Юрист-лингвисти с нидерландски и немски език

Начало > Юрист-лингвисти с нидерландски и немски език

Имате квалификации по австрийско, белгийско, нидерландско или германско право? Значи можете да станете един от следващите юрист-лингвисти в Съда на Европейския съюз в Люксембург!

Като юрист-лингвист, трябва да можете да превеждате сложни юридически текстове от поне два официални езика на ЕС на вашия основен език. Ще играете ключова роля в предоставянето на правен анализ в сътрудничество със секретариатите и другите отдели на Съда.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки за кандидати с увреждания и специални потребности по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията продължава до 3 юли 2018 г.

 

Отговаряте ли на условията?

Трябва да сте гражданин на ЕС с диплома за висше образование по австрийско, белгийско (от университет с нидерландски език), нидерландско или германско право и да владеете отлично нидерландски или немски език. Освен това трябва добре да владеете други два езика на ЕС, единият от които трябва да е френски.

 

Обща информация за юрист-лингвистите с нидерландски и немски език

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Филтър на квалификациите/Talent screener

Предварителни тестове

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса