijos priemonę. Visa techninė informacija pateikiama iš anksto, taip pat suteikiama galimybė iš anksto išmėginti ryšį.

 

Nauji konkursai ir atrankos procedūros

EPSO svetainėje nuolat atnaujinami orientaciniai naujų konkursų planai. Šiais sudėtingais laikais ypač tikimės, kad galėsime atrinkti patikimus ir profesionalius būsimus bendradarbius ir su jais kartu formuosime šiuolaikinę Europą.

 

Ir toliau rūpinkitės šeimos, draugų ir savo asmenine gerove.