Шофьори

Начало > Шофьори

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ — ШОФЬОРИ В БРЮКСЕЛ И ЛЮКСЕМБУРГ

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Европейската комисия понастоящем търси да назначи шофьори за сградите си в Брюксел и Люксембург. Тази възможност ще позволи на успешно преминалите процедурата кандидати да работят пряко за службите на Европейската комисия за инфраструктура и логистика в Брюксел (OIB) или в Люксембург (OIL).

Като шофьор (договорно нает служител, функционална група I) основните ви задачи ще бъдат превоз на членовете на Комисията и нейните служители основно в Брюксел, Люксембург, Страсбург, както и в други държави членки, и превоз на посетители от дипломатическия корпус и високопоставени лица. Освен това ще извършвате превоз на чувствителна/поверителна поща (обиколка на посолствата) и ще осигурявате правилното използване на превозното средство, включително неговата поддръжка и техническото му оборудване, както и безопасността на пътниците и вещите по време на превоза и спазването на правилата за движение по пътищата, които са в сила в съответната държава.

За повече информация относно задълженията и минималните изисквания по отношение на професионалния опит, вижте информацията от OIB за свободните работни места в Брюксел и информацията от OIL за свободните работни места в Люксембург.

Кандидатите, отговарящи на критериите за допустимост, се приканват да кандидатстват на следната страница: EPSO/CAST/P/18/2017.

След като подадат кандидатурата си за процедурата CAST, кандидатите следва да заявят своя интерес, като изпратят електронно писмо на следните електронни адреси: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (за Брюксел) и OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (за Люксембург), и да посочат номера на своята кандидатура.

Като работодател ЕС предлага широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и разнородни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС, а също и на останалите хора по света. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС. OIB и OIL прилагат политика на равни възможности.