Svarīga informācija saistībā ar koronavīrusu

Sākumlapa > Svarīga informācija saistībā ar koronavīrusu

Ņemiet vērā, ka līdz turpmākam paziņojumam jaunākā informācija par Covid-19 tiks sniegta galvenokārt angļu valodā. Tulkojumi pārējās valodās tiks pievienoti pakāpeniski.

JAUNUMI – saturs atjaunināts 23.09.2021.

EPSO rūpīgi seko līdzi Covid-19 krīzes attīstībai un joprojām ievēro visus pienācīgos piesardzības pasākumus atbilstīgi valsts iestāžu un ES iestāžu sniegtajiem norādījumiem un vadlīnijām. Ja piedalāties kādā jau notiekošā atlases procedūrā, regulāri ieskatieties savā EPSO kontā un EPSO tīmekļa vietnē. Jau notiekošo konkursu norises grafiki tiek sistemātiski mainīti un saskaņoti ar jaunajiem ieplānotajiem datumiem.

Varat arī uzdot mums jautājumus, aizpildot saziņas veidlapu tiešsaistē.

EPSO pievienos plašāku informāciju, tiklīdz tā būs pieejama.

Vispārīgi pasākumi, kas attiecas uz:

  • datorizētiem testiem akreditētos testēšanas centros;
  • attālināti uzraudzītiem testiem [1].

Lai arī ES dalībvalstīs ar Covid-19 saistītie ierobežojumi pakāpeniski tiek atviegloti, tas nenotiek visur vienlaicīgi.

EPSO 2021. gada jūlija sākumā atsevišķu konkursu vajadzībām ieviesa attālināti uzraudzītus datorizētos testus. Izmantojot attālināti uzraudzītus testus, EPSO var paātrināt konkursu organizēšanu. Attālinātai uzraudzīšanai tiek izmantota mūsu darbuzņēmēja “Prometric” lietojumprogramma “ProProctor”, kas kandidātiem sniedz iespēju piedalīties pārbaudījumos no jebkuras vietas pasaulē un vienlaikus garantē testu godīgumu. Šāda pieeja ne vien nodrošina lielāku elastību un samazina izmaksas, bet arī ir īpaši svarīga pašreizējās globālās situācijas kontekstā. Kandidātu ierašanos testēšanas centros var apgrūtināt noteiktie sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi (ceļošanas ierobežojumi, pašizolācija u. c.), līdz ar to atsevišķus centrus nācās slēgt.

Sīkāka informācija par šo jauno sistēmu, attiecīgajiem konkursiem un testu plānošanu tiek publicēta EPSO tīmekļa vietnē.

Kolīdz papildus klātienes testiem tika ieviesti attālināti uzraudzītie testi, EPSO sāka organizēt datorizētos testus nesen publicētajām atlases procedūrām, nodrošinot kandidātiem iespēju izvēlēties sev vēlamo pārbaudījumu kārtošanas vietu. Orientējošie datumi tiek publicēti šīm atlases procedūrām paredzētajās lapās

Ja jūsu konkursam šāda attālinātas uzraudzības iespēja būs pieejama, mēs jūs par to informēsim attiecīgā konkursa lapā. Pilnīga un vispusīga informācija krietni pirms pārbaudījumu datuma tiks publicēta arī jūsu EPSO kontā.

Ja šī iespēja tiek piedāvāta, bet jūs to neizvēlaties, varēsiet rezervēt testa datumu kādā no EPSO akreditētajiem testēšanas centriem visā pasaulē. Jums ir pienākums pārbaudīt, vai saistībā ar šā brīža pandēmiju izvēlētajā pārbaudījumu vietā ir spēkā vai arī varētu tikt piemēroti ceļošanas vai citi ierobežojumi.

Attiecībā uz kandidātiem, kuri izvēlējušies kārtot testus vienā no mūsu testēšanas centriem, mēs turpinām rūpīgi ievērot Eiropā un citur pasaulē pieņemtos noteikumus un pamatnostādnes, ņemot vērā to, ka dažas valstis ir ieviesušas atšķirīgus ierobežojumu veidus. Tas neizbēgami ietekmē testēšanas centru pieejamību: atkarībā no apstākļiem attiecīgajā valstī daži centri, iespējams, strādā, bet citi ir slēgti.

Īslaicīgi slēgto testēšanas centru saraksts regulāri tiek atjaunināts. Ja jūsu testēšanas centrs nav iekļauts slēgto centru sarakstā, tas nozīmē, ka testi notiks, kā paredzēts. Ņemiet vērā, ka EPSO darbuzņēmējs ievēro visus šā brīža situācijā nepieciešamos drošības un sanitāros pasākumus. Vadlīnijas un norādījumus par drošības procedūrām uzņēmuma “Prometric” testēšanas centros atradīsiet šeit.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju pirms testa datuma rezervēšanas un vēlreiz pārlasiet norādījumus pirms došanās uz testa vietu.

[1] Kandidātus testa laikā uzraudzīs novērotāji. Pastāvīgas attālinātās uzraudzības nodrošināšanai tiks izmantoti dažādi pārraudzības rīki. Kandidāti ar novērotāju var sazināties, lai uzdotu jautājumus vai ziņotu par ārkārtas situāciju.

Pārbaudījumi vērtēšanas centrā

Līdz ar Covid-19 uzliesmojumu 2020. gada martā EPSO apturēja visu savu vērtēšanas centru darbību Briselē un Luksemburgā, un vērtēšanas centra pārbaudījumus tika nolemts organizēt tiešsaistē (attālināti).

Tas nozīmē, ka kandidāts šajos pārbaudījumos var piedalīties no mājām, biroja u.tml. (proti, nav jādodas uz EPSO centru). Šos pārbaudījumus kārto, izmantojot videokonferenču rīku. Visu tehnisko informāciju sniedz iepriekš, tai skaitā nodrošina iespēju pirms vērtēšanas dienas izmēģināt savienojumu.

Jauni konkursi un atlases procedūras

Regulāri tiek atjaunināts jauno konkursu orientējošais grafiks līdz šā gada beigām. 

Tagad vairāk nekā jebkad agrāk ceram atrast jaunus apņēmīgus un mērķtiecīgus kolēģus, ar kuriem kopā šajos sarežģītajos laikos veidot nākotnes Eiropu.

Turpiniet rūpēties par sevi, savu ģimeni un draugiem!