Coronaviruset – viktig information

Förstasida > Coronaviruset – viktig information

Tills vidare uppdaterar vi informationen om covid-19 först på engelska. Övriga språkversioner läggs ut efter hand.

NYTT – uppdatering den 15 december 2020:

Epso följer noga utbrottet av covid-19. Vi följer förstås också fortfarande alla försiktighetsåtgärder som EU-institutionerna och de nationella myndigheterna rekommenderar. Om du är en av de sökande som deltar i ett pågående uttagningsförfarande bör du regelbundet kontrollera ditt Epsokonto och Epsos webbplats för aktuell information. Vi går igenom sidorna för de pågående uttagningsproven för att uppdatera tidsplanen med de nya planerade datumen.

Du kan också skicka frågor som vanligt via kontaktformuläret.

Vi lägger fortlöpande ut aktuell information.

 

Datorbaserade prov

Epso följer uppmärksamt vilka olika regler och riktlinjer som finns i Europa och övriga världen, särskilt i de många europeiska länder som har olika former av nedstängningar. De olika restriktionerna innebär att provlokalerna kan vara öppna i vissa länder och stängda i andra.

Vi har noga övervägt situationen och har, för de pågående uttagningsproven, beslutat att fortsätta proven vid de provlokaler som fortfarande är öppna. Eftersom pandemin utvecklar sig på olika sätt i olika länder och regioner och våra sökande kommer från hela världen, skulle lösningen att skjuta upp de nu planerade proven inte gynna alla sökande. 

Vi är dock mycket medvetna om att de sökande kanske inte kan göra provet på det angivna provdatumet och vi fortsätter därför att följa situationen mycket noga. När provperioden för ett visst uttagningsprov är över kommer Epso att kontrollera vilka som har deltagit och se till att sökande som inte kunnat göra proven i den valda provlokalen kan göra det på den plats de föredrar, så snart provlokalerna öppnar på nytt.

Du kan lita på att Epsos provarrangör följer alla nödvändiga säkerhets- och hygienåtgärder. Alla riktlinjer och anvisningar om säkerhetsåtgärderna i Prometrics provlokaler finns på Prometics webbplats. Listan med stängda provlokaler uppdateras regelbundet. Om din provlokal inte finns med på listan innebär det att proven kommer att äga rum som planerat.

Läs noga informationen innan du bokar tid och dubbelkolla innan du reser iväg för att göra provet.

I riktlinjerna står bland annat att du måste ha med dig munskydd och ha på dig det hela tiden du vistas i provlokalen. Det går bra med både operationsmunskydd och munskydd av tyg. Du får dock inte använda munskydd med utandnings-/envägsventiler eftersom de släpper igenom virus.

Om du kommer till provlokalen utan munskydd eller inte följer säkerhets- och hygienåtgärderna får du inte göra provet och får heller ingen ny tid.

Observera att det under rådande omständigheter kan behöva vidtas ytterligare åtgärder i provlokalerna. Personalen kan till exempel vilja kontrollera om du har feber med en elektronisk kontaktlös termometer.

Om du vill veta mer om åtgärderna i provlokalen kan du kontakta Prometric genom att ringa ditt nationella gratisnummer eller +31 320 239 575.

När de datorbaserade proven med flervalsfrågor för alla aktuella uttagningsprov har avslutats kommer Epso att bedöma situationen för de sökande som inte kunnat göra provet på grund av reserestriktioner, stängda provlokaler eller andra åtgärder. Du behöver inte själv kontakta Epso eller göra något annat.

 

Uttagningsproven EPSO/AST-SC/10/20 och EPSO/AD/381/20:

Detaljerad information om den nya provperioden under 2021 kommer att läggas ut på Epsos webbplats. De sökande som inte kunde göra provet på grund av stängda provlokaler eller andra åtgärder kommer också att få informationen i sina Epsokonton.

Resultaten av de datorbaserade proven kommer att läggas in i alla sökandes Eposkonton när alla deltagare har gjort proven.

Epso undersöker också möjligheten att införa datorbaserade prov på distans. Ytterligare information om nya provformat, berörda uttagningsprov och tidsplanen för proven kommer att läggas ut på Epsos webbplats.

De sökande som berörs kommer att få heltäckande och fullständig information i god tid före provdatumet.

 

Prov vid ett utvärderingscentrum:

När coronapandemin bröt ut i mars 2020 ställde Epso in all verksamhet vid utvärderingscentrumen i Bryssel och Luxemburg och beslutade att i stället anordna proven på distans.

Vad är prov på distans?

Det betyder att du gör proven hemma, på jobbet eller någon annanstans och inte behöver ta dig till någon av Epsos lokaler. Proven görs i form av videokonferenser. Du får alla tekniska anvisningar i förväg och kan testa uppkopplingen före provdagen.

Epso har nu publicerat tillägget till meddelandena om uttagningsprov på alla relevanta sidor om uttagningsprov.

Uttagningsproven EPSO/AST-SC/08/19 och EPSO/AST-SC/09/19:

De flesta deltagare i uttagningsprovet EPSO/AST-SC/08/19 gjorde de datorbaserade proven med flervalsfrågor i november 2020 i Prometrics provlokaler runtom i världen. De deltagare som inte kunde göra proven på grund av pandemin kommer att kontaktas av Epsos provarrangör Prometric i januari 2021. De övriga proven vid utvärderingscentrumet startar tidigast i januari 2021.

Utvärderingscentrumets delprov för uttagningsprovet EPSO/AST-SC/09/19 ska enligt planerna starta i januari 2021. Inkorgsövningen och de datorbaserade proven med flervalsfrågor kommer att anordnas i januari 2021 i Prometrics provlokaler. Kallelserna skickades nyligen till de sökandes Epsokonton.

Uttagningsprov EPSO/AD/372/19:

Gruppövningen har ställts in och ersatts med en situationsbaserad intervju för att bedöma allmänna kompetenser, eftersom den här testtypen är bättre lämpad för nätbaserade prov.

Utvärderingscentrumets delprov för uttagningsprovet EPSO/AD/372/19 startar tidigast i januari 2021.

Uttagningsproven EPSO/AD/373/19 och EPSO/AD/365-370/19:

Gruppövningen har ersatts med en situationsbaserad intervju för att bedöma allmänna kompetenser, eftersom den här testtypen är bättre lämpad för nätbaserade prov.

Deltagarna i uttagningsproven EPSO/AD/365-70/19 gjorde de datorbaserade proven med flervalsfrågor i november 2020 i Prometrics provlokaler runtom i världen. De deltagare som inte kunde göra proven på grund av pandemin kommer att kontaktas av Epsos provarrangör Prometric i januari 2021.

Utvärderingscentrumets delprov för uttagningsproven EPSO/AD/373/19 och EPSO/AD/365-70/19 startar tidigast i januari 2021.

Uttagningsprov EPSO/AD/374/19:

Utvärderingscentrumets nätbaserade prov pågår.

Vi råder dig att regelbundet gå in på ditt Epsokonto.

 

Urvalsförfarande för kontraktsanställda (CAST/P):

Om du har kallats till prov men inte har kunnat boka och/eller göra provet på grund av pandemin får du en ny kallelse till nästa provperiod, om du inte kontaktar Epso och tydligt talar om att du inte vill bli kallad på nytt. Observera att Epso bara kommer att kalla de sökande som förnyar sitt intresse. När du har förnyat ditt intresse behöver du inte själv kontakta Epso eller göra något annat. Du kommer att få en kallelse via ditt Epsokonto.

Epso erbjuder denna möjlighet för att hjälpa de sökande och se till att alla kan delta på lika villkor, i den mån det går under rådande omständigheter.

Observera att det urvals- eller rekryteringsförfarande som du hade valts ut för kanske inte har avbrutits. Epso och de rekryterande avdelningarna kan därför inte hållas ansvariga om du inte kontaktas trots att du klarat proven som du kallats till.

De nya preliminära datumen för de kommande provperioderna har redan publicerats på webbsidorna för de olika profilerna.

 

Nya uttagningsprov och urvalsförfaranden:

Vi uppdaterar fortlöpande vår preliminära planering för nya uttagningsprov. Vi hoppas verkligen att nya engagerade kollegor snart kan rekryteras och vara med och arbeta för EU i dessa svåra tider.

 

Fortsätt att ta hand om dig och dina nära och kära.