prevajalci za danski, nemški, finski in švedski jezik

Domača stran > prevajalci za danski, nemški, finski in švedski jezik
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

Evropska komisija išče prevajalce za danski, nemški, finski in švedski jezik Zaposlene osebe (začasni uslužbenci razreda AD 5) bodo delale v ustreznih jezikovnih oddelkih Generalnega direktorata Evropske komisije za prevajanje (DGT) v Bruslju ali Luxembourgu.

Kot prevajalec boste morali dokumente iz angleščine prevajati v jezik izbranega izbirnega postopka. Besedila so pogosto zapletena in obravnavajo politične, pravne, gospodarske, finančne, znanstvene ali tehnične teme, ki zajemajo vsa področja delovanja EU. Morda boste morali revidirati prevode (prevodi notranjih sodelavcev in zunanjih pogodbenih sodelavcev) in izvajati terminološke raziskave. Delo prevajalca vključuje uporabo digitalnih znanj in spretnosti ter posebnih orodij IT in povezanih orodij.

Uspešnim kandidatom in kandidatkam se lahko ponudi pogodba za določen čas za obdobje štirih let, ki se lahko podaljša za največ dve leti.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. Večkulturne, mednarodne in raznolike ekipe institucij si skupaj prizadevajo za izboljšanje življenja okoli 450 milijonov državljank in državljanov EU ter drugih.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

Če imate državljanstvo EU in znanje vsaj dveh jezikov EU: odlično znanje jezika 1 (jezik izbirnega postopka) in temeljito znanje angleščine (2. jezik), se lahko prijavite. Upoštevajte, da se znanje katerega koli drugega jezika EU lahko upošteva pri zaposlovanju.

Ne pozabite, da morate imeti raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu vsaj 3-letnemu univerzitetnemu študiju. Delovne izkušnje se ne zahtevajo.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na straneh za prijavo.

Prijave se začnejo zbirati 7. januarja 2021.