Koronawirus – ważne informacje

Strona główna > Koronawirus – ważne informacje

Uwaga: najnowsze informacje na temat COVID-19 będą do odwołania publikowane głównie w języku angielskim. Stopniowo będą dodawane pozostałe wersje językowe.

NOWE INFORMACJE – zaktualizowano 19.03.2021 r.:

EPSO stale uważnie monitoruje rozwój pandemii COVID-19 i podejmuje wszelkie stosowne środki ostrożności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przedstawionymi nam przez instytucje UE i władze krajowe. Kandydatom biorącym udział w bieżących procedurach naboru zaleca się regularne sprawdzanie konta EPSO i strony EPSO. Terminy poszczególnych etapów bieżących konkursów są regularnie aktualizowane na poświęconych im stronach zgodnie z na nowo zaplanowanym harmonogramem.

Kandydaci mogą nam również, jak zawsze, przesyłać pytania za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

EPSO będzie publikować nowe informacje w miarę ich dostępności.

 

Środki ogólne mające zastosowanie do testów komputerowych w ośrodkach egzaminacyjnych Prometric

EPSO uważnie śledzi różne zasady i wytyczne w poszczególnych krajach w Europie i na całym świecie, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele krajów wprowadziło różne formy lockdownu. Ma to oczywiście wpływ na dostępność ośrodków egzaminacyjnych – w niektórych krajach mogą one pozostać otwarte, podczas gdy w innych zostały zamknięte.

EPSO dokładnie przeanalizowało bieżącą sytuację i zdecydowało, że testy w ramach trwających procedur selekcji będą nadal przeprowadzane w tych ośrodkach, które pozostają otwarte. Biorąc pod uwagę charakter pandemii COVID-19 i różny przebieg krzywej zakażeń w różnych krajach i regionach, przesunięcie w czasie obecnie zaplanowanych testów nie byłoby rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich kandydatów, zważywszy na fakt, że nasi kandydaci pochodzą z różnych części świata. 

Podwykonawca EPSO stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wymagane w tej trudnej sytuacji. Wszystkie wytyczne i instrukcje dotyczące procedur bezpieczeństwa w ośrodkach egzaminacyjnych Prometric dostępne są tutaj. Wykaz ośrodków egzaminacyjnych, które są obecnie zamknięte, jest regularnie aktualizowany. Jeżeli dany ośrodek egzaminacyjny nie jest wymieniony na liście zamkniętych ośrodków, oznacza to, że testy odbędą się zgodnie z planem.

Prosimy przed zarezerwowaniem testu oraz później, przed udaniem się na test, starannie zapoznać się z instrukcjami.

Zgodnie z wytycznymi kandydaci muszą stawić się z własną maską i nosić ją przez cały czas pobytu w ośrodku egzaminacyjnym. Maski z zaworem wydechowym (jednokierunkowym) są zakazane w ośrodku egzaminacyjnym ze względu na brak filtra cząstek wirusa w tego rodzaju maskach. Kandydaci, którzy stawią się w ośrodku egzaminacyjnym bez maski lub nie będą stosować środków bezpieczeństwa i higieny, nie zostaną dopuszczeni do testu i nie będą mogli poprosić o nowy termin.

Zależnie od okoliczności możliwe jest również podejmowanie dodatkowych kroków w ośrodkach egzaminacyjnych – na przykład pomiar temperatury elektronicznym termometrem bezdotykowym przez personel ośrodka egzaminacyjnego.

Dodatkowe informacje o środkach obowiązujących w ośrodkach egzaminacyjnych kandydaci mogą również uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z firmą Prometric pod krajowym bezpłatnym numerem telefonu lub pod numerem +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_pl

 

Środki szczególne dotyczące testów komputerowych organizowanych w ramach trwających konkursów i procedur naboru pracowników zatrudnionych na czas określony (nie dotyczy stałej procedury naboru CAST)

EPSO zdaje sobie sprawę, że zdarza się, iż niektórzy kandydaci nie mogą zarezerwować testu bądź nie są w stanie udać się do ośrodka egzaminacyjnego lub wziąć udziału w teście w zaplanowanym terminie. EPSO będzie nadal bacznie obserwować sytuację i dopilnuje, aby kandydaci, w przypadku których przystąpienie do egzaminu nie było możliwe, mogli to zrobić, gdy tylko pozwoli na to sytuacja.

Jeżeli kandydaci nie mogą zarezerwować terminu ani wziąć udziału w testach z przyczyn związanych z obecnym kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego, muszą przedstawić krótkie wyjaśnienie i odpowiedni dokument potwierdzający (np. odesłanie do aktualnej decyzji urzędowej wydanej przez organ krajowy/regionalny). Wszelkie dokumenty tego rodzaju należy niezwłocznie – tj. gdy tylko zaistnieje sytuacja uniemożliwiająca rezerwację lub udział – przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego EPSO. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, po zbadaniu dokumentacji potwierdzającej. Więcej informacji na ten temat kandydat może również znaleźć w zaproszeniu otrzymanym na koncie EPSO.

 

Środki szczególne dotyczące kandydatów biorących udział w stałej procedurze naboru CAST:

Zaproszeni na test kandydaci, którzy nie mogli zarezerwować testu lub do niego przystąpić ze względów związanych z COVID-19, otrzymają ponownie zaproszenie na testy organizowane podczas następnej sesji, o ile potwierdzą zainteresowanie odpowiednim zgłoszeniem. Kandydaci, którzy potwierdzą zainteresowanie, nie muszą oddzielnie kontaktować się z EPSO ani podejmować żadnych innych działań. Zaproszenie pojawi się na ich koncie EPSO.

Możliwe jest jednak, że procedura naboru/rekrutacji na stanowisko, na które kandydat lub kandydatka zostali wstępnie wybrani, nie została zawieszona. EPSO i służby rekrutacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za fakt, że z kandydatami nie skontaktowano się, pomimo że zdali testy, na które zostali zaproszeni w związku z zastosowaniem powyżej opisanego środka.

Automatyczne ponowne zaproszenie na kolejny test było wysyłane przez EPSO od marca 2020 r. w geście solidarności, w celu zmniejszenia niepewności spowodowanej nagłym wybuchem kryzysu zdrowotnego. Obecnie EPSO podjęło decyzję o zaprzestaniu wysyłania ponownych zaproszeń począwszy od maja 2021 r. Oznacza to, że kandydaci, którzy nie mogą przystąpić do testów w kwietniu 2021 r., otrzymają jako ostatni automatyczne ponowne zaproszenia na testy w maju 2021 r., o ile należycie potwierdzą zainteresowanie odpowiednim zgłoszeniem. Natomiast kandydaci, którzy nie mogą przystąpić do testów w maju 2021 r., nie zostaną już automatycznie zaproszeni do udziału w kolejnej sesji testów.

Orientacyjne daty następnej sesji testów są opublikowane na stronach internetowych poszczególnych profili CAST/P.

 

Testy oceny zintegrowanej:

Na początku pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. EPSO musiało zawiesić ocenę zintegrowaną w Brukseli i w Luksemburgu. W zamian EPSO postanowiło zorganizować testy oceny zintegrowanej online (zdalnie).

Kandydaci biorą udział w zdalnych testach z domu, z biura itp. Nie muszą w tym celu specjalnie przyjeżdżać do siedziby EPSO. Testowanie odbywa się za pomocą programu do wideokonferencji. Wszystkie informacje techniczne są podawane z wyprzedzeniem i istnieje możliwość przetestowania połączenia przed dniem, w którym odbywa się test.

 

Nowe konkursy i procedury naboru:

EPSO regularnie aktualizuje orientacyjny harmonogram nowych konkursów na swojej stronie internetowej. Obecnie tym bardziej zależy nam na wyborze zaangażowanych i pełnych zapału współpracowników, z którymi wspólnie będziemy kształtować Europę w tych trudnych czasach.

 

Zachęcamy wszystkich do dbania o własne zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin i przyjaciół.