Coronavirus – Informazzjoni importanti

Paġna ewlenija > Coronavirus – Informazzjoni importanti

Jekk jogħġbok innota li, sakemm jingħata avviż ieħor, l-aħħar informazzjoni mogħtija dwar il-COVID-19 se tiġi aġġornata primarjament bl-Ingliż. Il-verżjonijiet lingwistiċi l-oħrajn se jiżdiedu gradwalment

ĠDIDA – aġġornata 06/11/2020:

L-EPSO qed ikompli jimmonitorja mill-qrib l-evoluzzjoni tal-coronavirus COVID-19. Minħabba n-nuqqas ta’ tbassir tas-sitwazzjoni, l-EPSO għadu qed jieħu l-miżuri kollha ta’ prekawzjoni xierqa skont l-istruzzjonijiet u l-linji gwida pprovduti mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-awtoritajiet nazzjonali. Sadanittant, jekk int kandidat li qed tieħu sehem fil-proċedura ta’ selezzjoni li għaddejja bħalissa jekk jogħġbok iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek u s-sit web tal-EPSO fuq bażi regolari. L-iskedi ta’ żmien tal-paġni tal-kompetizzjonijiet differenti li għaddejjin bħalissa qed jiġu riveduti u qed jiġu emendati regolarment skont dati ġodda tal-ippjanar.

Tista’ wkoll tibgħatilna l-mistoqsijiet tiegħek bħas-soltu permezz tal-formola ta’ kuntatt online.

Jekk jogħġbok serraħ rasek li l-EPSO se jżid aktar informazzjoni hekk kif issir disponibbli.

 

Testijiet ibbażati fuq il-kompjuter:

L-EPSO qed isegwi b’attenzjoni r-regoli u l-linji gwida differenti stabbiliti f’diversi pajjiżi kemm fl-Ewropa kif ukoll mad-dinja kollha, speċjalment fejn ħafna pajjiżi Ewropej introduċew diversi forom ta’ lockdown. Inevitabbilment, dan għandu impatt fuq id-disponibbiltà taċ-ċentri tal-ittestjar, fejn, skont il-pajjiż, xi ċentri jistgħu jkunu miftuħin filwaqt li oħrajn ikunu magħluqin.

L-EPSO kkunsidra bir-reqqa din is-sitwazzjoni u, għall-kompetizzjonijiet li għaddejjin bħalissa, iddeċieda li jkompli bit-testijiet f’dawk iċ-ċentri li għadhom miftuħin. Din ma kinitx deċiżjoni faċli iżda minħabba n-natura tal-COVID-19 u ż-“żidiet” differenti għal kull pajjiż/reġjun – il-posponiment tat-testijiet ippjanati attwalment ma jkunx soluzzjoni li tkun ta’ benefiċċju għall-kandidati kollha – peress li r-riżerva tal-kandidati tagħna hija mad-dinja kollha.

Madankollu, l-EPSO huwa konxju ħafna li l-kandidati jistgħu ma jkunux jistgħu jibbukkjaw jew jivvjaġġaw lejn ċentru tal-ittestjar fid-data partikolari tal-ittestjar, u għalhekk se jkompli jimmonitorja s-sitwazzjoni mill-qrib ħafna. Ladarba tingħalaq it-tieqa tal-ittestjar għal kompetizzjoni partikolari, l-EPSO se jirrevedi l-parteċipazzjoni tal-kandidati u se jiżgura li dawk il-kandidati li ma kinux f’pożizzjoni li jagħmlu t-test tagħhom fiċ-ċentru tal-ittestjar preferut tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu dan fil-post preferut tagħhom, hekk kif iċ-ċentri tal-ittestjar jerġgħu jiftħu.

Jekk jogħġbok serraħ rasek li l-kuntrattur tagħna jikkonforma mal-miżuri kollha ta’ sikurezza u sanitarji meħtieġa f’din is-sitwazzjoni diffiċli.

Il-linji gwida u l-istruzzjonijiet dwar il-proċeduri tas-sikurezza fiċ-ċentri tal-ittestjar tal-Prometric huma disponibbli hawnhekk. Il-lista taċ-ċentri tal-ittestjar li bħalissa huma magħluqin hi aġġornata regolarment. Sakemm iċ-ċentru tal-ittestjar tiegħek ma jkunx imsemmi fil-lista ta’ ċentri magħluqin, it-testijiet se jsiru.

Hu essenzjali li taqra l-informazzjoni bir-reqqa qabel ma tibbukkja appuntament u li tiċċekkja l-istruzzjonijiet mill-ġdid qabel ma tivvjaġġa għat-test.

Kif indikat fil-linji gwida, il-kandidati jridu jġibu u jilbsu maskra l-ħin kollu fiċ-ċentru tal-ittestjar. Huma aċċettabbli kemm maskri mediċi kif ukoll għata tal-wiċċ tad-drapp. Il-maskri b’valvi exhale/one-way huma pprojbiti fiċ-ċentru tal-ittestjar, minħabba n-nuqqas ta’ filtrazzjoni ta’ partiċelli virali pprovduta minn dawn il-maskri.

Il-kandidati li jiġu fiċ-ċentru tal-ittestjar mingħajr maskra, jew li ma jsegwux il-miżuri ta’ sikurezza u sanità mhux se jitħallew jagħmlu t-test tagħhom u ma jkunux eliġibbli għall-iskedar mill-ġdid.

Il-kandidati għandhom iżommu f’moħħhom li skont iċ-ċirkustanzi jistgħu jiġu implimentati miżuri addizzjonali fiċ-ċentri tal-ittestjar - pereżempju, għandu mnejn il-kandidati jiġu mitluba li titteħdilhom it-temperatura b’termometru elettroniku mingħajr kuntatt mill-istaff taċ-ċentru tat-test.

Għal aktar informazzjoni dwar miżuri fiċ-ċentri tal-ittestjar, il-kandidati jistgħu jikkuntattjaw ukoll direttament lill-Prometric billi jużaw in-numru nazzjonali bla ħlas jew in-numru tat-telefown +31 320 239 575.

Fi tmiem il-fażi tal-ittestjar MCQ ibbażati fuq il-kompjuter tal-kompetizzjonijiet kollha inkwistjoni, l-EPSO se jivvaluta s-sitwazzjoni tal-kandidati li ma tħallewx jivvjaġġaw u/jew jattendu għat-test tagħhom minħabba l-għeluq taċ-ċentru tat-testijiet jew miżuri oħra. Sa dak iż-żmien, il-kandidati m’għandhomx għalfejn jikkuntattjaw lill-EPSO individwalment jew jieħdu xi azzjoni oħra.

 

Testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell u fil-Lussemburgu:

Fil-bidu tat-tifqigħa tal-COVID-19 f’Marzu, l-EPSO kellu jissospendi l-attivitajiet kollha taċ-Ċentri ta’ Evalwazzjoni tiegħu fi Brussell u fil-Lussemburgu. Iċ-ċirkostanzi attwali għadhom jindikaw li mhux se jkun possibbli li jiġu organizzati t-testijiet bil-preżenza fiżika tal-kandidati fil-bini tal-EPSO fil-futur qrib u għalhekk l-EPSO ddeċieda li jorganizza t-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni f’format online (mill-bogħod) minflok.

X’inhu l-ittestjar mill-bogħod?

L-ittestjar mill-bogħod ifisser li l-kandidati jagħmlu t-testijiet id-dar, l-uffiċċju eċċ. u ma jkollhomx bżonn jivvjaġġaw lejn fejn jinsab l-EPSO. Dan it-tip ta’ ttestjar isir permezz ta’ għodda għall-vidjokonferenzi. Id-dettalji tekniċi kollha jingħataw bil-quddiem, inkluża l-possibbiltà li l-konnessjoni tiġi ttestjata qabel il-jum ta’ evalwazzjoni attwali.

Il-kompetizzjoni EPSO/AST-SC/08/19 u EPSO/AST-SC/09/19:

Il-kandidati li qed jipparteċipaw fil-kompetizzjoni EPSO/AST-SC/08/19 issa huma mitluba jagħmlu t-testijiet MCQ ibbażati fuq il-kompjuter bejn il-11 u l-24 ta’ Novembru 2020 fiċ-ċentri tat-testijiet Prometric mad-dinja kollha. (Dawn it-testijiet inizjalment kienu ppjanati li jsiru fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fiżiku fi Brussell jew fil-Lussemburgu).

It-testijiet l-oħra taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni mhux se jibdew qabel Jannar 2021.

It-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni għall-kompetizzjoni EPSO/AST-SC/09/19 mhux se jibdew qabel Jannar 2021.

Il-kompetizzjonijiet EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 u EPSO/AD/365-370/19:

Kif diġà mħabbar, it-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni inizjalment ippjanati li jsiru fi Brussell jew fil-Lussemburgu issa se jsiru f’format mill-bogħod. L-Eżerċizzju tal-Gruppi se jiġi kkanċellat u sostitwit b’Intervista bbażata fuq il-kompetenza tas-sitwazzjoni (SCBI) mill-bogħod li hija aktar adattata għal format tal-ittestjar online.

It-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni tal-kompetizzjonijiet EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 u EPSO/AD/365-70/19 mhux se jibdew qabel Jannar 2021.

Il-kandidati li qed jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet EPSO/AD/365-70/19 issa huma mitluba jagħmlu t-testijiet MCQ ibbażati fuq il-kompjuter fiċ-ċentri tat-testijiet Prometric mad-dinja kollha bejn il-11 u l-24 ta’ Novembru 2020.

Il-kompetizzjoni EPSO/AD/374/19:

Dawk il-kandidati li ma setgħux jattendu fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell qabel is-6 ta’ Marzu 2020, issa se jagħmlu t-testijiet tagħhom mill-bogħod.

It-testijiet kollha taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell li saru mill-kandidati qabel is-6 ta’ Marzu 2020 huma rilevanti u l-punteġġi se jinżammu. Madankollu, l-Eżerċizzju tal-Gruppi ġie kkanċellat u hu sostitwit b’Intervista bbażata fuq il-kompetenza tas-sitwazzjoni (SCBI) mill-bogħod li hija aktar adattata għal format tal-ittestjar online. Il-kandidati li ġew ivvalutati fl-Eżerċizzju tal-Gruppi qabel is-6 ta’ Marzu 2020 huma kkuntattjati mill-EPSO biex minflok jipparteċipaw f’SCBI.

Il-jum fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni

Iċ-Ċentri ta’ Evalwazzjoni mill-bogħod (online) se jerġgħu jibdew minn Novembru 2020. L-EPSO se jinforma lill-kandidati bid-dettalji, il-loġistika u r-rekwiżiti tekniċi kollha mill-inqas ġimagħtejn minn qabel permezz tal-kont tal-EPSO tagħhom.

Il-kandidati li attendew iċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell qabel is-6 ta’ Marzu 2020 se jirċievu stedina mill-inqas ġimagħtejn qabel.

Il-kandidati li ma setgħux jattendu fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell qabel is-6 ta’ Marzu 2020, diġà rċevew stedina ġdida għat-testijiet mill-bogħod taċ-ċentri ta’ evalwazzjoni. Huma mitluba wkoll jagħmlu t-testijiet MCQ ibbażati fuq il-kompjuter fiċ-ċentri tat-test Prometric mad-dinja kollha bejn il-11 u l-24 ta’ Novembru 2020. Dawn it-testijiet inizjalment kienu ppjanati li jsiru fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fiżiku.

Fuq is-sit web tal-EPSO u fil-profili tal-EPSO tal-kandidati ġew ippubblikati informazzjoni dettaljata u aktar struzzjonijiet.

Sadanittant, jekk jogħġbok iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek b’mod regolari għall-aġġornamenti.

 

Proċedura ta’ selezzjoni CAST/P (CAST Permanenti):

Jekk ġejt mistieden għal test f’Novembru, iżda ma stajtx tibbukkja u/jew tagħmel it-test minħabba raġunijiet relatati mal-COVID-19, jekk jogħġbok kun af li se tiġi mistieden mill-ġdid għat-testijiet f’Diċembru sakemm ma tagħmilx kuntatt mal-EPSO u tiddikjara b'mod ċar li ma tixtieqx li tiġi mistieden mill-ġdid. Jekk jogħġbok innota wkoll li l-EPSO se jerġa’ jistieden biss lil dawk il-kandidati li jġeddu l-interess tagħhom fl-applikazzjoni rilevanti sa nofsillejl tat-18 ta’ Novembru 2020. Ladarba tara li ġeddidt l-interess tiegħek, m’għandekx għalfejn tikkuntattja lill-EPSO individwalment jew tieħu xi azzjoni oħra. Fl-aħħar ta’ Novembru, se tirċievi stedina permezz tal-profil tal-EPSO tiegħek.

L-istedina mill-ġdid għal test fil-futur hija miżura li ħa l-EPSO biex itaffi l-effett tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-kandidati u biex jiżgura opportunitajiet indaqs kemm jista’ jkun fiċ-ċirkostanzi attwali.

Jekk jogħġbok kun af li l-proċedura ta’ selezzjoni/reklutaġġ għal pożizzjoni li għaliha kont ġejt magħżul minn qabel setgħet ma ġietx sospiża. L-EPSO u s-servizzi ta’ reklutaġġ ma jistgħux jinżammu responsabbli jekk ma tiġix ikkuntattjat minkejja s-suċċess fit-testijiet li għalihom kont ġejt mistieden b’riżultat ta’ din il-miżura.

Id-dati indikattivi għall-perjodi tal-ittestjar li jmiss diġà huma ppubblikati fuq il-paġni web tal-profili differenti tal-CAST/P.

 

Kompetizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni ġodda:

L-EPSO jaġġorna l-ippjanar indikattiv tiegħu għal kompetizzjonijiet ġodda regolarment fuq is-sit web tiegħu. Issa aktar minn qatt qabel, qed nistennew bil-ħerqa li nagħżlu kollegi impenjati u ddedikati għall-futur biex insawru l-Ewropa flimkien f’dawn iż-żminijiet ta’ sfida.

 

Jekk jogħġbok kompli ħu ħsieb tiegħek innifsek, u tal-familja u tal-ħbieb tiegħek.