Coronavirus – Belangrijke informatie

Startseite > Coronavirus – Belangrijke informatie

De meest actuele informatie in verband met het nieuwe coronavirus geven we eerst in het Engels en pas daarna in de overige talen.

NIEUW – update 08/06/2021

 

EPSO blijft de ontwikkelingen op coronagebied op de voet volgen. We houden ons aan alle voorzorgsmaatregelen, instructies en richtsnoeren van de EU-instellingen en de nationale overheden. Doet u mee aan een selectieprocedure, check dan regelmatig uw EPSO-account en de EPSO-website. De planning voor de lopende selectieprocedures wordt namelijk regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen.

Heeft u nog vragen, gebruik dan ons contactformulier.

Zodra we nieuwe informatie hebben, zetten we die meteen online.

 

Algemene maatregelen voor de computertests in de Prometric-testcentra

In veel EU-landen worden de beperkingen geleidelijk versoepeld, maar helaas is dit op tal van plaatsen binnen en buiten de EU nog niet het geval.

EPSO is verheugd te kunnen kondigen dat bepaalde tests vanaf juli 2021 in de vorm van computertests met toezicht op afstand worden georganiseerd, om te beginnen met de meerkeuzetoetsen. Dit online-surveillancesysteem is niet alleen flexibeler en minder duur, maar komt in de huidige wereldwijde situatie ook goed van pas omdat het vanwege gezondheidsmaatregelen, zoals reisbeperkingen en lockdowns waardoor soms ook testcentra hun deuren moeten sluiten, in tal van landen moeilijk is om de tests in de testcentra zelf af te leggen.

Via de ProProctor-applicatie van onze contractant Prometric kunnen kandidaten hun tests op afstand afleggen zonder dat het eerlijk verloop van de tests in gevaar komt.

Meer informatie over het nieuwe testsysteem, de betrokken vergelijkende onderzoeken en de planning van de tests wordt te zijner tijd op de website van EPSO bekendgemaakt.

Dankzij de invoering van tests met toezicht op afstand in combinatie met tests in testcentra kunnen we nu voor de meer recent gepubliceerde selectieprocedures met de computertests beginnen, waarbij alle kandidaten zelf kunnen kiezen hoe zij deze test willen afleggen. De indicatieve data worden zo snel mogelijk bekendgemaakt op de webpagina’s voor de betrokken selectieprocedures

We zullen op de betrokken pagina's ook aangeven of deze optie in uw geval beschikbaar is. U krijgt via uw EPSO-account ruim vóór de testdatum alle informatie die u nodig heeft.

Als u deze mogelijkheid wordt aangeboden, maar u liever niet kiest voor de test met toezicht op afstand, kunt u de test ook afleggen in een van de door EPSO erkende testcentra in de hele wereld. U moet zelf nagaan of er voor het door u gekozen testcentrum reis- of andere beperkingen gelden of zouden kunnen gelden, gelet op de epidemiologische situatie.

Voor wie ervoor kiest de test in een van de testcentra af te leggen: we volgen nog steeds strikt de regels en richtsnoeren die in Europa of elders in de wereld zijn vastgesteld, omdat tal van landen allerlei beperkingen hebben opgelegd. dat heeft natuurlijk gevolgen voor de beschikbaarheid van onze testcentra, waarvan een deel mogelijk zelfs gesloten is.

De lijst van momenteel gesloten testcentra wordt regelmatig bijgewerkt. Staat uw testcentrum niet op de lijst van gesloten centra, dan gaat uw test dus door zoals gepland. Onze contractant houdt zich aan alle geldende hygiëne- en veiligheidseisen. Lees ook de richtsnoeren en instructies over de veiligheidsprocedures in Prometric-testcentra.

Het is erg belangrijk dat u de richtsnoeren goed leest voordat u een afspraak maakt. Lees ze nogmaals vlak voordat u naar de afspraak komt.

Zoals in de richtsnoeren staat, moet u een mondkapje meebrengen en het voortdurend dragen in het testcentrum. Mondkapjes met klep zijn in het testcentrum niet toegestaan, omdat deze de virusdeeltjes niet tegenhouden. Als u naar het testcentrum komt zonder mondkapje of als u de veiligheids- en hygiënemaatregelen niet volgt, mag u uw test niet afleggen en komt u niet in aanmerking voor een andere afspraak.

Houd er rekening mee dat door gewijzigde omstandigheden aanvullende maatregelen kunnen worden genomen in de testcentra. U kan bijvoorbeeld worden verzocht uw temperatuur met een elektronische contactloze thermometer te laten meten door een medewerker van het testcentrum.

Voor meer informatie over de maatregelen in de testcentra kunt u ook direct contact opnemen met Prometric op het gratis telefoonnummer, of op het telefoonnummer +31 320 239 575.https://https://epso.europa.eu/help/faq/2015_nl

 

Specifieke maatregelen voor de computertests van lopende vergelijkende onderzoeken en van selectieprocedures voor tijdelijke functionarissen (niet van toepassing op de permanente CAST-procedure)

EPSO is zich ervan bewust dat sommige kandidaten voor de vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/381/20 (administrateurs op het gebied van Europees recht) en EPSO/AST-SC/10/20 (secretariaatsmedewerkers) nog steeds niet naar het testcentrum hebben kunnen reizen of hun test niet op de vastgestelde datum hebben kunnen afleggen. EPSO heeft met hen contact opgenomen en blijft de situatie van nabij volgen om ervoor te zorgen dat zij hiertoe alsnog de gelegenheid krijgen zodra de situatie het toelaat.

 

Specifieke maatregelen voor deelnemers aan de permanente CAST-selectieprocedure:

Werd u voor een test uitgenodigd, maar kon u de test niet boeken en/of afleggen, dan wordt u tijdens de volgende testperiode niet automatisch opnieuw uitgenodigd. Maar mocht u opnieuw uw belangstelling voor de betrokken selectieprocedure kenbaar maken, dan kunt u door de aanwervende diensten voor hetzelfde of een ander profiel worden voorgeselecteerd en opnieuw worden uitgenodigd .

De indicatieve data voor de volgende testperiodes worden gepubliceerd op de webpagina’s van de verschillende CAST/P-profielen.

 

Assessments

Bij de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 heeft EPSO alle activiteiten van het assessment in Brussel en Luxemburg opgeschort en besloten het assessment online (op afstand) te organiseren.

Testen op afstand betekent dat kandidaten thuis of op kantoor hun test moeten afleggen, in plaats van bij EPSO. Deze tests worden afgenomen via een videoverbinding. Alle technische details worden vooraf verstrekt en u krijgt de kans de verbinding vooraf te testen.

 

Nieuwe vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures

De volgende update van de indicatieve planning voor nieuwe vergelijkende onderzoeken wordt eind juni 2021 gepubliceerd. In deze moeilijke tijden kijken we meer dan ooit uit naar de selectie van gemotiveerde en toegewijde collega’s om Europa samen verder vorm te geven.

 

Zorg intussen goed voor uzelf, uw familie en uw vrienden.