Traducători de limbă daneză, germană, finlandeză și suedeză

Acasă > Traducători de limbă daneză, germană, finlandeză și suedeză
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Comisia Europeană recrutează traducători pentru limbile daneză, germană, finlandeză și suedeză. Traducătorii vor fi recrutați ca agenți temporari cu gradul AD 5 și vor lucra în departamentele lingvistice respective ale Direcției Generale Traduceri a Comisiei Europene (DGT) din Bruxelles sau Luxemburg.

Ca traducător, va trebui să traduceți documente din limba engleză în limba procedurii de selecție alese. Textele sunt adesea complexe, pe teme politice, juridice, economice, financiare, științifice sau tehnice din toate domeniile de activitate ale UE. De asemenea, vi se poate solicita să revizuiți traducerile colegilor sau ale contractanților externi și să participați la proiecte de cercetare terminologică. Activitatea de traducător implică utilizarea competențelor digitale și a unor instrumente informatice specifice și a unora conexe.

Dacă veți fi recrutat, vi se va propune un contract temporar de patru ani, reînnoibil pentru încă maximum doi ani.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Echipele multiculturale, internaționale și diverse care alcătuiesc instituțiile UE lucrează pentru binele celor circa 450 de milioane de cetățeni ai UE, dar și al omenirii, în general.

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita eventuale ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse.

 

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să cunoașteți cel puțin două limbi ale UE: limba procedurii de selecție (considerată limba 1) la perfecție și limba engleză (considerată limba 2) la nivel avansat. Cunoașterea oricărei alte limbi oficiale a UE poate fi luată în considerare în etapa de recrutare.

Este obligatoriu să aveți un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani, absolvite cu diplomă. Nu se cere experiență profesională.

Pentru mai multe detalii, consultați cererea de exprimare a interesului de pe paginile de înscriere de mai jos.

Înscrierile încep pe 7 ianuarie 2021.