Coronavirus – Informazzjoni importanti

Paġna ewlenija > Coronavirus – Informazzjoni importanti

Jekk jogħġbok innota li, sakemm jingħata avviż ieħor, l-aħħar informazzjoni mogħtija dwar il-COVID-19 se tiġi aġġornata primarjament bl-Ingliż. Il-verżjonijiet lingwistiċi l-oħrajn se jiżdiedu gradwalment.

ĠDIDA – aġġornata 23/09/2021:

L-EPSO qed ikompli jimmonitorja mill-qrib l-evoluzzjoni tal-corornavirus COVID-19 u għadu qed isegwi l-miżuri kollha ta’ prekawzjoni xierqa skont l-istruzzjonijiet u l-linji gwida pprovduti mill-awtoritajiet nazzjonali u mill-Istituzzjonijiet tal-UE. Jekk int kandidat li qed tieħu sehem fil-proċedura ta’ selezzjoni li għaddejja bħalissa jekk jogħġbok iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek u s-sit web tal-EPSO fuq bażi regolari. L-iskedi ta’ żmien tal-paġni tal-kompetizzjonijiet differenti li għaddejjin bħalissa qed jiġu emendati regolarment u allineati b’dati ġodda tal-ippjanar.

Tista’ wkoll tibgħatilna kwalunkwe mistoqsija li jista’ jkollok permezz tal-formola ta’ kuntatt online.

Nassigurawk li l-EPSO se jżid aktar informazzjoni kif u meta ssir disponibbli.

Miżuri ġenerali applikabbli għal:

  • testijiet ibbażati fuq il-kompjuter f’ċentri tal-ittestjar akkreditati
  • testijiet b’inviġilazzjoni mill-bogħod [1]

Anke jekk f’ħafna Stati Membri tal-UE, ir-restrizzjonijiet relatati mal-COVID-19 qed jiġu llaxkati progressivament, dan għadu mhux il-każ kullimkien.

Fil-bidu ta’ Lulju 2021, l-EPSO introduċa testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b’inviġilazzjoni mill-bogħod għal kompetizzjonijiet speċifiċi. L-inviġilazzjoni mill-bogħod tat-testijiet tippermetti lill-EPSO jagħmel progress aktar mgħaġġel fl-organizzazzjoni tal-kompetizzjonijiet. L-inviġilazzjoni mill-bogħod tat-testijiet permezz tal-applikazzjoni ProProctor tal-kuntrattur tagħna Prometric tippermetti li l-kandidati jagħmlu t-testijiet minn kwalunkwe post filwaqt li tinżamm l-integrità tat-testijiet. Għalhekk, din toffri aktar flessibbiltà u kosteffettività u hija wkoll partikolarment rilevanti fil-kuntest tas-sitwazzjoni globali attwali, fejn l-attendenza fiċ-ċentri tal-ittestjar tista’ tippreżenta sfidi sinifikanti minħabba miżuri tas-saħħa pubblika bħal restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u lockdowns f’diversi pajjiżi, li jinvolvu wkoll l-għeluq taċ-ċentri tal-ittestjar.

Dettalji dwar is-sistema l-ġdida ta’ testijiet, il-kompetizzjonijiet ikkonċernati u l-ippjanar tat-testijiet huma ppubblikati fuq is-sit web tal-EPSO.

Bl-introduzzjoni tal-ittestjar b’inviġilazzjoni mill-bogħod flimkien mal-ittestjar klassiku fiċ-ċentri tal-ittestjar, l-EPSO jista’ jibda t-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter għall-proċeduri ta’ selezzjoni ppubblikati l-aktar reċenti li jippermettu lill-kandidati jagħmlu t-testijiet billi jagħżlu l-għażla ta’ ttestjar preferuta tagħhom. Id-dati indikattivi huma ppubblikati fuq il-paġni web rilevanti ta’ dawn il-proċeduri ta’ selezzjoni. 

Ninfurmawk permezz tal-paġna rilevanti tal-kompetizzjoni fuq is-sit web tagħna jekk din l-għażla hijiex disponibbli għall-avveniment tat-test tiegħek u l-informazzjoni komprensiva u kompluta hija ppubblikata ħafna qabel id-data tal-ittestjar fil-kont tal-EPSO tiegħek.

Jekk din l-għażla tiġi offruta, iżda ma tagħżilx l-għażla tal-inviġilazzjoni mill-bogħod, għandek il-possibbiltà li tibbukkja test f’wieħed miċ-ċentri tal-ittestjar tal-EPSO fid-dinja. Hija r-responsabbiltà tiegħek li tiċċekkja jekk tapplikax xi restrizzjoni tal-ivvjaġġar jew restrizzjonijiet oħra jew jekk hux probabbli li japplikaw fiċ-ċentru tal-ittestjar li tkun għażilt, filwaqt li żżomm f’moħħok is-sitwazzjoni attwali tal-pandemija.

Għall-kandidati li għażlu li jagħmlu t-test tagħhom f’wieħed miċ-ċentri tal-ittestjar, aħna nkomplu nsegwu bir-reqqa r-regoli u l-linji gwida differenti stabbiliti f’pajjiżi kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja, peress li xi pajjiżi introduċew forom differenti ta’ lockdown. Inevitabbilment, dan għandu impatt fuq id-disponibbiltà taċ-ċentri tal-ittestjar fejn, skont il-pajjiż, xi ċentri jistgħu jkunu miftuħin filwaqt li oħrajn ikunu magħluqin.

Il-lista taċ-ċentri tal-ittestjar li bħalissa huma magħluqin hi aġġornata regolarment. Jekk iċ-ċentru tal-ittestjar tiegħek ma jissemmiex fil-lista ta’ ċentri magħluqin, dan ifisser li t-testijiet se jsiru kif previst. Jekk jogħġbok innota li l-kuntrattur tal-EPSO jikkonforma mal-miżuri kollha ta’ sikurezza u sanitarji meħtieġa f’din is-sitwazzjoni diffiċli. Il-linji gwida u l-istruzzjonijiet dwar il-proċeduri tas-sikurezza fiċ-ċentri tal-ittestjar huma disponibbli hawnhekk.

Jekk jogħġbok aqra l-informazzjoni bir-reqqa qabel tibbukkja appuntament u ċċekkja l-istruzzjonijiet mill-ġdid qabel ma tivvjaġġa għat-test.

[1] “Inviġilatur” huwa superviżur, jew persuna li timmonitorja l-kandidati waqt test. Meta jagħmlu test b’inviġilazzjoni mill-bogħod, il-kandidati se jiġu mmonitorjati kontinwament minn inviġilaturi f’ħin reali bl-użu ta’ diversi għodod ta’ monitoraġġ. Il-kandidati jistgħu jikkomunikaw mal-inviġilatur jekk ikollhom mistoqsijiet jew f’każ ta’ emerġenza.

It-testijiet fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni:

Fil-bidu tat-tifqigħa tal-COVID-19 f’Marzu 2020, l-EPSO kellu jissospendi l-attivitajiet kollha tiegħu taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell u fil-Lussemburgu u ddeċieda li jorganizza t-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni f’format online (mill-bogħod) minflok.

L-ittestjar mill-bogħod ifisser li l-kandidati jagħmlu t-testijiet id-dar, l-uffiċċju eċċ. tagħhom u ma jkollhomx bżonn jivvjaġġaw lejn fejn jinsab l-EPSO. Dan it-tip ta’ ttestjar isir permezz ta’ għodda għall-vidjokonferenzi. Id-dettalji tekniċi kollha jingħataw bil-quddiem, inkluża l-possibbiltà li l-konnessjoni tiġi ttestjata qabel il-jum ta’ evalwazzjoni attwali.

Kompetizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni ġodda:

L-ippjanar indikattiv għall-kompetizzjonijiet ġodda sal-aħħar ta’ din is-sena huwa aġġornat regolarment. 

Issa aktar minn qatt qabel, qed nistennew bil-ħerqa li nagħżlu kollegi impenjati u ddedikati għall-futur biex insawru l-Ewropa flimkien f’dawn iż-żminijiet ta’ sfida.

Jekk jogħġbok kompli ħu ħsieb tiegħek innifsek, u tal-familja u tal-ħbieb tiegħek.