Kierowcy

Strona główna > Kierowcy

KOMISJA EUROPEJSKA — KIEROWCY W BRUKSELI I LUKSEMBURGU

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA

Komisja Europejska poszukuje kierowców do swoich siedzib w Brukseli i Luksemburgu. Wybrane osoby będą zatrudnione bezpośrednio w Komisji Europejskiej, w Urzędzie Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) lub w Luksemburgu (OIL).

Główne zadania kierowcy (zatrudnionego jako członek personelu kontraktowego w grupie funkcyjnej I) obejmują wożenie członków Komisji i innych urzędników Komisji, głównie w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, jak również w innych państwach członkowskich, oraz wożenie gości należących do korpusu dyplomatycznego i VIP-ów. W zakres obowiązków wchodzi też przewożenie poufnych przesyłek (z ambasad) oraz zapewnianie właściwego użytkowania pojazdu, w tym obsługi technicznej. Kierowca zapewnia również bezpieczeństwo osób i przedmiotów podczas transportu oraz odpowiada za przestrzeganie krajowego kodeksu drogowego.

Obowiązki i minimalne wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego można znaleźć w informacjach OIB dotyczących wakatów w Brukseli oraz informacjach OIL dotyczących wakatów w Luksemburgu.

Kandydaci, którzy spełniają kryteria, mogą się zgłosić pod tym linkiem: EPSO/CAST/P/18/2017.

Po zgłoszeniu się do procedury naboru CAST kandydaci powinni wyrazić swoje zainteresowanie e-mailem na adres: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (praca w Brukseli) lub OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (praca w Luksemburgu), wskazując swój nr kandydata.

Unia Europejska oferuje pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach w instytucjach UE daje możliwość wpływu na życie ok. 450 mln obywateli UE i ludzi poza jej granicami. Poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans to podstawowe zasady UE. OIB i OIL stosują politykę równości szans.