Coronavirus – Belangrijke informatie

Startseite > Coronavirus – Belangrijke informatie

De meest actuele informatie in verband met het nieuwe coronavirus geven we u eerst in het Engels. In de overige talen kan het iets langer duren.

NIEUW – update 01/10/2020

EPSO volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) op de voet. De situatie is nog steeds onvoorspelbaar en daarom blijven we ons houden aan alle voorzorgsmaatregelen, instructies en richtsnoeren van de EU-instellingen en de nationale overheden. Doet u mee aan een selectieprocedure, bekijk dan regelmatig uw EPSO-account en de EPSO-website. Heeft u nog vragen, gebruik dan ons contactformulier.

Zodra we bij EPSO meer informatie krijgen, zullen we die online zetten.

 

Meerkeuzetoetsen per computer

De computertests voor verschillende selectieprocedures, die EPSO samen met contractant Prometric organiseert, gaan door. Daarbij houden we rekening met de geldende regels ter plaatse, bijvoorbeeld wat betreft eventuele versoepelingen, sociale afstand en hygiëne.

Lees ook de richtsnoeren en instructies over veiligheidsprocedures in Prometric-testcentra. Het is erg belangrijk dat u die kent wanneer u een afspraak maakt. Lees ze nogmaals vlak voordat u naar de afspraak komt.
Zoals in de richtsnoeren staat, moet u een mondkapje meebrengen en het voortdurend dragen in het testcentrum. Zowel medische mondmaskers als stoffen gezichtsbedekkingen zijn toegestaan. Als u naar het testcentrum komt zonder mondkapje, mag u uw test niet afleggen en komt u niet in aanmerking voor een andere afspraak.

Houd er rekening mee dat in de gegeven omstandigheden aanvullende maatregelen kunnen worden genomen in de testcentra. U kan bijvoorbeeld worden verzocht uw temperatuur met een elektronische contactloze thermometer te laten meten door het personeel van het testcentrum.

 

Assessments in Brussel en Luxemburg

Bij de uitbraak van het coronavirus in maart heeft EPSO alle activiteiten van het assessment in Brussel en Luxemburg moeten opschorten. Vanwege de huidige omstandigheden is het voorlopig niet mogelijk om de testen bij EPSO te houden. Daarom onderzoekt EPSO of het mogelijk is om het assessment online (op afstand) te organiseren.

Wat is testen op afstand?

Testen op afstand betekent dat kandidaten thuis of op kantoor hun test doen, in plaats van bij EPSO. Deze testen worden afgenomen via videoconferentie of web messaging software. Alle technische details worden vooraf verstrekt en u krijgt de kans de verbinding vooraf te testen.

Naar verwachting zullen de assessments op afstand voor het einde van dit jaar kunnen beginnen. U ontvangt minstens drie weken van tevoren via uw EPSO-account alle gegevens over de logistieke en technische vereisten.

Vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/373/19 en EPSO/AD/365-370/19:

Begin september hebben de kandidaten hun casestudy's met succes in de Prometric-testcentra gemaakt. We willen hen alle bedanken voor hun medewerking.

Het assessment, dat oorspronkelijk in Brussel of Luxemburg zou plaatsvinden, wordt nu op afstand gedaan. De groepsopdracht wordt geannuleerd en vervangen door een situationeel interview, dat gemakkelijker online afgenomen kan worden. Kandidaten voor het vergelijkende onderzoek EPSO/AD/365-70/19 moeten ook de meerkeuzetoetsen per computer afleggen in een van de testcentra van Prometric over de hele wereld. (Deze toetsen zouden aanvankelijk in het assessmentcentrum worden afgenomen.)

Vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/372/19 en EPSO/AD/374/19:

Kandidaten die niet vóór 6 maart 2020 aan het assessment hebben kunnen deelnemen, mogen deze test nu op afstand afleggen. De groepsopdracht wordt vervangen door een situationeel interview.

Alle assessments die kandidaten vóór 6 maart 2020 in Brussel of Luxemburg hebben afgelegd, blijven geldig. De groepsopdracht wordt echter geannuleerd en vervangen door een situationeel interview, dat gemakkelijker online afgenomen kan worden. Ook kandidaten die vóór 6 maart 2020 de groepsopdracht hebben uitgevoerd, krijgen ter vervanging daarvan een uitnodiging van EPSO om deel te nemen aan een situationeel interview.

Assessment

Kandidaten die vóór 6 maart 2020 aan het assessment in Brussel of Luxemburg hebben deelgenomen, krijgen drie weken van tevoren een uitnodiging voor een situationeel interview.

Kandidaten die niet vóór 6 maart 2020 aan het assessment hebben kunnen deelnemen, ontvangen drie weken van tevoren een nieuwe uitnodiging voor een assessment (inclusief een situationeel interview) op afstand. Kandidaten die al een uitnodiging voor een assessment in Brussel hebben ontvangen, worden verzocht deze te negeren. Kandidaten voor het vergelijkend onderzoek EPSO/AD/374/19 moeten ook de meerkeuzetoetsen per computer afleggen in een van de testcentra van Prometric over de hele wereld. (Deze toetsen zouden aanvankelijk in het assessmentcentrum worden afgenomen.)

Binnenkort worden verdere instructies en gedetailleerde informatie gepubliceerd op de website van EPSO en in de EPSO-accounts van de kandidaten.

De tijdschema’s voor de lopende selectieprocedures worden herzien en zullen tijdig worden aangepast aan de nieuwe planning.

Blijf ondertussen uw EPSO-account regelmatig bekijken om geen updates te missen.

 

Selectieprocedure CAST/P (CAST Permanent)

EPSO is zich ervan bewust dat sommige kandidaten vanwege de coronapandemie in september 2020 hun test niet hebben kunnen afleggen. Als dat ook voor u geldt, heeft u via uw EPSO-account al een uitnodiging voor de tests in oktober ontvangen.

Bent u uitgenodigd voor een test in oktober, maar kunt u om coronagerelateerde redenen geen test boeken of afleggen, dan zult u worden uitgenodigd voor een test in november, tenzij u contact met EPSO opneemt en duidelijk verklaart dat u geen nieuwe uitnodiging wenst. LET OP! Alleen kandidaten die hun belangstelling voor het desbetreffende profiel vóór 21 oktober 2020 om middernacht hebben verlengd, ontvangen een nieuwe uitnodiging van EPSO. Wanneer u uw belangstelling heeft verlengd, hoeft u geen contact op te nemen met EPSO of andere stappen te ondernemen. Eind oktober krijgt u een uitnodiging via uw EPSO-account.

De uitnodiging voor een latere test is een maatregel van EPSO om de gevolgen van de pandemie voor de kandidaten te beperken en iedereen onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk gelijke kansen te geven.

De indicatieve data voor de volgende testperiodes zijn al gepubliceerd op de webpagina’s van de verschillende CAST/P-profielen.

 

Nieuwe vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures

EPSO publiceert regelmatig zijn indicatieve planning voor nieuwe vergelijkende onderzoeken op deze website. In deze moeilijke tijden kijken we meer dan ooit uit naar de selectie van gemotiveerde en toegewijde collega’s om Europa samen verder vorm te geven.

 

Zorg intussen goed voor uzelf, uw familie en uw vrienden.