Řidiči

Úvod > Řidiči

EVROPSKÁ KOMISE – ŘIDIČI V BRUSELU A LUCEMBURKU

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU

Evropská komise v současné době hledá řidiče, kteří budou působit v Bruselu a Lucemburku. Úspěšní uchazeči budou zaměstnáni u Úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB) nebo v Lucemburku (OIL).

Hlavním úkolem řidičů (smluvní zaměstnanci, funkční skupina I) je vozit eurokomisaře a vysoké úředníky Komise především v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, ale i v jiných členských státech, a přepravovat návštěvníky (členy diplomatických sborů a významné osobnosti). Řidiči rovněž zajišťují přepravu citlivých/důvěrných poštovních zásilek (na velvyslanectví), řádnou údržbu vozidla a technologických nástrojů a také bezpečnost osob a zboží během přepravy a dodržují pravidla silničního provozu platné v dané zemi.

Další informace o pracovních povinnostech a minimálních požadavcích na praxi najdete na stránkách OIB o volných pracovních místech v Bruselu a na stránkách OIL o volných pracovních místech v Lucemburku.

Uchazeči, kteří splňují kritéria způsobilosti, mohou podat přihlášku zde: EPSO/CAST/P/18/2017.

Po vyplnění přihlášky CAST musí uchazeči vyjádřit svůj zájem zasláním e-mailu na následující e-mailové adresy: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (pro Brusel) a OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (pro Lucemburk) a uvést své číslo uchazeče.

EU jakožto zaměstnavatel nabízí profesionální prostředí s nepřeberným množstvím příležitostí ke vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoji kariéry. V orgánech EU působí multikulturní, mezinárodní a různorodé týmy, které společně pracují ve prospěch 450 milionů občanů v EU i mimo ni. Respekt ke kulturní rozmanitosti a prosazování rovných příležitostí patří k základním principům EU. OIB i OIL uplatňují politiku rovných příležitostí.