Koronavírus – Dôležité informácie

Domovská stránka > Koronavírus – Dôležité informácie

Najnovšie informácie o ochorení COVID-19 sa až do odvolania budú uverejňovať prednostne v angličtine. Ostatné jazykové verzie sa budú postupne dopĺňať.

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 19. 3. 2021:

EPSO naďalej pozorne monitoruje vývoj nákazy koronavírusom (COVID-19) a uplatňuje všetky vhodné preventívne opatrenia v súlade s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Uchádzačom v prebiehajúcich výberových konaniach odporúčame, aby si pravidelne kontrolovali používateľské konto EPSO a sledovali webové stránky úradu EPSO. Harmonogramy na stránkach jednotlivých prebiehajúcich výberových konaní sa pravidelne revidujú a upravujú v súlade s novými plánovanými termínmi.

Otázky nám môžete zasielať ako zvyčajne prostredníctvom online kontaktného formulára.

Chceli by sme vás ubezpečiť, že úrad EPSO pridá ďalšie informácie hneď, keď budú k dispozícii.

 

Všeobecné opatrenia uplatniteľné na počítačové testy v testovacích centrách spoločnosti Prometric

EPSO pozorne sleduje rôzne pravidlá a usmernenia stanovené v rôznych krajinách v Európe aj na celom svete, a to najmä s prihliadnutím na zavedenie rôznych foriem opatrení na obmedzenie pohybu v mnohých krajinách. Uvedené opatrenia majú nevyhnutne vplyv na dostupnosť testovacích centier. V závislosti od konkrétnej krajiny môžu byť niektoré centrá otvorené, zatiaľ čo iné sú zatvorené.

EPSO starostlivo zvážil túto situáciu a v prípade prebiehajúcich výberových konaní sa rozhodol pokračovať v testovaní v testovacích centrách, ktoré zostali otvorené. Vzhľadom na povahu ochorenia COVID-19 a na rozdiely v prudkom náraste počtu nakazených v jednotlivých krajinách aj regiónoch by odklad v súčasnosti naplánovaných testov nebol riešením vhodným pre všetkých uchádzačov, keďže pochádzajú z rôznych kútov sveta. 

Dodávateľ úradu EPSO dodržiava všetky bezpečnostné a sanitárne opatrenia, ktoré sa v tejto ťažkej situácii vyžadujú. Všetky usmernenia a pokyny týkajúce sa bezpečnostných postupov v testovacích centrách spoločnosti Prometric sú k dispozícii tu. Zoznam testovacích centier, ktoré sú v súčasnosti zatvorené, sa pravidelne aktualizuje. Ak sa vaše testovacie centrum neuvádza na zozname uzavretých centier, znamená to, že sa testy uskutočnia podľa plánu.

Pred zarezervovaním termínu si pozorne prečítajte všetky informácie a pred cestou na test si opätovne prečítajte pokyny.

V súlade s usmerneniami si uchádzači musia priniesť ochranné rúško a nosiť ho po celý čas strávený v testovacom centre. V testovacích centrách je používanie respirátorov s výdychovým alebo jednosmerným ventilom zakázané, pretože nezaručujú dostatočnú filtráciu vírových častíc. Uchádzači, ktorí sa do testovacieho centra dostavia bez rúška alebo nedodržiavajú bezpečnostné a sanitárne opatrenia, nebudú môcť test absolvovať a nebudú mať ani nárok na presunutie termínu testu.

Uchádzači by mali mať na pamäti, že za daných okolností môžu byť v testovacích centrách zavedené dodatočné opatrenia – napríklad je možné, že zamestnanci testovacieho centra budú uchádzačom merať teplotu elektronickým bezkontaktným teplomerom.

Uchádzači, ktorí chcú získať ďalšie informácie o opatreniach v testovacích centrách, sa môžu obrátiť priamo na spoločnosť Prometric prostredníctvom bezplatnej vnútroštátnej linky alebo telefónneho čísla +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_sk

 

Osobitné opatrenia týkajúce sa počítačových testov v rámci prebiehajúcich výberových konaní a výberových konaní na pozície dočasných zamestnancov (neuplatňujú sa na časovo neobmedzené výberové konanie CAST)

Úrad EPSO si uvedomuje, že niektorí uchádzači možno nebudú schopní zarezervovať si termín testu, pricestovať do testovacieho centra alebo absolvovať test v stanovenom termíne. EPSO bude situáciu naďalej pozorne sledovať a bude sa snažiť zabezpečiť, aby tí uchádzači, ktorí test nemohli absolvovať, mali možnosť ho absolvovať hneď, ako to situácia dovolí.

Ak si uchádzači nemôžu z dôvodov súvisiacich s prebiehajúcou krízou v oblasti verejného zdravia zarezervovať termín testu alebo test absolvovať, musia poskytnúť krátke vysvetlenie a predložiť relevantný podporný dokument (napríklad odkaz na aktuálne úradné rozhodnutie vnútroštátneho/regionálneho orgánu). Príslušnú dokumentáciu treba predložiť prostredníctvom kontaktného formulára úradu EPSO, a to bezodkladne po vzniku takejto okolnosti. Žiadosti sa budú posudzovať jednotlivo na základe analýzy podpornej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené aj na pozvánke v používateľskom konte EPSO.

 

Osobitné opatrenia týkajúce sa uchádzačov v rámci časovo neobmedzeného výberového konania CAST:

Ak ste boli pozvaný/-á na test, ale nemohli ste si kvôli pandémii COVID-19 zarezervovať termín na test, prípadne test absolvovať, budete znovu pozvaný/-á na testy počas ďalšieho obdobia testovania, pokiaľ v súvislosti s predmetnou prihláškou opätovne prejavíte záujem. Keď opätovne prejavíte záujem, nemusíte už úrad EPSO kontaktovať ani podniknúť žiadne iné kroky. Pozvanie dostanete prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO.

Upozorňujeme, že výberové resp. náborové konanie na miesto, na ktoré ste boli predbežne vybraný/-á, nemuselo byť pozastavené. Úrad EPSO ani náborové útvary nepreberajú zodpovednosť za skutočnosť, že ste v dôsledku týchto opatrení neboli kontaktovaný/-á napriek úspešnému absolvovaniu testov, na ktoré ste boli pozvaní.

Automatická opakovaná pozvánka na nový test bola gestom solidarity uplatňovaným úradom EPSO od marca 2020 s cieľom zmierniť neistotu spôsobenú náhlym nástupom zdravotnej krízy. Podľa najnovšieho rozhodnutia úradu EPSO bude zasielanie opakovaných pozvánok ukončené s účinnosťou od mája 2021. Uchádzači, ktorí nemôžu testy absolvovať v apríli 2021, dostanú teda poslednú automatickú opakovanú pozvánku na testy v máji 2021, pokiaľ v súvislosti s predmetnou prihláškou opätovne prejavili záujem. Uchádzači, ktorí nemôžu absolvovať testy v máji 2021, už nedostanú automatickú opakovanú pozvánku na testy v rámci ďalšieho obdobia testovania.

Orientačné termíny pre ďalšie obdobie testovania nájdete na webových stránkach jednotlivých profilov CAST/P.

 

Testy v hodnotiacom centre:

Po vyhlásení pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020 musel úrad EPSO pozastaviť činnosti všetkých hodnotiacich centier v Bruseli a Luxemburgu a rozhodol sa zorganizovať tieto testy v online formáte (na diaľku).

Testy na diaľku znamenajú, že uchádzači absolvujú testy doma, v kancelárii atď. a nemusia cestovať do priestorov úradu EPSO. Takéto testovanie sa uskutočňuje prostredníctvom videokonferenčného nástroja. Uchádzači vopred dostanú všetky technické podrobnosti a budú mať možnosť vyskúšať si pripojenie pred samotným dňom hodnotenia.

 

Nové výberové konania:

EPSO na svojom webovom sídle pravidelne aktualizuje orientačný plán nových výberových konaní. Teraz viac ako kedykoľvek predtým sa tešíme na výber nových zanietených a odhodlaných kolegov, s ktorými budeme v tomto náročnom období spoločne formovať Európu.

 

Prosíme, aby ste sa aj naďalej starali o svoj dobrý stav a o svoje rodiny a priateľov.