Autojuhid

Avaleht > Autojuhid

EUROOPA KOMISJON – AUTOJUHID BRÜSSELIS JA LUXEMBOURGIS

OSALEMISKUTSE

Euroopa Komisjon otsib oma Brüsselis ja Luxembourgis asuvatesse teenistuskohtadesse autojuhte. Edukatel kandidaatidel avaneb võimalus töötada Euroopa Komisjoni infrastruktuuri- ja logistikaametis Brüsselis (OIB) või Luxembourgis (OIL).

Autojuhtide (lepingulised töötajad, I tegevusüksus) peamised tööülesanded on komisjoni liikmete ja komisjoni ametnike sõidutamine peamiselt Brüsselis, Luxembourgis, Strasbourgis, aga ka liikmesriikides, ning institutsioone külastavate diplomaatide ja VIP-klientide sõidutamine. Tööülesannete hulka kuulub ka tundliku/konfidentsiaalse posti vedamine (saatkondadesse) ning sõiduki nõuetekohase käitamise, sealhulgas hoolduse ja tehnoloogiliste vahendite kasutamise tagamine. Samuti kuuluvad autojuhtide vastutusalasse isikute ja esemete turvalisuse tagamine sõidu ajal ning konkreetse riigi liikluseeskirjadest kinnipidamine.

Lisateavet ametiülesannete ja erialase töökogemusega seotud miinimumnõuete kohta leiab OIB infolehelt vabade töökohtade kohta Brüsselis ja OILi infolehelt vabade töökohtade kohta Luxembourgis.

Osalemistingimusi täitvatel kandidaatidel palutakse esitada kandideerimisavaldus järgmise lingi kaudu: EPSO/CAST/P/18/2017.

Pärast CASTi konkursil osalemise avalduse täitmist peavad kandidaadid teatama oma osalemissoovist, saates aadressil OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (Brüssel) või OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (Luxembourg) e-kirja, milles on märgitud ka nende kandidaadinumber.

Tööandjana pakub EL asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted. OIB ja OIL kohaldavad võrdsete võimaluste poliitikat.