Koronawirus – ważne informacje

Strona główna > Koronawirus – ważne informacje

Uwaga: najnowsze informacje na temat COVID-19 będą do odwołania publikowane głównie w języku angielskim. Stopniowo będą dodawane pozostałe wersje językowe.

NOWE INFORMACJE – zaktualizowano 28.8.2020 r.:

EPSO dokładnie monitoruje rozwój pandemii COVID-19. Ze względu na nieprzewidywalność sytuacji EPSO nadal przestrzega wszystkich odpowiednich środków ostrożności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przedstawionymi nam przez instytucje UE i władze krajowe. W międzyczasie kandydatom biorącym udział w bieżących procedurach naboru zaleca się regularne sprawdzanie konta EPSO i strony EPSO. Kandydaci mogą nam również, jak zawsze, przesyłać pytania za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

W międzyczasie EPSO podjęło decyzję o organizacji testów, które mają rozpocząć się od września.

Testy komputerowe:

EPSO wraz z firmą Prometric wznowiło testy komputerowe w ramach różnych procedur naboru. Uwzględniane są przy tym różne przepisy obowiązujące w państwach członkowskich i państwach trzecich, jak również różne daty ponownego otwarcia ośrodków, reguły utrzymywania dystansu fizycznego i środki higieny.

Wszystkie wytyczne i instrukcje dotyczące procedur bezpieczeństwa w ośrodkach egzaminacyjnych Prometric dostępne są tutaj. Należy się z nimi koniecznie zapoznać przed zarezerwowaniem testu oraz ponownie przed udaniem się na test.
Zgodnie z wytycznymi kandydaci muszą stawić się z własną maską i używać jej przez cały czas pobytu w ośrodku egzaminacyjnym. Dopuszcza się zarówno maski medyczne, jak i maski z tkaniny. Kandydaci, którzy stawią się w ośrodku egzaminacyjnym bez maski, nie zostaną dopuszczeni do testu i nie będą mogli poprosić o nowy termin.

W obecnych okolicznościach możliwe są również dodatkowe środki w ośrodkach egzaminacyjnych – na przykład pomiar temperatury elektronicznym termometrem bezdotykowym przez personel ośrodka egzaminacyjnego.

Strona internetowa EPSO została odpowiednio zaktualizowana. Kolejne informacje będą dodawane w miarę ich dostępności. 

Ocena zintegrowana w Brukseli i w Luksemburgu:

W marcu, na początku pandemii COVID-19, EPSO musiało zawiesić wszystkie czynności związane z przeprowadzaniem testów oceny zintegrowanej, w Brukseli i w Luksemburgu. EPSO początkowo zaplanowało wznowienie oceny zintegrowanej w konkursach EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 od połowy września. Niestety w obecnych okolicznościach nie będzie możliwe zorganizowanie testów wiążących się z obecnością kandydatów w budynku EPSO w najbliższej przyszłości. W związku z tym EPSO zorganizuje testy oceny zintegrowanej online.

Informacje o testach online zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej EPSO.

W najbliższych dniach EPSO skontaktuje się najpierw z kandydatami, którzy otrzymali już zaproszenie na testy w Brukseli, za pośrednictwem ich kont EPSO.

W kolejnych tygodniach EPSO będzie kontaktować się z kandydatami ze wszystkich innych konkursów, aby poinformować ich o nowych planach dotyczących oceny zintegrowanej.

UWAGA: Studia przypadków w konkursach EPSO/AD/373/19 i EPSO/AD/365-370/19 odbędą się zgodnie z planem na początku września w naszych ośrodkach egzaminacyjnych Prometric.

Terminy poszczególnych etapów bieżących konkursów zostaną zmienione w odpowiednim czasie zgodnie z na nowo zaplanowanym harmonogramem.

W międzyczasie zalecamy regularne sprawdzanie konta EPSO, na którym zamieszczane są aktualne informacje.

Procedura CAST/P (stała procedura naboru CAST):

Kryzys związany z koronawirusem w dużym stopniu zakłócił organizację testów w ramach stałej procedury naboru CAST. EPSO zdaje sobie sprawę, że niektórzy spośród kandydatów zaproszonych do udziału w testach w czerwcu/lipcu 2020 r. mogli nie być w stanie zarezerwować testu lub do niego przystąpić ze względu na utrzymujące się skutki pandemii COVID-19.

Kandydaci ci otrzymają nowe zaproszenie we wrześniu. Nie muszą kontaktować się z EPSO osobiście ani podejmować żadnych działań. Na początku września nowe zaproszenia zostaną przekazane kandydatom za pośrednictwem konta EPSO. Również kandydaci, którzy zostaną zaproszeni do udziału w testach we wrześniu i nie będą mogli w nich uczestniczyć, zostaną ponownie zaproszeni na następny okres testów, który obecnie zaplanowany jest na początek października.

Wysyłanie nowych zaproszeń na przyszłe testy to środek, który EPSO podjęło, aby zmniejszyć wpływ pandemii COVID-19 na udział kandydatów i w obecnych okolicznościach zapewnić im w miarę możliwości równe szanse.

Nowe, orientacyjne daty następnej sesji testów opublikowano już na stronach internetowych poszczególnych profili CAST/P.

Nowe konkursy i procedury naboru:

EPSO zaktualizowało orientacyjny harmonogram nowych konkursów na swojej stronie internetowej. Obecnie tym bardziej jesteśmy zaangażowani w wybór zaangażowanych i pełnych zapału współpracowników, z którymi wspólnie będziemy kształtować Europę w tych trudnych czasach.

Zachęcamy wszystkich do dbania o własne zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin i przyjaciół.