Coronaviruset – viktig information

Förstasida > Coronaviruset – viktig information

Tills vidare uppdaterar vi informationen om covid-19 på engelska först. Övriga språkversioner läggs ut efter hand.

NYTT – uppdatering den 1 oktober 2020:

Epso följer noga utbrottet av covid-19. Vi följer förstås också fortfarande alla försiktighetsåtgärder som EU-institutionerna och de nationella myndigheterna rekommenderar. Om du deltar i ett pågående uttagningsförfarande bör du regelbundet kontrollera ditt Epsokonto och Epsos webbplats för aktuell information. Du kan också skicka frågor som vanligt via kontaktformuläret.

Vi lägger fortlöpande ut aktuell information.

 

Datorbaserade prov

De datorbaserade proven för olika urvalsförfaranden pågår i samarbete med vår provarrangör Prometric. Vi följer förstås de olika ländernas regler, tar hänsyn till när restriktionerna hävs och vidtar distanserings- och hygienåtgärder.

Alla riktlinjer och anvisningar om säkerhetsåtgärderna i Prometrics provlokaler finns på Prometics webbplats. Läs dem noga innan du bokar tid och dubbelkolla innan du reser iväg för att göra provet.
I riktlinjerna står bland annat att du måste ha med dig munskydd och ha på dig det hela tiden du vistas i provlokalen. Det går bra med både operationsmunskydd och munskydd av tyg. Om du kommer till provlokalen utan munskydd får du inte göra provet och får heller ingen ny tid.

Observera att under rådande omständigheter kan ytterligare åtgärder behöva vidtas i provlokalerna. Personalen kan till exempel vilja kontrollera om du har feber med en elektronisk kontaktlös termometer.

 

Prov vid utvärderingscentrumen i Bryssel och Luxemburg

När coronapandemin bröt ut i mars ställde Epso in all verksamhet vid utvärderingscentrumen i Bryssel och Luxemburg. Som läget är nu ser det tyvärr ut som att vi den närmaste tiden inte kan anordna proven på plats i Epsos lokaler. Vi tittar därför på hur vi i stället kan anordna utvärderingscentrumens prov på nätet (på distans).

Vad är prov på distans?

Det betyder att du gör proven hemma, på jobbet eller någon annanstans och inte behöver ta dig till någon av Epsos lokaler. Proven görs via system för webbkonferenser eller meddelandefunktioner. Du får alla tekniska anvisningar i förväg och kan testa uppkopplingen före provdagen.

Vi räknar med att kunna starta och/eller återuppta utvärderingscentrumens nätbaserade prov före årets slut. Vi kommer att informera alla sökande om logistik, tekniska krav och allt annat de behöver veta minst tre veckor i förväg via deras Epsokonton.

Uttagningsproven EPSO/AD/373/19 och EPSO/AD/365-370/19:

Caseövningarna genomfördes i Prometrics provlokaler i början av september och Epso vill passa på att tacka alla sökande för gott samarbete.

De prov som skulle ha hållits i utvärderingscentrumen i Bryssel och Luxemburg kommer i stället att hållas på distans. Gruppövningen ställs in och ersätts med en situationsbaserad intervju som ska bedöma allmänna kompetenser, eftersom den här testtypen är bättre lämpad för nätbaserade prov. Deltagarna i uttagningsproven EPSO/AD/365-70/19 ska också göra de datorbaserade proven med flervalsfrågor i Prometrics provlokaler runtom i världen (de här proven skulle egentligen ha anordnats på plats i utvärderingscentrumet).

Uttagningsproven EPSO/AD/372/19 och EPSO/AD/374/19:

De sökande som inte kunde komma till utvärderingscentrumet i Bryssel eller Luxemburg före den 6 mars 2020 får nu göra proven på distans. Gruppövningen ersätts med en situationsbaserad intervju som ska bedöma allmänna kompetenser.

Alla prov som de sökande gjorde i utvärderingscentrumet i Bryssel eller Luxemburg före den 6 mars 2020 gäller och poängen står fast. Gruppövningen ställs dock in och ersätts med en situationsbaserad intervju som ska bedöma allmänna kompetenser, eftersom den här testtypen är bättre lämpad för nätbaserade prov. De sökande som gjorde gruppövningen före den 6 mars 2020 kommer att kontaktas av Epso så att de kan delta i den situationsbaserade intervjun i stället.

Dagen på utvärderingscentrum

De sökande som gjorde prov vid utvärderingscentrumet i Bryssel eller Luxemburg före den 6 mars 2020 kommer att tre veckor före provtillfället få en kallelse till den situationsbaserade intervjun som hålls via nätet.

De sökande som inte kunde komma till utvärderingscentrumet i Bryssel eller Luxemburg före den 6 mars 2020 kommer att få en ny kallelse till utvärderingscentrumets nätbaserade prov (inklusive den situationsbaserade intervjun) tre veckor före provdagen. Sökande som redan har fått en kallelse till utvärderingscentrum i Bryssel ombeds bortse från den. Deltagarna i uttagningsprovet EPSO/AD/374/19 ska också göra de datorbaserade proven med flervalsfrågor i Prometrics provlokaler runtom i världen (de här proven skulle egentligen ha anordnats på plats i utvärderingscentrumet).

Detaljerad information och ytterligare anvisningar kommer inom kort att publiceras på Epsos webbplats och i de sökandes Epsokonton.

Vi går igenom sidorna för de pågående uttagningsproven för att uppdatera tidsplanen med de nya planerade datumen.

Under tiden bör du regelbundet gå in på ditt Epsokonto.

 

Urvalsförfarande för kontraktsanställda (CAST/P):

Vi förstår att många som fått en kallelse till prov i september 2020 inte kunde komma på grund av coronapandemin. Om det gäller dig har du redan fått en kallelse i ditt Epsokonto till prov i oktober.

Om du har kallats till prov i oktober men inte kan boka och/eller göra proven på grund av pandemin får du en ny kallelse till provperioden i november, om du inte kontaktar Epso och tydligt talar om att du inte vill bli kallad på nytt. Observera att Epso bara kommer att kalla de sökande som förnyar sitt intresse för den relevanta profilen senast den 21 oktober 2020 vid midnatt. När du har förnyat ditt intresse behöver du inte själv kontakta Epso eller göra något annat. I slutet av oktober får du en kallelse via ditt Epsokonto.

Epso erbjuder denna möjlighet för att hjälpa de sökande och se till att alla kan delta på lika villkor, i den mån det går under rådande omständigheter.

De nya preliminära datumen för de kommande provperioderna har redan publicerats på  webbsidorna för de olika profilerna.

 

Nya uttagningsprov och urvalsförfaranden:

Vi uppdaterar fortlöpande vår preliminära planering för nya uttagningsprov. Vi hoppas verkligen att nya engagerade kollegor snart kan rekryteras och vara med och arbeta för EU i dessa svåra tider.

 

Fortsätt att ta hand om dig och dina nära och kära.