Svarīga informācija saistībā ar koronavīrusu

Sākumlapa > Svarīga informācija saistībā ar koronavīrusu

Ņemiet vērā, ka līdz turpmākam paziņojumam jaunākā informācija par Covid-19 tiks sniegta galvenokārt angļu valodā. Tulkojumi pārējās valodās tiks pievienoti pakāpeniski.

JAUNUMI – saturs atjaunināts 15.12.2020.:

EPSO turpina rūpīgi sekot līdzi koronavīrusa Covid-19 krīzes attīstībai. Tā kā situācija ir neprognozējama, EPSO joprojām ievēro visus pienācīgos piesardzības pasākumus atbilstīgi ES iestāžu un valsts iestāžu sniegtajiem norādījumiem un vadlīnijām. Ja esat kandidāts un piedalāties kādā sāktā atlases procedūrā, regulāri ieskatieties savā EPSO kontā un EPSO tīmekļa vietnē. Pašlaik dažādo jau notiekošo konkursu lapās tiek sistemātiski pārskatīti un laboti norises grafiki, lai atspoguļotu jaunos ieplānotos datumus.

Kā jau parasti, varat mums arī uzdot jautājumus, izmantojot saziņai paredzēto tiešsaistes veidlapu.

Varat būt pārliecināts, ka EPSO pievienos plašāku informāciju, tiklīdz tā būs pieejama.

 

Datorizētie testi:

EPSO uzmanīgi seko līdzi dažādajiem noteikumiem un vadlīnijām, kas ieviestas dažādās valstīs gan Eiropā, gan citur pasaulē (jo īpaši apstākļos, kad daudzās Eiropas valstīs ir ieviests dažāda veida “lokdauns”).  Tas neizbēgami ietekmē testēšanas centru pieejamību: atkarībā no apstākļiem attiecīgajā valstī daži centri, iespējams, strādā, bet citi ir slēgti.

EPSO ir rūpīgi apdomājis šo situāciju un nolēmis pašlaik jau notiekošajiem konkursiem turpināt testus tajos centros, kas joprojām ir atvērti. Covid-19 pandēmijas īpatnību dēļ un arī dažādās valstīs un/vai reģionos atšķirīgo pandēmijas saasinājumu dēļ pašlaik ieplānoto testu atlikšana nebūtu risinājums, kas nāktu par labu visiem kandidātiem (jāatceras, ka mūsu kandidāti ir no visas pasaules). 

Tomēr EPSO ļoti labi apzinās, ka kandidāti, iespējams, nevarēs rezervēt testu, ceļot uz testēšanas centru vai kārtot testu kādā konkrētā testēšanas datumā, un tāpēc EPSO turpinās ļoti uzmanīgi novērot situāciju. Kad testēšanas periods kādam konkrētam konkursam būs beidzies, EPSO pārskatīs kandidāta dalību un gādās, lai tie kandidāti, kuri nespēja kārtot pārbaudījumu testēšanas centā, kuram viņi dod priekšroku, varētu to izdarīt viņiem vēlamajā vietā, kolīdz testēšanas centri atkal atvērsies.

Ņemiet vērā, ka uzņēmums, kuru ir nolīdzis EPSO, ievēro visus drošības un sanitārijas pasākumus, kas ir vajadzīgi šajā grūtajā situācijā. Visas vadlīnijas un norādījumi par drošības procedūrām uzņēmuma “Prometric” testēšanas centros ir pieejami šeit. Regulāri tiek atjaunināts to testēšanas centru saraksts, kuri pašlaik ir slēgti. Ja jūsu testēšanas centrs nav iekļauts slēgto centru sarakstā, tas nozīmē, ka testi notiks tā, kā paredzēts.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju pirms testa datuma rezervēšanas un vēlreiz pārlasiet norādījumus pirms ceļošanas uz testa vietu.

Kā norādīts vadlīnijās, kandidātiem jāņem līdzi sejas maska un tā jāvalkā visu laiku, ko viņi pavada testēšanas centrā. Pieļaujamas ir gan ķirurģiskās, gan auduma sejas maskas. Testēšanas centrā nav atļauts izmantot maskas ar izelpas/vienvirziena vārstu, jo šādas maskas nenodrošina vīrusu filtrēšanu.

Kandidāti, kas ieradīsies testēšanas centrā bez sejas maskas vai neievēros drošības un sanitārijas noteikumus, nedrīkstēs kārtot pārbaudījumu un nevarēs rezervēt jaunu datumu.

Kandidātiem jāņem vērā, ka atkarībā no apstākļiem testēšanas centros var tikt veikti papildu pasākumi. Piemēram, iespējams, ka centra darbinieki kandidātiem izmērīs temperatūru ar elektronisku bezkontakta termometru.

Lai saņemtu plašāku informāciju par pasākumiem testēšanas centros, kandidāti var arī sazināties tieši ar uzņēmumu “Prometric”, zvanot uz attiecīgo bezmaksas tālruni viņu valstī vai zvanot uz tālruņa numuru +31 320 239 575.

Datorizēto daudzizvēļu testu perioda beigās EPSO visiem attiecīgajiem konkursiem novērtēs to kandidātu situāciju, kuri nevarēja ceļot un/vai kārtot pārbaudījumu, jo testēšanas centrs bija slēgts vai tika veikti kādi citi pasākumi. Līdz tam laikam kandidātiem nav jāsazinās ar EPSO individuāli vai jāveic kādas citas darbības.

 

Konkursi EPSO/AST-SC/10/20 un EPSO/AD/381/20:

detalizētu informāciju par jauno testēšanas periodu 2021. gadā publicēs EPSO tīmekļvietnē un to kandidātu kontos, kuri nevarēja ceļot vai kārtot testu, jo bija slēgti testēšanas centri vai veikti kādi citi pasākumi.

Datorizēto testu rezultātus iekļaus visu kandidātu EPSO kontos, kolīdz visi kandidāti būs nokārtojuši pārbaudījumus.

EPSO arī gatavo iespēju nākotnē ieviest attālināti uzraudzītus datorizētos testus. Plašāka informācija par šādu jaunu testu kārtošanas sistēmu, attiecīgajiem konkursiem un testu plānošanu tiks laicīgi publicēta EPSO tīmekļvietnē.

Kandidāti, kurus tas skar, labu laiku pirms testa kārtošanas datuma saņems vispusīgu un pilnīgu informāciju.

 

Pārbaudījumi vērtēšanas centrā:

kopš Covid-19 pandēmijas sākuma 2020. gada martā EPSO ir apturējis vērtēšanas centra darbības Briselē un Luksemburgā. EPSO ir nolēmis tās aizstāt ar vērtēšanas centra testiem tiešsaistes formātā (attālinātiem).

Kas ir attālināts tests?

Tas ir tāds pārbaudījums, kuru kandidāts kārto mājās, savā birojā u.tml. Viņam nav jādodas uz EPSO telpām. Šādu testu kārto, izmantojot videokonferenču rīku. Visu tehnisko informāciju sniedz iepriekš, tostarp nodrošina iespēju pirms vērtēšanas dienas izmēģināt savienojumu.

EPSO nu ir publicējis paziņojumu par konkursu papildinājumus visu attiecīgo konkursu tīmekļlapās.

Konkursi EPSO/AST-SC/08/19 un EPSO/AST-SC/09/19:

vairums kandidātu, kas piedalās konkursā EPSO/AST-SC/08/19, 2020. gada 11. novembrī kārtoja datorizētos daudzizvēļu testus “Prometric” testēšanas centros visā pasaulē. Ar tiem kandidātiem, kuri testus nevarēja kārtot pandēmijas dēļ, EPSO nolīgtais uzņēmums “Prometric” sazināsies 2021. gada janvārī. Citi vērtēšanas centra testi nesāksies pirms 2021. gada janvāra.

Vērtēšanas centra pārbaudījumus konkursam EPSO/AST-SC/09/19 pašlaik tiek plānots sākt 2021. gada janvārī. E-simulācijas tests un datorizētie daudzizvēļu testi tiks sarīkoti 2021. gada janvārī “Prometric” testēšanas centros. Uzaicinājumi ir nesen publicēti kandidātu EPSO kontos.

Konkurss EPSO/AD/372/19:

uzdevums grupā ir atcelts un aizstāts ar attālinātā veidā sarīkotu interviju, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (Situational competency-based interview jeb SCBI). Tā ir piemērotāka pārbaudījumiem tiešsaistē.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi konkursam EPSO/AD/372/19 neatsāksies pirms 2021. gada janvāra.

Konkursi EPSO/AD/373/19 un EPSO/AD/365-370/19:

uzdevums grupā ir aizstāts ar attālinātā veidā sarīkotu interviju, kas vērsta uz prasmi pareizi novērtēt situācijas (Situational competency-based interview jeb SCBI). Tā ir piemērotāka pārbaudījumiem tiešsaistē.

Kandidāti, kas piedalās konkursos EPSO/AD/365-70/19, 2020. gada 11. novembrī kārtoja datorizētos daudzizvēļu testus “Prometric” testēšanas centros visā pasaulē. Ar tiem kandidātiem, kuri testus nevarēja kārtot pandēmijas dēļ, EPSO nolīgtais uzņēmums “Prometric” sazināsies 2021. gada janvārī.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi konkursiem EPSO/AD/373/19 un EPSO/AD/365-70/19 nesāksies pirms 2021. gada janvāra.

Konkurss EPSO/AD/374/19:

turpinās attālinātie vērtēšanas centra testi.

Kandidātiem ir regulāri jāieskatās savā EPSO kontā, lai sekotu līdzi jaunumiem.

 

Atlases procedūra CAST/P (CAST Permanent):

ja tikāt uzaicināts kārtot testu, bet nevarējāt to rezervēt un/vai kārtot ar Covid-19 saistītu iemeslu dēļ, jūs atkal uzaicinās uz testiem nākamajā testēšanas periodā, ja vien nesazināsieties ar EPSO un skaidri nenorādīsiet, ka nevēlaties, lai jūs uzaicina atkārtoti. Ņemiet vērā arī to, ka EPSO atkārtoti uzaicinās tikai tos kandidātus, kas būs norādījuši, ka attiecīgais pieteikums viņus joprojām interesē. Ja esat norādījis, ka tas jūs joprojām interesē, jums nav jāsazinās ar EPSO individuāli vai jāveic kādas citas darbības. Jūs saņemsiet uzaicinājumu savā EPSO kontā.

Šāds atkārtots uzaicinājums uz nākotnē gaidāmu testu ir solis, ko EPSO spēris, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas kaitējumu kandidātiem (un nodrošinātu visiem vienādas iespējas, ciktāl tas pašreizējos apstākļos iespējams).

Ņemiet vērā, ka atlases/darbā pieņemšanas procedūra, kurai jūs izturējāt sākotnējās atlases posmu, iespējams, ir apturēta. Ne EPSO, ne darbā pieņemošos dienestus nevar saukt pie atbildības par to, ka ar jums šā apstākļa dēļ nesazinās, lai arī esat izturējis visus pārbaudījumus, uz kuriem bijāt uzaicināts.

Orientējošie datumi nākamajiem pārbaudījumu kārtošanas periodiem ir publicēti dažādo CAST/P profilu tīmekļlapās.

 

Jauni konkursi un atlases procedūras:

EPSO savā tīmekļvietnē regulāri atjaunina jauno konkursu orientējošo grafiku. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk ceram atrast apņēmīgus un mērķtiecīgus nākamos kolēģus, lai kopā veidotu Eiropu šajos sarežģītajos laikos.

 

Turpiniet rūpēties par sevi, savu ģimeni un draugiem!