Právníci-lingvisté pro nizozemštinu a němčinu

Úvod > Právníci-lingvisté pro nizozemštinu a němčinu

Máte kvalifikaci v oblasti buď rakouského, belgického, nizozemského, nebo německého práva? Pak se můžete stát jedním z právníků-lingvistů působících na Evropském soudním dvoře v Lucemburku!

Jako právník-lingvista musíte být schopni překládat složité právní texty z minimálně dvou úředních jazyků EU do vašeho hlavního jazyka. Budete hrát klíčovou úlohu při poskytování právních analýz ve spolupráci se soudními kancelářemi a ostatními útvary Soudního dvora.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o naší politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech pro uchazeče se zdravotním postižením a zvláštními potřebami, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat od do Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat do 3. července 2018.

 

Máte k této práci předpoklady?

Hlásit se mohou zájemci z řad občanů Evropské unie s univerzitním diplomem z Rakouska, Belgie (nizozemskojazyčné univerzity), Nizozemska nebo Německa, kteří disponují dokonalou znalostí nizozemštiny nebo němčiny. Kromě toho musí uchazeči mít dobrou znalost dvou dalších úředních jazyků EU, přičemž jedním z nich musí být francouzština.

 

Právníci-lingvisté pro nizozemštinu a němčinu – přehled

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Předběžné testy

Hodnotící centrum

Rezervní seznam