Koronavirusas. Svarbi informacija

Pradžia > Koronavirusas. Svarbi informacija

Kol nebus pranešta kitaip, naujausia su COVID-19 susijusi informacija visų pirma bus pateikiama anglų kalba. Palaipsniui bus pridedamos versijos kitomis kalbomis.

NAUJIENOS – atnaujinta 2020 07 12.

 

EPSO toliau atidžiai stebi COVID-19 pandemijos eigą ir toliau taiko visas tinkamas atsargumo priemones, vadovaudamasi nacionalinių valdžios institucijų ir ES institucijų paskelbtais nurodymais ir gairėmis. Jei dalyvaujate vykstančiose atrankos procedūrose, reguliariai tikrinkite EPSO aplanką ir EPSO interneto svetainę. Šiuo metu įvairių vykstančių konkursų puslapiuose paskelbtos datos yra reguliariai tikslinamos, atsižvelgiant į naujas planuojamas datas.

Visus klausimus taip pat galite mums siųsti naudodamiesi internetine kontaktine forma.

Užtikriname, kad EPSO pateiks daugiau informacijos, kai tik jos bus.

 

Bendrosios priemonės, taikomos:

  • kompiuteriniams testams akredituotuose testų laikymo centruose,
  • nuotolinės priežiūros būdu vykdomiems testams [1]

Nors daugelyje ES valstybių narių su COVID-19 susiję apribojimai palaipsniui švelninami, taip yra dar ne visur.

2021 m. liepos pradžioje EPSO tam tikrų konkursų atveju įdiegė nuotolinės priežiūros būdu atliekamus kompiuterinius testus. Šios rūšies testų laikymo būdas pirmą kartą panaudotas klausimų su keliais atsakymų variantais testams. Testų laikymas nuotolinės priežiūros būdu suteikia EPSO galimybę sparčiau rengti konkursus. Nuotolinės testų laikymo priežiūros tvarka, užtikrinama naudojant mūsų rangovo „Prometric’s ProProctor“ programą, kuri suteikia kandidatams galimybę laikyti testus nuotoliniu būdu, ir kartu užtikrina sąžiningumą per testus. Todėl šis būdas yra lankstesnis ir ekonomiškesnis, taip pat ypač aktualus, atsižvelgiant į esamą padėtį pasaulyje, kai dėl visuomenės sveikatos apsaugos priemonių – kelionių apribojimų ir karantino daugelyje šalių – gali būti labai sunku atvykti į testų laikymo centrus, be to, gali būti uždaryti patys centrai.

Išsamesnė informacija apie šią naują testų rengimo sistemą, susijusius konkursus ir numatomas testų datas paskelbiama EPSO interneto svetainėje iš karto, kai tik ji parengiama.

Įdiegusi nuotolinės priežiūros testus ir derindama juos su įprastiniais testais testų laikymo centruose, EPSO pradėjo rengti neseniai paskelbtų atrankos procedūrų kompiuterinius testus, kad visi kandidatai galėtų laikyti testus, pasirinkę pageidaujamą laikymo būdą. Orientacinės datos paskelbtos atitinkamuose tų atrankos procedūrų interneto puslapiuose

Atitinkamam konkursui skirtame mūsų interneto svetainės puslapyje, informuojame, ar šiuo būdu galima laikyti jūsų testą, be to, visa aktuali informacija bus paskelbta jūsų EPSO aplanke likus pakankamai laiko iki testo laikymo datos.

Jei šis būdas siūlomas, bet nuotolinės priežiūros testo nepasirinksite, galėsite rezervuoti testo laikymo laiką viename iš EPSO testų laikymo centrų visame pasaulyje. Atsižvelgiant į esamas pandemijos aplinkybes, jūs patys turite išsiaiškinti, ar taikomi arba gali būti taikomi kokie nors kelionių apribojimai, vykstant į pasirinktą testų laikymo centrą.

Kandidatus, kurie nusprendė laikyti testą viename iš testų laikymo centrų, informuojame, kad ir toliau atidžiai laikomės įvairių taisyklių ir gairių, nustatytų Europos ir kitose pasaulio šalyse, nes daugelis šalių taiko skirtingas karantino sąlygas. Tai neišvengiamai turi įtakos testų laikymo centrų darbui, kuomet, priklausomai nuo šalies, vieni centrai gali toliau veikti, o kiti – ne.

Šiuo metu neveikiančių testų laikymo centrų sąrašas reguliariai atnaujinamas. Jei jūsų testų laikymo centro nėra uždarytų centrų sąraše, vadinasi testai vyks taip, kaip numatyta. Atkreipiame dėmesį į tai, kad EPSO rangovas laikosi visų saugos ir sanitarijos priemonių, būtinų esant tokiai sudėtingai padėčiai. Visas testų laikymo centruose taikomų saugumo procedūrų gaires ir instrukcijas rasite čia.

Prašome prieš registruojantis testui atidžiai perskaityti informaciją ir prieš vykstant laikyti testo dar kartą patikrinti nurodymus.

[1] Testą laikančius kandidatus stebi prižiūrėtojai. Per nuotolinės priežiūros būdu rengiamus testus kandidatus nuolat stebės prižiūrėtojai, naudodamiesi įvairiomis stebėjimo priemonėmis. Iškilus klausimams arba skubiu atveju kandidatai gali kreiptis į prižiūrėtoją.

 

Sanitarijos priemonės

Kaip nurodyta gairėse, kandidatai į testų laikymo centrą turi atsinešti kaukę ir ją dėvėti visą laiką. Testų laikymo centre draudžiama naudoti kaukes su iškvėpimo / vienakrypčiais vožtuvais, nes šios kaukės nepakankamai filtruoja virusų daleles. Jeigu kandidatai atvyks į testų laikymo centrą be kaukės ar nesilaikys saugos ir sanitarijos priemonių, jiems nebus leista laikyti testo ir perkelti jo datos.

Atkreipiame kandidatų dėmesį į tai, kad priklausomai nuo aplinkybių testų laikymo centruose gali būti taikoma papildomų priemonių, pvz., kandidatų gali būti paprašyta leisti, kad testų laikymo centro darbuotojai pamatuotų jų temperatūrą bekontakčiu elektroniniu termometru.

Daugiau informacijos apie testų laikymo centruose taikomas priemones kandidatai gali klausti tiesiai „Prometric“, paskambinę atitinkamu nemokamu nacionaliniu numeriu arba numeriu +31 320 239 575.

 

Specialios priemonės CAST nuolatinės atrankos procedūros dalyviams

Jei kandidatas buvo pakviestas į testą, bet negalėjo rezervuoti laiko ir (arba) laikyti testo, jis nebus automatiškai vėl pakviestas per kitą testų laikymo laikotarpį. Jeigu kandidatas vėl patvirtins savo susidomėjimą atitinkamoje paraiškoje, įdarbinančios tarnybos gali jį pasirinkti ir dar kartą pakviesti į to paties ar kito profilio testą.

Orientacinės kitų testavimo laikotarpių datos paskelbtos įvairių CAST/P konkursų aprašymų interneto puslapiuose.

 

Vertinimo centro testai

2020 m. kovo mėn. prasidėjus COVID-19 protrūkiui EPSO turėjo sustabdyti visą vertinimo centro veiklą Briuselyje ir Liuksemburge ir nusprendė vertinimo centro testus rengti internetu (nuotoliniu formatu).

Nuotolinius testus kandidatai laiko namuose, biure ir pan., ir jiems nebūtina atvykti į EPSO patalpas. Testai vyksta naudojant vaizdo konferencijos priemonę. Visa techninė informacija pateikiama iš anksto, taip pat suteikiama galimybė iš anksto išmėginti ryšį.

 

Nauji konkursai ir atrankos procedūros

Jau atnaujintas naujų konkursų orientacinis planas iki šių metų pabaigos. 

Šiais sudėtingais laikais ypač tikimės, kad galėsime atrinkti patikimus ir profesionalius būsimus bendradarbius ir su jais kartu formuosime šiuolaikinę Europą.

 

 

Ir toliau rūpinkitės šeimos, draugų ir savo asmenine gerove.