Coronaviruset – viktig information

Förstasida > Coronaviruset – viktig information

Tills vidare uppdaterar vi informationen om covid-19 först på engelska. Övriga språkversioner läggs ut efter hand.

NYTT – uppdatering den 19 mars 2021:

Epso fortsätter att följa smittläget och tillämpar förstås också alla försiktighetsåtgärder som EU-institutionerna och de nationella myndigheterna rekommenderar. Om du är en av de sökande som deltar i ett pågående uttagningsförfarande bör du regelbundet kontrollera ditt Epsokonto och Epsos webbplats för aktuell information. Vi går igenom sidorna för de pågående uttagningsproven för att uppdatera tidsplanen med de nya planerade datumen.

Du kan också skicka frågor som vanligt via kontaktformuläret.

Vi lägger fortlöpande ut aktuell information.

 

Allmänna åtgärder för datorbaserade prov i Prometrics provlokaler

Epso följer uppmärksamt vilka olika regler och riktlinjer som finns i Europa och övriga världen, särskilt i de många länder som har olika former av nedstängningar. De olika restriktionerna innebär att provlokalerna kan vara öppna i vissa länder och stängda i andra.

Vi har noga övervägt situationen och har för de pågående urvalsförfarandena beslutat att fortsätta proven vid de provlokaler som fortfarande är öppna. Eftersom pandemin utvecklar sig på olika sätt i olika länder och regioner och våra sökande kommer från hela världen, skulle lösningen att skjuta upp de nu planerade proven inte gynna alla sökande. 

Epsos provarrangör följer alla nödvändiga säkerhets- och hygienåtgärder. Alla riktlinjer och anvisningar om säkerhetsåtgärderna i Prometrics provlokaler finns på Prometics webbplats. Listan med stängda provlokaler uppdateras regelbundet. Om din provlokal inte finns med på listan innebär det att proven kommer att äga rum som planerat.

Läs noga informationen innan du bokar tid och dubbelkolla innan du reser iväg för att göra provet.

I riktlinjerna står bland annat att du måste ha med dig munskydd och ha på dig det hela tiden du vistas i provlokalen. Du får dock inte använda munskydd med utandnings-/envägsventiler eftersom de släpper igenom virus. Om du kommer till provlokalen utan munskydd eller inte följer säkerhets- och hygienåtgärderna får du inte göra provet och får heller ingen ny tid.

Observera att det under rådande omständigheter kan behöva vidtas ytterligare åtgärder i provlokalerna. Personalen kan till exempel vilja kontrollera om du har feber med en elektronisk kontaktlös termometer.

Om du vill veta mer om åtgärderna i provlokalen kan du kontakta Prometric genom att ringa ditt nationella gratisnummer eller +31 320 239 575.

 

Särskilda åtgärder för de datorbaserade proven inom pågående uttagningsprov och urvalsförfaranden för tillfälligt anställda (gäller inte Cast permanent)

Vi är medvetna om att en del sökande kanske inte kan göra provet på det angivna provdatumet. Vi fortsätter därför att följa situationen mycket noga för att se till att du som inte kan göra proven får en ny möjlighet så fort läget tillåter.

Om du på grund av pandemin inte kan boka eller göra proven måste du via Epsos kontaktformulär skicka in en kort förklaring och en styrkande handling (t.ex. en hänvisning till ett officiellt och aktuellt myndighetsbeslut) så fort problemet uppstår. Epso går igenom handlingarna och fattar sedan beslut från fall till fall. Mer information finns också i kallelsen i ditt Epsokonto.

 

Särskilda åtgärder för sökande i urvalsförfarandet Cast permanent

Om du har kallats till prov men inte har kunnat boka och/eller göra provet på grund av pandemin får du en ny kallelse till nästa provperiod, förutsatt att du förnyar ditt intresse. När du har förnyat ditt intresse behöver du inte själv kontakta Epso eller göra något annat. Du kommer att få en kallelse via ditt Epsokonto.

Observera att det urvals- eller rekryteringsförfarande som du hade valts ut för kanske inte har avbrutits. Epso och de rekryterande avdelningarna kan därför inte hållas ansvariga om du inte kontaktas trots att du klarat proven som du kallats till.

Den automatiska kallelsen till framtida prov var något Epso införde i mars 2020 för att hjälpa de sökande i det osäkra läget när pandemin bröt ut. Från och med maj 2021 kommer Epso inte längre att skicka några automatiska kallelser till nya prov. Det innebär att sökande som inte kan göra proven i april får den sista automatiska kallelsen till proven i maj 2021, förutsatt att de har förnyat sitt intresse. De som inte kan göra proven i maj 2021 kommer däremot inte att kallas automatiskt till nästa provperiod.

De nya preliminära datumen för de kommande provperioderna har redan publicerats på webbsidorna för de olika profilerna.

 

Prov vid ett utvärderingscentrum

När coronapandemin bröt ut i mars 2020 ställde Epso in all verksamhet vid utvärderingscentrumen i Bryssel och Luxemburg och beslutade att i stället anordna proven på distans.

Det betyder att du gör proven hemma, på jobbet eller någon annanstans, och inte behöver ta dig till någon av Epsos lokaler. Proven görs i form av videokonferenser. Du får alla tekniska anvisningar i förväg och kan testa uppkopplingen före provdagen.

 

Nya uttagningsprov och urvalsförfaranden:

Vi uppdaterar fortlöpande vår preliminära planering för nya uttagningsprov. Vi hoppas verkligen att nya engagerade kollegor snart kan rekryteras och vara med och arbeta för EU i dessa svåra tider.

 

Fortsätt att ta hand om dig och dina nära och kära.