Dánski, nemeckí, fínski a švédski prekladatelia

Domovská stránka > Dánski, nemeckí, fínski a švédski prekladatelia
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Európska komisia hľadá dánskych, nemeckých, fínskych a švédskych prekladateľov. Prijatí zamestnanci (dočasní zamestnanci v platovej triede AD 5) budú pracovať na príslušných jazykových oddeleniach generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad (DGT) v Bruseli alebo Luxemburgu.

Ako prekladateľ budete prekladať dokumenty v angličtine do jazyka zvoleného výberového konania. Texty na preklad sú často zložité a zvyčajne sa týkajú politiky, práva, ekonómie, financií, vedy a techniky a zahŕňajú všetky oblasti činnosti Európskej únie. Rovnako sa od vás môže požadovať aj revízia prekladov (prekladov interných spolupracovníkov, ako aj externých dodávateľov) a terminologický výskum. Náplň práce prekladateľa zahŕňa využívanie digitálnych zručností a osobitných IT nástrojov a súvisiacich nástrojov.

Úspešným uchádzačom môže byť ponúknutá dočasná zmluva na štyri roky s možnosťou predĺženia na obdobie dvoch rokov.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Multikultúrne, medzinárodné a rôznorodé kolektívy, ktoré sú základom inštitúcií EÚ, vďaka svojmu spoločnému snaženiu pozitívne ovplyvňujú životy približne 450 miliónov občanov v EÚ aj za jej hranicami.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej osobitnej stránke.

 

Máte potrebné schopnosti?

Ak ste občanom EÚ a máte vynikajúcu znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ, a to výbornú znalosť prvého jazyka (jazyk výberového konania) a dôkladnú znalosť angličtiny (druhý jazyk), potom ste ten, koho hľadáme. Pripomíname, že vo fáze prijímania do zamestnania sa môže zohľadniť znalosť akéhokoľvek ďalšieho jazyka EÚ.

Nezabudnite, že musíte mať vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom. Odborná prax sa nevyžaduje.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu na našej stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína 7. januára 2021.