Hollandi ja saksa keele juristi-lingvisti ametikoha tutvustus

Home > Hollandi ja saksa keele juristi-lingvisti ametikoha tutvustus

Teil on Austria, Belgia, Madalmaade või Saksa õiguse alane haridus? Siis saate kandideerida Luxembourgis asuva Euroopa Kohtu juristi-lingvisti ametikohale!

Juristi-lingvistina peate oskama tõlkida keerukaid õigustekste oma põhikeelde vähemalt kahest ELi ametlikust keelest. Teie põhiülesanne on teha koostöös kohtukantseleide ja muude kohtu teenistustega õiguslikku analüüsi.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning puude või erivajadustega kandidaatide võimaluste kohta taotleda valikumenetluse jaoks eritingimusi leiate meie veebilehelt, mis käsitleb võrdseid võimalusi.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine kestab kuni 3. juulini 2018.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandideerida saavad ELi kodanikud, kellel on kõrgharidus Austria, Belgia (hollandikeelsed ülikoolid), Madalmaade või Saksa õiguse erialal ning suurepärane hollandi või saksa keele oskus. Peale selle peab kandidaat oskama heal tasemel prantsuse keelt ja veel ühte ELi keelt.

 

Hollandi ja saksa keele juristi-lingvisti ametikoha tutvustus

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Eeltestid ja -katsed

Hindamiskeskus

Reservnimekiri