Xufiera

Paġna ewlenija > Xufiera

IL-KUMMISSJONI EWROPEA — SEWWIEQA FI BRUSSELL U L-LUSSEMBURGU

SEJĦA GĦAL ESPRESSJONIJIET TA’ INTERESS

Il-Kummissjoni Ewropea bħalissa qed tfittex xufiera għall-bini tagħha ta’ Brussell u l-Lussemburgu. Din l-opportunità se tippermetti lill-kandidati magħżulin jaħdmu direttament għall-Uffiċċji tal-Kummissjoni Ewropea għall-Infrastruttura u l-Loġistika fi Brussell (OIB) jew fil-Lussemburgu (OIL).

Bħala xufier (Persunal Kuntrattwali, Grupp ta’ Funzjoni I), il-kompiti ewlenin tiegħek se jkunu li twassal bil-karozza l-Membri tal-Kummissjoni u l-uffiċjali tagħha prinċipalment fi Brussell, il-Lussemburgu, Strasburgu kif ukoll fi Stati Membri oħrajn u li twassal bil-karozza l-viżitaturi li jappartienu għall-korp diplomatiku u d-dinjitarji. Barra minn hekk, inti se tkun qed tittrasporta posta sensittiva/kunfidenzjali (ir-ronda tal-Ambaxxati) u tiżgura l-użu xieraq tal-vettura, inklużi l-manutenzjoni u l-għodod teknoloġiċi, kif ukoll is-sikurezza ta’ persuni u oġġetti matul it-trasport, u l-konformità mal-Kodiċi tat-Traffiku tal-pajjiż.

Għal aktar informazzjoni dwar id-dmirijiet u r-rekwiżiti minimi f’termini ta’ esperjenza professjonali, jekk jogħġbok ikkonsulta l-informazzjoni tal-OIB għall-postijiet battala fi Brussell u l-informazzjoni tal-OIL għall-postijiet battala fil-Lussemburgu.

Il-kandidati li jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà jintalbu japplikaw permezz tal-link li ġej: EPSO/CAST/P/18/2017.

Wara li titlesta l-applikazzjoni tal-CAST, il-kandidati għandhom jesprimu l-interess tagħhom billi jibagħtu email f’dawn l-emails: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (għal Brussell) u OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (għal-Lussemburgu) u jindikaw in-numru tal-kandidat tagħhom.

Bħala impjegatur, l-UE toffri komunità ta’ għarfien espert b’firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet biex twessa’ t-tagħlim, ittejjeb il-ħiliet u tiżviluppa l-karriera tiegħek. It-timijiet multikulturali, internazzjonali u diversi li jiffurmaw l-Istituzzjonijiet jaħdmu flimkien biex jibbenefikaw il-ħajjiet ta’ madwar 450 miljun ċittadin tal-UE u lil hinn. Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE. L-OIB u l-OIL japplikaw politika ta’ opportunitajiet indaqs.