Koronavírus – Dôležité informácie

Domovská stránka > Koronavírus – Dôležité informácie

Najnovšie informácie o ochorení COVID-19 sa až do odvolania budú uverejňovať prednostne v angličtine. Ostatné jazykové verzie sa budú postupne dopĺňať.

NOVÉ INFORMÁCIE – aktualizované 15. 12. 2020:

Úrad EPSO aj naďalej pozorne monitoruje vývoj nákazy koronavírusom COVID-19. Vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie uplatňuje úrad EPSO všetky vhodné preventívne opatrenia v súlade s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Uchádzačom v prebiehajúcich výberových konaniach odporúčame, aby si pravidelne kontrolovali používateľské konto EPSO a sledovali webové stránky úradu EPSO. Harmonogramy na stránkach jednotlivých prebiehajúcich výberových konaní sa pravidelne revidujú a upravujú v súlade s novými plánovanými termínmi.

Otázky nám môžete zasielať ako zvyčajne prostredníctvom online kontaktného formulára.

Chceli by sme vás ubezpečiť, že úrad EPSO pridá ďalšie informácie hneď, keď budú k dispozícii.

 

Počítačové testy:

Úrad EPSO pozorne sleduje rôzne pravidlá a usmernenia stanovené v rôznych krajinách v Európe aj na celom svete, a to najmä s prihliadnutím na zavedenie rôznych foriem opatrení na obmedzenie pohybu v mnohých európskych krajinách. Uvedené opatrenia majú nevyhnutne vplyv na dostupnosť testovacích centier. V závislosti od konkrétnej krajiny môžu byť niektoré centrá otvorené, zatiaľ čo iné sú zatvorené.

Úrad EPSO starostlivo zvážil túto situáciu a v prípade prebiehajúcich výberových konaní sa rozhodol pokračovať v testovaní v testovacích centrách, ktoré zostali otvorené. Vzhľadom na povahu ochorenia COVID-19 a na rozdiely v prudkom náraste počtu nakazených v jednotlivých krajinách aj regiónoch by odklad v súčasnosti naplánovaných testov nebol riešením vhodným pre všetkých uchádzačov, keďže pochádzajú z rôznych kútov sveta. 

Úrad EPSO si však veľmi dobre uvedomuje, že sa môže stať, že uchádzači si nebudú môcť zarezervovať letenku či cestovný lístok, pricestovať do testovacieho centra alebo absolvovať test v stanovenom termíne, a preto bude situáciu naďalej veľmi pozorne sledovať. Po ukončení príslušnej fázy testovania pre konkrétne výberové konanie overí úrad EPSO účasť uchádzačov a zabezpečí, aby uchádzači, ktorí testy vo svojom preferovanom testovacom centre nemohli absolvovať, mali možnosť absolvovať testy v danom testovacom centre hneď, ako sa testovacie centrum znovu otvorí.

Chceli by sme Vás uistiť, že dodávateľ úradu EPSO dodržiava všetky bezpečnostné a sanitárne opatrenia, ktoré sa v tejto ťažkej situácii vyžadujú. Všetky usmernenia a pokyny týkajúce sa bezpečnostných postupov v testovacích centrách spoločnosti Prometric sú k dispozícii tu. Zoznam testovacích centier, ktoré sú v súčasnosti zatvorené, sa pravidelne aktualizuje. Ak sa vaše testovacie centrum neuvádza na zozname uzavretých centier, znamená to, že sa testy uskutočnia podľa plánu.

Pred zarezervovaním termínu si pozorne prečítajte všetky informácie a pred cestou na test si opätovne prečítajte pokyny.

V súlade s usmerneniami si uchádzači musia priniesť ochranné rúško a nosiť ho po celý čas strávený v testovacom centre. Prípustné sú ochranné rúška aj kryty tváre. V testovacích centrách je používanie respirátorov s výdychovým alebo jednosmerným ventilom zakázané, pretože nezaručujú dostatočnú filtráciu vírových častíc.

Uchádzači, ktorí sa do testovacieho centra dostavia bez rúška alebo nedodržiavajú bezpečnostné a sanitárne opatrenia, nebudú môcť test absolvovať a nebudú mať ani nárok na presunutie termínu testu.

Uchádzači by mali mať na pamäti, že za daných okolností môžu byť v testovacích centrách zavedené dodatočné opatrenia – napríklad je možné, že zamestnanci testovacieho centra budú uchádzačom merať teplotu elektronickým bezkontaktným teplomerom.

Uchádzači, ktorí chcú získať ďalšie informácie o opatreniach v testovacích centrách, sa môžu obrátiť priamo na spoločnosť Prometric prostredníctvom bezplatnej vnútroštátnej linky alebo telefónneho čísla +31 320 239 575.

Po ukončení fázy počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami v rámci všetkých predmetných výberových konaní posúdi úrad EPSO situáciu uchádzačov, ktorí nemohli pricestovať a/alebo absolvovať test z dôvodu zatvorenia testovacieho centra alebo iných prijatých opatrení. Dovtedy nie je potrebné, aby sa uchádzači osobne obracali na úrad EPSO alebo podnikali iné kroky.

 

Výberové konania EPSO/AST-SC/10/20 a EPSO/AD/381/20:

Podrobné informácie o novom období testovania v roku 2021 budú uverejnené na webovej stránke úradu EPSO a v používateľských kontách tých uchádzačov, ktorí nemohli pricestovať alebo absolvovať test z dôvodu zatvorenia testovacieho centra alebo iných prijatých opatrení.

Výsledky počítačových testov budú uvedené v používateľskom konte EPSO všetkých uchádzačov po tom, ako všetci uchádzači absolvovali testovanie.

Úrad EPSO pracuje aj na možnosti zavedenia počítačových testov monitorovaných na diaľku. Ďalšie podrobnosti o novom systéme testovania, súvisiacich výberových konaniach a plánovaní testovania budú uverejnené na webovej stránke úradu EPSO.

Príslušní uchádzači dostanú podrobné a úplné informácie v dostatočnom predstihu pred dátumom testovania.

 

Testy v hodnotiacom centre:

Po vyhlásení pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020 musel úrad EPSO pozastaviť činnosti všetkých hodnotiacich centier v Bruseli a Luxemburgu a rozhodol sa zorganizovať tieto testy v online formáte (na diaľku).

Čo sú to testy na diaľku?

Testy na diaľku znamenajú, že uchádzači absolvujú testy doma, v kancelárii atď. a nemusia cestovať do priestorov úradu EPSO. Takéto testovanie sa uskutočňuje prostredníctvom videokonferenčného nástroja. Uchádzači vopred dostanú všetky technické podrobnosti a budú mať možnosť vyskúšať si pripojenie pred samotným dňom hodnotenia.

Úrad EPSO zverejnil dodatok ku všetkým oznámeniam o výberovom konaní na príslušných stránkach jednotlivých výberových konaní.

Výberové konania EPSO/AST-SC/08/19 a EPSO/AST-SC/09/19:

Väčšina uchádzačov vo výberovom konaní EPSO/AST-SC/08/19 sa zúčastnila na počítačových testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami v novembri 2020, ktoré sa konali v testovacích centrách spoločnosti Prometric na celom svete. Uchádzačov, ktorí doposiaľ nemohli absolvovať testy z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, bude v januári 2021 kontaktovať zmluvný partner úradu EPSO, spoločnosť Prometric. Ostatné testy v hodnotiacich centrách sa začnú najskôr v januári 2021.

Začiatok testov v hodnotiacom centre v rámci výberového konania EPSO/AST-SC/09/19 je naplánovaný na január 2021. Simulované vybavovanie elektronickej pošty a počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami sa uskutočnia v testovacích centrách spoločnosti Prometric v januári 2021. Pozvánky boli nedávno uverejnené na používateľských kontách EPSO uchádzačov.

Výberové konanie EPSO/AD/372/19:

Skupinová úloha bola zrušená a nahradená diaľkovým pohovorom s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý je pre online formát testov vhodnejší.

Testy v hodnotiacom centre v rámci výberového konania EPSO/AD/372/19 sa začnú najskôr v januári 2021.

Výberové konania EPSO/AD/373/19 a EPSO/AD/365-370/19:

Skupinová úloha bola nahradená diaľkovým pohovorom s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý je pre online formát testov vhodnejší.

Uchádzači vo výberových konaniach EPSO/AD/365-70/19 sa zúčastnili na počítačových testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami v novembri 2020, ktoré sa konali v testovacích centrách spoločnosti Prometric na celom svete. Uchádzačov, ktorí doposiaľ nemohli absolvovať testy z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, bude v januári 2021 kontaktovať zmluvný partner úradu EPSO, spoločnosť Prometric.

Testy v hodnotiacom centre v rámci výberových konaní EPSO/AD/373/19 a EPSO/AD/365-70/19 sa začnú najskôr v januári 2021.

Výberové konanie EPSO/AD/374/19:

Hodnotiace centrum na diaľku je v prevádzke.

Medzičasom uchádzačom odporúčame, aby pravidelne kontrolovali svoje používateľské konto EPSO a sledovali prípadné aktualizácie.

 

Výberové konanie CAST/P (časovo neobmedzené výberové konanie CAST):

Ak ste boli pozvaný/-á na test, ale nemohli ste si kvôli pandémii ochorenia COVID-19 zarezervovať termín na test, prípadne test absolvovať, budete znovu pozvaný/-á na testy počas ďalšieho obdobia testovania, s výnimkou prípadu, ak by ste kontaktovali úrad EPSO a jasne uviedli, že si už neprajete dostávať ďalšie pozvánky. Upozorňujeme, že úrad EPSO opätovne pozve len tých uchádzačov, ktorí opäť prejavia svoj záujem o príslušné výberové konanie. Potom, ako ste svoj záujem prejavili, nemusíte už úrad EPSO kontaktovať ani podniknúť žiadne iné kroky. Pozvanie dostanete prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO.

Opätovným pozvaním na budúce testovanie sa úrad EPSO snaží zmierniť vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na uchádzačov [a zabezpečiť im rovnosť príležitostí v čo najväčšom rozsahu, aký súčasné okolnosti dovoľujú].

Upozorňujeme, že výberové resp. náborové konanie na miesto, na ktoré ste boli predbežne vybraný/-á, nemuselo byť pozastavené. Úrad EPSO ani náborové útvary nepreberajú zodpovednosť za skutočnosť, že ste v dôsledku týchto opatrení neboli kontaktovaný/-á napriek úspešnému absolvovaniu testov, na ktoré ste boli pozvaní.

Orientačné termíny pre ďalšie obdobie testovania nájdete na webových stránkach jednotlivých profilov CAST/P.

 

Nové výberové konania:

Úrad EPSO na svojom webovom sídle pravidelne aktualizuje orientačný plán nových výberových konaní. Teraz viac ako kedykoľvek predtým sa tešíme na výber nových zanietených a odhodlaných kolegov, s ktorými budeme v tomto náročnom období spoločne formovať Európu.

 

Prosíme, aby ste sa aj naďalej starali o svoj dobrý stav a o svoje rodiny a priateľov.