Taani, saksa, soome ja rootsi keele tõlkijad

Avaleht > Taani, saksa, soome ja rootsi keele tõlkijad
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Euroopa Komisjon võtab tööle taani, saksa, soome ja rootsi keele tõlkijaid. Värvatud töötajad (ajutised teenistujad palgaastmel AD 5) hakkavad tööle Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi (DGT) vastavas keeleosakonnas Brüsselis ja Luxembourgis.

Tõlkija tõlgib dokumente inglise keelest valitud valikmenetluse keelde. Tekstid on sageli keerukad, kuuluvad poliitika, õiguse, majanduse, rahanduse, teaduse ja tehnika valdkonda ning katavad kõiki ELi tegevusvaldkondi. Ametiülesannete hulka võivad kuuluda ka (nii majasiseste kolleegide kui ka välistõlkijate) tõlgete toimetamine ja terminoloogiatöö. Tõlkija töö eeldab digioskusi ning spetsiifiliste IT- ja muude vahendite kasutamist.

Edukatele kandidaatidele võidakse pakkuda nelja-aastast ajutist lepingut, mida võib pikendada kuni kaheks aastaks.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kui olete ELi kodanik ja oskate vähemalt kahte ELi keelt – suurepäraselt 1. keelt (valikumenetluse keel) ja väga hästi inglise keelt (2. keel) –, siis esitage kandideerimisavaldus! Töölevõtmise etapis võidakse arvesse võtta ka muude ELi keelte oskust.

Kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele. Erialane töökogemus ei ole vajalik.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta saab osalemiskutsest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 7. jaanuarist 2021.