Οδηγοί

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΔΗΓΟΙ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά οδηγούς για τα γραφεία της στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν απευθείας για τα Γραφεία Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες (OIB) ή στο Λουξεμβούργο (OIL).

Ως οδηγός (συμβασιούχος υπάλληλος, ομάδα καθηκόντων I), τα κύρια καθήκοντά σας θα είναι να μεταφέρετε τα μέλη της Επιτροπής και τους υπαλλήλους της κυρίως στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο, καθώς και σε άλλα κράτη μέλη, και επίσης να μεταφέρετε επισκέπτες που ανήκουν στο διπλωματικό σώμα και επισήμους. Επιπλέον, θα μεταφέρετε ευαίσθητη/εμπιστευτική αλληλογραφία (γύρος πρεσβειών) και θα φροντίζετε για την ορθή χρήση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης και των τεχνολογικών εργαλείων, την ασφάλεια των προσώπων και των αντικειμένων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και για τη συμμόρφωση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις πληροφορίες του OIB για τις κενές θέσεις στις Βρυξέλλες και τις πληροφορίες του OIL για τις κενές θέσεις εργασίας στο Λουξεμβούργο.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: EPSO/CAST/P/18/2017.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης CAST, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (για τις Βρυξέλλες) και OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (για το Λουξεμβούργο) αναφέροντας και τον αριθμό υποψηφίου.

Ως εργοδότης, η ΕΕ προσφέρει μία κοινότητα εμπειρογνωσίας και πληθώρα ευκαιριών για τη διεύρυνση των γνώσεών σας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων σας και την επαγγελματική σας ανέλιξη. Οι πολυπολιτισμικές, διεθνείς ομάδες που συνθέτουν τα θεσμικά όργανα και διακρίνονται για την πολυμορφία τους συνεργάζονται για να βελτιώσουν τη ζωή 450 περίπου εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ και άλλων ανθρώπων στον κόσμο. Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Το OIB και το OIL εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών.