Coronavirus – Belangrijke informatie

Startseite > Coronavirus – Belangrijke informatie

De meest actuele informatie in verband met het nieuwe coronavirus geven we u eerst in het Engels. In de overige talen kan het iets langer duren.

NIEUW – update 24/07/2020

EPSO volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) op de voet. Zoals het er nu naar uitziet, organiseert EPSO vanaf september weer tests.

De situatie is natuurlijk nog steeds onvoorspelbaar en daarom blijven we ons houden aan alle voorzorgsmaatregelen, instructies en richtsnoeren van de EU-instellingen en de nationale overheden. Doet u mee aan een selectieprocedure, bekijk dan regelmatig uw EPSO-account en de EPSO-website. U kunt u ons zo nodig ook vragen stellen via ons gebruikelijke contactformulier.

Meerkeuzetoetsen per computer

Samen met contractant Prometric organiseert EPSO weer computertests voor verschillende selectieprocedures. Daarbij houden we rekening met de geldende regels in de EU-landen en daarbuiten, maar ook met de verschillen in versoepelings-, socialeafstands- en hygiënemaatregelen.

Alle richtsnoeren en instructies over veiligheidsprocedures in Prometric-testcentra zijn hier beschikbaar. Het is van groot belang dat u deze zorgvuldig leest voordat u een afspraak maakt.
Zoals in de richtsnoeren staat, moet u een mondkapje meebrengen en het voortdurend dragen in het testcentrum. Zowel medische mondmaskers als stoffen gezichtsbedekkingen zijn toegestaan. Als u naar het testcentrum komt zonder mondkapje, mag u uw test niet afleggen en komt u niet in aanmerking voor een andere afspraak.

Houd er rekening mee dat in de gegeven omstandigheden aanvullende maatregelen kunnen worden genomen in de testcentra. U kan bijvoorbeeld worden verzocht uw temperatuur met een elektronische contactloze thermometer te laten meten door het personeel van het testcentrum.

De EPSO-website is in die zin aangepast. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt deze toegevoegd. 

Assessments in Brussel en Luxemburg

Bij de uitbraak van het coronavirus in maart heeft EPSO alle activiteiten van het assessment in Brussel en Luxemburg moeten opschorten. Het is de bedoeling de assessments voor de vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 in de tweede helft van september te hervatten. De tijdschema’s voor de lopende procedures worden herzien en zullen tijdig worden aangepast aan de nieuwe planning.

Er zijn inmiddels veiligheidsmaatregelen en instructies voor de kandidaten opgesteld. Er zal ook worden gezorgd voor voldoende afstand, handgel en mondkapjes. Alle regels en informatie wordt op onze website gezet en regelmatig bijgewerkt. Controleer die informatie regelmatig en in ieder geval vlak voor u naar het assessment komt. Voor de assessments in Luxemburg worden ook dergelijke maatregelen genomen en tijdig bekendgemaakt.

EPSO heeft al een bericht gestuurd naar de kandidaten van selectieprocedure EPSO/AD/374/19 die nog geen assessment hebben afgelegd. Bent u kandidaat voor een andere selectieprocedure, dan krijgt u drie weken voor de nieuwe assessmentdatum een uitnodiging, zodat u voldoende tijd heeft om uw reis te plannen.

Blijf ondertussen uw EPSO-account regelmatig bekijken om geen updates te missen.

Heeft u uw assessment al afgelegd, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.

Selectieprocedure CAST/P (CAST Permanent)

De testprocedures voor CAST Permanent verliepen door de coronacrisis niet zoals gepland. EPSO is zich ervan bewust dat sommige kandidaten hierdoor in juni-juli 2020 hun test niet konden afleggen.

Bent u een van deze kandidaten, dan wordt u later opnieuw voor een test uitgenodigd. U hoeft dus niet zelf met EPSO contact op te nemen of enige actie te ondernemen. Eind augustus ontvangt u een bevestiging per e-mail op het in uw EPSO-account vermelde adres.

De uitnodiging voor een latere test is een maatregel van EPSO om de gevolgen van de pandemie voor de kandidaten te beperken en iedereen onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk gelijke kansen te geven.

De nieuwe indicatieve data voor de volgende testperiodes zijn al gepubliceerd op de webpagina’s van de verschillende CAST/P-profielen.

Nieuwe vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures

Wij hebben de indicatieve planning voor nieuwe vergelijkende onderzoeken op onze website geactualiseerd. Gelieve deze te raadplegen. In deze moeilijke tijden kijken we meer dan ooit uit naar de selectie van gemotiveerde en toegewijde collega’s om Europa samen verder vorm te geven.

Zorg intussen goed voor uzelf, uw familie en uw vrienden.