Coronavirus – Informazzjoni importanti

Paġna ewlenija > Coronavirus – Informazzjoni importanti

Jekk jogħġbok innota li, sakemm jingħata avviż ieħor, l-aħħar informazzjoni mogħtija dwar il-COVID-19 se tiġi aġġornata primarjament bl-Ingliż. Il-verżjonijiet lingwistiċi l-oħrajn se jiżdiedu gradwalment

ĠDIDA – aġġornata 15/12/2020:

L-EPSO qed ikompli jimmonitorja mill-qrib l-evoluzzjoni tal-coronavirus COVID-19. Minħabba n-nuqqas ta’ tbassir tas-sitwazzjoni, l-EPSO għadu qed jieħu l-miżuri kollha ta’ prekawzjoni xierqa skont l-istruzzjonijiet u l-linji gwida pprovduti mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-awtoritajiet nazzjonali. Jekk int kandidat li qed tieħu sehem fil-proċedura ta’ selezzjoni li għaddejja bħalissa jekk jogħġbok iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek u s-sit web tal-EPSO fuq bażi regolari. L-iskedi ta’ żmien tal-paġni tal-kompetizzjonijiet differenti li għaddejjin bħalissa qed jiġu riveduti u qed jiġu emendati regolarment skont dati ġodda tal-ippjanar.

Tista’ wkoll tibgħatilna l-mistoqsijiet tiegħek bħas-soltu permezz tal-formola ta’ kuntatt online.

Jekk jogħġbok serraħ rasek li l-EPSO se jżid aktar informazzjoni hekk kif issir disponibbli.

 

Testijiet ibbażati fuq il-kompjuter:

L-EPSO qed isegwi b’attenzjoni r-regoli u l-linji gwida differenti stabbiliti f’diversi pajjiżi kemm fl-Ewropa kif ukoll mad-dinja kollha, speċjalment fejn ħafna pajjiżi Ewropej introduċew diversi forom ta’ lockdown. Inevitabbilment, dan għandu impatt fuq id-disponibbiltà taċ-ċentri tal-ittestjar, fejn, skont il-pajjiż, xi ċentri jistgħu jkunu miftuħin filwaqt li oħrajn ikunu magħluqin.

L-EPSO kkunsidra bir-reqqa din is-sitwazzjoni u, għall-kompetizzjonijiet li għaddejjin bħalissa, iddeċieda li jkompli bit-testijiet f’dawk iċ-ċentri li għadhom miftuħin. Minħabba n-natura tal-COVID-19 u ż-“żidiet” differenti għal kull pajjiż/reġjun – il-posponiment tat-testijiet ippjanati attwalment ma jkunx soluzzjoni li tkun ta’ benefiċċju għall-kandidati kollha – peress li r-riżerva tal-kandidati tagħna hija mad-dinja kollha. 

Madankollu, l-EPSO huwa konxju ħafna li l-kandidati jistgħu ma jkunux jistgħu jibbukkjaw, jivvjaġġaw lejn iċ-ċentru tal-ittestjar jew jagħmlu t-test tagħhom fid-data partikolari tal-ittestjar, u għalhekk se jkompli jimmonitorja s-sitwazzjoni mill-qrib ħafna. Ladarba tingħalaq it-tieqa tal-ittestjar għal kompetizzjoni partikolari, l-EPSO se jirrevedi l-parteċipazzjoni tal-kandidati u se jiżgura li dawk il-kandidati li ma kinux f’pożizzjoni li jagħmlu t-test tagħhom fiċ-ċentru tal-ittestjar preferut tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu dan fil-post preferut tagħhom, hekk kif iċ-ċentri tal-ittestjar jerġgħu jiftħu.

Jekk jogħġbok serraħ rasek li l-kuntrattur tal-EPSO jikkonforma mal-miżuri kollha ta’ sikurezza u sanitarji meħtieġa f’din is-sitwazzjoni diffiċli. Il-linji gwida u l-istruzzjonijiet dwar il-proċeduri tas-sikurezza fiċ-ċentri tal-ittestjar tal-Prometric huma disponibbli hawnhekk. Il-lista taċ-ċentri tal-ittestjar li bħalissa huma magħluqin hi aġġornata regolarment. Jekk iċ-ċentru tal-ittestjar tiegħek ma jissemmiex fil-lista ta’ ċentri magħluqin, dan ifisser li t-testijiet se jsiru kif previst.

Jekk jogħġbok aqra l-informazzjoni bir-reqqa qabel tibbukkja appuntament u ċċekkja l-istruzzjonijiet mill-ġdid qabel ma tivvjaġġa għat-test.

Kif indikat fil-linji gwida, il-kandidati jridu jġibu u jilbsu maskra l-ħin kollu fiċ-ċentru tal-ittestjar. Huma aċċettabbli kemm maskri mediċi kif ukoll għata tal-wiċċ tad-drapp. Il-maskri b’valvi exhale/one-way huma pprojbiti fiċ-ċentru tal-ittestjar, minħabba n-nuqqas ta’ filtrazzjoni ta’ partiċelli virali pprovduta minn dawn il-maskri.

Il-kandidati li jiġu fiċ-ċentru tal-ittestjar mingħajr maskra, jew li ma jsegwux il-miżuri ta’ sikurezza u sanità mhux se jitħallew jagħmlu t-test tagħhom u ma jkunux eliġibbli għall-iskedar mill-ġdid.

Il-kandidati għandhom iżommu f’moħħhom li skont iċ-ċirkustanzi, jistgħu jiġu implimentati miżuri addizzjonali fiċ-ċentri tal-ittestjar - pereżempju, għandu mnejn il-kandidati jiġu mitluba li titteħdilhom it-temperatura b’termometru elettroniku mingħajr kuntatt mill-istaff taċ-ċentru tat-test.

Għal aktar informazzjoni dwar il-miżuri fiċ-ċentri tal-ittestjar, il-kandidati jistgħu jikkuntattjaw ukoll direttament lill-Prometric billi jużaw in-numru nazzjonali bla ħlas jew in-numru tat-telefown +31 320 239 575.

Fi tmiem il-fażi tal-ittestjar MCQ ibbażati fuq il-kompjuter tal-kompetizzjonijiet kollha inkwistjoni, l-EPSO se jivvaluta s-sitwazzjoni tal-kandidati li ma tħallewx jivvjaġġaw u/jew jattendu għat-test tagħhom minħabba l-għeluq taċ-ċentru tat-testijiet jew miżuri oħra. Sa dak iż-żmien, il-kandidati m’għandhomx għalfejn jikkuntattjaw lill-EPSO individwalment jew jieħdu xi azzjoni oħra.

 

Il-kompetizzjonijiet EPSO/AST-SC/10/20 u EPSO/AD/381/20:

Se tiġi ppubblikata informazzjoni dettaljata dwar il-perjodu tal-ittestjar il-ġdid fl-2021 fuq is-sit web tal-EPSO u fil-kontijiet ta’ dawk il-kandidati li ma setgħux jivvjaġġaw jew jagħmlu t-test minħabba l-għeluq ta’ ċentri tat-testijiet jew miżuri oħra.

Ir-riżultati tat-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter se jiġu inklużi fil-kontijiet tal-EPSO tal-kandidati kollha wara li l-kandidati kollha jkunu għamlu t-testijiet tagħhom.

L-EPSO qed jaħdem ukoll fuq il-possibbiltà li fil-futur jintroduċi testijiet ibbażati fuq il-kompjuter li jsiru mill-bogħod. Aktar dettalji dwar sistema ġdida ta’ twettiq ta’ testijiet bħal din, il-kompetizzjonijiet ikkonċernati u l-ippjanar tat-testijiet se jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-EPSO fi żmien xieraq.

Il-kandidati kkonċernati se jirċievu informazzjoni komprensiva u kompluta ferm qabel id-data tal-ittestjar.

 

It-testijiet fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni:

Fil-bidu tat-tifqigħa tal-COVID-19 f’Marzu 2020, l-EPSO kellu jissospendi l-attivitajiet kollha tiegħu taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell u fil-Lussemburgu u l-EPSO ddeċieda li jorganizza t-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni f’format online (mill-bogħod) minflok.

X’inhu l-ittestjar mill-bogħod?

L-ittestjar mill-bogħod ifisser li l-kandidati jagħmlu t-testijiet id-dar, l-uffiċċju eċċ. u ma jkollhomx bżonn jivvjaġġaw lejn fejn jinsab l-EPSO. Dan it-tip ta’ ttestjar isir permezz ta’ għodda għall-vidjokonferenzi. Id-dettalji tekniċi kollha jingħataw bil-quddiem, inkluża l-possibbiltà li l-konnessjoni tiġi ttestjata qabel il-jum ta’ evalwazzjoni attwali.

Issa l-EPSO ppubblika l-addenda għall-avviżi tal-kompetizzjoni fuq il-paġni tal-kompetizzjoni kollha rilevanti.

Il-kompetizzjoni EPSO/AST-SC/08/19 u EPSO/AST-SC/09/19:

Il-maġġoranza tal-kandidati li qed jipparteċipaw fil-kompetizzjoni EPSO/AST-SC/08/19 għamlu t-testijiet MCQ ibbażati fuq il-kompjuter f’Novembru 2020 fiċ-ċentri tal-ittestjar Prometric mad-dinja kollha. Dawk il-kandidati li ma setgħux jagħmlu t-testijiet tagħhom minħabba l-pandemija, se jiġu kkuntattjati mill-kuntrattur tal-EPSO, Prometric, f’Jannar 2021. It-testijiet l-oħra taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni mhux se jibdew qabel Jannar 2021.

It-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni għall-kompetizzjoni EPSO/AST-SC/09/19 issa huma ppjanati għal Jannar 2021. It-testijiet tal-e-tray u tal-mistoqsijiet b’għażla multipla bbażati fuq il-kompjuter se jiġu organizzati f’Jannar 2021 fiċ-ċentri tal-ittestjar Prometric. L-istediniet ġew ippubblikati reċentement fil-kontijiet tal-EPSO tal-kandidati.

Il-kompetizzjoni EPSO/AD/372/19:

L-Eżerċizzju tal-Gruppi ġie kkanċellat u hu sostitwit b’Intervista bbażata fuq il-kompetenza tas-sitwazzjoni (SCBI) mill-bogħod li hija aktar adatta għal format tal-ittestjar online.

It-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni għall-kompetizzjoni EPSO/AD/372/19 mhux se jerġgħu jibdew qabel Jannar 2021.

Il-kompetizzjonijiet EPSO/AD/373/19 u EPSO/AD/365-370/19:

L-Eżerċizzju tal-Gruppi ġie sostitwit b’Intervista bbażata fuq il-kompetenza tas-sitwazzjoni (SCBI) mill-bogħod li hija aktar adatta għal format tal-ittestjar online.

Il-kandidati li qed jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet EPSO/AD/365-70/19 għamlu t-testijiet MCQ ibbażati fuq il-kompjuter fiċ-ċentri tal-ittestjar Prometric mad-dinja kollha f’Novembru 2020. Dawk il-kandidati li ma setgħux jagħmlu t-testijiet tagħhom minħabba l-pandemija, se jiġu kkuntattjati mill-kuntrattur tal-EPSO, Prometric, f’Jannar 2021.

It-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni tal-kompetizzjonijiet EPSO/AD/373/19 u EPSO/AD/365-70/19 mhux se jibdew qabel Jannar 2021.

Il-kompetizzjoni EPSO/AD/374/19:

Iċ-Ċentru ta’ Valutazzjoni mill-bogħod għadu għaddej.

Sadanittant, il-kandidati għandhom jiċċekkjaw il-profil tal-EPSO tagħhom b’mod regolari għall-aġġornamenti.

 

Il-proċedura ta’ selezzjoni CAST/P (CAST Permanenti):

Jekk ġejt mistieden għal test, iżda ma stajtx tibbukkja u/jew tagħmel it-test minħabba raġunijiet relatati mal-COVID-19, jekk jogħġbok kun af li se tiġi mistieden mill-ġdid għat-testijiet matul il-perjodu tal-ittestjar li jmiss sakemm ma tagħmilx kuntatt mal-EPSO u tiddikjara b'mod ċar li ma tixtieqx li tiġi mistieden mill-ġdid. Jekk jogħġbok innota wkoll li l-EPSO se jerġa’ jistieden biss lil dawk il-kandidati li jġeddu l-interess tagħhom fl-applikazzjoni rilevanti. Ladarba tara li ġeddidt l-interess tiegħek, m’għandekx għalfejn tikkuntattja lill-EPSO individwalment jew tieħu xi azzjoni oħra. Se tirċievi stedina permezz tal-profil tal-EPSO tiegħek.

L-istedina mill-ġdid għal test fil-futur hija miżura li ħa l-EPSO biex itaffi l-effett tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-kandidati, [u biex jiżgura opportunitajiet indaqs kemm jista’ jkun fiċ-ċirkostanzi attwali.]

Jekk jogħġbok kun af li l-proċedura ta’ selezzjoni/reklutaġġ għal pożizzjoni li għaliha kont ġejt magħżul minn qabel setgħet ma ġietx sospiża. L-EPSO u s-servizzi ta’ reklutaġġ ma jistgħux jinżammu responsabbli jekk ma tiġix ikkuntattjat minkejja s-suċċess fit-testijiet li għalihom kont ġejt mistieden b’riżultat ta’ din il-miżura.

Id-dati indikattivi għall-perjodi tal-ittestjar li jmiss diġà huma ppubblikati fuq il-paġni web tal-profili differenti tal-CAST/P.

 

Kompetizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni ġodda:

L-EPSO jaġġorna l-ippjanar indikattiv tiegħu għal kompetizzjonijiet ġodda regolarment fuq is-sit web tiegħu. Issa aktar minn qatt qabel, qed nistennew bil-ħerqa li nagħżlu kollegi impenjati u ddedikati għall-futur biex insawru l-Ewropa flimkien f’dawn iż-żminijiet ta’ sfida.

 

Jekk jogħġbok kompli ħu ħsieb tiegħek innifsek, u tal-familja u tal-ħbieb tiegħek.