Chaufförer

Förstasida > Chaufförer

EU-KOMMISSIONEN – CHAUFFÖRER TILL BRYSSEL OCH LUXEMBURG

INBJUDAN ATT LÄMNA INTRESSEANMÄLAN

EU-kommissionen söker just nu chaufförer till Bryssel och Luxemburg. Du kan erbjudas jobb vid kommissionens infrastruktur- och logistikbyrå i antingen Bryssel (OIB) eller Luxemburg (OIL).

Som chaufför (kontraktsanställd i tjänstegrupp I) är din huvuduppgift att köra kommissionärer och annan kommissionspersonal främst i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, men också i andra EU-länder. Du kan också få skjutsa diplomater och framstående personer som är på besök. Du ska även transportera känslig/konfidentiell post (ambassadrunda) och ta hand om fordonen, t.ex. underhåll och tekniska verktyg. Du ansvarar för att passagerare och gods är säkra under transporten och att du följer landets trafikföreskrifter.

Läs mer om arbetsuppgifter och minimikraven på yrkeserfarenhet hos OIB när det gäller lediga platser i Bryssel och OIL för lediga platser i Luxemburg.

Här kan du söka om du uppfyller behörighetskraven: EPSO/CAST/P/18/2017.

När du har fyllt i CAST-ansökan ska du anmäla ditt intresse genom att mejla en av följande adresser: OIB-MAIL-OS2@ec.europa.eu (för Bryssel) och OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu (för Luxemburg) och uppge ditt ansökningsnummer.

I EU-institutionerna finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. De mångkulturella och internationella arbetsteamen vid institutionerna arbetar för att skapa nya möjligheter för omkring 450 miljoner EU-medborgare och andra människor världen över. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och OIB och OIL värnar om jämställdheten.