Koronavirus – pomembne informacije

Domača stran > Koronavirus – pomembne informacije

Opozarjamo, da bodo do nadaljnjega najnovejše informacije o covidu-19 večinoma na voljo v angleščini. Postopno bodo dodane druge jezikovne različice.

NOVO – posodobljeno 15. 12. 2020:

Urad EPSO še naprej tesno spremlja razmere v zvezi s covidom-19. Zaradi nepredvidljivosti razmer urad EPSO spremlja vse ustrezne previdnostne ukrepe v skladu z navodili in smernicami institucij EU in nacionalnih organov. Če sodelujete v tekočih izbirnih postopkih, vam svetujemo, da redno preverjate svoj račun EPSO in informacije na spletišču urada EPSO. Časovnice različnih tekočih natečajev se posodabljajo in redno spreminjajo v skladu z novimi načrtovanimi roki.

Vprašanja nam lahko vedno pošljete tudi s spletnim kontaktnim obrazcem.

Urad EPSO bo objavil več informacij, ko bodo na voljo.

 

Računalniško podprti testi:

Urad EPSO pozorno spremlja različna pravila in smernice v državah v Evropi in po svetu, zlasti uvedbo različnih omejitev gibanja. To neizogibno vpliva na dostopnost testnih centrov, saj so, odvisno od države, nekateri centri odprti in drugi zaprti.

Urad EPSO je skrbno preučil te razmere in se je pri tekočih natečajih odločil za nadaljevanje testiranja v centrih, ki ostajajo odprti. Kandidati prihajajo z vseh koncev sveta in zaradi različnih stopenj okužbe med posameznimi regijami in državami enoten odlog trenutno načrtovanih testov ne bi bil najboljša rešitev. 

Vendar se urad EPSO zaveda, da mogoče kandidati ne bodo mogli rezervirati vozovnic, potovati do testnih centrov ali opravljati testov na dan testiranja, zato bo tudi v prihodnje od blizu spremljal razmere. Po zaključku obdobja testiranja za določen natečaj bo EPSO preveril udeležbo kandidatov in zagotovil, da bodo lahko kandidati, ki niso mogli opravljati testa v izbranem testnem centru, test opravljali na izbrani lokaciji, takoj ko bodo testni centri znova odprti.

Zagotavljamo vam, da izvajalec urada EPSO spoštuje vse varnostne in sanitarne ukrepe, ki so nujni v teh težkih razmerah. Vse smernice in navodila glede varnostnih postopkov v testnih centrih Prometric so na voljo tukaj. Seznam testnih centrov, ki so trenutno zaprti, se redno posodablja. Če vašega testnega centra ni na seznamu zaprtih centrov, pomeni, da bodo testi potekali po načrtih.

Pred rezervacijo termina skrbno preverite te informacije in ponovno preberite navodila, preden odpotujete na testiranje.

Kot je navedeno v navodilih, morajo kandidati s seboj prinesti masko in jo nositi ves čas, ko se nahajajo v prostorih centra. Dovoljene so kirurške maske in maske, narejene iz blaga. V testnem centru je prepovedana uporaba mask z ventilom za izdihavanje/enosmernim ventilom, ker te maske ne omogočajo filtracije infektivnih delcev.

Kandidati, ki bodo v testni center prišli brez maske ali ne bodo upoštevali varnostnih in sanitarnih ukrepov, ne bodo smeli opravljati testa in ne bodo imeli pravice do spremembe termina.

Kandidati morajo upoštevati, da se glede na razmere v testnih centrih lahko izvajajo dodatni ukrepi – morda bo denimo osebje centra kandidatom izmerilo temperaturo z elektronskim brezstičnim termometrom.

Za več informacij o ukrepih v testnih centrih, se lahko obrnete neposredno na Prometric prek nacionalne brezplačne številke ali telefonske številke +31 320 239 575.

Ob zaključku testiranja z računalniško podprtimi testi z vprašanji izbirnega tipa v vseh zadevnih natečajih bo urad EPSO ocenil razmere kandidatov, ki niso mogli potovati in/ali opravljati testa zaradi zaprtja centrov ali drugih ukrepov. Do takrat se kandidatom ni treba neposredno obrniti na urad EPSO ali kakor koli drugače ukrepati.

 

Natečaja EPSO/AST-SC/10/20 in EPSO/AD/381/20:

Podrobne informacije o novem obdobju testiranja v letu 2021 bodo objavljene na spletišču urada EPSO in v računih kandidatov, ki niso mogli potovati ali opravljati testa zaradi zaprtja testnih centrov oziroma drugih ukrepov.

Rezultati računalniško podprtih testov bodo vneseni v vse EPSO račune kandidatov po tem, ko bodo vsi kandidati opravili teste.

EPSO preučuje tudi možnosti, da bi v prihodnosti uvedli računalniško podprte teste, ki bi bili nadzorovani na daljavo. Nadaljnje podrobnosti o takšnem novem sistemu računalniško podprtih testov, zadevnih natečajih in načrtovanju testov bodo pravočasno objavljene na spletišču EPSO.

Zadevni kandidati bodo prejeli izčrpne in popolne informacije dovolj zgodaj pred datumom testiranja.

 

Testi v testnih centrih:

Na začetku izbruha covida-19 marca 2020 je moral EPSO prekiniti vse dejavnosti v testnih centrih v Bruslju in Luxembourgu ter se odločil organizirati testiranja na daljavo po spletu.

Kaj je testiranje na daljavo?

Pri testiranju na daljavo kandidati opravljajo teste doma, v pisarni itd. in jim ni treba potovati na lokacijo EPSO. Testiranje se izvaja z orodji za videokonference. Vsi tehnični podatki se zagotovijo vnaprej, vključno s testiranjem povezave pred dejanskim ocenjevalnim dnevom.

EPSO je objavil dodatke k razpisom natečajev na vseh relevantnih straneh natečajev.

Natečaja EPSO/AST-SC/08/19 in EPSO/AST-SC/09/19:

Večina kandidatov, ki sodeluje v natečaju EPSO/AST-SC/08/19, je opravljala računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa novembra 2020 v centrih Prometric po vsem svetu. Kandidate, ki še niso mogli opravljati testov zaradi pandemije, bo izvajalec urada EPSO Prometric kontaktiral januarja 2021. Drugi testi v ocenjevalnem centru se ne bodo začeli pred januarjem 2021.

Testi v testnem centru za natečaj EPSO/AST-SC/09/19 se bodo predvidoma začeli januarja 2021. Testi e-simulacije nalog in računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa bodo potekali januarja 2021 v testnih centrih Prometric. Vabila so bila nedavno objavljena v EPSO računih kandidatov.

Natečaj EPSO/AD/372/19:

Skupinska vaja je bila odpovedana in nadomeščena s situacijskim razgovorom za ugotavljanje kompetenc (SCBI), ki se izvaja na daljavo in je primernejši za spletno testiranje.

Testi v testnem centru za natečaj EPSO/AD/372/19 se ne bodo ponovno začeli pred januarjem 2021.

Natečaji EPSO/AD/373/19 in EPSO/AD/365-370/19:

Skupinska vaja je bila nadomeščena s situacijskim razgovorom za ugotavljanje kompetenc (SCBI), ki se izvaja na daljavo in je primernejši za spletno testiranje.

Kandidati, ki sodelujejo v natečajihEPSO/AD/365-70/19, so opravljali računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa novembra 2020 v centrih Prometric po vsem svetu. Kandidate, ki še niso mogli opravljati testov zaradi pandemije, bo izvajalec urada EPSO Prometric kontaktiral januarja 2021.

Testi v testnem centru za natečaja EPSO/AD/373/19 in EPSO/AD/365-70/19 se ne bodo začeli pred januarjem 2021.

Natečaj EPSO/AD/374/19:

Testiranja v testnih centrih še naprej potekajo na daljavo.

Prosimo, da redno preverjate svoj račun EPSO za morebitne novosti.

 

Izbirni postopek CAST/P (stalni razpis CAST):

Če ste bili povabljeni na testiranje, vendar niste mogli rezervirati termina in/ali opravljati testov zaradi razlogov, povezanih s covidom-19, boste ponovno povabljeni v naslednjem obdobju testiranja, razen če uradu EPSO sporočite, da ne želite ponovnega vabila. Upoštevajte, da bo urad EPSO ponovno povabil k testiranju samo tiste kandidate, ki bodo potrdili svoj interes za zadevno prijavo. Ko potrdite svoj interes, se vam ni treba osebno obrniti na urad EPSO ali kako drugače ukrepati. Vabilo boste prejeli v svoj račun EPSO.

Ponovno vabilo na naslednje testiranje je ukrep, ki ga je EPSO sprejel za ublažitev učinka pandemije na kandidate in zagotovitev enakih možnosti, kolikor je to mogoče v trenutnih razmerah.

Kandidate opozarjamo, da postopek izbire/zaposlovanja za delovno mesto, za katero so bili izbrani v predizboru, morda ni bil ustavljen. Urad EPSO in kadrovske službe ne morejo biti odgovorne, če nihče ne kontaktira kandidata, ki je uspešno opravil teste, na katere je bil povabljen na podlagi tega ukrepa.

Okvirni datumi za naslednja obdobja testiranja so že objavljeni na spletnih straneh različnih profilov CAST/P.

 

Novi natečaji in izbirni postopki:

Urad EPSO na svojem spletišču redno posodablja okvirni časovni načrt za nove natečaje. Bolj kot kdaj koli prej se veselimo, da bomo lahko izbrali nove predane kandidate in kandidatke, s katerimi bomo skupaj oblikovali Evropo v teh težkih časih.

 

Še naprej skrbite za svoje zdravje in zdravje svojih družinskih članov in prijateljev.