Danų, vokiečių, suomių, švedų kalbų vertėjai raštu

Pradžia > Danų, vokiečių, suomių, švedų kalbų vertėjai raštu
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Europos Komisija ieško danų, vokiečių, suomių, švedų kalbų vertėjų. Priimti darbuotojai (AD 5 kategorijos laikinieji darbuotojai) dirbs atitinkamuose Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato (DGT) kalbų padaliniuose Briuselyje arba Liuksemburge.

Vertėjai raštu verčia dokumentus iš anglų kalbos į atrankos procedūros, kurioje dalyvavo, kalbą. Šie dokumentai dažnai būna sudėtingi ir susiję su politiniais, teisiniais, ekonominiais, finansiniais, moksliniais ar techniniais klausimais, apimančiais visas ES veiklos sritis. Taip pat gali reikėti tikrinti vertimus (tiek tuos, kuriuos atliko padalinio bendradarbiai, tiek ir pateiktus išorės rangovų) ir dirbti terminologinį darbą. Vertėjams raštu reikia turėti skaitmeninių įgūdžių ir naudotis specialiomis IT ir susijusiomis priemonėmis.

Atranką įveikusiems kandidatams gali būti pasiūlyta terminuota ketverių metų darbo sutartis, kuri gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui.

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Daugiakultūriai, tarptautiniai ir įvairūs institucijų darbo kolektyvai kartu dirba maždaug 450 milijonų ES piliečių ir kitų šalių gyventojų labui.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Jei esate ES pilietis ir mokate bent dvi ES kalbas, konkrečiai: puikiai mokate 1-ąją kalbą (atrankos procedūros kalbą) ir labai gerai – anglų kalbą (2-oji kalba), tuomet mums reikia būtent jūsų. Įdarbinimo etapu gali būti atsižvelgta į bet kurios kitos ES kalbos mokėjimą.

Atminkite, kad jums reikia turėti diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį bent 3 metų baigtas universitetines studijas. Profesinė patirtis nebūtina.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama toliau, paraiškoms skirtame puslapyje paskelbtame kvietime pareikšti susidomėjimą.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. sausio 7 d.