Писмени преводачи с датски, немски, фински и шведски език

Начало > Писмени преводачи с датски, немски, фински и шведски език
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Европейската комисия търси писмени преводачи с датски, немски, фински и шведски език. Назначените служители (срочно наети на степен AD 5) ще работят в съответните езикови отдели на генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия в Брюксел или Люксембург.

В качеството си на писмен преводач ще трябва да превеждате документи от английски език на езика на избраната от вас процедура за подбор. Текстовете често са сложни и разглеждат политически, правни, икономически, финансови, научни или технически теми, обхващащи всички области на дейност на ЕС. Може също така да трябва да редактирате преводи (както на свои колеги, така и на външни преводачи) и да извършвате терминологични проучвания. Работата на преводача предполага използването на цифрови умения и на специфични ИТ и свързани с тях инструменти.

Ако издържите успешно конкурса, може да ви бъде предложен временен договор за срок от четири години, който може да бъде подновен за максимален срок от две години.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и многообразни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС и не само.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Ако сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС: отлично владеене на език 1 (език на процедурата за подбор) и задълбочено владеене на английски език (език 2), значи търсим точно вас. Имайте предвид, че владеенето на всеки друг език на ЕС може да бъде взето предвид на етапа на наемане на работа.

Не забравяйте, че трябва да имате образователна степен, удостоверена с диплома и съответстваща на завършено висше образование с продължителност най-малко 3 години. Не е необходим професионален опит.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете поканата за заявяване на интерес на нашите страници за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 7 януари 2021 г.