Překladatelé do dánštiny, němčiny, finštiny a švédštiny

Úvod > Překladatelé do dánštiny, němčiny, finštiny a švédštiny
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Evropská komise hledá překladatele do dánského, německého, finského a švédského jazyka. Přijatí zaměstnanci (dočasní zaměstnanci v platové třídě AD 5) budou pracovat v příslušných jazykových odborech Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v Bruselu nebo Lucemburku.

Jako překladatelé budete překládat dokumenty napsané anglicky do jazyka, který jste si vybrali pro výběrové řízení. Překládané texty jsou mnohdy složité, týkají se politiky, práva, ekonomiky a financí nebo vědy a techniky a vztahují se ke všem oblastem činnosti Evropské unie. Součástí náplně vaší práce mohou být revize překladů (vyhotovených vašimi kolegy i externími dodavateli) a terminologické rešerše. Překladatelé při své práci používají specifické nástroje IT a související aplikace a uplatňují své digitální dovednosti.

V případě úspěšného absolvování výběrového řízení vám může být nabídnuta čtyřletá smlouva, kterou lze prodloužit maximálně o dva roky.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. V orgánech EU působí různorodé multikulturní a mezinárodní týmy, které společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o zvláštní úpravy vykonávání výběrových testů, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU se znalostí alespoň 2 úředních jazyků EU, tj. dokonalou znalostí jazyka 1 (jazyk výběrového řízení) a důkladnou znalostí angličtiny (jazyk 2). Znalost kteréhokoli dalšího jazyka EU může být v přijímacím řízení zohledněna.

Dále musíte doložit vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání v délce minimálně tří let, a prokázat jej příslušným diplomem. Není požadována žádná odborná praxe.

Podrobné informace o požadavcích najdete ve výzvě k vyjádření zájmu zveřejněné na našich stránkách uvedených níže.

Přihlášky lze podávat od 7. ledna 2021.