Vozniki

Domača stran > Vozniki

EVROPSKA KOMISIJA – VOZNIKI V BRUSLJU IN LUXEMBOURGU

RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA

Evropska komisija išče voznike za svoji lokaciji v Bruslju in Luxembourgu. Ta priložnost bo uspešnim kandidatom omogočila neposredno delo za Urad Evropske komisije za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) ali Luxembourgu (OIL).

Glavni nalogi voznikov (pogodbeni uslužbenci, funkcionalna skupina I) bosta prevoz članov Komisije in njenih uradnikov v glavnem v Bruslju, Luxembourgu, Strasbourgu in drugih državah članicah ter prevoz obiskovalcev iz diplomatskega zbora in zelo pomembnih oseb. Poleg tega bodo prevažali občutljivo/zaupno pošto (med veleposlaništvi) in zagotovili pravilno uporabo vozila, vključno z vzdrževanjem in tehnološkimi orodji. Skrbeli bodo tudi za varnost oseb in blaga med prevozom ter spoštovali cestnoprometne predpise države.

Več informacij o nalogah in minimalnih zahtevah v zvezi z delovnimi izkušnjami je na voljo v informacijah OIB o prostih delovnih mestih v Bruslju in informacijah OIL o prostih delovnih mestih v Luxembourgu.

Kandidati, ki izpolnjujejo merila za pripustitev k izbirnemu postopku, morajo za prijavo uporabiti naslednjo povezavo: EPSO/CAST/P/18/2017.

Kandidati morajo po izpolnitvi prijave CAST svoje zanimanje izraziti, tako da pošljejo elektronsko sporočilo v naslednji poštni predal: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (za Bruselj) in OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (za Luxembourg) in navedejo svojo številko kandidata.

EU vam kot delodajalec ponuja skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. Večkulturne, mednarodne in raznolike ekipe institucij si skupaj prizadevajo za izboljšanje življenja okoli 450 milijonov državljank in državljanov EU ter drugih. Spoštovanje kulturne raznolikosti in spodbujanje enakih možnosti sta temeljni načeli EU. OIB in OIL izvajata politiko enakih možnosti.