Svarīga informācija saistībā ar koronavīrusu

Sākumlapa > Svarīga informācija saistībā ar koronavīrusu

Ņemiet vērā, ka līdz turpmākam paziņojumam jaunākā informācija par Covid-19 tiks sniegta galvenokārt angļu valodā. Tulkojumi pārējās valodās tiks pievienoti pakāpeniski.

JAUNS – atjaunināts 15.4.2021:

 

EPSO rūpīgi seko līdzi Covid-19 krīzes attīstībai un joprojām ievēro visus pienācīgos piesardzības pasākumus atbilstīgi ES iestāžu un valsts iestāžu sniegtajiem norādījumiem un vadlīnijām. Ja esat kandidāts un piedalāties kādā sāktā atlases procedūrā, regulāri ieskatieties savā EPSO kontā un EPSO tīmekļa vietnē. Pašlaik dažādo jau notiekošo konkursu lapās tiek sistemātiski pārskatīti un laboti norises grafiki, lai atspoguļotu jaunos ieplānotos datumus.

Varat mums arī uzdot jautājumus, izmantojot saziņai paredzēto tiešsaistes veidlapu.

Varat būt pārliecināts, ka EPSO pievienos plašāku informāciju, tiklīdz tā būs pieejama.

 

Vispārīgi pasākumi, ko piemēro datorizētajiem pārbaudījumiem “Prometric” testēšanas centros

EPSO uzmanīgi seko līdzi dažādajiem noteikumiem un vadlīnijām, kas ieviestas dažādās valstīs gan Eiropā, gan citur pasaulē (tā kā daudzās valstīs ir ieviesti atšķirīgi ierobežojošie pasākumi). Tas neizbēgami ietekmē testēšanas centru pieejamību: atkarībā no apstākļiem attiecīgajā valstī daži centri, iespējams, strādā, bet citi ir slēgti.

EPSO ir rūpīgi izsvēris šo situāciju un nolēmis pašlaik jau notiekošajām atlases procedūrām turpināt testus tajos centros, kas joprojām ir atvērti. Dažādās valstīs un/vai reģionos atšķirīgo pandēmijas saasinājumu dēļ, kas ietekmē kandidātus (jāatceras, ka viņi ir no visas pasaules), pašlaik ieplānoto testu atlikšana nebūtu risinājums, kas nāktu par labu visiem kandidātiem. Tādēļ EPSO ir piekritis atvērt papildu testēšanas centrus visā pasaulē, lai lielākam skaitam kandidātu būtu iespēja kārtot testus tuvu vai tuvāk viņu dzīvesvietai. EPSO ir arī pagarinājis testēšanas periodus, lai kandidātiem būtu laiks ceļošanai un testu kārtošanai.

Tomēr pašreizējās situācijas dēļ EPSO diemžēl ir bijis spiests atlikt datorizēto testu sākumu nesen izsludinātajām atlases procedūrām. Orientējošie datumi tiks pēc iespējas ātrāk publicēti šo atlases procedūru attiecīgajās tīmekļlapās, tomēr EPSO rēķinās ar to, ka datorizēti testi netiks sākti pirms 2021. gada maija.

EPSO apzinās, ka kandidāti, iespējams, ir vīlušies, tomēr vēlas uzsvērt, ka tiek darīts viss iespējamais, lai dotu iespēju kārtot pēc iespējas vairāk testu, un cer, ka kandidāti apzinās, ka viņu pašu veselība un drošība vienmēr ir galvenā prioritāte.

Ņemiet vērā, ka uzņēmums, kuru ir nolīdzis EPSO, ievēro visus drošības un sanitārijas pasākumus, kas ir vajadzīgi šajā grūtajā situācijā. Visas vadlīnijas un norādījumi par drošības procedūrām uzņēmuma “Prometric” testēšanas centros ir pieejami šeit. Regulāri tiek atjaunināts to testēšanas centru saraksts, kuri pašlaik ir slēgti. Ja jūsu testēšanas centrs nav iekļauts slēgto centru sarakstā, tas nozīmē, ka testi notiks tā, kā paredzēts.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju pirms testa datuma rezervēšanas un vēlreiz pārlasiet norādījumus pirms ceļošanas uz testa vietu.

Kā norādīts vadlīnijās, kandidātiem jāņem līdzi sejas maska un tā jāvalkā visu laiku, ko viņi pavada testēšanas centrā. Testēšanas centrā nav atļauts izmantot maskas ar izelpas/vienvirziena vārstu, jo šādas maskas nenodrošina vīrusu filtrēšanu. Kandidāti, kas ieradīsies testēšanas centrā bez sejas maskas vai neievēros drošības un sanitārijas noteikumus, nedrīkstēs kārtot pārbaudījumu un nevarēs rezervēt jaunu datumu.

Kandidātiem jāņem vērā, ka atkarībā no apstākļiem testēšanas centros var tikt veikti papildu pasākumi. Piemēram, iespējams, ka centra darbinieki kandidātiem izmērīs temperatūru ar elektronisku bezkontakta termometru.

Lai saņemtu plašāku informāciju par pasākumiem testēšanas centros, kandidāti var arī sazināties tieši ar uzņēmumu “Prometric”, zvanot uz attiecīgo bezmaksas tālruni viņu valstī vai zvanot uz tālruņa numuru +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_lv

 

Īpaši pasākumi, ko piemēro datorizētajiem pārbaudījumiem notiekošajos konkursos un pagaidu darbinieku atlasē (nepiemēro CAST pastāvīgajai procedūrai)

EPSO apzinās, ka daži kandidāti, iespējams, nevar rezervēt testu, doties uz testēšanas centru vai kārtot pārbaudījumu kādā konkrētā testēšanas datumā. EPSO turpinās cieši uzraudzīt situāciju un centīsies nodrošināt, lai kandidāti, kuri nevarēja kārtot pārbaudījumu, to varētu izdarīt, tiklīdz situācija to atļaus.

Ja ar sabiedrības veselības krīzi saistītu iemeslu dēļ kandidāti nevar rezervēt pārbaudījumus vai tajos piedalīties, viņiem ir jāsniedz īss paskaidrojums un attiecīgs apliecinošs dokuments (piemēram, atsauce uz aktuālu oficiālu valsts/reģionālās iestādes lēmumu). Visi šādi dokumenti jāiesniedz nekavējoties, izmantojot EPSO saziņas veidlapu, un tas jādara uzreiz, tiklīdz rodas šāda problēma. Lēmumi par konkrētiem pieprasījumiem tiks pieņemti individuāli pēc apliecinošo dokumentu analīzes. Sīkāka informācija ir pieejama arī ielūguma vēstulē EPSO kontā.

 

Īpaši pasākumi CAST pastāvīgās atlases procedūras kandidātiem

Ja tikāt uzaicināts kārtot testu, bet nevarējāt to rezervēt un/vai kārtot ar Covid-19 saistītu iemeslu dēļ, jūs atkal uzaicinās nākamajā testēšanas periodā, ja vien esat no jauna norādījis, ka attiecīgā procedūra jūs joprojām interesē. Ja esat norādījis, ka tā jūs joprojām interesē, jums nav jāsazinās ar EPSO individuāli vai jāveic kādas citas darbības. Jūs saņemsiet uzaicinājumu savā EPSO kontā.

Ņemiet vērā, ka atlases/darbā pieņemšanas procedūra, kurai jūs izturējāt sākotnējās atlases posmu, iespējams, nav tikusi apturēta. Ne EPSO, ne darbā pieņemošos dienestus nevar saukt pie atbildības par to, ka tie šādā gadījumā ar jums nesazinās, lai arī esat izturējis visus pārbaudījumus, uz kuriem bijāt uzaicināts.

Automātiskā atkārtotā uzaicināšana uz nākamo testu ir solidaritātes žests, ko EPSO īsteno kopš 2020. gada marta, lai mazinātu nenoteiktību, ko radījusi pēkšņā veselības krīze. Tomēr EPSO ir nolēmis no 2021. gada maija pārtraukt šo praksi. Tas nozīmē, ka kandidāti, kuri nevar kārtot pārbaudījumus 2021. gada aprīlī, pēdējo automātisko atkārtoto uzaicinājumu uz testēšanu saņems 2021. gada maijā, ar nosacījumu, ka viņi būs pienācīgi norādījuši, ka joprojām grib piedalīties attiecīgajā procedūrā. Kandidāti, kuri nevarēs kārtot pārbaudījumus 2021. gada maijā, vairs netiks automātiski uzaicināti uz nākamo testēšanas periodu.

Orientējošie datumi nākamajiem pārbaudījumu kārtošanas periodiem ir publicēti dažādo CAST/P profilu tīmekļlapās.

 

Pārbaudījumi vērtēšanas centrā:

kopš Covid-19 pandēmijas sākuma 2020. gada martā EPSO ir apturējis vērtēšanas centra darbības Briselē un Luksemburgā un ir nolēmis tās aizstāt ar vērtēšanas centra testiem tiešsaistes formātā (attālinātiem).

Tas ir tāds pārbaudījums, kuru kandidāts kārto mājās, birojā u.tml. Viņam nav jādodas uz EPSO telpām. Šādu testu kārto, izmantojot videokonferenču rīku. Visu tehnisko informāciju sniedz iepriekš, tostarp nodrošina iespēju pirms vērtēšanas dienas izmēģināt savienojumu.

 

Jauni konkursi un atlases procedūras:

EPSO savā tīmekļvietnē regulāri atjaunina jauno konkursu orientējošo grafiku. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk ceram atrast apņēmīgus un mērķtiecīgus nākamos kolēģus, lai kopā veidotu Eiropu šajos sarežģītajos laikos.

 

Turpiniet rūpēties par sevi, savu ģimeni un draugiem!