Koronavirusas. Svarbi informacija

Pradžia > Koronavirusas. Svarbi informacija

Kol nebus pranešta kitaip, naujausia su COVID-19 susijusi informacija visų pirma bus pateikiama anglų kalba. Palaipsniui bus pridedamos versijos kitomis kalbomis.

NAUJIENOS – atnaujinta 2020 11 06.

EPSO toliau atidžiai stebi COVID-19 pandemijos raidą. Kadangi padėtis nenuspėjama, EPSO toliau taiko visas tinkamas atsargumo priemones, vadovaudamasi ES ir nacionalinės valdžios institucijų paskelbtais nurodymais ir gairėmis. Jei dalyvaujate vykstančiose atrankos procedūrose, prašome reguliariai tikrinti EPSO aplanką ir EPSO interneto svetainę. Šiuo metu įvairių vykstančių konkursų puslapiuose paskelbtos datos yra peržiūrimos ir reguliariai tikslinamos, atsižvelgiant į atnaujinamus planus.

Taip pat galite mums siųsti klausimus įprastine tvarka, naudodamiesi internetine kontaktine forma.

EPSO būtinai pateiks daugiau informacijos, kai tik jos turės.

 

Kompiuteriniai testai

EPSO atidžiai stebi įvairias taisykles ir gaires, nustatytas įvairiose Europos ir pasaulio šalyse, daugeliui Europos šalių paskelbus įvairių formų karantiną. Tai neišvengiamai turi įtakos testavimo centrų darbui, kuomet, priklausomai nuo šalies, vieni centrai gali toliau veikti, o kiti – ne.

EPSO kruopščiai apsvarstė šią padėtį ir nusprendė toliau rengti vykstančių konkursų testus tuose centruose, kurie liko atidaryti. Tai nebuvo lengvas sprendimas, tačiau atsižvelgiant į COVID-19 pobūdį ir skirtingo masto protrūkius atskirose šalyse ir regionuose, jau suplanuotų testų atidėjimas nebūtų visiems kandidatams naudingas sprendimas, nes mūsų kandidatų yra visame pasaulyje.

Vis dėlto EPSO puikiai žino, kad kandidatams gali nepavykti rezervuoti kelionės ar atvykti į testavimo centrą testų dieną, todėl toliau labai atidžiai stebės padėtį. Pasibaigus konkretaus konkurso testų laikymo laikotarpiui, EPSO dar peržiūrės kandidatų dalyvavimą ir užtikrins, kad tie kandidatai, kurie neturėjo galimybės laikyti testo pageidaujamame testavimo centre, galėtų tai padaryti pasirinktoje vietoje, kai tik testavimo centrai vėl pradės veikti.

Būkite tikri, kad mūsų rangovas laikosi visų saugos ir sanitarijos priemonių, būtinų esant tokiai sudėtingai padėčiai.

Visas „Prometric“ testų laikymo centruose taikomų saugumo procedūrų gaires ir instrukcijas rasite čia. Šiuo metu neveikiančių testavimo centrų sąrašas reguliariai atnaujinamas. Jeigu jūsų testavimo centro neveikiančių centrų sąraše nėra, testai ten toliau rengiami.

Labai svarbu, kad prieš registruodamiesi testui atidžiai perskaitytume informaciją ir prieš išvykdami laikyti testo patikrintume, ar yra naujienų.

Kaip nurodyta gairėse, kandidatai turi į testavimo centrą atsinešti kaukę ir ją dėvėti visą laiką. Galima dėvėti tiek medicininę kaukę, tiek medžiaginę veido apsaugos priemonę. Testavimo centre draudžiama naudoti kaukes su iškvėpimo / vienakrypčiais vožtuvais, nes šios kaukės nepakankamai filtruoja virusų daleles.

Jeigu kandidatai atvyks į testavimo centrą be kaukės ar nesilaikys saugos ir sanitarijos priemonių, jiems nebus leista laikyti testo ir perkelti jo datos.

Atkreipiame kandidatų dėmesį į tai, kad priklausomai nuo aplinkybių testavimo centruose gali būti taikoma papildomų priemonių, pvz., kandidatų gali būti paprašyta leisti, kad testavimo centro darbuotojai pamatuotų jų temperatūrą bekontakčiu elektroniniu termometru.

Daugiau informacijos apie testavimo centruose taikomas priemones kandidatai gali klausti tiesiai „Prometric“, paskambinę atitinkamu nemokamu nacionaliniu numeriu arba numeriu +31 320 239 575.

Pasibaigus kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų etapui EPSO įvertins kandidatų, kurie neturėjo galimybės atvykti į testus ir (arba) juose dalyvauti dėl testavimo centrų uždarymo ar kitų priemonių, padėtį. Iki tol kandidatams nereikia individualiai kreiptis į EPSO ar imtis kokių nors kitų veiksmų.

 

Briuselio ir Liuksemburgo vertinimo centruose rengiami testai

Nuo COVID-19 protrūkio pradžios kovo mėn. EPSO sustabdė visų vertinimo centrų Briuselyje ir Liuksemburge veiklą. Kaip matyti iš dabartinių aplinkybių, artimiausiu metu nebus įmanoma rengti testų fiziškai dalyvaujant kandidatams EPSO patalpose, todėl EPSO nusprendė vertinimo centrų testus rengti internetu (nuotoliniu būdu).

Kaip vyksta nuotoliniai testai?

Nuotolinius testus kandidatai laiko namuose, biure ir pan., ir jiems nebūtina atvykti į EPSO patalpas. Testai vyksta naudojant vaizdo konferencijos priemonę. Visa techninė informacija pateikiama iš anksto, taip pat suteikiama galimybė iš anksto išmėginti ryšį.

Konkursai EPSO/AST-SC/08/19 ir EPSO/AST-SC/09/19

EPSO/AST-SC/08/19 konkurso dalyviai kviečiami 2020 m. lapkričio 11–24 d. laikyti kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus „Prometric“ testų laikymo centruose visame pasaulyje. (Iš pradžių buvo planuojama, kad šie testai vyks fiziškai dalyvaujant Briuselio ar Liuksemburgo vertinimo centruose.)

Kiti testai vertinimo centruose prasidės ne anksčiau kaip 2021 m. sausio mėn.

Konkurso EPSO/AST-SC/09/19 testai vertinimo centre prasidės ne anksčiau kaip 2021 m. sausio mėn.

Konkursai EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 ir EPSO/AD/365-370/19

Kaip jau pranešta, Briuselyje arba Liuksemburge planuoti surengti vertinimo centrų testai dabar vyks nuotoliniu būdu. Grupinė užduotis bus atšaukta ir pakeista nuotoliniu situaciniu įgūdžių vertinimo pokalbiu, geriau pritaikytu internetu vykdomų testų formatui.

Konkursų EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 ir EPSO/AD/365-70/19 vertinimo centro testų etapas prasidės ne anksčiau kaip 2021 m. sausio mėn.

EPSO/AD/365-70/19 konkurso dalyviai kviečiami 2020 m. lapkričio 11–24 d. laikyti kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus „Prometric“ testų laikymo centruose visame pasaulyje.

Konkursas EPSO/AD/374/19

Kandidatai, negalėję dalyvauti vertinimo centre Briuselyje rengiamuose testuose iki 2020 m. kovo 6 d., dabar šiuos testus laikys nuotoliniu būdu.

Visi iki 2020 m. kovo 6 d. vertinimo centre Briuselyje kandidatų laikyti testai ir jų rezultatai galioja. Tačiau grupinė užduotis buvo atšaukta ir pakeista nuotoliniu situaciniu įgūdžių vertinimo pokalbiu, geriau pritaikytu internetu vykdomų testų formatui. Su kandidatais, kurių grupinė užduotis buvo įvertinta iki 2020 m. kovo 6 d., EPSO dabar susisiekia dėl dalyvavimo situaciniame įgūdžių vertinimo pokalbyje.

Testo vertinimo centre diena

Nuotoliniai (internetiniai) vertinimo centrai atnaujins veiklą nuo 2020 m. lapkričio mėn. Ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atitinkamos datos EPSO pateiks kandidatams (jų EPSO aplanke) visą informaciją, taip pat apie logistinius ir techninius reikalavimus.

Vertinimo centre Briuselyje iki 2020 m. kovo 6 d. lankęsi kandidatai gaus kvietimą iš anksto – ne vėliau kaip prieš dvi savaites.

Kandidatai, kurie negalėjo atvykti į vertinimo centrą Briuselyje iki 2020 m. kovo 6 d., jau gavo naują kvietimą į nuotolinio vertinimo centro testus. Jų taip pat paprašyta 2020 m. lapkričio 11–24 d. laikyti kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus „Prometric“ testų laikymo centruose visame pasaulyje. Iš pradžių buvo planuojama, kad šie testai vyks fiziškai dalyvaujant vertinimo centre.

Išsami informacija ir kiti nurodymai taip pat paskelbti EPSO svetainėje ir kandidatų EPSO aplankuose.

Reguliariai tikrinkite, ar jūsų EPSO aplanke nėra paskelbta naujos informacijos.

 

Atrankos procedūra CAST/P (CAST nuolatinė atranka)

Jei gavote tokį kvietimą laikyti testą lapkričio mėn., bet negalėjote jam užsiregistruoti ir (arba) jo laikyti dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, būsite pakartotinai pakviesti laikyti testų gruodžio mėn., nebent susisieksite su EPSO ir aiškiai nurodysite, kad nepageidaujate pakartotinio kvietimo. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad EPSO dar kartą kvies tik tuos kandidatus, kurie savo paraiškoje iki 2020 m. lapkričio 18 d. vidurnakčio patvirtins, kad vis dar domisi atitinkamu konkursu. Jei užtikrinote, kad tai dar kartą nurodėte, jums nereikia atskirai susisiekti su EPSO ar imtis kokių nors kitų veiksmų. Lapkričio mėn. pabaigoje per EPSO aplanką gausite kvietimą.

Pakartotinis kvietimas į būsimus testus – tai priemonė, kurią EPSO taiko, kad sumažintų COVID-19 pandemijos poveikį kandidatams ir užtikrintų kuo labiau vienodas galimybes dabartinėmis aplinkybėmis.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad atrankos ir (arba) įdarbinimo į pareigas, į kurias buvote iš anksto atrinktas, procedūra galėjo būti nesustabdyta. EPSO ir įdarbinančios tarnybos negali būti laikomos atsakingomis, jei su jumis nesusiekta nepaisant to, kad testai, į kuriuos jūs buvote pakviesti taikant šią priemonę, buvo sėkmingai atlikti.

Orientacinės datos paskelbtos įvairių CAST/P konkursų aprašymų interneto puslapiuose.

 

Nauji konkursai ir atrankos procedūros

EPSO svetainėje nuolat atnaujinami orientaciniai naujų konkursų planai. Šiais sudėtingais laikais ypač tikimės, kad galėsime atrinkti patikimus ir profesionalius būsimus bendradarbius ir su jais kartu formuosime šiuolaikinę Europą.

 

Ir toliau rūpinkitės šeimos, draugų ir savo asmenine gerove.