Coronaviruset – viktig information

Förstasida > Coronaviruset – viktig information

Tills vidare uppdaterar vi informationen om covid-19 först på engelska. Övriga språkversioner läggs ut efter hand.

NYTT – uppdatering den 23 september 2021:

Epso fortsätter att följa smittläget och tillämpar förstås också alla försiktighetsåtgärder som EU-institutionerna och de nationella myndigheterna rekommenderar. Om du är en av de sökande som deltar i ett pågående uttagningsförfarande bör du regelbundet kontrollera ditt Epsokonto och Epsos webbplats för aktuell information. Vi går igenom sidorna för de pågående uttagningsproven för att uppdatera tidsplanen med de nya planerade datumen.

Du kan också skicka frågor via kontaktformuläret.

Vi lägger fortlöpande ut aktuell information.

Allmänna åtgärder för

  • datorbaserade prov vid ackrediterade provcentrum
  • prov på distans [1]

Många EU-länder har visserligen börjat öppna upp samhället men på flera håll finns det fortfarande restriktioner.

I juli 2021 införde Epso datorbaserade prov på distans för vissa uttagningsprov. På så vis kan vi snabbare gå vidare med uttagningsproven. Tack vare vår provarrangör Prometrics applikation ”ProProctor” kan de sökande göra proven på distans och på ett säkert sätt. Detta bidrar inte bara till ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet, utan är också särskilt relevant med tanke på läget i världen. I många länder kan det vara svårt att ta sig till en provlokal på grund av olika smittskyddsåtgärder och restriktioner och många provlokaler är dessutom stängda.

Mer information om det nya provformatet, berörda uttagningsprov och tidsplanen för proven hittar du på Epsos webbplats.

Eftersom vi nu kan anordna prov både på distans och i provlokaler har vi inlett de datorbaserade proven för nyligen publicerade urvalsförfaranden, så att de sökande kan göra proven på det sätt de föredrar. Vi har publicerat de preliminära datumen på webbsidorna för de olika urvalsförfarandena. 

På uttagningsprovets sida på vår webbplats kan du se om du har möjlighet att göra prov på distans. Du kommer också att få all nödvändig information i god tid före provdatumet via ditt Epsokonto.

Om du väljer att inte göra provet på distans, även om möjligheten finns, kan du boka ett prov vid någon av Epsos provlokaler i hela världen. Glöm inte att kontrollera om det finns eller sannolikt kommer att finnas några reserestriktioner eller andra restriktioner för den valda provlokalen. Det är ditt ansvar.

Du som väljer att göra provet i en provlokal ska veta att Epso fortsätter att följa de olika regler och riktlinjer som finns i Europa och övriga världen, eftersom en del länder har olika former av nedstängningar. De olika restriktionerna innebär att provlokalerna kan vara öppna i vissa länder och stängda i andra.

Listan med stängda provlokaler uppdateras regelbundet. Om din provlokal inte finns med på listan kommer proven att äga rum som planerat. Epsos provarrangör följer alla nödvändiga säkerhets- och hygienåtgärder. Alla riktlinjer och anvisningar om säkerhetsåtgärderna i provlokalerna finns på Prometics webbplats.

Läs noga informationen innan du bokar tid och dubbelkolla innan du reser iväg för att göra provet.

[1] När du gör ett prov på distans övervakas du hela tiden av en provvakt med hjälp av olika övervakningsverktyg. Du kan också kontakta provvakten om du har frågor eller behöver akut hjälp.

Prov vid ett utvärderingscentrum

När coronapandemin bröt ut i mars 2020 ställde Epso in all verksamhet vid utvärderingscentrumen i Bryssel och Luxemburg och beslutade att i stället anordna proven på distans.

Det betyder att du gör proven hemma, på jobbet eller någon annanstans och inte behöver ta dig till någon av Epsos lokaler. Proven görs i form av videokonferenser. Du får alla tekniska anvisningar i förväg och kan testa uppkopplingen före provdagen.

Nya uttagningsprov och urvalsförfaranden:

Vår preliminära planering av nya uttagningsprov fram till årsskiftet uppdateras regelbundet. 

Vi hoppas verkligen att nya engagerade kollegor snart kan rekryteras och vara med och arbeta för EU i dessa svåra tider.

Fortsätt att ta hand om dig och dina nära och kära.