Aistritheoirí Danmhairgise, Gearmáinise, Fionlainnise agus Sualainnise

Etusivu > Aistritheoirí Danmhairgise, Gearmáinise, Fionlainnise agus Sualainnise
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg aistritheoirí Danmhairgise, Gearmáinise, Fionlainnise agus Sualainnise. Na baill foirne a earcófar (gníomhairí sealadacha ar ghrád AD 5), beidh siad ag obair sna Ranna teanga a bhaineann leis na teangacha thuasluaite faoi seach in Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin (ASA) an Choimisiúin sa Bhruiséil nó i Lucsamburg.

Agus tú ag obair mar aistritheoir, iarrfar ort doiciméid a aistriú ón mBéarla go dtí teanga an phróisis roghnúcháin a roghnaigh tú. Is minic na téacsanna sin casta agus baineann siad le hábhair pholaitiúla, dhlíthiúla, airgeadais, eolaíocha nó theicniúla lena gcumhdaítear réimsí gníomhaíochta uile an Aontais Eorpaigh. Is féidir go n-iarrfar ort freisin aistriúcháin a athbhreithniú (idir aistriúcháin ó chomhghleacaithe inmheánacha agus aistriúcháin ó chonraitheoirí seachtracha) agus taighde téarmeolaíochta a dhéanamh. Chun obair aistritheora a dhéanamh, ní mór úsáid a bhaint as scileanna digiteacha agus as uirlisí TF sonracha agus uirlisí a bhaineann leo.

Má éiríonn leat, is féidir go dtairgfear conradh sealadach 4 bliana duit, conradh is féidir a athnuachan go ceann uastréimhse 2 bhliain.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Más saoránach den Aontas Eorpach thú agus eolas agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: sáreolas ar theanga 1 (teanga an phróisis roghnúcháin) agus eolas cuimsitheach ar an mBéarla (teanga 2), is tusa an duine atáimid a lorg. Cuimhnigh gur féidir go gcuirfear san áireamh eolas ar aon cheann eile de theangacha an Aontais Eorpaigh ag céim na hearcaíochta.

Cuimhnigh nach mór duit leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán 3 bliana a críochnaíodh agus ar baineadh dioplóma amach dá bharr a bheith agat. Níl aon taithí oibre riachtanach.

Tá eolas mionsonraithe ar na riachtanais le fáil sa Ghlao ar Léiriú Spéise ar ár leathanaigh ‘Déan iarratas’ thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 7 Eanáir 2021 amach.