Coronavirus – Belangrijke informatie

Startseite > Coronavirus – Belangrijke informatie

De meest actuele informatie in verband met het nieuwe coronavirus geven we u eerst in het Engels. In de overige talen kan het iets langer duren.

NIEUW – update 19/03/2020

EPSO blijft de ontwikkelingen op coronagebied op de voet volgen. We houden ons aan alle voorzorgsmaatregelen, instructies en richtsnoeren van de EU-instellingen en de nationale overheden. Doet u mee aan een selectieprocedure, bekijk dan regelmatig uw EPSO-account en de EPSO-website. De tijdschema’s voor de lopende selectieprocedures worden herzien en zullen regelmatig worden aangepast aan de nieuwe planning.

Heeft u nog vragen, gebruik dan ons contactformulier.

Zodra we bij EPSO meer informatie krijgen, zullen we die online zetten.

 

Algemene maatregelen voor de computertests in de Prometric-testcentra

EPSO volgt de regels en richtsnoeren die in de Europese landen en daarbuiten gelden op de voet, zeker die in de Europese landen waar een lockdown is ingevoerd. Dit heeft onvermijdelijk tot gevolg dat een deel van onze testcentra gesloten zal zijn.

Na rijp beraad heeft EPSO besloten de tests voor lopende selectieprocedures te laten doorgaan in de testcentra die nog open zijn. Aangezien de infectiepieken per regio/land verschillen en onze kandidaten zich overal ter wereld bevinden, zou het uitstellen van de momenteel geplande tests geen passende oplossing zijn. 

Onze contractant houdt zich aan alle geldende hygiëne- en veiligheidseisen. Lees ook de richtsnoeren en instructies over veiligheidsprocedures in Prometric-testcentra. De lijst van momenteel gesloten testcentra wordt regelmatig bijgewerkt. Staat uw testcentrum niet op de lijst van gesloten centra, dan gaat uw test dus door zoals gepland.

Het is erg belangrijk dat u de richtsnoeren goed leest voordat u een afspraak maakt. Lees ze nogmaals vlak voordat u naar de afspraak komt.

Zoals in de richtsnoeren staat, moet u een mondkapje meebrengen en het voortdurend dragen in het testcentrum. Mondkapjes met klep zijn in het testcentrum niet toegestaan, omdat deze de virusdeeltjes niet tegenhouden. Als u naar het testcentrum komt zonder mondkapje of als u de veiligheids- en hygiënische maatregelen niet volgt, mag u uw test niet afleggen en komt u niet in aanmerking voor een andere afspraak.

Houd er rekening mee dat door gewijzigde omstandigheden aanvullende maatregelen kunnen worden genomen in de testcentra. U kan bijvoorbeeld worden verzocht uw temperatuur met een elektronische contactloze thermometer te laten meten door het personeel van het testcentrum.

Voor meer informatie over de maatregelen in de testcentra kunt u ook direct contact opnemen met Prometric op het gratis telefoonnummer, of op het telefoonnummer +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_nl

 

Specifieke maatregelen voor de computertests van lopende vergelijkende onderzoeken en van selectieprocedures voor tijdelijke functionarissen (niet van toepassing op de permanente CAST-procedure)

EPSO is zich ervan bewust dat sommige kandidaten niet op de geplande testdata naar de testcentra kunnen reizen om hun test af te leggen. We volgen de situatie nauwlettend en streven ernaar dat kandidaten die hun test niet kunnen afleggen, hiertoe alsnog de kans krijgen zodra de situatie het toelaat.

Kunt u in verband met de huidige crisis de tests niet boeken of afleggen, geef dan een korte uitleg die u onderbouwt met een bewijs, zoals een (verwijzing naar) een officieel actueel besluit van de nationale of regionale autoriteiten. Alle stukken moet u via het contactformulier van EPSO indienen zodra het probleem zich voordoet. We nemen per geval een besluit op basis van een analyse van de ingediende stukken. Meer informatie vindt u in de uitnodiging die u via uw EPSO-account ontvangt.

 

Specifieke maatregelen voor deelnemers aan de permanente CAST-selectieprocedure:

Was u uitgenodigd voor een test, maar kon u vanwege corona geen test boeken of afleggen, dan zult u worden uitgenodigd voor de volgende testperiode, mits u bevestigt dat u nog steeds belangstelling heeft. Wanneer u uw belangstelling heeft bevestigd, hoeft u geen contact op te nemen met EPSO of andere stappen te ondernemen. U ontvangt een uitnodiging via uw EPSO-account.

Let op: was u al geslaagd voor de preselecties voor een bepaalde functie? Dan is het niet uitgesloten dat die procedure nog gewoon loopt. Controleer dat goed. EPSO en de betrokken diensten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als u geen bericht ontvangt, ondanks het feit dat u al voor eerdere tests geslaagd was.

Sinds maart 2020 stuurt EPSO uit solidariteit automatisch een nieuwe uitnodiging voor een toekomstige test om de onzekerheid als gevolg van de plotseling uitbraak van het coronavirus op te vangen. EPSO heeft nu besloten om daar met ingang van mei 2021 mee te stoppen. Dit betekent dat kandidaten die hun tests niet in april 2021 kunnen afleggen, in mei 2021 voor het laatst automatisch een nieuwe uitnodiging krijgen, als zij tenminste laten weten nog steeds belangstelling te hebben. Kandidaten die hun tests niet in mei 2021 niet kunnen afleggen, ontvangen niet meer automatisch een nieuwe uitnodiging voor de volgende testperiode.

De indicatieve data voor de volgende testperiodes worden gepubliceerd op de webpagina’s van de verschillende CAST/P-profielen.

 

Assessments

Bij de uitbraak van het coronavirus in maart heeft EPSO alle activiteiten van het assessment in Brussel en Luxemburg moeten opschorten. Daarom heeft EPSO besloten het assessment online (op afstand) te organiseren.

Testen op afstand betekent dat kandidaten thuis of op kantoor hun test doen, in plaats van bij EPSO. Deze tests worden afgenomen via een videoverbinding. Alle technische details worden vooraf verstrekt en u krijgt de kans de verbinding vooraf te testen.

 

Nieuwe vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures

EPSO publiceert regelmatig zijn indicatieve planning voor nieuwe vergelijkende onderzoeken op deze website. In deze moeilijke tijden kijken we meer dan ooit uit naar de selectie van gemotiveerde en toegewijde collega’s om Europa samen verder vorm te geven.

 

Zorg intussen goed voor uzelf, uw familie en uw vrienden.