Koronawirus – ważne informacje

Strona główna > Koronawirus – ważne informacje

Uwaga: najnowsze informacje na temat COVID-19 będą do odwołania publikowane głównie w języku angielskim. Stopniowo będą dodawane pozostałe wersje językowe.

NOWE INFORMACJE – zaktualizowano 02.07.2020 r.:

EPSO stale monitoruje rozwój pandemii COVID-19. W związku z obecną poprawą sytuacji epidemiologicznej w Unii EPSO organizuje obecnie testy dla mniejszych grup kandydatów, które będą się odbywać w ciągu najbliższych tygodni. Oczywiście ze względu na nieprzewidywalność sytuacji nadal przestrzegamy wszelkich środków ostrożności i podejmujemy właściwe działania zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przedstawionymi nam przez instytucje UE i władze krajowe. W międzyczasie kandydatom biorącym udział w bieżących procedurach naboru zaleca się regularne sprawdzanie konta EPSO i strony EPSO. Kandydaci mogą nam również, jak zawsze, przesyłać pytania za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

Testy komputerowe:

EPSO wraz z firmą Prometric pracuje nad wznowieniem testów komputerowych w ramach różnych procedur naboru. Uwzględniane są przy tym różne przepisy obowiązujące w państwach członkowskich i państwach trzecich, jak również różne daty ponownego otwarcia ośrodków, reguły utrzymywania dystansu fizycznego i środki higieny.

Wszystkie wytyczne i instrukcje dotyczące procedur bezpieczeństwa w ośrodkach egzaminacyjnych Prometric dostępne są tutaj. Należy się z nimi koniecznie zapoznać przed zarezerwowaniem testu.
Zgodnie z wytycznymi kandydaci muszą stawić się z własną maską i używać jej przez cały czas pobytu w ośrodku egzaminacyjnym. Dopuszcza się zarówno maski medyczne, jak i maski z tkaniny. Kandydaci, którzy stawią się w ośrodku egzaminacyjnym bez maski, nie zostaną dopuszczeni do testu i nie będą mogli poprosić o nowy termin.

W obecnych okolicznościach możliwe są również dodatkowe środki w ośrodkach egzaminacyjnych – na przykład pomiar temperatury elektronicznym termometrem bezdotykowym przez personel ośrodka egzaminacyjnego.

Strona internetowa EPSO została odpowiednio zaktualizowana. Kolejne informacje będą dodawane w miarę ich dostępności. 

Ocena zintegrowana w Brukseli i w Luksemburgu:

W marcu, na początku pandemii COVID-19, EPSO musiało zawiesić wszystkie testy przeprowadzane metodą „oceny zintegrowanej”, w Brukseli i w Luksemburgu. Ponieważ środki ograniczające są obecnie stopniowo znoszone, planuje się wznowienie oceny zintegrowanej w konkursach EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 i EPSO/AD/374/19 w okresie około drugiej połowy września.
Kandydaci, którzy biorą udział w jednym z tych konkursów i którzy nie zdawali jeszcze testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, otrzymają zaproszenie z nową datą z trzytygodniowym wyprzedzeniem, aby zapewnić im wystarczający czas na zorganizowanie wyjazdu. Zalecamy regularne sprawdzanie w miesiącach letnich konta EPSO, na którym zamieszczane są aktualne informacje. Kandydaci, którzy już uczestniczyli w etapie oceny zintegrowanej, nie zostaną ponownie zaproszeni. Informacje o wszelkich wprowadzonych odpowiednich środkach bezpieczeństwa zostaną przekazane z dużym wyprzedzeniem. Zapewniona zostanie bezpieczna odległość między osobami i udostępnione zostaną środki do odkażania rąk oraz maski ochronne.

Terminy poszczególnych etapów bieżących konkursów zostaną zmienione w odpowiednim czasie zgodnie z nowym planem działania.

Procedura CAST/P (stała procedura naboru CAST):

Kryzys związany z COVID-19 w dużym stopniu zakłócił w marcu organizację testów w ramach stałej procedury naboru CAST. Kandydaci, którzy zostali zaproszeni na testy w marcu 2020 r., ale nie mogli ich zarezerwować lub do nich przystąpić, otrzymają zaproszenie do udziału w testach w czerwcu/lipcu br.

EPSO zdaje sobie sprawę, że niektórzy spośród kandydatów zaproszonych do udziału w testach w czerwcu/lipcu 2020 r. mogą nie być w stanie zarezerwować testu lub do niego przystąpić ze względu na utrzymujące się skutki pandemii COVID-19.

Kandydaci ci w przyszłości otrzymają nowe zaproszenie. Nie muszą kontaktować się z EPSO osobiście ani podejmować żadnych działań. Przed końcem sierpnia otrzymają e-mail z potwierdzeniem na adres podany na swoim koncie EPSO.

Wysyłanie nowych zaproszeń na przyszłe testy to środek, który podejmuje EPSO, aby zmniejszyć wpływ pandemii COVID-19 na udział kandydatów i w obecnych okolicznościach zapewnić im w miarę możliwości równe szanse.

Nowe, orientacyjne daty następnej sesji testów opublikowano już na stronach internetowych poszczególnych profili CAST/P.

Nowe konkursy i procedury naboru:

Zaktualizowaliśmy orientacyjny harmonogram nowych konkursów na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Obecnie tym bardziej jesteśmy zaangażowani w wybór zaangażowanych i pełnych zapału współpracowników, z którymi wspólnie będziemy kształtować Europę w tych trudnych czasach.

Zachęcamy wszystkich do dbania o własne zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin i przyjaciół.