Koronavírus – Dôležité informácie

Domovská stránka > Koronavírus – Dôležité informácie

Najnovšie informácie o ochorení COVID-19 sa až do odvolania budú uverejňovať prednostne v angličtine. Ostatné jazykové verzie sa budú postupne dopĺňať.

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 30. 4. 2020:

Úrad EPSO neustále monitoruje vývoj nákazy koronavírusom COVID-19. Prijímame všetky preventívne a primerané opatrenia v súlade s pokynmi a usmerneniami vnútroštátnych orgánov. Uchádzačom v prebiehajúcich výberových konaniach medzičasom odporúčame, aby si pravidelne kontrolovali používateľské konto EPSO a sledovali webové stránky úradu EPSO. Otázky nám môžete zasielať ako zvyčajne prostredníctvom online kontaktného formulára.

Počítačové testy:

Úrad EPSO pracuje spolu s našim zmluvným partnerom, spoločnosťou Prometric, na obnovení počítačových testov pre rôzne výberové konania. Pri tom je potrebné brať do úvahy, že v jednotlivých členských štátoch a tretích krajinách sú zavedené rôzne pravidlá, opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov a hygienické opatrenia a rozdiely existujú aj postupnom uvoľňovaní týchto opatrení. Len čo budeme mať podrobné informácie o plánovaní testov, vykonáme aktualizáciu príslušných stránok výberových konaní.

Testy v hodnotiacich centrách v Bruseli a Luxemburgu

Úrad EPSO sa rozhodol pozastaviť všetky činnosti v hodnotiacich centrách v Bruseli a Luxemburgu. Činnosť hodnotiacich centier v súvislosti s výberovými konaniami EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 a EPSO/AST-SC/08/19 je pozastavená od 9. marca do septembra 2020. Uchádzačov, ktorí už boli na tieto testy pozvaní, by sme chceli požiadať, aby sa do priestorov EPSO NEDOSTAVILI. Uchádzači, ktorí už boli na tieto testy pozvaní, si nájdu ďalšie informácie vo svojich používateľských kontách EPSO. Aktuálne informácie vám prinesieme hneď, ako sa súčasná situácia vyjasní.

Výberové konanie CAST/P (časovo neobmedzené výberové konanie CAST):

Keďže organizácia testov na časovo neobmedzené výberové konanie CAST bola výrazným spôsobom narušená krízou súvisiacou s koronavírusom, úrad EPSO prijíma osobitné opatrenia pre všetkých uchádzačov, ktorí boli pozvaní na testy v marci (10. – 16. marca), ale nemohli si termín na test rezervovať, alebo test absolvovať. Ak sa to vzťahuje na vás, bola vám už na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo svojom používateľskom konte EPSO, zaslaná správa s ďalšími informáciami. Nie je potrebné, aby ste úrad EPSO individuálne kontaktovali alebo podnikli iné kroky.

Obdobia testovania týkajúce sa výberového konania CAST/P, ktoré sa mali začať v apríli a v máji, sú v súčasnosti odložené až dovtedy, kým nebude obnovená bežná prevádzka.

Nové výberové konania:

Usilujeme sa dodržať orientačné plánovanie nových výberových konaní a tešíme sa na výber nových zanietených a odhodlaných kolegov, s ktorými budeme v tomto náročnom období spoločne formovať Európu. Informácie o nadchádzajúcich výberových konaniach plánujeme aktualizovať v druhej polovici mája.

Prosíme, aby ste sa aj naďalej starali o svoj dobrý stav a o svoje rodiny a priateľov.