Coronavirus – Belangrijke informatie

Startseite > Coronavirus – Belangrijke informatie

De meest actuele informatie in verband met het coronavirus geven we eerst in het Engels en pas daarna in de overige talen.

NIEUW – update 23/09/2021

EPSO blijft de ontwikkelingen op coronagebied op de voet volgen. We houden ons aan alle voorzorgsmaatregelen, instructies en richtsnoeren van de nationale overheden en de EU-instellingen. Doet u mee aan een selectieprocedure, check dan regelmatig uw EPSO-account en de EPSO-website. De planning voor de lopende selectieprocedures wordt namelijk regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen.

Heeft u nog vragen, gebruik dan ons contactformulier.

Zodra we nieuwe informatie hebben, zetten we die meteen online.

Algemene maatregelen voor:

  • computertests in erkende testcentra
  • tests met toezicht op afstand [1]

Hoewel de coronamaatregelen in veel EU-landen geleidelijk worden versoepeld, is dit nog niet overal het geval.

Begin juli 2021 is EPSO bij bepaalde vergelijkende onderzoeken begonnen met computertests met toezicht op afstand. Met toezicht op afstand kan EPSO het vergelijkend onderzoek sneller afwikkelen. Via de ProProctor-testapplicatie van onze contractant Prometric kunnen kandidaten hun tests op elke willekeurige plaats afleggen zonder dat het eerlijk verloop van de tests in gevaar komt. Het is niet alleen flexibeler en minder duur, maar komt in de huidige wereldwijde situatie ook goed van pas omdat het vanwege gezondheidsmaatregelen, zoals reisbeperkingen en lockdowns waardoor soms ook testcentra hun deuren moeten sluiten, in tal van landen moeilijk is om de tests in de testcentra zelf af te leggen.

Meer informatie over het nieuwe testsysteem, de betrokken vergelijkende onderzoeken en de planning van de tests wordt op de website van EPSO bekendgemaakt.

Doordat de test voortaan behalve in een testcentrum ook met toezicht op afstand kan worden afgelegd, kunnen kandidaten bij recent gepubliceerde selectieprocedures zelf kiezen hoe zij de test willen afleggen. De indicatieve data worden zo snel mogelijk bekendgemaakt op de webpagina van de betrokken selectieprocedure

We delen u daar mee of deze mogelijkheid ook voor uw test bestaat en geven u via uw EPSO-account ruim vóór de testdatum alle informatie die u nodig heeft.

Als u uw test met toezicht op afstand kunt afleggen, maar dit toch liever niet doet, kunt u de test ook afleggen in een van EPSO's testcentra verspreid over de hele wereld. U moet zelf nagaan of er voor het door u gekozen testcentrum reis- of andere beperkingen gelden of zouden kunnen gelden, gelet op de epidemiologische situatie.

Voor wie ervoor kiest de test in een van de testcentra af te leggen: we volgen nog steeds strikt de regels en richtsnoeren die in Europa of elders in de wereld zijn vastgesteld, omdat de beperkingen verschillen van land tot land. dat heeft natuurlijk gevolgen voor de beschikbaarheid van onze testcentra, waarvan een deel mogelijk zelfs gesloten is.

De lijst van momenteel gesloten testcentra wordt regelmatig bijgewerkt. Staat uw testcentrum niet op de lijst van gesloten centra, dan gaat uw test dus door zoals gepland. Onze contractant houdt zich aan alle geldende hygiëne- en veiligheidseisen. Lees ook de richtsnoeren en instructies voor de veiligheidsprocedures in testcentra.

Het is erg belangrijk dat u de richtsnoeren goed leest voordat u een afspraak maakt. Lees ze nogmaals vlak voordat u naar de afspraak komt.

Toezicht op afstand houdt in dat een surveillant de kandidaat tijdens de test in de gaten houdt. Daarvoor gebruikt hij of zij verschillende monitoringapplicaties. De kandidaten kunnen de surveillant ook waarschuwen als ze een vraag hebben of als zich een noodsituatie voordoet.

Assessments

Bij de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 heeft EPSO alle activiteiten van het assessment in Brussel en Luxemburg opgeschort en besloten het assessment online (op afstand) te organiseren.

Testen op afstand betekent dat kandidaten thuis of op kantoor hun test moeten afleggen, in plaats van bij EPSO. Deze tests worden afgenomen via een videoverbinding. Alle technische details worden vooraf verstrekt en u krijgt de kans de verbinding vooraf te testen.

Nieuwe vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures

De indicatieve planning voor nieuwe vergelijkende onderzoeken tot het einde van dit jaar wordt regelmatig bijgewerkt. 

In deze moeilijke tijden kijken we meer dan ooit uit naar de selectie van gemotiveerde en toegewijde collega’s om Europa samen verder vorm te geven.

Zorg intussen goed voor uzelf, uw familie en uw vrienden.