Hollannin- ja saksankieliset juristilingvistit

Etusivu > Hollannin- ja saksankieliset juristilingvistit

Oletko pätevöitynyt Itävallan, Belgian, Alankomaiden tai Saksan oikeuteen? Jos olet, sinusta voi tulla yksi Euroopan unionin tuomioistuimen uusista lingvistijuristeista Luxemburgissa!

Lingvistijuristina sinun on kyettävä kääntämään monimutkaisia lakitekstejä vähintään kahdesta EU:n virallisesta kielestä pääkieleesi. Sinulla tulee olemaan keskeinen rooli oikeudellisten analyysien tuottamisessa yhteistyössä oikeusistuimen kirjaamojen ja muiden yksiköiden kanssa.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja on yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevällä EPSOn verkkosivulla. Sivulla on myös ohjeet siitä, miten hakijat voivat pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeisiin, jos heillä on toimintarajoitteita tai erityistarpeita.

Lähde rohkeasti mukaan ja osallistu uuteen virkamieskilpailuun, jonka hakuaika päättyy 3. heinäkuuta 2018.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, jolla on korkeakoulututkinto Itävallan, Belgian (hollanninkielisestä korkeakoulusta), Alankomaiden tai Saksan oikeustieteen alalta sekä joko hollannin tai saksan kielen täydellinen taito. Lisäksi vaaditaan hyvä taito kahdessa muussa EU:n virallisessa kielessä, joista toisen on oltava ranska.

 

Hollannin- ja saksankielisten juristilingvistien valintamenettelyn vaiheet

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Esivalintakokeet

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo