Coronavirus – Informazzjoni importanti

Paġna ewlenija > Coronavirus – Informazzjoni importanti

Jekk jogħġbok innota li, sakemm jingħata avviż ieħor, l-aħħar informazzjoni mogħtija dwar il-COVID-19 se tiġi aġġornata primarjament bl-Ingliż. Il-verżjonijiet lingwistiċi l-oħrajn se jiżdiedu gradwalment.

ĠDIDA – aġġornata 15/04/2021:

 

L-EPSO qed ikompli jimmonitorja mill-qrib l-evoluzzjoni tal-corornavirus COVID-19 u għadu qed isegwi l-miżuri kollha ta’ prekawzjoni xierqa skont l-istruzzjonijiet u l-linji gwida pprovduti mill-Istituzzjonijiet tal-UE u mill-awtoritajiet nazzjonali. Jekk int kandidat li qed tieħu sehem fil-proċedura ta’ selezzjoni li għaddejja bħalissa jekk jogħġbok iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek u s-sit web tal-EPSO fuq bażi regolari. L-iskedi ta’ żmien tal-paġni tal-kompetizzjonijiet differenti li għaddejjin bħalissa qed jiġu riveduti u qed jiġu emendati regolarment skont dati ġodda tal-ippjanar.

Tista’ wkoll tibgħatilna kwalunkwe mistoqsija li jista’ jkollok permezz tal-formola ta’ kuntatt online.

Nassigurawk li l-EPSO se jżid aktar informazzjoni kif u meta ssir disponibbli.

 

Miżuri ġenerali applikabbli għat-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter fiċ-ċentri tal-ittestjar Prometric

L-EPSO qed isegwi b’attenzjoni r-regoli u l-linji gwida differenti stabbiliti f’pajjiżi kemm fl-Ewropa kif ukoll mad-dinja kollha, peress li ħafna pajjiżi introduċew forom differenti ta’ lockdown. Inevitabbilment, dan għandu impatt fuq id-disponibbiltà taċ-ċentri tal-ittestjar fejn, skont il-pajjiż, xi ċentri jistgħu jkunu miftuħin filwaqt li oħrajn ikunu magħluqin.

L-EPSO kkunsidra b'attenzjoni din is-sitwazzjoni u ddeċieda li jkompli l-ittestjar għall-proċeduri ta’ selezzjoni li għaddejjin bħalissa f’dawk iċ-ċentri li għadhom miftuħin. Minħabba ż-“żidiet” differenti għal kull pajjiż/reġjun li jaffettwaw il-grupp ta’ kandidati mad-dinja kollha, il-posponiment tat-testijiet ippjanati ma kienx ikun soluzzjoni li tkun ta’ benefiċċju għall-kandidati kollha. L-EPSO għalhekk qabel mal-ftuħ ta’ ċentri tal-ittestjar addizzjonali b’mod globali biex aktar kandidati jkunu jistgħu jagħmlu t-testijiet fil-post ta’ residenza tagħhom, jew f’ċentru tal-ittestjar eqreb. L-EPSO estenda wkoll il-perjodi tal-ittestjar biex il-kandidati jkunu jistgħu jivvjaġġaw u jagħmlu t-testijiet.

Madankollu, minħabba s-sitwazzjoni attwali, l-EPSO sfortunatament kien obbligat li jdewwem il-bidu tat-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter għall-proċeduri ta’ selezzjoni ppubblikati aktar reċentement. Id-dati indikattivi se jiġu ppubblikati malajr kemm jista’ jkun fuq il-paġni web rilevanti ta’ dawn il-proċeduri ta’ selezzjoni, iżda l-EPSO qed jistenna li t-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter: mhux se jibdew qabel Mejju 2021.

Filwaqt li jirrikonoxxi l-frustrazzjoni possibbli tal-kandidati, l-EPSO jixtieq jenfasizza li qed isiru l-isforzi kollha biex ikun jista’ jsir ittestjar kemm jista’ jkun possibbli, u jittama li l-kandidati jifhmu li s-saħħa u s-sigurtà tagħhom hija prijorità f’kull ħin.

Jekk jogħġbok innota li l-kuntrattur tal-EPSO jikkonforma mal-miżuri kollha ta’ sikurezza u sanitarji meħtieġa f’din is-sitwazzjoni diffiċli. Il-linji gwida u l-istruzzjonijiet dwar il-proċeduri tas-sikurezza fiċ-ċentri tal-ittestjar tal-Prometric huma disponibbli hawnhekk. Il-lista taċ-ċentri tal-ittestjar li bħalissa huma magħluqin hi aġġornata regolarment. Jekk iċ-ċentru tal-ittestjar tiegħek ma jissemmiex fil-lista ta’ ċentri magħluqin, dan ifisser li t-testijiet se jsiru kif previst.

Jekk jogħġbok aqra l-informazzjoni bir-reqqa qabel tibbukkja appuntament u ċċekkja l-istruzzjonijiet mill-ġdid qabel ma tivvjaġġa għat-test.

Kif indikat fil-Linji gwida, il-kandidati jridu jġibu u jilbsu maskra l-ħin kollu fiċ-ċentru tal-ittestjar. Il-maskri b’valvi exhale/one-way huma pprojbiti fiċ-ċentru tal-ittestjar, minħabba n-nuqqas ta’ filtrazzjoni ta’ partiċelli virali pprovduta minn dawn il-maskri. Il-kandidati li jiġu fiċ-ċentru tal-ittestjar mingħajr maskra, jew li ma jsegwux il-miżuri ta’ sikurezza u dawk sanitarji mhux se jitħallew jagħmlu t-test tagħhom u ma jkunux eliġibbli għall-iskedar mill-ġdid.

Il-kandidati iridu jżommu f’moħħhom, li skont iċ-ċirkustanzi, jistgħu jiġu implimentati miżuri addizzjonali fiċ-ċentri tal-ittestjar - pereżempju, għandu mnejn il-kandidati jiġu mitluba li titteħdilhom it-temperatura b’termometru elettroniku mingħajr kuntatt mill-istaff taċ-ċentru tat-test.

Għal aktar informazzjoni dwar il-miżuri fiċ-ċentri tal-ittestjar, il-kandidati jistgħu jikkuntattjaw ukoll direttament lill-Prometric billi jużaw in-numru nazzjonali bla ħlas jew in-numru tat-telefown +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_mt

 

Miżuri speċifiċi għat-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter fil-kompetizzjonijiet li għaddejjin u fis-selezzjonijiet tal-aġenti temporanji (mhux applikabbli għall-proċedura CAST Permanenti)

L-EPSO huwa konxju li xi kandidati jistgħu ma jkunux jistgħu jibbukkjaw, jivvjaġġaw lejn iċ-ċentru tal-ittestjar jew jagħmlu t-test tagħhom fid-data partikolari tal-ittestjar. L-EPSO se jkompli jissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib u jagħmel ħiltu biex jiżgura li dawk il-kandidati li ma kinux f’pożizzjoni li jagħmlu t-test tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu dan hekk kif is-sitwazzjoni tippermetti.

Jekk, minħabba raġunijiet marbutin mal-kriżi tas-saħħa pubblika li tkun għaddejja, il-kandidati ma jkunux jistgħu jibbukkjaw jew jagħmlu t-testijiet, huma jridu jipprovdu spjegazzjoni qasira u dokument ta’ sostenn rilevanti (pereżempju referenza għal deċiżjoni aġġornata ta’ awtorità nazzjonali/reġjonali uffiċjali). Id-dokumentazzjoni kollha ta’ dan it-tip għandha tiġi ppreżentata minnufih permezz tal-formola ta’ kuntatt tal-EPSO, jiġifieri mill-mument li tinqala’ xi kwistjoni bħal din. It-talbiet kollha se jiġu deċiżi fuq il-bażi ta’ każ b’każ wara analiżi tad-dokumentazzjoni ta’ sostenn. Aktar informazzjoni hija disponibbli wkoll fl-ittra ta’ stedina fil-kont tal-EPSO.

 

Miżuri speċifiċi għall-kandidati tal-proċedura ta’ selezzoni CAST Permanenti:

Jekk ġejt mistieden għal test, iżda ma stajtx tibbukkja u/jew tagħmel it-test minħabba raġunijiet relatati mal-COVID-19, jekk jogħġbok kun af li se tiġi mistieden mill-ġdid matul il-perjodu tal-ittestjar li jmiss bil-kundizzjoni li ġġedded b'mod ċar l-interess tiegħek fl-applikazzjoni rilevanti. Ladarba tkun ġeddidt l-interess tiegħek, m’għandekx għalfejn tikkuntattja lill-EPSO individwalment jew tieħu xi azzjoni oħra. Se tirċievi stedina permezz tal-profil tal-EPSO tiegħek.

Jekk jogħġbok kun af li l-proċedura ta’ selezzjoni/reklutaġġ għal pożizzjoni li għaliha kont ġejt magħżul minn qabel setgħet ma ġietx sospiża. L-EPSO u s-servizzi ta’ reklutaġġ ma jistgħux jinżammu responsabbli jekk ma tiġix ikkuntattjat minkejja s-suċċess fit-testijiet li għalihom kont ġejt mistieden b’riżultat ta’ din il-miżura.

L-istedina mill-ġdid awtomatika għal test futur kienet ġest ta’ solidarjetà li l-EPSO implimenta minn Marzu 2020 biex itaffi l-inċertezza li nħolqot mill-miġja f’daqqa tal-kriżi tas-saħħa. Madankollu, l-EPSO issa ddeċieda li jwaqqaf din il-prattika minn Mejju 2021. Dan ifisser li l-kandidati li ma jistgħux jagħmlu t-testijiet tagħhom f’April 2021 se jirċievu l-aħħar stedina awtomatika mill-ġdid għall-ittestjar f’Mejju 2021, bil-kundizzjoni li jġeddu l-interess tagħhom fl-applikazzjoni rilevanti. Il-kandidati li ma jistgħux jagħmlu t-testijiet tagħhom f’Mejju 2021 mhux se jerġgħu jiġu mistiedna awtomatikament għall-perjodu tal-ittestjar li jmiss.

Id-dati indikattivi għall-perjodi tal-ittestjar li jmiss diġà huma ppubblikati fuq il-paġni web tal-profili differenti tal-CAST/P.

 

It-testijiet fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni:

Fil-bidu tat-tifqigħa tal-COVID-19 f’Marzu 2020, l-EPSO kellu jissospendi l-attivitajiet kollha tiegħu taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni fi Brussell u fil-Lussemburgu u ddeċieda li jorganizza t-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni f’format online (mill-bogħod) minflok.

L-ittestjar mill-bogħod ifisser li l-kandidati jagħmlu t-testijiet id-dar, l-uffiċċju eċċ. tagħhom u ma jkollhomx bżonn jivvjaġġaw lejn fejn jinsab l-EPSO. Dan it-tip ta’ ttestjar isir permezz ta’ għodda għall-vidjokonferenzi. Id-dettalji tekniċi kollha jingħataw bil-quddiem, inkluża l-possibbiltà li l-konnessjoni tiġi ttestjata qabel il-jum ta’ evalwazzjoni attwali.

 

Kompetizzjonijiet u proċeduri ta’ selezzjoni ġodda:

L-EPSO jaġġorna l-ippjanar indikattiv tiegħu għal kompetizzjonijiet ġodda regolarment fuq is-sit web tiegħu. Issa aktar minn qatt qabel, qed nistennew bil-ħerqa li nagħżlu kollegi impenjati u ddedikati għall-futur biex insawru l-Ewropa flimkien f’dawn iż-żminijiet ta’ sfida.

 

Jekk jogħġbok kompli ħu ħsieb tiegħek innifsek, u tal-familja u tal-ħbieb tiegħek