Svenskspråkiga, danskspråkiga, tyskspråkiga och finskspråkiga översättare

Förstasida > Svenskspråkiga, danskspråkiga, tyskspråkiga och finskspråkiga översättare
Man talking with alphabet letters coming out of his mouth.

EU-kommissionen söker svenskspråkiga, danskspråkiga, tyskspråkiga och finskspråkiga översättare. Du som anställs (tillfälligt anställd i lönegrad AD 5) kommer att arbeta vid respektive språkavdelning vid EU-kommissionens generaldirektorat för översättning i Bryssel eller Luxemburg.

Som svenskspråkig översättare ska du översätta texter från engelska till svenska. Texterna är ofta komplexa och handlar om EU:s alla verksamhetsområden, t.ex. politik, juridik, ekonomi, finans, naturvetenskap eller teknik. Du får också granska översättningar (översatta antingen av kollegor på plats eller av frilansöversättare) och arbeta med terminologi. För arbetet används särskilda it-verktyg och tillhörande verktyg, så digital kompetens är en förutsättning.

Om du klarar uttagningsproven kan du erbjudas en tillfällig anställning i fyra år, som kan förlängas i högst två år.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. Där arbetar internationella team med personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

Om du är EU-medborgare och har kunskaper i minst två EU-språk – perfekta kunskaper i språk 1 (svenska, om du deltar i provet för svenskspråkiga översättare) och fördjupade kunskaper i språk 2 (engelska) – då är du den vi söker! Tänk på att kunskaper i andra EU-språk kan beaktas under rekryteringen.

Du måste också ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, styrkt med examensbevis. Ingen yrkeserfarenhet är nödvändig.

Du kan läsa mer om kraven i inbjudan att lämna intresseanmälan på ansökningssidan nedan.

Du kan söka från den 7 januari 2021.