Koronavírus – Dôležité informácie

Domovská stránka > Koronavírus – Dôležité informácie

Najnovšie informácie o ochorení COVID-19 sa až do odvolania budú uverejňovať prednostne v angličtine. Ostatné jazykové verzie sa budú postupne dopĺňať.

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 23. 10. 2020:

Úrad EPSO aj naďalej pozorne monitoruje vývoj nákazy koronavírusom COVID-19. Vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie uplatňuje úrad EPSO všetky vhodné preventívne opatrenia v súlade s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Uchádzačom v prebiehajúcich výberových konaniach medzičasom odporúčame, aby si pravidelne kontrolovali účet EPSO a sledovali webové stránky úradu EPSO. Otázky nám môžete zasielať ako zvyčajne prostredníctvom online kontaktného formulára.

Chceli by sme vás ubezpečiť, že úrad EPSO pridá ďalšie informácie hneď, keď budú k dispozícii.

 

Počítačové testy:

Počítačové testy pre rôzne výberové konania organizuje úrad EPSO v spolupráci so svojím zmluvným partnerom, spoločnosťou Prometric. Pritom treba brať do úvahy, že v jednotlivých členských štátoch a tretích krajinách sú zavedené rôzne pravidlá, opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov a hygienické opatrenia a rozdiely existujú aj v postupnom uvoľňovaní týchto opatrení.

Všetky usmernenia a pokyny týkajúce sa bezpečnostných postupov v testovacích centrách spoločnosti Prometric sú k dispozícii tu. Pred zarezervovaním termínu si ich pozorne prečítajte a pred cestou na test si opätovne prečítajte pokyny.
V súlade s usmerneniami si uchádzači musia priniesť ochranné rúško a nosiť ho počas celej návštevy testovacieho centra. Prípustné sú ochranné rúška aj kryty tváre. V testovacích centrách je používanie ochranných rúšok s exhalačnými alebo jednosmernými ventilmi z dôvodu nedostatočnej filtrácie viriónov zakázané.

Uchádzači, ktorí sa do testovacieho centra dostavia bez rúška, nebudú môcť test absolvovať a nebudú mať ani nárok na presunutie termínu testu.

Uchádzači by mali mať na pamäti, že za daných okolností môžu byť v testovacích centrách zavedené dodatočné opatrenia – napríklad je možné, že zamestnanci testovacieho centra budú uchádzačom merať teplotu elektronickým bezkontaktným teplomerom.

 

Testy v hodnotiacich centrách v Bruseli a Luxemburgu

Po vyhlásení pandémie ochorenia COVID-19 v marci musel úrad EPSO pozastaviť činnosti všetkých hodnotiacich centier v Bruseli a Luxemburgu. Na základe súčasnej situácie možno predpokladať, že v blízkej budúcnosti nebude možné zorganizovať testy za fyzickej prítomnosti uchádzačov v priestoroch úradu EPSO. Úrad EPSO sa preto rozhodol zorganizovať tieto testy v online formáte (na diaľku).

Čo sú to testy na diaľku?

Testy na diaľku znamenajú, že uchádzači absolvujú testy doma, v kancelárii atď. a nemusia cestovať do priestorov úradu EPSO. Takéto testovanie sa uskutočňuje prostredníctvom videokonferenčného nástroja. Uchádzači vopred dostanú všetky technické podrobnosti a budú mať možnosť vyskúšať si pripojenie pred samotným dňom hodnotenia.

Výberové konania EPSO/AST-SC/08/19 a EPSO/AST-SC/09/19:

Uchádzači vo výberovom konaní EPSO/AST-SC/08/19 sa vyzývajú zúčastniť sa na počítačových testoch s otázkami s voliteľnými odpoveďami v období od 11. do 24. novembra 2020, ktoré sa budú konať v testovacích centrách spoločnosti Prometric na celom svete. (Tieto testy sa pôvodne mali uskutočniť v hodnotiacom centre v Bruseli alebo Luxemburgu). Testy v ďalších hodnotiacich centrách sa začnú najskôr v januári 2021.

Testy výberového konania EPSO/AST-SC/09/19 sa začnú najskôr v januári 2021.

Výberové konania EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 a EPSO/AD/365-370/19:

Ako už bolo oznámené, testy, ktoré sa mali pôvodne uskutočniť v hodnotiacom centre v Bruseli alebo Luxemburgu, sa vykonajú na diaľku. Skupinová úloha bude zrušená a nahradená diaľkovým pohovorom s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý je pre online formát testov vhodnejší.

Testy v hodnotiacom centre výberových konaní EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19 a EPSO/AD/365-70/19 sa začnú najskôr v januári 2021.

Uchádzači vo výberových konaniach EPSO/AD/365 – 70/19 sa vyzývajú zúčastniť sa na počítačových testoch s otázkami s voliteľnými odpoveďami v období od 11. do 24. novembra 2020, ktoré sa budú konať v testovacích centrách spoločnosti Prometric na celom svete.

Výberové konanie EPSO/AD/374/19:

Uchádzači, ktorí sa nemohli zúčastniť na testoch v hodnotiacom centre v Bruseli alebo Luxemburgu pred 6. marcom 2020, absolvujú testy na diaľku. Skupinová úloha sa nahradí pohovorom s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI).

Všetky testy v hodnotiacom centre v Bruseli alebo Luxemburgu, ktoré uchádzači vykonali pred 6. marcom 2020, sú platné a body sa im započítavajú. Skupinová úloha však bude zrušená a nahradená diaľkovým pohovorom s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý je pre online formát testov vhodnejší. Uchádzačov, ktorí boli hodnotení v rámci skupinovej úlohy pred 6. marcom 2020, bude úrad EPSO kontaktovať a pozve ich, aby sa namiesto toho zúčastnili na pohovore SCBI.

V hodnotiacom centre

Očakáva sa, že diaľkové (online) hodnotiace centrá sa opätovne otvoria v novembri 2020. Úrad EPSO bude informovať uchádzačov o všetkých podrobnostiach, logistických opatreniach a technických požiadavkách aspoň dva týždne vopred prostredníctvom ich účtu EPSO.

Uchádzači, ktorí sa zúčastnili na testoch v hodnotiacom centre v Bruseli alebo Luxemburgu pred 6. marcom 2020, dostanú pozvánku na diaľkový pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI) aspoň dva týždne vopred.

Uchádzači, ktorí sa nemohli zúčastniť na testoch v hodnotiacom centre v Bruseli alebo Luxemburgu pred 6. marcom 2020, dostanú v novembri 2020 novú pozvánku na testy v hodnotiacom centre na diaľku (vrátane pohovoru SCBI). Žiadame uchádzačov, ktorí už dostali pozvánku do hodnotiaceho centra v Bruseli, aby ju ignorovali.

Uchádzači vo výberovom konaní EPSO/AD/374/19, ktorí sa nemohli zúčastniť na testoch v hodnotiacom centre v Bruseli alebo Luxemburgu pred 6. marcom 2020, sa vyzývajú zúčastniť sa na počítačových testoch s otázkami s voliteľnými odpoveďami v období od 11. do 24. novembra 2020, ktoré sa budú konať v testovacích centrách spoločnosti Prometric na celom svete. (Tieto testy sa pôvodne mali uskutočniť v hodnotiacom centre).

Podrobné informácie a ďalšie pokyny budú čoskoro uverejnené na webovom sídle úradu EPSO a na účtoch EPSO jednotlivých uchádzačov.

Harmonogramy na stránkach jednotlivých prebiehajúcich výberových konaní sa systematicky revidujú a upravujú v súlade s novými plánovanými termínmi.

Medzičasom si pravidelne kontrolujte účet EPSO a sledujte prípadné aktualizácie.

 

Výberové konanie CAST/P (časovo neobmedzené výberové konanie CAST):

Ak ste boli pozvaný/-á na test v októbri, ale nemohli ste si kvôli pandémii COVID-19 zarezervovať termín na test, prípadne test absolvovať, budete znovu pozvaný/-á na testy v novembri, s výnimkou prípadu, že ste kontaktovali úrad EPSO a jasne uviedli, že si už neprajete dostávať ďalšie pozvánky. Upozorňujeme, že úrad EPSO opätovne pozve len tých uchádzačov, ktorí opätovne prejavili svoj záujem o príslušný profil do polnoci 21. októbra 2020. Potom, ako ste svoj záujem prejavili, nemusíte už úrad EPSO kontaktovať ani podniknúť žiadne iné kroky. Koncom októbra dostanete pozvánku prostredníctvom vášho účtu EPSO.

Opätovným pozvaním na budúce testovanie sa úrad EPSO snaží zmierniť vplyv pandémie COVID-19 na uchádzačov a zabezpečiť im rovnosť príležitostí v čo najväčšom rozsahu, aký súčasné okolnosti dovoľujú.

Upozorňujeme, že výberové resp. náborové konanie na miesto, na ktoré ste boli predbežne vybraný/-á, nemuselo byť pozastavené. Úrad EPSO ani náborové útvary nepreberajú zodpovednosť za skutočnosť, že ste v dôsledku týchto opatrení neboli kontaktovaný/-á napriek úspešnému absolvovaniu testov, na ktoré ste boli pozvaní.

Orientačné termíny pre ďalšie obdobie testovania nájdete na webových stránkach jednotlivých profilov CAST/P.

 

Nové výberové konania:

Úrad EPSO na svojom webovom sídle pravidelne aktualizuje orientačný plán nových výberových konaní. Teraz viac ako kedykoľvek predtým sa tešíme na výber nových zanietených a odhodlaných kolegov, s ktorými budeme v tomto náročnom období spoločne formovať Európu.

 

Prosíme, aby ste sa aj naďalej starali o svoj dobrý stav a o svoje rodiny a priateľov.