Koronavirus – pomembne informacije

Domača stran > Koronavirus – pomembne informacije

Opozarjamo, da bodo do nadaljnjega najnovejše informacije o covidu-19 večinoma na voljo v angleščini. Postopno bodo dodane druge jezikovne različice.

NOVO – posodobljeno 19. 3. 2021:

Urad EPSO še naprej pozorno spremlja razvoj koronavirusne krize in vse ustrezne previdnostne ukrepe v skladu z navodili in smernicami institucij EU in nacionalnih organov. Če sodelujete v tekočih izbirnih postopkih, vam svetujemo, da redno preverjate svoj račun EPSO in informacije na spletišču urada EPSO. Časovnice različnih tekočih natečajev se posodabljajo in redno spreminjajo v skladu z novimi načrtovanimi roki.

Vprašanja nam lahko vedno pošljete tudi s spletnim kontaktnim obrazcem.

Urad EPSO bo objavil več informacij, ko bodo na voljo.

 

Splošni ukrepi glede računalniško podprtih testov v testnih centrih Prometric

Urad EPSO pozorno spremlja različna pravila in smernice v državah v Evropi in po svetu, zlasti uvedbo različnih omejitev gibanja. To neizogibno vpliva na dostopnost testnih centrov, saj so, odvisno od države, nekateri centri odprti in drugi zaprti.

Urad EPSO je skrbno preučil te razmere in se je pri tekočih izbirnih postopkih odločil za nadaljevanje testiranja v centrih, ki ostajajo odprti. Kandidati prihajajo z vseh koncev sveta in zaradi različnih stopenj okužbe med posameznimi regijami in državami enoten odlog trenutno načrtovanih testov ne bi bil najboljša rešitev. 

Izvajalec urada EPSO spoštuje vse varnostne in sanitarne ukrepe, ki so nujni v teh težkih razmerah. Vse smernice in navodila glede varnostnih postopkov v testnih centrih Prometric so na voljo tukaj. Seznam testnih centrov, ki so trenutno zaprti, se redno posodablja. Če vašega testnega centra ni na seznamu zaprtih centrov, pomeni, da bodo testi potekali po načrtih.

Pred rezervacijo termina skrbno preverite te informacije in ponovno preberite navodila, preden odpotujete na testiranje.

Kot je navedeno v navodilih, morajo kandidati s seboj prinesti masko in jo nositi ves čas, ko se nahajajo v prostorih centra. V testnem centru je prepovedana uporaba mask z ventilom za izdihavanje/enosmernim ventilom, ker te maske ne omogočajo filtracije infektivnih delcev. Kandidati, ki bodo v testni center prišli brez maske ali ne bodo upoštevali varnostnih in sanitarnih ukrepov, ne bodo smeli opravljati testa in ne bodo imeli pravice do spremembe termina.

Kandidati morajo upoštevati, da se glede na razmere v testnih centrih lahko izvajajo dodatni ukrepi – morda bo denimo osebje centra kandidatom izmerilo temperaturo z elektronskim brezstičnim termometrom.

Za več informacij o ukrepih v testnih centrih, se lahko obrnete neposredno na Prometric prek nacionalne brezplačne številke ali telefonske številke +31 320 239 575.https://epso.europa.eu/help/faq/2015_sl

 

Posebni ukrepi glede računalniško podprtih testov pri tekočih natečajih in izbirnih postopkih za začasne uslužbence (ne velja za stalni razpis CAST)

EPSO se zaveda, da mogoče kandidati ne bodo mogli rezervirati termina za teste, potovati do testnih centrov ali opravljati testov na dan testiranja. EPSO bo še naprej pozorno spremljal razmere in si prizadeval, da bodo kandidati, ki niso mogli opravljati testov, to lahko storili takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Če kandidati zaradi trenutne zdravstvene krize ne morejo rezervirati termina za teste ali opravljati testov, morajo predložiti kratko obrazložitev in ustrezno dokazilo (na primer sklic na uradno in aktualno odločitev nacionalnega ali regionalnega organa). Dokumentacijo morajo poslati prek kontaktnega obrazca EPSO takoj, ko nastopi takšna situacija. EPSO bo o zahtevkih odločal za vsak primer posebej po analizi predložene dokumentacije. Podrobnejše informacije so na voljo tudi na vabilu v računu EPSO.

 

Posebni ukrepi za postopek stalnega razpisa CAST:

Če ste bili povabljeni na testiranje, vendar niste mogli rezervirati termina in/ali opravljati testov zaradi razlogov, povezanih s covidom-19, boste ponovno povabljeni v naslednjem obdobju testiranja, če ponovno potrdite interes za zadevno prijavo. Ko potrdite svoj interes, se vam ni treba osebno obrniti na urad EPSO ali kako drugače ukrepati. Vabilo boste prejeli v svoj račun EPSO.

Kandidate opozarjamo, da postopek izbire/zaposlovanja za delovno mesto, za katero so bili izbrani v predizboru, morda ni bil ustavljen. Urad EPSO in kadrovske službe ne morejo biti odgovorne, če nihče ne kontaktira kandidata, ki je uspešno opravil teste, na katere je bil povabljen na podlagi tega ukrepa.

EPSO je samodejna ponovna povabila na prihodnja testiranja pošiljal od marca 2020 v znak solidarnosti za ublažitev negotovosti, ki jo je povzročil nenaden pojav zdravstvene krize. Vendar od maja 2021 ne bo več izdajal ponovnih povabil. To pomeni, da bodo kandidati, ki aprila 2021 ne morejo opravljati testov, prejeli zadnje samodejno ponovno povabilo na testiranje maja 2021, če bodo ponovno potrdili interes za zadevno prijavo. Kandidati, ki ne morejo opravljati testov maja 2021, več ne bodo samodejno ponovno povabljeni na naslednje testiranje.

Okvirni datumi za naslednja obdobja testiranja so že objavljeni na spletnih straneh različnih profilov CAST/P.

 

Testi v testnih centrih:

Na začetku izbruha covida-19 marca 2020 je moral EPSO prekiniti vse dejavnosti v testnih centrih v Bruslju in Luxembourgu ter se odločil organizirati testiranja na daljavo po spletu.

Pri testiranju na daljavo kandidati opravljajo teste doma, v pisarni itd. in jim ni treba potovati na lokacijo EPSO. Testiranje se izvaja z orodji za videokonference. Vsi tehnični podatki se zagotovijo vnaprej, vključno s testiranjem povezave pred dejanskim ocenjevalnim dnevom.

 

Novi natečaji in izbirni postopki:

Urad EPSO na svojem spletišču redno posodablja okvirni časovni načrt za nove natečaje. Bolj kot kdaj koli prej se veselimo, da bomo lahko izbrali nove predane kandidate in kandidatke, s katerimi bomo skupaj oblikovali Evropo v teh težkih časih.

 

Še naprej skrbite za svoje zdravje in zdravje svojih družinskih članov in prijateljev.