Koronawirus – ważne informacje

Home > Koronawirus – ważne informacje

Uwaga: najnowsze informacje na temat COVID-19 będą do odwołania publikowane głównie w języku angielskim. Stopniowo będą dodawane pozostałe wersje językowe.

NOWE INFORMACJE – zaktualizowano 23.03.2020 r.:

EPSO na bieżąco monitoruje rozwój epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Podejmujemy wszelkie środki ostrożności i właściwe działania zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przedstawionymi nam przez władze krajowe. W międzyczasie kandydatom biorącym udział w procedurach naboru wymienionych poniżej zaleca się regularne sprawdzanie konta EPSO i strony EPSO. Kandydaci mogą nam również, jak zawsze, przesyłać pytania za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

Konkursy EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 i EPSO/AST-SC/09/19:

EPSO zawiesiło wszystkie testy przeprowadzane metodą „oceny zintegrowanej”, w Brukseli i w Luksemburgu. Testy te nie są przeprowadzane od 9 marca do końca maja 2020 r. lub do odwołania. Kandydaci biorący udział w konkursach EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/374/19 i EPSO/AST-SC/09/19 proszeni są o NIESTAWIANIE SIĘ w budynkach EPSO. Dalsze informacje opublikowaliśmy na kontach EPSO kandydatów, którzy otrzymali już zaproszenie na tego rodzaju testy.

Procedura CAST/P (stała procedura naboru CAST):

Ponieważ w związku z epidemią koronawirusa organizacja testów w ramach stałej procedury naboru CAST została poważnie zakłócona, EPSO podejmuje obecnie specjalne środki w odniesieniu do wszystkich kandydatów, którzy zostali zaproszeni na testy w marcu (10–16 marca), ale nie mogli ich zarezerwować lub nie mogli wziąć w nich udziału. Wszystkim kandydatom, których to dotyczy, zostanie wkrótce wysłana wiadomość z dalszymi informacjami na adres e-mail podany przez nich na koncie EPSO. Kandydaci nie potrzebują kontaktować się z EPSO osobiście ani podejmować żadnych innych kroków.

Następny okres przeprowadzania testów w ramach procedury naboru CAST/P był pierwotnie planowany na 7–15 kwietnia. Ta sesja testów została jednak odroczona do czasu, gdy możliwe będzie wznowienie normalnej działalności.

Radzimy zostać w domu i sprawdzać informacje na bieżąco, życzymy też wszystkim zdrowia.