Koronavírus – Dôležité informácie

Domovská stránka > Koronavírus – Dôležité informácie

Najnovšie informácie o ochorení COVID-19 sa až do odvolania budú uverejňovať prednostne v angličtine. Ostatné jazykové verzie sa budú postupne dopĺňať.

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 24. 7. 2020:

Úrad EPSO neustále monitoruje vývoj nákazy koronavírusom COVID-19. Úrad EPSO vzhľadom na súčasnú situáciu organizuje testy, ktoré sa budú konať od septembra.

Prirodzene, vzhľadom na možnú nepredvídateľnosť situácie uplatňuje úrad EPSO všetky preventívne a primerané opatrenia v súlade s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Uchádzačom v prebiehajúcich výberových konaniach medzičasom odporúčame, aby si pravidelne kontrolovali používateľské konto EPSO a sledovali webové stránky úradu EPSO. Otázky nám môžete zasielať ako zvyčajne prostredníctvom online kontaktného formulára.

Počítačové testy:

Úrad EPSO spolu s našim zmluvným partnerom, spoločnosťou Prometric, už začal s obnovením počítačových testov pre rôzne výberové konania. Pritom treba brať do úvahy, že v jednotlivých členských štátoch a tretích krajinách sú zavedené rôzne pravidlá, opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov a hygienické opatrenia a rozdiely existujú aj v postupnom uvoľňovaní týchto opatrení.

Všetky usmernenia a pokyny týkajúce sa bezpečnostných postupov v testovacích centrách spoločnosti Prometric sú k dispozícii tu. Pozorne si ich prečítajte pred rezervovaním termínu.
V súlade s usmerneniami máte povinnosť si so sebou priniesť a počas celej návštevy testovacieho centra nosiť ochranné rúško. Prípustné sú ochranné rúška aj kryty tváre. Ak sa do testovacieho centra dostavíte bez rúška, nebudete môcť test absolvovať a nebudete si môcť termín zmeniť.

Pripomíname, že za určitých okolností môžu byť v testovacích centrách zavedené dodatočné opatrenia – napríklad je možné, že zamestnanci testovacieho centra vám odmerajú teplotu elektronickým bezkontaktným teplomerom.

Webové sídlo úradu EPSO sa zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje. Ďalšie informácie sa doplnia, keď budú k dispozícii. 

Testy v hodnotiacich centrách v Bruseli a Luxemburgu

Po vyhlásení pandémie ochorenia COVID-19 v marci musel úrad EPSO pozastaviť činnosti všetkých hodnotiacich centier v Bruseli a Luxemburgu. V druhej polovici septembra sa plánuje obnovenie činností hodnotiacich centier v súvislosti s výberovými konaniami EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 a EPSO/AD/374/19. Harmonogramy na stránkach jednotlivých prebiehajúcich výberových konaní sa revidujú a upravia sa včas podľa nových plánovaných termínov.

Stanovili sa bezpečnostné opatrenia a pokyny pre uchádzačov. Zabezpečia sa fyzické odstupy a budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na ruky a rúška. Podrobné opatrenia sú dostupné na našej webovej stránke a podľa potreby sa aktualizujú. Pred príchodom do hodnotiaceho centra by ste si ich mali rozhodne prečítať. V Luxembursku budú prijaté podobné bezpečnostné opatrenia pre hodnotiace centrá, ktoré budú včas oznámené.

Úrad EPSO už zaslal pozvania uchádzačom výberového konania EPSO/AD/374/19, ktorí ešte neabsolvovali testy v hodnotiacom centre. Ak ste uchádzačom v inom výberovom konaní, dostanete naň pozvanie tri týždne pred novým dátumom testov, aby ste mali dostatočný čas na naplánovanie vašej cesty.

Počas letných mesiacov si pravidelne kontrolujte vaše používateľské konto EPSO a sledujte prípadné aktualizácie.

Ak ste už absolvovali testy v hodnotiacom centre, nedostanete na ne už pozvanie.

Výberové konanie CAST/P (časovo neobmedzené výberové konanie CAST):

Testy súvisiace s časovo neobmedzeným výberovým konaním CAST boli výrazne narušené krízou súvisiacou s koronavírusom. Úrad EPSO si je vedomý toho, že niektorí uchádzači pozvaní na testy v júni alebo júli 2020 si možno nemohli v dôsledku pretrvávajúcich vplyvov pandémie COVID-19 rezervovať termín a/alebo absolvovať test.

Ak je to váš prípad, dostanete pozvanie na test v budúcnosti. Nie je potrebné, aby ste úrad EPSO individuálne kontaktovali alebo podnikli iné kroky. Do konca augusta dostanete e-mail s potvrdením na adresu, ktorú ste uviedli vo svojom používateľskom konte EPSO.

Opätovným pozvaním na budúce testovanie sa úrad EPSO snaží zmierniť vplyv pandémie COVID-19 na uchádzačov a zabezpečiť im rovnosť príležitostí v čo najväčšom rozsahu, aký súčasné okolnosti dovoľujú.

Nové orientačné termíny pre ďalšie obdobie testovania boli uverejnené na webových stránkach jednotlivých profilov CAST/P.

Nové výberové konania:

Na našom webovom sídle nájdete aktualizovaný orientačný harmonogram nových výberových konaní. Teraz viac ako kedykoľvek predtým sa tešíme na výber nových zanietených a odhodlaných kolegov, s ktorými budeme v tomto náročnom období spoločne formovať Európu.

Prosíme, aby ste sa aj naďalej starali o svoj dobrý stav a o svoje rodiny a priateľov.