Coronavirus – Informazzjoni importanti

Paġna ewlenija > Coronavirus – Informazzjoni importanti

Jekk jogħġbok innota li, sakemm jingħata avviż ieħor, l-aħħar informazzjoni mogħtija dwar il-COVID-19 se tiġi aġġornata primarjament bl-Ingliż. Il-verżjonijiet lingwistiċi l-oħrajn se jiżdiedu b’mod gradwali.

ĠDIDA – aġġornata 28/08/2020:

L-EPSO qed jimmonitorja mill-qrib l-evoluzzjoni tal-coronavirus COVID-19. Minħabba n-nuqqas ta’ tbassir tas-sitwazzjoni, l-EPSO għadu qed jieħu l-miżuri kollha ta’ prekawzjoni xierqa skont l-istruzzjonijiet u l-linji gwida pprovduti mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-awtoritajiet nazzjonali. Sadanittant, jekk int kandidat li qed tieħu sehem fil-proċedura ta’ selezzjoni li għaddejja bħalissa jekk jogħġbok iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek u s-sit web tal-EPSO fuq bażi regolari. Tista’ wkoll tibgħatilna l-mistoqsijiet tiegħek bħas-soltu permezz tal-formola ta’ kuntatt online.

Sadanittant, l-EPSO ddeċieda li jipproċedi bl-organizzazzjoni tat-testijiet ippjanati li jsiru minn Settembru ’l quddiem.

Testijiet ibbażati fuq il-kompjuter:

L-EPSO reġa’ beda l-ittestjar ibbażat fuq il-kompjuter għal proċeduri ta’ selezzjoni differenti, flimkien mal-kuntrattur tiegħu Prometric. Dan iqis ir-regoli differenti fis-seħħ fl-Istati Membri u fil-pajjiżi terzi iżda wkoll iż-żminijiet differenti ta’ ftuħ mill-ġdid, it-tbegħid soċjali u l-miżuri ta’ iġjene.

Il-linji gwida u l-istruzzjonijiet dwar il-proċeduri tas-sikurezza fiċ-ċentri tal-ittestjar tal-Prometric huma disponibbli hawnhekk. Hu essenzjali li taqrahom bir-reqqa qabel ma tibbukkja appuntament u li tiċċekkja l-istruzzjonijiet mill-ġdid qabel ma tivvjaġġa għat-test.
Kif indikat fil-linji gwida, trid iġġib u tilbes maskra l-ħin kollu li tkun qiegħed fiċ-ċentru tal-ittestjar. Huma aċċettabbli kemm maskri mediċi kif ukoll għata tal-wiċċ tad-drapp. Jekk tiġi fiċ-ċentru tal-ittestjar mingħajr maskra, ma tkunx tista’ tagħmel it-test tiegħek u ma tkunx eliġibbli għall-iskedar mill-ġdid.

Jekk jogħġbok żomm f’moħħok li fiċ-ċirkustanzi jistgħu jiġu implimentati miżuri addizzjonali fiċ-ċentri tal-ittestjar - pereżempju, għandu mnejn ikun meħtieġ li tittieħed it-temperatura tiegħek b’termometru elettroniku mingħajr kuntatt mill-istaff taċ-ċentru tat-test.

Is-sit web tal-EPSO ġie aġġornat skont dan. Se tiżdied aktar informazzjoni hekk kif issir disponibbli. 

Testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell u fil-Lussemburgu:

Fil-bidu tat-tifqigħa tal-COVID-19 f’Marzu, l-EPSO kellu jissospendi l-attivitajiet kollha taċ-Ċentri ta’ Evalwazzjoni tiegħu fi Brussell u fil-Lussemburgu. L-EPSO inizijalment ippjana li jerġa’ jibda l-attivitajiet taċ-Ċentri ta’ Evalwazzjoni tal-kompetizzjonijiet EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 wara t-tieni nofs ta’ Settembru. Sfortunatament, iċ-ċirkostanzi attwali jindikaw li mhux se jkun possibbli li jiġu organizzati t-testijiet fil-preżenza fiżika tal-kandidati fil-bini tal-EPSO fil-futur qrib. Konsegwentement, l-EPSO se jorganizza t-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni online minflok l-attendenza fiżika.

L-informazzjoni dwar dawn it-testijiet online se tiġi ppubblikata dalwaqt fuq is-sit web tal-EPSO.

Fil-ġranet li ġejjin, l-EPSO l-ewwel se jikkuntattja lil dawk il-kandidati li diġà jkunu rċevew stedina għat-testijiet fi Brussell, permezz tal-profili tal-EPSO tagħhom.

Matul il-ġimgħat li ġejjin, l-EPSO se jindirizza wkoll lill-kandidati tal-kompetizzjonijiet kollha l-oħra li jinsabu għaddejjin biex jinfurmahom dwar l-arranġamenti l-ġodda taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni.

IMPORTANTI: Jekk jogħġbok ħu nota dwar il-fatt li l-istudji tal-każ tal-kompetizzjonijiet EPSO/AD/373/19 uEPSO/AD/365-370/19 se jsiru kif ippjanat għall-bidu ta’ Settembru fiċ-ċentri tat-testijiet Prometric.

L-iskedi ta’ żmien tal-paġni tal-kompetizzjonijiet attwali differenti qed jiġu riveduti u qed jiġu emendati fiż-żmien dovut skont dati ġodda tal-ippjanar.

Safrattant, jekk jogħġbok iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek b’mod regolari għall-aġġornamenti.

Proċedura ta’ selezzjoni CAST/P (CAST Permanenti):

Il-proċeduri tal-ittestjar tal-CAST Permanent kienu interrotti b’mod sinifikanti mill-kriżi tal-coronavirus. L-EPSO huwa konxju li wħud mill-kandidati mistiedna għat-testijiet f’Ġunju - Lulju 2020 għandu mnejn ma setgħux jibbukkjaw u/jew jagħmlu t-test minħabba l-effetti kontinwi tal-pandemija tal-COVID-19.

Jekk inti wieħed minn dawk il-kandidati, jekk jogħġbok innota li se tiġi mistieden mill-ġdid għat-testijiet f’Settembru. M’għandekx għax tikkuntattja lill-EPSO b’mod individwali jew tieħu xi azzjoni. Fil-bidu ta’ Settembru, se tirċievi stedina permezz tal-profil tal-EPSO tiegħek. Bl-istess mod, il-kandidati li huma mistiedna għat-testijiet f’Settembru u li ma jkunux jistgħu jagħmlu t-testijiet se jiġu mistiedna mill-ġdid għall-perjodu tal-ittestjar li jmiss li għandu jsir fil-bidu ta’ Ottubru.

L-istedina mill-ġdid għal test fil-futur hija miżura li ħa l-EPSO biex itaffi l-effett tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-kandidati u biex jiżgura opportunitajiet indaqs kemm jista’ jkun fiċ-ċirkostanzi attwali.

Id-dati indikattivi l-ġodda għall-perjodi tal-ittestjar li jmiss diġà ġew ippubblikati fuq il-paġni web tal-profili differenti tal-CAST/P.

Kompetizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni ġodda:

L-EPSO aġġorna l-ippjanar indikattiv għall-kompetizzjonijiet il-ġodda fuq is-sit web, li int tista’ tikkonsulta. Issa aktar minn qatt qabel, qed nistennew bil-ħerqa li nagħżlu kollegi impenjati u ddedikati għall-futur biex insawru l-Ewropa flimkien f’dawn iż-żminijiet ta’ sfida.

Jekk jogħġbok kompli ħu ħsieb tiegħek innifsek, u tal-familja u tal-ħbieb tiegħek.