Ολλανδοί και Γερμανοί γλωσσομαθείς νομικοί

Αρχική σελίδα > Ολλανδοί και Γερμανοί γλωσσομαθείς νομικοί

Έχετε πτυχίο στο αυστριακό, βελγικό, ολλανδικό ή γερμανικό δίκαιο; Τότε μπορεί να είστε ένας από τους γλωσσομαθείς νομικούς που θα γίνουν στο μέλλον υπάλληλοι του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο!

Ως γλωσσομαθής νομικός πρέπει να είστε σε θέση να μεταφράζετε πολύπλοκα νομικά κείμενο από τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ στην κύρια γλώσσα σας. Θα έχετε σημαντικό ρόλο στην παροχή νομικών αναλύσεων σε συνεργασία με τις γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής για υποψηφίους με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες θα βρείτε στην ιστοσελίδα για τις ίσες ευκαιρίες.

Μη χάσετε αυτή την εκπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων είναι ανοικτή μέχρι τις 3 Ιουλίου 2018.

 

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ με πτυχίο πανεπιστημίου στο αυστριακό, βελγικό (από ολλανδόφωνο πανεπιστήμιο), ολλανδικό ή γερμανικό δίκαιο και να γνωρίζετε άπταιστα την ολλανδική ή τη γερμανική γλώσσα. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε καλά δύο άλλες γλώσσες της ΕΕ, και μία από αυτές να είναι τα γαλλικά.

 

Συνοπτική παρουσίαση του διαγωνισμού για Ολλανδούς και Γερμανούς γλωσσομαθείς νομικούς

 

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Προκαταρκτικές δοκιμασίες

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος