Coronavirus – Belangrijke informatie

Startseite > Coronavirus – Belangrijke informatie

De meest actuele informatie in verband met het nieuwe coronavirus geven we u eerst in het Engels. In de overige talen kan het iets langer duren.

NIEUW – update 30/04/2020

EPSO volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) op de voet. We passen alle voorzorgsmaatregelen toe en nemen de instructies en richtsnoeren van de nationale overheden in acht. Tegelijkertijd adviseren we deelnemers aan lopende selectieprocedures om regelmatig hun EPSO-account en de EPSO-website te bekijken. U kunt u ons zo nodig ook vragen sturen via ons gebruikelijke contactformulier.

Meerkeuzetoetsen per computer

Samen met contractant Prometric werkt EPSO aan de hervatting van de computertests voor verschillende selectieprocedures. Daarbij houden we rekening met de geldende regels in de EU-landen en daarbuiten, maar ook met de verschillen in versoepelings-, socialeafstands- en hygiënemaatregelen. Zodra we meer weten over de nieuwe planning, zullen we de webpagina's voor de betrokken selectieprocedures aanpassen.

Assessments in Brussel en Luxemburg

EPSO heeft alle assessments in Brussel en in Luxemburg opgeschort. De assessments voor de vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 en EPSO/AST-SC/08/19 zijn per 9 maart uitgesteld tot september 2020. Kandidaten die al een uitnodiging hebben ontvangen, wordt verzocht NIET naar het EPSO-gebouw te komen. Bent u kandidaat en was u al uitgenodigd voor een test, dan heeft u extra informatie gekregen via uw EPSO-account. U krijgt bericht van ons zodra er meer duidelijkheid is over de situatie.

Selectieprocedure CAST/P (CAST Permanent)

Omdat de organisatie van de tests voor de permanente CAST-selectieprocedure ernstig is verstoord door de coronacrisis, neemt EPSO speciale maatregelen voor alle kandidaten die de test in maart (10-16 maart) hadden moeten afleggen, maar niet in staat waren te reserveren of om de test af te leggen. Geldt dit ook voor u, dan heeft u hierover al meer informatie ontvangen op het in uw EPSO-account vermelde e-mailadres. U hoeft dus niet zelf met EPSO contact op te nemen en ook geen andere actie te ondernemen.

De in april en mei geplande CAST/P-selectieprocedures zijn tot nader order uitgesteld.

Nieuwe vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures

We proberen de planning voor nieuwe vergelijkende onderzoeken zoveel mogelijk aan te houden. Zeker in deze moeilijke tijden kijken we uit naar de selectie van gemotiveerde en toegewijde collega’s om Europa samen verder vorm te geven. Het is onze bedoeling de informatie over komende vergelijkende onderzoeken in de tweede helft van mei te actualiseren.

Zorg intussen goed voor uzelf, uw familie en uw vrienden.