Coronavirus – Belangrijke informatie

Startseite > Coronavirus – Belangrijke informatie

De meest actuele informatie in verband met het nieuwe coronavirus geven we u eerst in het Engels. In de overige talen kan het iets langer duren.

NIEUW – update 15/12/2020

EPSO volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus en COVID-19 op de voet. De situatie is nog steeds onvoorspelbaar en daarom blijven we ons houden aan alle voorzorgsmaatregelen, instructies en richtsnoeren van de EU-instellingen en de nationale overheden. Doet u mee aan een selectieprocedure, bekijk dan regelmatig uw EPSO-account en de EPSO-website. De tijdschema’s voor de lopende selectieprocedures worden herzien en zullen regelmatig worden aangepast aan de nieuwe planning.

Heeft u nog vragen, gebruik dan ons contactformulier.

Zodra we bij EPSO meer informatie krijgen, zullen we die online zetten.

 

Meerkeuzetoetsen per computer

EPSO volgt de verschillende regels en richtsnoeren die in de Europese landen en daarbuiten gelden op de voet, met name die van Europese landen die een vorm van lockdown hebben ingevoerd. Dit heeft onvermijdelijk tot gevolg dat een deel van onze testcentra gesloten zal zijn.

Na rijp beraad heeft EPSO besloten de tests voor lopende selectieprocedures te laten doorgaan in de testcentra die nog open zijn. Aangezien de infectiepieken per regio/land verschillen en onze kandidaten zich overal ter wereld bevinden, zou het uitstellen van de momenteel geplande tests geen passende oplossing zijn. 

Desondanks zijn wij ons ervan bewust dat sommige kandidaten op de geplande testdata niet naar de testcentra kunnen reizen om hun test af te leggen. Daarom houden wij de situatie constant in het oog. Zodra de testfase voor een bepaald vergelijkend onderzoek is afgesloten, gaan wij na welke kandidaten hun tests niet hebben kunnen afleggen in het testcentrum van hun keuze en proberen we ervoor te zorgen dat zij dat alsnog kunnen doen zodra de testcentra weer open gaan.

U kunt erop vertrouwen dat onze contractant voldoet aan alle vereiste veiligheids- en hygiënische eisen. Lees ook de richtsnoeren en instructies over veiligheidsprocedures in Prometric-testcentra. De lijst van momenteel gesloten testcentra wordt regelmatig bijgewerkt. Staat uw testcentrum niet op de lijst van gesloten centra, dan gaat uw test dus door zoals gepland.

Het is erg belangrijk dat u de richtsnoeren goed leest voordat u een afspraak maakt. Lees ze nogmaals vlak voordat u naar de afspraak komt.

Zoals in de richtsnoeren staat, moet u een mondkapje meebrengen en het voortdurend dragen in het testcentrum. Zowel medische mondkapjes als stoffen gezichtsbedekkingen zijn toegestaan. Mondkapjes met uitadem-/eenrichtingskleppen zijn verboden in het testcentrum, omdat deze de virale deeltjes niet tegenhouden.

Als u naar het testcentrum komt zonder mondkapje of als u de veiligheids- en hygiënische maatregelen niet volgt, mag u uw test niet afleggen en komt u niet in aanmerking voor een andere afspraak.

Houd er rekening mee dat door gewijzigde omstandigheden aanvullende maatregelen kunnen worden genomen in de testcentra. U kan bijvoorbeeld worden verzocht uw temperatuur met een elektronische contactloze thermometer te laten meten door het personeel van het testcentrum.

Voor meer informatie over de maatregelen in de testcentra kunt u ook direct contact opnemen met Prometric op het gratis telefoonnummer, of op het telefoonnummer +31 320 239 575.

Aan het einde van de fase met meerkeuzetoetsen per computer van alle vergelijkende onderzoeken in kwestie beoordeelt EPSO de situatie van de kandidaten die niet konden deelnemen omdat zij niet konden reizen, omdat hun testcentrum gesloten was of om andere redenen. Tot die tijd verzoeken wij u af te wachten en niet zelf contact op te nemen met EPSO.

 

Vergelijkende onderzoeken EPSO/AST-SC/10/20 en EPSO/AD/381/20

Gedetailleerde informatie over de nieuwe testperiode in 2021 wordt gepubliceerd op de website van EPSO en in de accounts van de kandidaten die niet konden reizen of de test afleggen vanwege de sluiting van het testcentrum of om andere redenen.

De resultaten van de meerkeuzetoetsen per computer worden in de accounts van de deelnemers gezet zodra alle kandidaten deze hebben afgelegd.

EPSO werkt ook aan de mogelijkheid om in de toekomst de meerkeuzetoetsen op afstand af te leggen. Meer informatie hierover, over de betrokken vergelijkende onderzoeken en de planning ervan, wordt te zijner tijd op de website van EPSO gepubliceerd.

De desbetreffende kandidaten ontvangen ruim voor hun testdatum uitvoerige informatie.

 

Assessments

Bij de uitbraak van het coronavirus in maart heeft EPSO alle activiteiten van het assessment in Brussel en Luxemburg moeten opschorten. Daarom heeft EPSO besloten het assessment online (op afstand) te organiseren.

Wat is testen op afstand?

Testen op afstand betekent dat kandidaten thuis of op kantoor hun test doen, in plaats van bij EPSO. Deze tests worden afgenomen via een videoverbinding. Alle technische details worden vooraf verstrekt en u krijgt de kans de verbinding vooraf te testen.

EPSO heeft de addenda bij de oproepen gepubliceerd op de pagina's over alle relevante selectieprocedures.

Vergelijkende onderzoeken EPSO/AST-SC/08/19 en EPSO/AST-SC/09/19

De meeste kandidaten die deelnemen aan vergelijkend onderzoek EPSO/AST-SC/08/19 hebben in november 2020 de meerkeuzetoetsen per computer al afgelegd. Kandidaten die door de pandemie hun testen niet hebben kunnen afleggen, ontvangen in januari 20121 bericht van Prometric, de contractant van EPSO. De andere assessments beginnen ten vroegste in januari 2021.

De assessments voor vergelijkend onderzoek EPSO/AST-SC/09/19 zijn momenteel gepland voor januari 2021. De elektronische postbakopdracht en de meerkeuzetoetsen per computer zullen in januari 2021 in de testcentra van Prometric worden georganiseerd. De uitnodigingen hiervoor zijn onlangs gepubliceerd in de EPSO-accounts van de kandidaten.

Vergelijkend onderzoek EPSO/AD/372/19

De groepsopdracht is geannuleerd en vervangen door een situationeel gedragsgericht interview, dat gemakkelijker online afgenomen kan worden.

De assessments voor vergelijkend onderzoek EPSO/AD/372/19 beginnen op zijn vroegst opnieuw in januari 2021.

Vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/373/19 en EPSO/AD/365-370/19:

De groepsopdracht is vervangen door een situationeel gedragsgericht interview, dat gemakkelijker online afgenomen kan worden.

Kandidaten voor het vergelijkend onderzoek EPSO/AD/365-70/19 hebben de meerkeuzetesten per computer in november 2020 afgelegd in een van de testcentra van Prometric. Kandidaten die door de pandemie hun testen niet hebben kunnen afleggen, ontvangen in januari 20121 bericht van Prometric, de contractant van EPSO.

De assessments voor vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/373/19 en EPSO/AD/365-70/19 beginnen op zijn vroegst opnieuw in januari 2021.

Vergelijkend onderzoek EPSO/AD/374/19

Het online assessment loopt momenteel.

Blijf ondertussen uw EPSO-account regelmatig bekijken om geen updates te missen.

 

Selectieprocedure CAST/P (CAST Permanent)

Was u uitgenodigd voor een test, maar kon u vanwege corona geen test boeken of afleggen, dan zult u worden uitgenodigd voor de volgende testperiode, tenzij u contact met EPSO opneemt en duidelijk verklaart dat u geen nieuwe uitnodiging wenst. LET OP! Alleen kandidaten die hun belangstelling voor het desbetreffende profiel hebben verlengd, ontvangen een nieuwe uitnodiging van EPSO. Wanneer u uw belangstelling heeft verlengd, hoeft u geen contact op te nemen met EPSO of andere stappen te ondernemen. U ontvangt een uitnodiging via uw EPSO-account.

De uitnodiging voor een latere test is een regeling van EPSO om de gevolgen van de pandemie voor de kandidaten te beperken en iedereen onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk gelijke kansen te geven.

Let op: was u al geslaagd voor de preselecties voor een bepaalde functie? Dan is het niet uitgesloten dat die procedure nog gewoon loopt. Controleer dat goed. EPSO en de betrokken diensten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als u geen bericht ontvangt, ondanks het feit dat u al voor eerdere tests geslaagd was.

De indicatieve data voor de volgende testperiodes worden gepubliceerd op de webpagina’s van de verschillende CAST/P-profielen.

 

Nieuwe vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures

EPSO publiceert regelmatig zijn indicatieve planning voor nieuwe vergelijkende onderzoeken op deze website. In deze moeilijke tijden kijken we meer dan ooit uit naar de selectie van gemotiveerde en toegewijde collega’s om Europa samen verder vorm te geven.

 

Zorg intussen goed voor uzelf, uw familie en uw vrienden.