Șoferi

Acasă > Șoferi

COMISIA EUROPEANĂ – ȘOFERI LA BRUXELLES ȘI LUXEMBURG

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Comisia Europeană caută șoferi pentru sediile sale din Bruxelles și Luxemburg. Persoanele recrutate vor putea lucra direct pentru Oficiul Comisiei Europene pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles (OIB) sau din Luxemburg (OIL).

În calitate de șofer (agent contractual, grupa de funcții I), veți avea ca principale sarcini să transportați membri ai Comisiei și funcționari ai acesteia la diverse destinații din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg, dar și în alte state membre. Vă veți ocupa, de asemenea, de transportul vizitatorilor care fac parte din corpul diplomatic și al personalităților. În plus, veți transporta corespondență conținând informații sensibile/confidențiale (către și dinspre ambasade) și vă veți asigura că autovehiculul pe care îl conduceți este utilizat corespunzător, ceea ce înseamnă că vă veți ocupa și de întreținerea și dispozitivele tehnologice ale acestuia. De asemenea, veți răspunde de siguranța persoanelor și a bunurilor în timpul transportului și de respectarea codului rutier al țării în care vă veți desfășura activitatea.

Pentru mai multe informații despre atribuțiile și cerințele minime privind experiența profesională, vă rugăm să consultați informațiile OIB pentru posturile vacante din Bruxelles și informațiile OIL pentru posturile vacante din Luxemburg.

Candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate trebuie să se înscrie folosind următorul link: EPSO/CAST/P/18/2017.

După finalizarea procedurii de selecție CAST, candidații își pot exprima interesul prin trimiterea unui e-mail la următoarele adrese: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (pentru Bruxelles) și OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (pentru Luxemburg), indicând numărul lor de candidat.

UE le oferă angajaților săi posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Echipele multiculturale, internaționale și diverse care alcătuiesc instituțiile UE lucrează pentru binele celor circa 450 de milioane de cetățeni ai UE, dar și al omenirii, în general. Respectarea diversității culturale și promovarea egalității de șanse sunt principii fundamentale ale UE. OIB și OIL aplică o politică a egalității de șanse.