Koronavírus – dôležité informácie

Domovská stránka > Koronavírus – dôležité informácie

Najnovšie informácie o ochorení COVID-19 sa až do odvolania budú uverejňovať prednostne v angličtine. Ostatné jazykové verzie sa budú postupne dopĺňať.

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 23. 9. 2021:

EPSO naďalej pozorne monitoruje vývoj nákazy koronavírusom (COVID-19) a uplatňuje všetky vhodné preventívne opatrenia v súlade s pokynmi vnútroštátnych orgánov a usmerneniami inštitúcií EÚ. Uchádzačom v prebiehajúcich výberových konaniach odporúčame, aby si pravidelne kontrolovali používateľské konto EPSO a sledovali webové stránky úradu EPSO. Harmonogramy na stránkach jednotlivých prebiehajúcich výberových konaní sa pravidelne upravujú v súlade s novými plánovanými termínmi.

Otázky nám môžete zasielať prostredníctvom online kontaktného formulára.

Chceli by sme vás ubezpečiť, že úrad EPSO pridá ďalšie informácie hneď, ako budú k dispozícii.

Všeobecné opatrenia uplatniteľné na:

  • počítačové testy v akreditovaných testovacích centrách
  • testy monitorované na diaľku [1]

Hoci sa obmedzenia týkajúce sa ochorenia COVID-19 v mnohých členských štátoch postupne zmierňujú, zatiaľ to tak nie je všade.

Začiatkom júla 2021 zaviedol úrad EPSO pre niektoré výberové konania možnosť zúčastniť sa na počítačových testoch monitorových na diaľku. Testovanie monitorované na diaľku umožňuje úradu EPSO rýchlejšie vykonávať výberové konania. Monitorovanie na diaľku prostredníctvom aplikácie ProProctor spoločnosti Prometric, ktorá je našim zmluvným partnerom, umožňuje uchádzačom zúčastniť sa na testoch na diaľku z akéhokoľvek miesta a zároveň zachovať integritu testov. Systém monitorovania na diaľku nielenže umožňuje väčšiu flexibilitu a nákladovú efektívnosť, ale je mimoriadne dôležitý aj v kontexte súčasnej globálnej situácie. Fyzická prítomnosť v testovacích centrách totiž nemusí byť vždy možná, a to v dôsledku opatrení v oblasti verejného zdravia, akými sú cestovné obmedzenia či obmedzenia pohybu vo viacerých krajinách, čo môže viesť k zatvoreniu testovacích centier.

Podrobnosti o novom systéme testovania, súvisiacich výberových konaniach a plánovaní testovania sa uverejňujú na webovej stránke úradu EPSO.

Zavedením testovania monitorovaného na diaľku v kombinácii s testovaním v testovacích centrách začal úrad EPSO s počítačovými testami v prípade nedávno uverejnených výberových konaní, ktoré umožnia všetkým uchádzačom zúčastniť sa na testoch a vybrať si možnosť testovania. Orientačné dátumy sú uverejnené na príslušných webových stránkach týchto výberových konaní. 

Ak je táto možnosť k dispozícii aj pre vaše výberové konanie, budeme vás o tom informovať prostredníctvom príslušnej internetovej stránky daného výberového konania. Podrobné a úplné informácie sa uchádzačom poskytnú s dostatočným predstihom pred testovaním, a to prostredníctvom používateľského konta EPSO.

Ak je táto možnosť k dispozícii, ale testovanie monitorované na diaľku si nevyberiete, môžete si rezervovať test v jednom z testovacích centier úradu EPSO na celom svete. So zreteľom na súčasnú pandemickú situáciu je vašou povinnosťou skontrolovať, či sa vo vybranom testovacom centre uplatňujú alebo pravdepodobne uplatnia cestovné alebo iné obmedzenia.

V prípade uchádzačov, ktorí sa rozhodli absolvovať test v jednom z testovacích centier, naďalej pozorne sledujeme rôzne pravidlá a usmernenia stanovené v rôznych krajinách v Európe aj na celom svete, a to najmä s prihliadnutím na rôzne formy opatrení na obmedzenie pohybu v mnohých krajinách. Uvedené opatrenia majú nevyhnutne vplyv na dostupnosť testovacích centier. V závislosti od konkrétnej krajiny môžu byť niektoré centrá otvorené, zatiaľ čo iné sú zatvorené.

Zoznam testovacích centier, ktoré sú v súčasnosti zatvorené, sa pravidelne aktualizuje. Ak sa vaše testovacie centrum neuvádza na zozname uzavretých centier, znamená to, že sa testy uskutočnia podľa plánu. Dodávateľ úradu EPSO dodržiava všetky bezpečnostné a sanitárne opatrenia, ktoré sa v tejto ťažkej situácii vyžadujú. Všetky usmernenia a pokyny týkajúce sa bezpečnostných postupov v testovacích centrách sú k dispozícii tu.

Pred zarezervovaním termínu si pozorne prečítajte všetky informácie a pred cestou na test si opätovne prečítajte pokyny.

[1] „Dohliadajúci pracovník“ je osoba, ktorá sleduje uchádzačov počas testu. Počas testu monitorovaného na diaľku dohliadajúci pracovníci neustále pozorujú uchádzačov pomocou rôznych monitorovacích nástrojov. V prípade otázok alebo núdzovej situácie sa uchádzači môžu obrátiť na dohliadajúceho pracovníka.

Testy v hodnotiacom centre:

Po vyhlásení pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020 musel úrad EPSO pozastaviť činnosti všetkých hodnotiacich centier v Bruseli a Luxemburgu a rozhodol sa zorganizovať tieto testy v online formáte (na diaľku).

Testy na diaľku znamenajú, že uchádzači absolvujú testy doma, v kancelárii atď. a nemusia cestovať do priestorov úradu EPSO. Takéto testovanie sa uskutočňuje prostredníctvom videokonferenčného nástroja. Uchádzači vopred dostanú všetky technické podrobnosti a budú mať možnosť vyskúšať si pripojenie pred samotným dňom hodnotenia.

Nové výberové konania:

Orientačný plán nových výberových konaní na tento rok sa pravidelne aktualizuje. 

Teraz viac ako kedykoľvek predtým sa tešíme na výber nových zanietených a odhodlaných kolegov, s ktorými budeme v tomto náročnom období spoločne formovať Európu.

Prosíme, aby ste sa aj naďalej starali o svoj dobrý stav a o svoje rodiny a priateľov.