Tiománaithe

Etusivu > Tiománaithe

AN COIMISIÚN EORPACH — TIOMÁNAITHE SA BHRUISÉIL AGUS I LUCSAMBURG

GLAO AR LÉIRIÚ SPÉISE

Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg tiománaithe faoi láthair le haghaidh a áitreabh sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. Beidh iarrthóirí ar éirigh leo in ann a bheith ag obair go díreach le haghaidh Oifigí Bonneagair agus Lóistíochta an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil (OIB) agus i Lucsamburg (OIL).

Agus tú i do thiománaí (Baill Foirne ar Conradh, Grúpa Feidhme I), ar na príomhchúraimí a bheidh ort, beidh ort Comhaltaí an Choimisiúin agus a chuid oifigigh a thiomáint, den chuid is mó sa Bhruiséil, i Lucsamburg, i Strasbourg agus i mBallstáit eile, chomh maith le cuairteoirí a bhaineann leis an bhfoireann taidhleoireachta agus daoine mór le rá. Ina theannta sin, iompróidh tú post íogair/rúnda (chuig na hAmbasáidí) agus beidh ort a chinntiú go bhfuil an fheithicil a úsáid mar is ceart, cothabháil agus uirlisí teicneolaíochta na feithicle san áireamh agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil na daoine agus na hearraí sábháilte le linn a n-iompair i gcomhréir le Rialacha Bóthair na tíre.

Tá tuilleadh eolais faoi na dualgais agus faoi na híosriachtanais maidir le taithí ghairmiúil ach dul chuig OIB’S information le haghaidh na bhfolúntas sa Bhruiséil agus OIL’s information le haghaidh na bhfolúntas i Lucsamburg.

Iarrtar ar na hiarrthóirí a chomhlíonann na critéir incháilitheachta, iarratas a dhéanamh tríd an nasc seo a leanas: EPSO/CAST/P/18/2017.

Tar éis dóibh an t-iarratas CAST a líonadh isteach, ba cheart d’iarrthóirí a spéis a léiriú trí ríomhphost a chur chuig na seoltaí ríomhphoist seo a leanas: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (le haghaidh na Bruiséile) agus OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (le haghaidh Lucsamburg) agus a n-uimhir iarrthóra a chur in iúl.

Don duine atá fostaithe acu, cuireann an tAontas pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a dhéanamh, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Na foirne ilchultúrtha idirnáisiúnta ilchineálacha a bhíonn ag obair in institiúidí an Aontais, bíonn siad ag obair ar son tuairim agus 450 milliún saoránach den Aontas agus tuilleadh nach iad. Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna. Cuireann OIB agus OIL beartas comhdheiseanna i bhfeidhm.