Šoferi

Sākumlapa > Šoferi

EIROPAS KOMISIJA – ŠOFERI DARBAM BRISELĒ UN LUKSEMBURGĀ

UZAICINĀJUMS IZTEIKT IEINTERESĒTĪBU

Eiropas Komisija pašlaik meklē šoferus darbam Briselē un Luksemburgā. Šī iespēja ļaus veiksmīgajiem kandidātiem kļūt par darbinieku Eiropas Komisijas Infrastruktūras un loģistikas birojā Briselē (OIB) vai Luksemburgā (OIL).

Jūsu kā šofera (līgumdarbinieki, I funkciju grupa) galvenie uzdevumi būs vadāt Komisijas locekļus un tās ierēdņus galvenokārt pa Briseli, Luksemburgu, Strasbūru, bet arī pa citām dalībvalstīm. Jums būs jāvadā arī diplomāti un īpaši svarīgas personas. Turklāt jūs nogādāsiet sensitīvus/konfidenciālus pasta sūtījumus vēstniecībām un nodrošināsiet transportlīdzekļa pareizu izmantošanu, kas ietver apkopi un tehnoloģiskos rīkus. Jums būs arī jānodrošina personu un preču drošība brauciena laikā un attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumu ievērošana.

Vairāk informācijas par pienākumiem un minimālajām prasībām saistībā ar profesionālo pieredzi meklējiet OIB sagatavotajā informācijā (par vakancēm Briselē) un OIL sagatavotajā informācijā (par vakancēm Luksemburgā).

Kandidāti, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem, ir aicināti pieteikties, izmantojot šo saiti: EPSO/CAST/P/18/2017.

Pēc CAST pieteikuma aizpildīšanas kandidātiem jāpauž interese, nosūtot e-pasta vēstuli uz šādu e-pasta adresi: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (par vakancēm Briselē) vai OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (par vakancēm Luksemburgā) un šajā vēstulē jānorāda savs kandidāta numurs.

ES kā darba devēja piedāvā darbu ekspertu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. ES iestāžu multikulturālās, starptautiskās un daudzveidīgās komandas kopīgi strādā, lai uzlabotu dzīvi aptuveni 450 miljoniem ES iedzīvotāju un ne tikai viņiem. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. OIB un OIL ievēro iespēju vienlīdzības politiku.