Kuljettajat

Etusivu > Kuljettajat

EUROOPAN KOMISSIO – KULJETTAJAT BRYSSELISSÄ JA LUXEMBURGISSA

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ

Euroopan komissio etsii parhaillaan autonkuljettajia toimipaikkoihinsa Brysselissä ja Luxemburgissa. Tehtävään valitut henkilöt työskentelevät suoraan Euroopan komission infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistojen alaisuudessa. Toimistot sijaitsevat Brysselissä (OIB) ja Luxemburgissa (OIL).

Autonkuljettajana (sopimussuhteiset toimihenkilöt, tehtäväryhmä I) pääasiallisena tehtävänäsi on kuljettaa komission jäseniä ja komission virkamiehiä Brysselissä, Luxemburgissa, Strasbourgissa ja jäsenvaltioissa sekä kuljettaa diplomaattikuntaan kuuluvia vierailijoita ja korkea-arvoisia henkilöitä. Lisäksi tehtäviin kuuluu arkaluonteisen/luottamuksellisen postin kuljettaminen (suurlähetystöjen kierto) sekä ajoneuvon asianmukaisen käytön ja huollon varmistaminen, tekniset välineet mukaan lukien. Autonkuljettajan velvollisuuksiin kuuluu henkilöiden ja tavaroiden turvallisuuden varmistaminen kuljetuksen aikana ja maan tieliikennelain noudattaminen.

Lisätietoja tehtävistä ja työkokemuksen vähimmäisvaatimuksista on OIB:n tiedoissa avoimista työpaikoista Brysselissä ja OIL:n tiedoissa avoimista työpaikoista Luxemburgissa.

Hakukelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita pyydetään jättämään hakemuksensa seuraavan linkin kautta: EPSO/CAST/P/18/2017.

Kun hakija on täyttänyt hakemuksensa, hänen on ilmaistava kiinnostuksensa osallistua sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyyn lähettämällä sähköpostiviesti seuraavaan osoitteeseen OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (Brysselin osalta) ja OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (Luxemburgin osalta) ja ilmoittamalla hakijanumeronsa.

EU on asiantuntijayhteisö, joka tarjoaa työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista, kehittää taitoja ja edetä uralla. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden tekemästä työstä hyötyvät noin 450 miljoonan unionin kansalaisen lisäksi myös ihmiset EU:n ulkopuolella. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja. OIB ja OIL noudattavat yhdenvertaisuuden periaatetta.