Coronaviruset – viktig information

Förstasida > Coronaviruset – viktig information

Tills vidare uppdaterar vi informationen om covid-19 först på engelska. Övriga språkversioner läggs ut efter hand.

NYTT – uppdatering den 24 juli 2020:

Epso följer noga utbrottet av covid-19. Som situationen ser ut i dag kommer Epso att anordna prov från och med september.

Men vi följer förstås fortfarande alla försiktighetsåtgärder som EU-institutionerna och de nationella myndigheterna rekommenderar. Om du är en av de sökande som deltar i ett pågående uttagningsförfarande bör du regelbundet kontrollera ditt Epsokonto och Epsos webbplats för aktuell information. Du kan också skicka frågor som vanligt via kontaktformuläret.

Datorbaserade prov

Tillsammans med vår provarrangör Prometric har vi redan återupptagit de datorbaserade proven för olika urvalsförfaranden. Vi måste förstås följa de olika ländernas regler, ta hänsyn till när restriktionerna hävs och vidta distanserings- och hygienåtgärder.

Alla riktlinjer och anvisningar om säkerhetsåtgärderna i Prometrics provlokaler finns på Prometics webbplats. Läs dem noga innan du bokar tid.
I riktlinjerna står bland annat att du måste ha med dig munskydd och ha på dig det hela tiden du vistas i provlokalen. Det går bra med både operationsmunskydd och munskydd av tyg. Om du kommer till provlokalen utan munskydd får du inte göra provet och får heller ingen ny tid.

Observera att under rådande omständigheter kan ytterligare åtgärder behöva vidtas i provlokalerna. Personalen kan till exempel vilja kontrollera om du har feber med en elektronisk kontaktlös termometer.

Epsos webbplats har uppdaterats med den senaste informationen. Vi lägger ut mer information allteftersom. 

Prov vid utvärderingscentrum i Bryssel och Luxemburg

När coronapandemin bröt ut i mars ställde Epso in all verksamhet vid utvärderingscentrumen i Bryssel och Luxemburg. Vi planerar att återuppta delproven för uttagningsproven EPSO/AD/372/19, EPSO/AD/373/19, EPSO/AD/374/19 efter mitten av september. Vi håller på att gå igenom sidorna för de pågående uttagningsproven för att uppdatera tidsplanen med de nya planerade datumen.

Vi har nu tagit fram säkerhetsåtgärder och instruktioner för de sökande. Vi ska se till att det inte blir trängsel och det kommer att finnas både handsprit och munskydd. Närmare uppgifter om åtgärderna hittar du på vår webbplats. De uppdateras vid behov. Kontrollera informationen regelbundet och absolut innan du kommer till utvärderingscentrumet. Utvärderingscentrumen i Luxemburg kommer att införa och meddela liknande säkerhetsåtgärder i god tid.

Vi har redan skickat kallelser till dem som har sökt till uttagningsprovet EPSO/AD/374/19 men som ännu inte har gjort proven vid utvärderingscentrumet. Om du har sökt till ett annat uttagningsprov får du en kallelse till ett datum tre veckor i förväg, så att du hinner ordna med resan.

Under tiden bör du regelbundet gå in på ditt Epsokonto under sommaren.

Om du redan har gjort proven vid utvärderingscentrumet får du ingen ny kallelse.

Urvalsförfarande för kontraktsanställda (CAST/P):

På grund av coronapandemin var det många som inte kunde göra proven i urvalsförfarandet ”Cast permanent”. Vi förstår att många inte kunde komma i juni eller juli.

Om det gäller dig kommer du att få en inbjudan till ett prov längre fram. Du behöver inte själv kontakta Epso eller göra något annat. Senast i slutet av augusti får du en bekräftelse till den mejladress som du har angett i ditt Epsokonto.

Epso erbjuder denna möjlighet för att hjälpa de sökande och se till att alla kan delta på lika villkor, i den mån det går under rådande omständigheter.

De nya preliminära datumen för nästa provperioder har redan publicerats på webbsidorna för de olika profilerna.

Nya uttagningsprov och urvalsförfaranden:

Vi har nu uppdaterat vår preliminära planering för nya uttagningsprov på vår webbplats. Gå gärna in och se om du hittar något som passar dig. Vi hoppas verkligen att nya engagerade kollegor snart kan rekryteras och vara med och arbeta för EU i dessa svåra tider.

Fortsätt att ta hand om dig och dina nära och kära.