Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir dāņu, somu, vācu vai zviedru valoda

Sākumlapa > Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir dāņu, somu, vācu vai zviedru valoda
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Eiropas Komisija meklē tulkotājus, kas tulko dāņu, somu, vācu vai zviedru valodā. Darbā pieņemtie darbinieki (pagaidu darbinieki, kas pieņemti pakāpē AD 5) strādās Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta (DGT) attiecīgās valodas departamentā Briselē vai Luksemburgā.

Tulkotāju pienākums ir tulkot dokumentus no angļu valodas viņu izvēlētās atlases procedūras valodā. Tulkojamie dokumenti bieži vien ir sarežģīti. Tie galvenokārt ir par politiska, juridiska, ekonomiska vai finansiāla, zinātniska vai tehniska rakstura tematiem un aptver visas Eiropas Savienības darbības jomas. Jums, iespējams, būtu arī jārediģē tulkojumi (gan jūsu kolēģu — štata tulkotāju, gan ārēju līgumslēdzēju veiktie) un jāpēta terminoloģija. Tulkotāja darbā ir vajadzīgas datorprasmes un māka lietot īpašus IT rīkus un ar tiem saistītus rīkus.

Ja izturēsiet atlasi, jums, iespējams, piedāvās pagaidu līgumu uz četriem gadiem, kuru var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. ES iestāžu multikulturālās, starptautiskās un daudzveidīgās komandas kopīgi strādā, lai uzlabotu dzīvi aptuveni 450 miljoniem ES iedzīvotāju un ne tikai viņiem.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim un jāzina vismaz divas ES oficiālās valodas: ja perfekti pārvaldāt 1. valodu (atlases procedūras valodu) un jums ir labas angļu valodas zināšanas (tā ir 2. valoda), piesakieties! Ņemiet vērā, ka atlases posmā, iespējams, ņems vērā to, vai jums ir arī citu ES valodu zināšanas.

Atcerieties, ka jūsu izglītības līmenim ir jāatbilst pabeigtām vismaz 3 gadus ilgām studijām augstskolā, kuras apliecina diploms. Darba pieredze nav nepieciešama.

Sīkāku informāciju par prasībām lasiet uzaicinājumā izteikt ieinteresētību vai lapās, kur var pieteikties (sk. zemāk).

Pieteikšanās periods sākas 2021. gada 7. janvārī.