Koronawirus – ważne informacje

Strona główna > Koronawirus – ważne informacje

Uwaga: najnowsze informacje na temat COVID-19 będą do odwołania publikowane głównie w języku angielskim. Stopniowo będą dodawane pozostałe wersje językowe.

NOWE INFORMACJE – zaktualizowano 23.09.2021 r.:

EPSO stale uważnie monitoruje rozwój pandemii COVID-19 i podejmuje wszelkie stosowne środki ostrożności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przedstawionymi nam przez władze krajowe i instytucje UE. Kandydatom biorącym udział w bieżących procedurach naboru zaleca się regularne sprawdzanie konta EPSO i strony EPSO. Terminy poszczególnych etapów bieżących konkursów są regularnie aktualizowane zgodnie z nowo zaplanowanym harmonogramem.

Kandydaci mogą nam również przesyłać swoje pytania za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

EPSO będzie publikować nowe informacje w miarę ich dostępności.

Ogólne środki mające zastosowanie do:

  • testów komputerowych w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych
  • zdalnie nadzorowanych testów komputerowych [1]

W wielu państwach członkowskich UE obostrzenia związane z COVID-19 są stopniowo znoszone, ale nie wszędzie sytuacja wróciła do normalności.

Na początku lipca 2021 r. EPSO wprowadziło zdalnie nadzorowane testy komputerowe w wybranych konkursach. Zdalnie nadzorowane testy umożliwiają EPSO szybsze postępy w organizacji konkursu. Zdalne nadzorowanie za pośrednictwem aplikacji ProProctor firmy Prometric (naszego podwykonawcy) umożliwia kandydatom udział w testach z dowolnego miejsca na świecie w uczciwy sposób. System umożliwia większą elastyczność i efektywność kosztową oraz jest przede wszystkim ważny w kontekście obecnej sytuacji na świecie, w której obecność kandydatów w ośrodkach egzaminacyjnych może być utrudniona ze względu na środki w zakresie zdrowia publicznego, takie jak ograniczenia w podróżowaniu i lockdowny w wielu krajach, z czym wiąże się również zamykanie ośrodków egzaminacyjnych.

Informacje na temat nowego systemu przeprowadzania testów, odnośnych konkursów i harmonogramu testów są publikowane na stronie internetowej EPSO.

EPSO wprowadziło zdalnie nadzorowane testy w połączeniu z tradycyjnymi testami w ośrodkach egzaminacyjnych i rozpoczęło obecnie w ten sposób przeprowadzanie testów komputerowych dla niedawno opublikowanych procedur naboru, dając kandydatom możliwość przystąpienia do testów w preferowanej przez nich formie. Orientacyjne daty są publikowane na stronach poświęconych konkretnym procedurom naboru. 

Na stronie poświęconej danemu konkursowi informujemy, czy opcja zdalnie nadzorowanego testu jest dostępna w przypadku danego testu. Wyczerpujące i kompletne informacje są publikowane również z wyprzedzeniem na kontach EPSO kandydatów.

Jeżeli opcja zdalnie nadzorowanego testu jest dostępna, ale kandydat lub kandydatka nie chce z niej skorzystać, będzie mieć również możliwość zarezerwowania testu w jednym z ośrodków egzaminacyjnych EPSO na całym świecie. Kandydaci są wówczas odpowiedzialni za upewnienie się, że w przypadku wybranego ośrodka egzaminacyjnego nie mają zastosowania ograniczenia w podróżowaniu ani inne obostrzenia związane z pandemią.

W przypadku testów w ośrodku egzaminacyjnym nadal będziemy surowo przestrzegać zasad i zaleceń określonych w Europie i na całym świecie, zgodnych z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią przez dany kraj. Ma to oczywiście wpływ na dostępność ośrodków egzaminacyjnych – w niektórych krajach mogą one pozostać otwarte, podczas gdy w innych zostały zamknięte.

Wykaz ośrodków egzaminacyjnych, które są obecnie zamknięte, jest regularnie aktualizowany. Jeżeli dany ośrodek egzaminacyjny nie jest wymieniony na liście zamkniętych ośrodków, oznacza to, że testy odbędą się zgodnie z planem. Podwykonawca EPSO stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wymagane w tej trudnej sytuacji. Wszystkie wytyczne i instrukcje dotyczące procedur bezpieczeństwa w ośrodkach egzaminacyjnych dostępne są tutaj.

Prosimy przed zarezerwowaniem testu oraz później, przed udaniem się na test, starannie zapoznać się z instrukcjami.

[1] „Nadzorujący” to osoba, która obserwuje kandydatów podczas egzaminu. Podczas zdalnie nadzorowanego testu kandydaci są stale obserwowani przez osoby nadzorujące za pomocą różnych narzędzi monitorowania. Kandydaci mogą zwrócić się do nadzorującego, jeżeli mają pytania lub w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji.

Testy oceny zintegrowanej:

Na początku pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. EPSO musiało zawiesić ocenę zintegrowaną w Brukseli i w Luksemburgu. W zamian EPSO postanowiło zorganizować testy oceny zintegrowanej online (zdalnie).

Kandydaci biorą udział w zdalnych testach z domu, z biura itp. Nie muszą udawać się do siedziby EPSO. Testowanie odbywa się za pomocą programu do wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne są podawane z wyprzedzeniem i istnieje możliwość przetestowania połączenia przed dniem, w którym odbywa się test.

Nowe konkursy i procedury naboru:

Regularnie aktualizujemy orientacyjny harmonogram nowych konkursów do końca bieżącego roku. 

Obecnie tym bardziej zależy nam na wyborze zaangażowanych i pełnych zapału współpracowników, z którymi wspólnie będziemy kształtować Europę w tych trudnych czasach.

Zachęcamy wszystkich do dbania o własne zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin i przyjaciół.