Koronavirus – pomembne informacije

Domača stran > Koronavirus – pomembne informacije

Opozarjamo, da bodo do nadaljnjega najnovejše informacije o covidu-19 večinoma na voljo v angleščini. Postopno bodo dodane druge jezikovne različice.

NOVO – posodobljeno 1. 10. 2020:

Urad EPSO še naprej tesno spremlja razmere v zvezi s covidom-19. Zaradi nepredvidljivosti razmer EPSO upošteva vse ustrezne previdnostne ukrepe v skladu z navodili in smernicami institucij EU in nacionalnih organov. Če sodelujete v tekočih izbirnih postopkih, vam svetujemo, da redno preverjate svoj račun EPSO in informacije na spletišču urada EPSO. Vprašanja nam lahko vedno pošljete tudi s spletnim kontaktnim obrazcem.

Urad EPSO bo objavil več informacij, ko bodo na voljo.

 

Računalniško podprti testi:

EPSO v sodelovanju z izvajalcem računalniško podprtih testov Prometric izvaja računalniško podprto testiranje za različne izbirne postopke. Pri tem upošteva različna pravila, ki so jih uvedle države članice in tretje države, ter tudi različne časovne načrte za vrnitev v normalnost, omejevanje socialnih stikov in higienske ukrepe.

Vse smernice in navodila glede varnostnih postopkov v testnih centrih Prometric so na voljo tukaj. Pred rezervacijo termina jih skrbno preberite in ponovno preverite navodila, preden odpotujete na testiranje.
Kot je navedeno v navodilih, morajo kandidati s seboj prinesti masko in jo nositi ves čas, ko se nahajajo v prostorih centra. Dovoljene so kirurške maske in maske, narejene iz blaga. Kandidati, ki bodo v testni center prišli brez maske, ne bodo smeli opravljati testa in ne bodo imeli pravice do spremembe termina.

Upoštevati morajo, da se lahko v teh razmerah v testnih centrih izvajajo dodatni ukrepi – morda bo denimo osebje centra moralo kandidatom izmeriti temperaturo z elektronskim brezstičnim termometrom.

 

Ocenjevalna centra v Bruslju in Luxembourgu:

Na začetku izbruha covida-19 marca je moral EPSO prekiniti vse dejavnosti v ocenjevalnih centrih v Bruslju in Luxembourgu. Trenutne razmere še vedno ne omogočajo organizacije testov s fizično navzočnostjo kandidatov v prostorih EPSO v bližnji prihodnosti, zato EPSO pripravlja izvajanje testov v ocenjevalnih centrih v spletni obliki (na daljavo).

Kaj je testiranje na daljavo?

Pri testiranju na daljavo kandidati opravljajo teste doma, v pisarni itd. in jim ni treba potovati na lokacijo EPSO. Tako testiranje se izvaja s programsko opremo za spletne konference/spletno sporočanje. Vsi tehnični podatki se zagotovijo vnaprej, vključno s testiranjem povezave pred dejanskim ocenjevalnim dnevom.

Testiranje na daljavo se bo predvidoma začelo in/ali nadaljevalo pred koncem leta. EPSO bo kandidate prek njihovih računov EPSO obvestil o vseh podrobnostih ter logističnih in tehničnih zahtevah vsaj tri tedne pred testiranjem.

Natečaji EPSO/AD/373/19 in EPSO/AD/365-370/19:

EPSO bi se rad kandidatom in kandidatkam zahvalil za sodelovanje v študijah primerah, ki so bile uspešno organizirane v začetku septembra v testnih centrih Prometric.

Testi, ki so bili prvotno načrtovani v ocenjevalnih centrih v Bruslju in Luxembourgu, bodo zdaj potekali na daljavo. Skupinska vaja bo odpovedana in nadomeščena s situacijskim razgovorom za ugotavljanje kompetenc(SCBI), ki je bolj primeren za spletno testiranje. Kandidati v natečajih EPSO/AD/365-70/19 bodo tudi morali opravljati računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa v centrih Prometric po vsem svetu. (Prvotno je bilo načrtovano, da se bodo ti testi opravljali v ocenjevalnih centrih).

Natečaja EPSO/AD/372/19 in EPSO/AD/374/19:

Kandidati, ki niso mogli opravljati testov v ocenjevalnem centru v Bruslju ali Luxembourgu pred 6. marcem 2020, bodo zdaj teste opravljali na daljavo. Skupinsko vajo bo nadomestil situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc.

Vsi testi, ki so jih kandidati opravili pred 6. marcem 2020 v ocenjevalnem centru v Bruslju ali Luxembourgu, in rezultati teh testov ostajajo veljavni. Vendar bo skupinska vaja odpovedana in nadomeščena s situacijskim razgovorom za ugotavljanje kompetenc, ki je bolj primeren za spletno testiranje. Kandidate, ki so bili ocenjeni v skupinski vaji pred 6. marcem 2020, bo urad EPSO povabil k sodelovanju v situacijskem razgovoru za ugotavljanje kompetenc.

Testiranje v ocenjevalnem centru

Kandidati, ki so opravljali teste v ocenjevalnem centru v Bruslju ali Luxembourgu pred 6. marcem 2020, bodo tri tedne vnaprej prejeli povabilo za sodelovanje v situacijskem razgovoru za ugotavljanje kompetenc na daljavo.

Kandidati, ki niso mogli opravljati testov v ocenjevalnem centru v Bruslju ali Luxembourgu pred 6. marcem 2020, bodo tri tedne vnaprej prejeli novo povabilo za opravljanje testov na daljavo v ocenjevalnem centru (vključno s situacijskim razgovorom za ugotavljanje kompetenc). Kandidate, ki so že prejeli povabilo za opravljanje testov v ocenjevalnem centru v Bruslju, obveščamo, da je povabilo brezpredmetno. Kandidati v natečaju EPSO/AD/374/19 bodo tudi morali opravljati računalniško podprte testi z vprašanji izbirnega tipa v centrih Prometric po vsem svetu. (Prvotno je bilo načrtovano, da se bodo ti testi opravljali v ocenjevalnih centrih).

Na spletišču urada EPSO in v računih EPSO kandidatov bomo kmalu objavili podrobnejše informacije in nadaljnja navodila.

Časovnice različnih tekočih natečajev se posodabljajo in sistematično spreminjajo v skladu z novimi načrtovanimi roki.

Prosimo, da redno preverjate svoj račun EPSO.

 

Izbirni postopek CAST/P (stalni razpis CAST):

EPSO se zaveda, da nekateri kandidati, ki so bili povabljeni na testiranje septembra 2020, morda niso mogli rezervirati termina in/ali opravljati testov zaradi razmer v zvezi s pandemijo covid-19. Če ste med temi kandidati, potem ste v svojem računu EPSO že prejeli vabilo za opravljanje testov v oktobru.

Če ste bili povabljeni na testiranje v oktobru, vendar ne morete rezervirati termina in/ali opravljati testov zaradi razlogov, povezanih s covidom-19, boste ponovno povabljeni na opravljanje testov v novembru, razen če uradu EPSO sami sporočite, da ne želite ponovnega vabila. Opozarjamo, da bo EPSO ponovno povabil k testiranju samo tiste kandidate, ki bodo do polnoči 21. oktobra 2020 potrdili svoj interes za ustrezni profil. Ko potrdite svoj interes, se vam ni treba osebno obrniti na urad EPSO ali kako drugače ukrepati. Vabilo boste prejeli konec oktobra prek vašega računa EPSO.

Ponovno vabilo na naslednje testiranje je ukrep, ki ga je EPSO sprejel za ublažitev učinka pandemije na kandidate in zagotovitev enakih možnosti, kolikor je to mogoče v trenutnih razmerah.

Novi okvirni datumi za naslednja obdobja testiranja so že objavljeni na spletnih straneh različnih profilov CAST/P.

 

Novi natečaji in izbirni postopki:

EPSO na svojem spletišču redno posodablja okvirni časovni načrt za nove natečaje. Bolj kot kdaj koli prej se veselimo, da bomo lahko izbrali nove predane kandidate in kandidatke, s katerimi bomo skupaj oblikovali Evropo v teh težkih časih.

 

Še naprej skrbite za svoje dobro počutje in dobro počutje svojih družinskih članov in prijateljev.