Suomen-, ruotsin-, tanskan- ja saksankieliset kääntäjät

Etusivu > Suomen-, ruotsin-, tanskan- ja saksankieliset kääntäjät
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Euroopan komissio hakee palvelukseensa suomen-, ruotsin-, tanskan- ja saksankielisiä kääntäjiä. Palvelukseen otetut työntekijät (palkkaluokkaan AD 5 kuuluvat väliaikaiset toimihenkilöt) työskentelevät Euroopan komission käännöstoimen pääosaston (DGT) edellä mainittujen kielten käännösyksiköissä Brysselissä tai Luxemburgissa.

Kääntäjien työtehtäviin kuuluu asiakirjojen kääntäminen englannista heidän valitsemansa valintamenettelyn kielelle. Käännettävät tekstit ovat usein monisyisiä poliittisia, oikeudellisia, taloudellisia, luonnontieteellisiä tai teknisiä tekstejä, jotka voivat koskea mitä tahansa Euroopan unionin toimialaa. Tehtäviin voivat kuulua myös käännösten tarkastaminen (sekä komission sisällä tehdyt että ulkopuolisten alihankkijoiden tekemät käännökset) ja termityö. Kääntäjän työ edellyttää digiosaamista sekä käännösalan tietoteknisten ja vastaavien apuvälineiden käyttöä.

Valintamenettelyn läpäisseelle hakijalle voidaan tarjota neljän vuoden määräaikaista työsopimusta, joka voidaan uusia enintään kahdeksi vuodeksi.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden tekemästä työstä hyötyvät noin 450 miljoonan unionin kansalaisen lisäksi myös ihmiset EU:n ulkopuolella.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänen on osattava vähintään kahta virallista EU-kieltä: valintamenettelyn kieltä (kieli 1) ja englantia (kieli 2). Kielessä 1 edellytetään täydellistä ja kielessä 2 perusteellista taitoa. Rekrytoinnissa voidaan ottaa huomioon myös muiden EU-kielten taito.

Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulutasoinen koulutus ja siitä osoituksena tutkintotodistus. Työkokemusta ei edellytetä.

Lisätietoa vaatimuksista on kiinnostuksenilmaisupyynnössä oheisilla hakusivuilla.

Hakuaika alkaa 7. tammikuuta 2021.